Liederen

Het Sint Jorislied

Het Sint Jorislied is het officiele Gildelied van de ‘Rooi Skut’. Dit lied wordt o.a. gezongen ter afsluiting van de H. Mis in de St. Janskerk tijdens de jaarlijkse optrekdag.

Tekst Sint Jorislied

Sint Jorisgilde ging met vreugd aan ’t teren
Binnen Gemert al met het Kermisfeest
Men zag schutsbroeders daar floreren
En ieder was verheugd van geest
Men maakte melodie en ieders hart was blij
Als men had gehoord van de gild bij blij akkoord
Dat men zou schieten schoon, gelijk men was gewoon
Heel zuiver om een Koningskroon
De gild ging van den Boom vertrekken
Met den nieuwen Koning in de rij
Om verders vreugd te gaan ontdekken
Bij heel de gansche burgerij
Vroeg men op zelven pas wie of den Koning was
Toen zag men daar dien vorst met het zilver op zijn borst
Begeven tot een dans met meer dan honderd mans
Terwijl de meisjes vlochten eenen krans
Voor het laatst schutsbroeders wilt u voegen
Sprak den kapitein heel blij van zin
Wij zullen nu tot Konings genoegen
Trekken op den Duitschen meester in
Drinken tot zijn eer op de gezondheid weer
Op den zelfden zin zo ook van zijn Koningin
Terwijl het musket klonk en men den wijn steeds dronk
Riep men: “Op den Koning nog een dronk”.

 

Het roeren van de trom
Ieder Gilde kenmerkt zich door een eigen ritmisch tromgeroffel. Het gelijktijdig slaan op de Gildetrommen wordt in Gildekringen het roeren van de trom genoemd. Het Sint Jorisgilde kenmerkt zich door onderstaand geluid en bijbehorende tekst.

Tekst bij melodie

Dor hedde de skut, dor hedde de skut

Dor hedde de verdommese skut,
De skut ferdomme, de skut ferdomme,
Dor hedde de verdommese skut
De skut ferdomme enz…