Koningspaar Frans en Tonnie v.d. Burgt

Wie gaat er over ons gildevaandel lopen als de nieuwe koning? Onlangs op 12 juni liep koning Willem-Alexander nog over ons vaandel en nu op zondag 21 juli bij het Koningschieten op Koks ontvangt de nieuwe koning van ons gilde ook deze eer. Koning Albert trad af in België maar in Gemert kwam oud-Koning Albert weer tevoorschijn. Niet die van België, maar onze eigen oud-koning Albert van den Eijnde.

nieuws-frans-tonnie-burgt

Oud-Koningspaar Frans en Tonnie v.d. Burgt (2011-2013)

 

Mocht het aan het huidige koningspaar Frans en Tonnie liggen dan wilden zij zelf deze eer vergaren. Frans deed er alles aan om hun koningschap te verlengen. Het koningschap doet zeker wel iets met je. Het jaar 2011 werd voor Frans wel een zeer bijzonder jaar, en uiteraard ook voor zijn partner Tonnie. Wij bedanken beiden voor hun inzet, positieve betrokkenheid en permanente aanwezigheid. Nooit deden en doen we tevergeefs een beroep op hen. En dat is toch mooi. Zeker ook omdat koningin Tonnie ervoor zorgde dat al het zilver op de vesten kwam. Als gilde kunnen we nu overal geheel verzilverd voor de dag komen. Bravo!

In 2011 kiest het gilde Frans als kapitein, ontvangt hij de eer van ridder binnen het gildeschap, vanwege o.a. zijn verdiensten binnen de kring Peelland en als kroon op zijn gildelidmaatschap schiet hij zich ook nog tot koning. Kapitein, ridder en koning. Een waarachtige driepunter.

Frans vertelt: “Na vele jaren mee geschoten te hebben om koning te worden was het mij in september 2011 toch gelukt om het laatste stukje vogel eraf te schieten. Tweeëntwintig maanden koning van het Sint Jorisgilde Gemert lijkt zo lang, maar deze tijd vliegt voorbij. Het eerste jaar is het even wennen aan een koningschap maar men wordt er wel bij geholpen door de gildebroeders. Jubilea welke we met waarnemend kapitein Frits Verhoeven bezochten zijn het waard om mee te maken. Daar tegenover staat dan weer dat wij in deze periode afscheid moesten nemen van 2 gildebroeders en 3 ouderlingen.

Koning Albert en Koningin Petra

De nieuwe koning Albert v.d. Eijnde en koningin Petra van Wetten – v.d. Eijnde

 

Ook de plaatsen waar wij als koningspaar zijn geweest waren alle waard om mee te maken. Normaal is een koningsperiode twee jaar, maar door het wijzigen van het koningschieten is het nu tweeëntwintig maanden. Het was voor ons beiden een tijd om nooit te vergeten, en wij zouden er best nog een paar jaar aan vast willen knopen. Tot slot, dank aan alle gildebroeders van het Sint Jorisgilde, Pastor van Lamoen en Burgemeester Jan van Zomeren voor de prettige samenwerking. Maar vooral dank aan Frits Verhoeven die deze periode mijn functie als kapitein van het Sint Jorisgilde voortreffelijk heeft waargenomen. Al met al is het een voortreffelijke tijd geweest om mee te maken.” aldus Frans en Tonnie van der Burgt

Zo dat was duidelijk. Uit zichzelf gaan die twee echt niet. We zullen beiden van de troon moeten schieten. Niet al te letterlijk natuurlijk maar er moet wel om geschoten worden en wel op de koningsvogel die door buurtgenoot Toon Opsteen uit het goede hout vervaardigd werd. Op Koks kregen we weer een bloedstollende broederstrijd, waar men elkaar geen houtsplinter cadeau doet maar waar men zich na de laatste veer weer oplicht en gebroederlijk het koningschieten verder viert. Het was de afgetreden Koning Frans van der Burgt zelf die de laatste veren liet liggen op de spil waarop de nieuwe koning Albert van den Eijnde zich na twee jaar afwezigheid wederom tot koning schoot van ons Sint Jorisgilde Gemert. Ook nu koos hij als koningin zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. We gaan ons nu opmaken voor twee nieuwe jaren koningschap van Albert en Petra en spreken nogmaals onze dank uit voor de voortreffelijke wijze waarop Frans en Tonnie van der Burgt hun koningschap wisten te volbrengen. Dankjewel.