Organisatie

Aan de organisatie van het Kringgildefeest is twee jaar lang met man en macht gewerkt. Om alle activiteiten in goede banen te leiden werd er per takenlijst een werkgroep samengesteld. Daarnaast werd er elke maand vergaderd door het hoofdcomité en de teamleiders van de werkgroepen om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes zou verlopen. De inzet van de vele vrijwilligers heeft er uiteindelijk toe geleid dat het een geslaagd evenement is geweest!

De organisatie in vergadering

Hoofdcomite:
Paul van Gulick (Voorzitter)
Wim van Oijen (Secretaris)
Jo Kusters (Penningmeester)
Ad Verhoeven (Lid en vertegenwoordiger bestuur)
Bert Jansen (Lid)
Frits Verhoeven (Lid en vertegenwoordiger bestuur)

Sponsoring / Financien:
Zie hoofdcomite

PR-Activiteiten:
Wichard Biemans
Teun Opsteen
Toon van Lieshout

Scholenproject:
Ilse Opsteen
Antoon Grassens
Antonet v.d. Boom
Emmie v.d. Boom
Jolanda Donkers
Nellie van Oijen
Wim v.d. Steeg

Schilden en zilver:
Coby v.d. Vossenberg
Albert v.d. Eijnde

Nostalgische kermis:
Louis Kuypers
Bert Jansen

Technische zaken:
Ad Verhoeven
Antoon Opsteen
Gerard Lemmens
Theo van Gerven
Jan van Thiel

Horeca:
Anton v.d. Boom
Petra van Oijen
Hans v.d. Crommenacker

Wedstrijdcommissie:
Albert v.d. Eijnde
Jos Berkers
Frits Verhoeven
Peter Verhappen
Addy v.d. Crommenacker
Coby v.d. Vossenberg
Rowena v.d. Vossenberg

Entertainmentcommissie:
Grad Welten
Andre Scheepers
Ton van Thiel

Eucharistieviering:
Coby v.d. Vossenberg
Frits Verhoeven

Website:
Sebastien Fabrie
Rowena v.d. Vossenberg

Logo gildefeest:
Glenn Peeters

Grafische vormgeving:
Rowena v.d. Vossenberg

Fotografie gildefeest:
Cor van de Vossenberg