Gildefeest Hoogeloon

Het Sint Jorisgilde uit Gemert heeft op zondag 8 september 2013 deelgenomen aan het gildefeest in Hoogeloon, georganiseerd door het plaatselijke Sint Jorisgilde. In totaal waren er 58 deelnemende gilden aanwezig, hoofdzakelijk uit de Kring Kwartier van Oirschot maar ook verschillende uit Kring Peelland en een tweetal schutterijen uit Limburg.

jan-van-thiel

Vendelier Jan van Thiel

 

Omdat het centrum van Gemert bijna onbereikbaar was vertrokken we deze keer s-morgens vanaf het huisadres van vendelier Jan van Thiel. Met uitzondering van het koningspaar Albert en Petra en kapitein Frans, die al eerder naar Hoogeloon waren gegaan in verband met het bijwonen van de H. Mis, waren alle gildebroeders tijdig present en konden we met verschillende autos naar het gildefeest vertrekken.

Bij aankomst was het nog vroeg voordat we ons moesten opstellen voor de optocht door het dorp, reden voor de gildebroeders om de dag met een kop koffie te beginnen. Het wachten was op aansluiting van het koningspaar met de kapitein waarna we ons opstelden voor de optocht door het mooie dorp Hoogeloon. De publieke belangstelling langs de kant was groot, misschien ook omdat in de middag de zon goed begon te schijnen? Vele toeschouwers applaudisseerden toen we als Sint Jorisgilde langs hen trokken. Op zich geeft dit altijd weer een goed gevoel.

Bij aankomst op het gildeterrein werden we ontvangen een groot aantal belangstellenden en konden we ons opmaken voor de massale opmars, de opening van het gildefeest, het afleggen van de eer van trouw en de vendelgroet door alle aanwezige vendeliers. Dit blijft altijd een machtig schouwspel.

Dat we het als Sint Jorisgilde goed hebben gedaan bleek uit het feit dat we in het algemeen klassement de derde prijs hebben behaald (van de 58 aanwezige gilden). In de loop van de middag namen onze vendeliers nog deel aan het groepsvendelen en de individuele wedstrijden. Het werd die middag niet helemaal duidelijk welke prijzen daarin behaald waren. Verder werd het nog een gezellige middag waarin we duidelijk blijk gaven van een juiste onderlinge broederschap, een van de fundamenten van een gilde.

Al met al kunnen we terug kijken op een mooi en plezierig gildefeest!!