Nieuwsarchief

St. Jorisgilde Gemert: Jubilarissen 2013

19 april 2013

De jubilarissen

De jubilarissen 2013

 

Niels kwam binnen als de Nieuwe Deken 2000. In dat jaar organiseerde ons gilde de Kringgilddag Peelland. Niels liet zich direkt geheel opnemen binnen het gildegebeuren en zette zich naar vermogen in om ook daar zijn aandeel in te leveren. Daarna bekwaamde hij zich in het vendelen. En dat bleef hij doen al die jaren en daar prijzen we hem zeer voor.

Martien van den Eijnde kwam bij het gilde als ouderling. Hij schoot zich in 2001 tot koning en koos zijn partner Jolanda als Koningin. We mogen stellen dat ons gilde een zeer dynamisch koningspaar beleefde. Het relatief jonge koningspaar bracht volop sfeer binnen ons gildegebeuren.

Frans Lemmens arriveerde bij ons gilde als ouderling. Zijn broer Gerard en zijn vriend Piet van Alphen sloten zich geuniformeerd aan. Frans bleef ouderling maar wel een zeer trouwe. Hij bezocht bijna alle optrekdagen sindsdien. Het gilde voelt zich altijd bijzonder welkom bij Frans en ook bij zijn partner.

Jan van Thiel is te bekend bij het gilde om hier nog iets nieuws over te kunnen melden. We moeten het gewoon met Jan doen en omgekeerd geldt dit ook voor Jan. Gelukkig blijft Jan zijn gilde bijzonder trouw. Niet alleen als vendelier maar overal waar de hulp van Jan gebruikt kan worden. Jan is zo iemand die erbij moet zijn anders zijn we niet compleet. Dat weet hij waarschijnlijk ook en mogelijk laat hij ons daarom ook heel soms op hem wachten. Want we weten hij komt altijd.

Frits Verhoeven liep al op diverse posities rond binnen ons gilde. Zijn hoogtepunt was het koningschap samen met Cocky van Thiel van 1971 tot 1973. Maar Frits was ook Nieuwe Deken, voorzitter, standaardrijder, luitenant, bestuurslid, en nu ook reserve-kapitein. Momenteel fungeert Frits als onze kapitein vanwege het huidige koningschap van Frans van der Burgt. En ook hier weet Frits zich goed te manifesteren.

Wim van de Vossenberg van Koks liet het koningschap ook niet lang op zich wachten. Op 21 jarige leeftijd is hij een jonge en mogelijk wel een van de de jongste Koningen ooit van ons gilde. Dit was in 1963 dus precies 50 jaar geleden. Hij koos Dora vd Asseldonk als koningin. Wim bleef ook het gilde trouw en zijn zoon Joan kwam als Nieuwe Deken ons gilde versterken in 1994.

 


St. Jorisgilde Gemert actief in april

2 april 2013

Niet alleen U maar ook ons gilde is toe aan een warmere periode. Als dan het weer het nog niet doet dan doen wij het onderling maar. In de aprilmaand zetten we even alles aan de kant en beginnen op Koks met de buitencomparitie. Deze staat vooral in het teken van de voorbereidingen op onze patroonsdag, onze optrekdag 2013 en het voorafgaande Verzuuken. We besluiten deze maand met onze deelname aan de openingsoptocht van het boerenbondsmuseum. Nou als je dan niet meer warm geworden bent dan ligt het echt aan jezelf.

Staande deken

De staande deken van het St. Jorisgilde: Rob v.d. Vossenberg

 

Het hoofdfeest is de optrekdag, de dag waarop alles tesamen komt. We gedenken onze patroonheilige Sint Joris, ook Sint Gregorius genoemd. We staan stil bij onze overleden gildeleden van het afgelopen jaar, vernieuwen de Eed van trouw aan de kerk en verzorgen een vendelgroet aan pastor van Lamoen en burgemeester van Zomeren. We brengen eer aan onze jubilarissen; Niels Opsteen 12½, Martien van den Eijnde en Frans Lemmens 25, Jan van Thiel 40, Frits Verhoeven en Wim vd Vossenberg (koks) 50 jaar lid. En we kiezen een nieuw lid oftewel de Nieuwe Deken 2013 aan de De Mortelse kant van de auw kerk. En wie dat gaat zijn dat verzorgen Toon Opsteen, Frits Verhoeven en Ad Verhoeven. Zij staan voor de moeilijke taak om in het grootste geheim de kandidaat te verzorgen. Elk jaar weer een uitdaging die ze met plezier aangaan.

Ons programma;

Donderdag 4 april. Buitencomparitie op Kokse Hoeve. Bijeenkomst 20.30 uur aldaar.

Zaterdag 20 april. Verzuuken. Bijeenkomst om 12 uur bij Dientje. De tamboers sochtendsvroeg.

Zaterdag 27 april. Optrekdag. Bijeenkomst om 7.30 uur bij Frits Verhoeven in De Mortel.

Zondag 28 april. Deelname historische optocht Boerenbondsmuseum. Bijeenkomst 13 uur bij Dientje.

 


Dubbele huldiging voor rode gildebroeder Wim van den Eijnde

1 januari 2013

Binnen het Sint Joris gilde is de familie Van den Eijnde in groten getale vertegenwoordigd met vader Wim aan het hoofd. Binnen het gilde hebben de leden van de familie al verschillende functies bekleed, zoals de tamboers Wim en Albert, koningen Coby, Martien en Albert, koninginnen Jo en Petra, gemaal Wim en de zilverdragers Wim en Martien. Kortom, een familie waar het zuivere rode bloed stroomt.

Onderscheiding Wim v.d. Eijnde

Decorandus Wim v.d. Eijnde met zijn vrouw Jo tussen koningspaar Frans en Tonnie
v.d. Burgt van het Sint Jorisgilde Gemert

 

Op Nieuwjaarsdag 2013, tevens zijn 82ste verjaardag, zijn daar door Wim van den Eijnde weer een paar titels aan toegevoegd. Vanwege het feit dat Wim na 62 jaar besloot om als actieve gildebroeder te stoppen, heeft het Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd om Wim de koninklijke onderscheiding Lid van de Orde van Oranje-Nassau uit te reiken en heeft het Sint Joris gilde besloten om Wim te benoemen als Lid van Verdienste.

De eerste dag van het nieuwe jaar, direct na het middaguur, verzamelden de gildebroeders van het Sint Joris gilde zich met burgemeester Van Zomeren, mevrouw Van Zomeren en enkele leden van het zustergilde St. Antonius en Sebastianus om in formatie op te trekken naar de woning van Wim aan de Deel.

Verrassing alom bij Wim en zijn vrouw Jo. Wat gaat er nu allemaal gebeuren, het bezoek kwam toch alleen om hem te feliciteren met de verjaardag? Daar kwam men spoedig achter, want onze burgemeester Van Zomeren trad naar voren en sprak de verbouwereerde decorandus toe.

De burgemeester haalde alle verdiensten van Wim naar voren, zoals het feit dat Wim 62 jaar actief gildebroeder is geweest bij het Sint Joris gilde, dat hij 40 jaar tamboer is geweest, dat hij 20 jaar zilverdrager is geweest, dat hij 2 jaar koningsgemaal is geweest, dat hij 33 jaar een bestuursfunctie bij de Rooi Skût heeft bekleed, dat hij bijna 10 jaren de zorg heeft gehad voor het Sint Antonius kapelletje aan de Deel en dat hij naast het gildeleven jarenlang nog diverse andere bestuurs- en vrijwilligerstaken heeft vervuld. Wim heeft een staat van dienst waar hij trots op mag zijn.

Wim v.d. Eijnde

Burgemeester van Zomeren en Wim v.d. Eijnde brengen een toost uit

 

Na de speech van de burgemeester spelde hij Wim de koninklijke onderscheiding op en overhandigde hij de bij de onderscheiding behorende oorkonde. Na het opspelden van deze belangrijke koninklijke onderscheiding nam kapitein Frits Verhoeven van het Sint Joris gilde het woord. Veel hoefde hij niet meer toe te voegen aan de woorden van de heer van Zomeren, maar hij bracht nog eens duidelijk naar voren wat Wim voor het Sint Joris gilde betekend heeft. Naast zijn eerder genoemde verdiensten is Wim ook iemand die de tradities en gebruiken binnen het gilde wil bewaren en bewaken. Regelmatig krijgen de gildeleden van Wim te horen hoe het in het verleden allemaal geregeld was en dat men maar eens goed moest nadenken als men iets wilde veranderen.

Vanwege de vele verdiensten voor het Sint Joris gilde is er tijdens de algemene ledenvergadering in 2012 besloten om Wim te benoemen als Lid van Verdienste van het Sint Joris gilde. Dit is een nieuwe titel binnen het Sint Joris gilde welke is opgenomen in de hernieuwde Statuten die in 2011 zijn vastgesteld. Wim is dus het eerste lid van verdienste binnen de Rooi Skût.

Koning Frans van der Burgt hing Wim de sjerp om en installeerde Wim als nieuwe sjerpendrager binnen het gilde. Op de sjerp spelde hij een zilveren schild als waardigheid van een Lid van Verdienste. Na het overhandigen van een mooie bos bloemen aan zijn vrouw Jo verzamelden de vendeliers van het Sint Joris gilde zich op het grasveld voor de woning en kregen Wim en Jo een prachtige vendelgroet aangeboden. Tot slot gingen alle genodigden naar binnen voor een heerlijk kopje koffie waarbij ook iedereen in de gelegenheid werd gesteld om Wim te feliciteren met zijn dubbele onderscheiding.

Hij heeft het verdiend!

De foto’s van deze feestelijke dag zijn te vinden in het foto overzicht op deze website.

 


75-jarig jubileum KPJ Elsendorp

20 oktober 2012

Het is 75 jaar geleden dat de KPJ in Elsendorp werd opgericht. De organisatie van het jubileum heeft het Sint Jorisgilde gevraagd om de Heilige Mis op te luisteren omdat wij al jaren een goede band hebben met de Elsendorpse gemeenschap. 

KPJ 75 jaar

Het Koningspaar van het Sint Jorisgilde Gemert, Frans en Tonnie v.d. Burgt

 

Om half elf verzamelden de gildebroeders, met in hun midden het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, zich op het kerkplein. Het parkeren en dergelijke was door de organisatie onder leiding van Lambert Kusters goed geregeld. Vanaf dit terrein vertrok het gilde naar de kerk waarbij onderweg nog pastoor van de Nieuwenhof en het huidige bestuur van de KPJ werd opgehaald in de pastorie. In de kerk nam het koningspaar plaats naast de celebrant, de vendeliers stelden zich op achter het altaar en de tamboers en overige gildebroeders kregen een plaats langs het altaar.

KPJ 75 jaar

De tamboers slaan de trom

Het was een waardige mooie Heilige Mis waarbij pastoor van de Nieuwenhof enkele welgemeende opmerkingen maakte. Hij riep onder andere het gilde op zich in te zetten voor het behoud van het Katholieke geloof. Na de Eucharistieviering gaf het Sint Jorisgilde op het kerkplein nog een vendelgroet voor mijnheer pastoor en het bestuur van de KPJ, gevolgd door een demonstratie van de veteranen van de KPJ. Om de ochtend goed af te sluiten gingen de kerkgangers, vooraf gegaan door ons gilde, naar de Dompelaar voor het nuttigen van een kopje koffie waarna het Sint Jorisgilde met een goed gevoel Elsendorp weer verliet.

Meer foto’s van het 75-jarig jubileum van de KPJ in Elsendorp zijn te vinden in ons uitgebreide foto overzicht op deze website.

 


Sint Jorisgilde brengt bezoek aan Benteler

24 september 2012

Benteler 2012

De Duitse en Gemertse gildebroeders en -zusters voor de kapel

 

Vanwege het tachtig jarig jubileum van de Spielmannzug, onderdeel van het Sankt Antonius Schuetzenbruderschaft, bracht het Sint Jorisgilde een bezoek aan Benteler in Duitsland. Het Sint Jorisgilde onderhoudt al jaren vriendschapsbanden met deze broederschap en hebben ook al diverse keren een uitwisseling georganiseerd. De ene keer in Duitsland en de andere keer weer in Gemert.

Zaterdagmorgen 22 september in de zeer vroege ochtend vertrokken drie personenbusjes met daarin de gildebroeders en gildezusters richting Duitsland. Na ontvangst door de schuttersbroeders en ?zusters met koffie en koek werden we ondergebracht bij de verschillende gastgezinnen. Dit verliep allerhartelijkst en de lange vriendschapsbanden werden weer aangehaald.

In de middag gingen we met onze Duitse gastgevers naar Lippstadt voor een stadswandeling met begeleiding van een gids. Lippstadt, gelegen aan de Lippe, heeft een prachtig stadshart wat zeker de moeite waard om bezocht te worden. In de stad zijn nog diverse mooie vakwerkhuizen te bewonderen.

Aan het begin van de avond was er een Heilig Mis in de parochiekerk, waar vendelier Ton van Thiel samen met de tamboers Grad Welten en Pieter van Erp een vendelgroet brachten. Ook onze oud-kapitein Wim van de Vossenberg werd nog herdacht. Onze gildebroeder Toon Grassens heeft een beeldje gemaakt van een vaandeldrager van het Sankt Antonius Schuetzenbruderschaft wat tijdens de H. Mis werd gewijd.

Benteler 2012

Ton van Thiel brengt de vendelgroet in de kerk van Benteler

 

Na een bijzondere gezellige feestavond, samen met de leden van Drumfanfare Peelland uit Deurne (die ook aanwezig waren bij het jubileum) en onze gastgevers, moesten we al weer vroeg opstaan want we zouden een bezoek brengen aan de Sankt Antonius kapel die gebouwd is in Mastholte. Dit is een plaatsje in de buurt van Benteler. We kregen daar een uitvoerige uitleg over het ontstaan en bouwen van de kapel. Deze kapel is gebouwd als vakwerkgebouw met veel eikenhouten staanders en liggers, waartussen stukadoorswerk.
Het bezoek aan de kapel staat in relatie met de huidige bouw van onze Sint Joriskapel op de hoek De Kampen en De Haag in Gemert.
Na de uitleg werd er voor de kapel nog een groepsfoto gemaakt waar, naast de gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde, ook de gastgevers op staan. Zondagmiddag werd het bezoek afgesloten met een gezamenlijk lunch en een jeu de bouletoernooi, waarna aan de thuisreis werd begonnen. Het was een erg mooi en gezellig weekend waar de vriendschapsbanden weer stevig werden aangehaald.

Meer foto’s van het bezoek aan Benteler zijn te vinden in ons uitgebreide foto overzicht op deze website.

 


Vrij Gildedag in Oostelbeers

19 augustus 2012

Oostelbeers 2012

St. Jorisgilde wint 1e prijs op vrij Gildefeest Oostelbeers

 

Tropische omstandigheden tijdens de optocht weerhield Gemertse gildebroeders er niet van om zich in compleet kostuum te presenteren aan de plaatselijke bevolking van Oostelbeers. Het Sint Jorisigilde Gemert liep er roodgloeiend bij tijdens deze Vrij Gildedag in Oostelbeers. Dit bleef niet onopgemerkt tussen de ruim zestig gilden die deelnamen.

In Oostelbeers beschikte men volop over waterdragers om dorstige gildebroeders onderweg te begeleiden, te motiveren en om de toch al ingekorte praaltocht zo goed mogelijk te kunnen volbrengen. Al met al zorgden deze verkwikkingen onderweg ervoor dat de toch wel warme gildekleding met de nodige trots en overtuiging wisten te dragen, wat resulteerde in waardering voor het gilde. Eerste luitenant en plaatsvervangend kapiteit Frits Verhoeven mocht namelijk de eerste prijs in ontvangst nemen. Ook het standaardpaard ontving de hoogst mogelijke waardering tijdens de tocht door het centrum van Oostelbeers. Toon van Lieshout maakte dit waar op zijn warmbloedig paard, met de ondersteuning van kornetsknecht Hermien van Lankveld-Scheepers. En tenslotte zorgde Ton van Thiel nog voor wat extra wind door bij het vendelzwaaien zich staande te houden tussen de allerbeste vendeliers. Hij legde beslag op een tweede plaats in de hoogste klasse vendelen. Een volgende uitnodiging ligt alweer klaar voor 8 september 2013 voor het Vrij Gildefeest bij het Gilde van sint Joris Hoogeloon.

Meerdere foto’s van de Vrij Gildedag in Oostelbeers zijn te vinden in het foto overzicht op deze website.

 


Sint Jorisgilde Gemert viert Kringgildedag Peelland

24 juni 2012

Dit jaar organiseerde het Sint Servatiusgilde uit Lieshout de kringdag van onze Bond van Schuttersgilden Kring Peelland. Alle 22 gilden uit de Kring Peelland namen hieraan deel. Helaas bleek deze zondag geen zonnige dag. De regen doorweekte het gilde tijdens de optocht. De tentoonstelling daarentegen speelt zich ten allen tijde in een beschermde omgeving af. Daarin bleek ons gilde zich excellent te positioneren. Zie het foto overzicht op deze site met daarbij een impressie van het tentoongestelde. De jury beloonde ons met een hoge waardering voor deze tentoonstelling en tesamen met de waardering van de verregende optocht bleek dit een gedeelde zevende plaats op te leveren voor het algemeen klassement. Individueel behaalde André Scheepers de derde prijs A-klasse, de hoogste categorie vendelen.

Kringgildedag

Kringgildedag Lieshout 2012

Zondag 15 juli hopen we op wel een echt zonnige dag. Op de derde zondag van juli gaan de beide gemertse gilden Koningschieten op Koks. Dit jaar schiet de gruun een nieuwe Koning. Ook U kunt deelnemen aan deze dag. U kunt een lot kopen voor de horlogeloterij bij de gildebroeders van het Sint Jorisgilde en ook daadwerkelijk meeschieten op Koks bij het Koningskruisschieten. U allen bent hiervoor van harte uitgenodigd.


Koninklijke Optrekdag Sint Jorisgilde

17 april 2012

Mogelijk viel het U nog niet op maar bij de rooi schut, het Sint Jorisgilde Gemert gaat men een wel zeer koninklijk gekleurde gildedag vieren. Dit brengen de jubilarissen van dit jaar teweeg. Naast Theo Geerts van DE HOEFPOORT die zijn 40 jarig jubileum viert komen er drie koningskinderen aan bod uit de tamboersfamilie van den Eijnde. Gaat deze familie, dit gezin voortaan bekend staan als het koningsgezin van ons gilde? Hoe zit dit dan.

Koningsgezin

Koningsgezin familie v.d. Eijnde

 

De aanstichter van dit geheel is mogelijk zeer onverwacht maar zij is het echt, de mater familia. Het betreft onze Jo. Jo van de Velden, de partner van Wim van den Eijnde, nam in 1981 tot 1983 de rol op zich van Koningin van het Sint Jorisgilde Gemert.

Jan van den Eijnde, broer van Wim van den Eijnde vroeg Jo als Koningin. De vrouw van Jan was slecht ter been en zo kwam Jan terecht bij Jo. Het beviel haar zo goed dat ze zowel haar man Wim alsmede haar kinderen nog meer enthousiast maakte om zich fanatiek in te zetten bij het Koningschieten. Het duurde nog wel enkele jaren, maar in 2001 bleek jongste zoon Martien het juiste schot te plaatsen en hij vervulde samen met zijn Jolanda tot 2003 het koningschap over ons gilde. Coby, dochter van Jo en Wim van den Eijnde schoot zich in 2005 Koning en koos haar pa Wim als Koning-gemaal. Een trotsere vader konden we in Gemert en omstreken niet ontdekken en terecht. Na zoveel jaren zelf vruchteloos meeschieten voor de titel kreeg hij deze door zijn eigen dochter Coby op een presenteerblaadje aangereikt. Een ware triomftocht volgde van 2005 tot 2007.
Nu kon de oudste van het gezin van Jo en Wim zich ook niet meer langer schuilhouden. En jawel hoor ook hij, Albert schoot zich tot Koning en koos zijn zus Petra als Koningin daar zijn vrouw José het fysiek niet aan kon. Mooi dat Petra zich inzette om samen met haar broer Bert een waardevol Koningspaar te vormen van 2009 tot 2011. Dit alles resulteert er in dat het hele gezin van Jo en Wim met koninklijk rood Sint Jorisbloed doordrenkt is. Dus geen koningsblauw bloed maar duidelijk SintJorisroodbloedig. En nu gaan drie van de vier koningskinderen hun jubileum vieren op de optrekdag. Ons gilde verzekert zich nu reeds van een Koninklijke optrekdag. Coby en ook Petra vieren het zilveren jubilarisschap en Albert 40 jaar.

Theo Geerts

Theo Geerts, 40 jarig jubilaris

Ook Theo Geerts viert op deze dag het 40 jarig jubileum. Theo kwam als Nieuwe Deken bij ons gilde in 1972. Hij ontwikkelde zich als een verdienstelijke vendelier en toonde ook zijn bestuurlijke kwaliteiten binnen het gilde. Al snel eiste zijn werk alle aandacht en tijd op, en moest hij zich terugtrekken als aktief lid binnen het gilde. Maar Theo bleef het gilde heel trouw en altijd konden en kunnen we een beroep op hem doen. Met raad en daad bleef hij zich inzetten voor het gilde. Regelmatig maakten we gebruik van zijn was- en stomerij, waar Theo de scepter zwaaide. Ook nu nog blijft hij zich inzetten voor ons gilde en daar zijn we hem heel dankbaar voor. Op zaterdag 28 april gaan we onze jubilarissen in het zonnetje zetten en hopelijk komt de zon zelf dan ook haar koninklijke stralen over ons uitwaaieren. Want zoals Harrie van Thiel vroeger al zei als de zon schijnt dan zijn wij als rooi schut op zijn best en zo mag het blijven.

Bezoek ook onze website www.sintjorisgildegemert.nl na de optrekdag voor een mooi foto-overzicht en het laatste nieuws. De website wordt bijgehouden door koningskind Rowena van de Vossenberg, dochter van Oud-Koning Coby.

 


Winterkapel

4 februari 2012

Zaterdagmorgen 4 februari 2012 in de ijzige kou van rond -12 graden hebben een aantal gildebroeders (Pieter van Erp, Joan van de Ligt, Wim Scheepers, Frans van der Burgt, Toon Opsteen, Ad Verhoeven en Wim van Oijen) het terrein rondom de Sint Joriskapel opgeruimd. Dit is een groot compliment waard omdat de omstandigheden nogal te wensen overlieten.

Winterkapel

Winterkapel

Zaterdagmorgen, na een van de koudste nachten in de afgelopen 25 jaar, hebben enkele gildebroeders van ons Sint Jorisgilde Gemert allerlei bouwmaterialen rondom het kapelletje aan de Komweg opgeruimd en afgevoerd. Dik ingepakt werden de steigerbuizen, schragen en het materiaal dat niet meer nodig was op de grote kar van Frans van der Burgt geladen en teruggebracht naar hun oorspronkelijke bestemming. We willen de gildebroeders die dit weer trotseerden hartelijk bedanken voor de bewezen diensten. Deze samenwerking is tekenend voor het broederschap binnen ons gilde. En Cleolinde zag dat het goed was. We mogen zeker de werkers niet vergeten te bedanken die vanaf het eerste uur bijna wekelijks aan het kapelletje gewerkt hebben, zijnde Jan van Thiel, Jan Lucius, Wim Adriaans, Ad van Oosterwijk, en natuurlijk Toon Opsteen. Het terrein begint voorzichtig aan het uiterlijk te krijgen zoals het later zou kunnen worden. De buitenkant is nagenoeg gereed en aan de binnenkant begint het ook op te schieten. Ondanks de ijzige temperaturen een hartverwarmend resultaat tot nu toe. Zoals het er nu uitziet krijgen we dit jaar dus toch nog een witte Kerst.

 


Kaalslag achter Gildehuis Dientje

7 januari 2012

Kaalslag Dientje

Kaalslag Dientje

 

Op zaterdagmorgen 7 januari 2012 verzamelden zich in alle vroegte een aantal gildebroeders en koningin Tonny van der Burgt van het Sint Jorisgilde, onder leiding van Grad Welten, in de tuin van gildehuis Dientje. Kastelein Jan Wijn had het gilde gevraagd om een (bijna) totale kaalslag te regelen in de achtertuin van zijn horecagelegenheid. Dit kwam er op neer dat alles wat groen was verwijderd moest worden. De kerstbomen, coniferen in alle maten, laurierstruiken, bamboestruiken enzovoorts moesten omgezaagd en afgevoerd worden. Slechts twee hoge coniferen mochten blijven staan omdat ze later mogelijk in het nieuwe plan ingepast konden worden.

Grad en Ton van Thiel hadden beiden een motorkettingzaag bij zich, weliswaar van verschillende kwaliteit, Jan van Thiel had een bosduvel bij zich en koningin Tonny bleek nog een grote en kleine knipschaar in haar auto te hebben liggen. Voldoende gereedschap om de klus te klaren. Met man en macht werden de bomen en struiken geveld en met de kraan geladen op de vrachtauto. Later kwam daar nog een tractor met aanhanger bij voor nog meer vervoerscapaciteit. Net voor het middaguur kon de eerste lading afgevoerd worden naar de kerstboomverbranding in de Mortel. s-Avonds zou op het evenemententerrein alle Mortelse kerstbomen verbrandt worden en daar konden de bomen en struiken van Dientje ook nog wel bij.

Kaalslag Dientje

Kaalslag Dientje

 

In het begin van de middag, na een lunch met broodjes van Jan Wijn, werd het restant ook nog geruimd en het gehele terrein werd spik-en-span aangeharkt en geveegd. Om een uur of drie kon het sein gegeven worden dat de klus met vereende krachten van de gildebroeders en zuster geklaard was. Na een drankje in het gildehuis keerde iedereen tevreden huiswaarts; Jan achterlatend met een uitdaging om van de tuin weer iets moois te maken. Misschien wel een rode-skût plein?

 


In Memoriam: Dirk Schouten, gildebroeder St. Jorisgilde

13 december 2011

Op 8 december 2011 ontvingen we het droeve bericht dat onze gildebroeder Dirk Schouten is overleden. Dirk kwam bij het gilde via de vriendenkring van de Gemertse gilden. Hij schoot zich in 1973 als lid van deze vriendenkring tot Koning bij ons Sint Jorisgilde Gemert en koos zijn echtgenote Ad als zijn koningin. Beiden zetten zich vanaf die tijd veelvuldig in voor de rooi schut. Dirk al snel als secretaris van het gilde en Ad ondersteunde op haar enthousiaste wijze de tentoonstelling op de kringgildedag. Dirk zorgde tussendoor dat de attributen er picobello uit bleven zien. Regelmatig kwam de rode verfkwast tevoorschijn in huize Schouten om alles in de goede rode kleur te houden. Dirk hield wel van een precies werkje. Vooral kon hij ook boeiend vertellen over zijn belevenissen bij het gilde.

Dirk Schouten

In Memoriam: Dirk Schouten

De bestuursvergaderingen waren bij het gezin Schouten een ware openbaring. Als het toenmalige gildebestuur vergaderde, dan kon men elkaars standpunt en mening soms op een wat ruwe wijze bespreken, en dit vaak nog ondersteund met de al dan niet nodige krachttermen. Het leek heel heftig vertelden beiden wel eens. Maar het meest bijzondere daaraan was dat onmiddellijk na de vergadering men kon afspreken voor een volgende dag om dan samen nog ergens aan te werken of gewoon een kop koffie te komen drinken. Dit gemoedelijke, dit gebroederlijke wat zowel Dirk als Ad hierbij beleefde deed hen dan ook beseffen dat het gilde op deze wijze toch wel een heel mooi groepsgebeuren betreft. Beiden zetten zich onvoorwaardelijk in, en wisten critici te beargumenteren hoe waardevol een lidmaatschap aan ons gilde kan aanvoelen. We zijn zowel hen hiervoor zeer dankbaar. Dirk zette zich vele jaren in om de vriendenkring van de gemertse gilden gemotiveerd te houden en onderhield het onderling kontakt met de vriendenkring als een soort ambassadeur namens de beide gemertse gilden.

Ook liet Dirk zijn stem veelvuldig horen op de dagjes Koks, het dagkoningschieten aldaar. En zeker niet onvermeld mag worden dat hij een geliefd spreker bleek in diverse basisscholen om het een en ander te vertellen over het gilde. Ook daar wist hij goed aan te sluiten bij de interesse sfeer van deze schoolkinderen en kon dan een boeiend verhaal neerzetten over de gilden van vroeger en nu. De jeugd laten meegenieten van de mogelijkheden van een gilde vond Dirk niet alleen een uitdaging maar ook een must binnen de Gemertse samenleving.

De statuten van ons gilde kwamen mede door de inzet van Dirk tot stand. Hij legde deze samen met kapitein Wim van de Vossenberg vast bij de notaris en werkte ook mee aan het huishoudelijk reglement. Op hoge leeftijd bleef hij trouw aan het gilde als actief sjerpendrager, maar ook als meer dan betrokken bezoeker van alle gildeactiviteiten. Woensdag 14 december nemen we afscheid van een heel betrokken gildebroeder die op zijn aimabele wijze zijn stempel drukte op het wel en wee binnen ons gilde. Beste Dirk, hartelijk dank hiervoor.

We wensen zijn altijd meelevende vrouw Ad, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 


In Memoriam: Antoon Biemans, gildebroeder St. Jorisgilde

11 oktober 2011

Groots in betrokkenheid en bescheidenheid. Ons aller Toon. Wat kun je een mens toch laten verschieten. Je vierde op zondag 25 september op Koks je 80 ste verjaardag nog uitbundig met familie en vele kennissen. Ons gilde kwam je nog feliciteren met een delegatie. Het eerste officiële optreden van het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt sinds het koningschieten. En nu veertien dagen later het bericht van je overlijden. Zo zag het er toen niet naar uit. Zo wilde je het ook niet. Je wilde nog lang van het gilde genieten en wat bleef je altijd goed op de hoogte van alle nieuwtjes aangaande de schut.

Toon Biemans

In memoriam: Toon Biemans

 

Ondanks de beperkingen wegens je gezondheid stond je naar vermogen je mannetje. Mede dankzij de inzet van je gezin bleek je verrassend vaak aanwezig als het maar enigszins kon. Vertederend om te zien hoe je iedereen groette als we in optocht weer eens langs jou thuis kwamen, zo betrokken met iedereen. Van begin af aan bij het gilde was jij Toon helemaal aanwezig. In 1952 volgde jij je broer Gieles op als de Nieuwe Deken. Gieles verhuisde naar Lieshout en moest het gilde daardoor verlaten. In 1955 nam je de verantwoordelijke taak van kapitein op je schouders en je deed dat heel waardig tot je een goede opvolger had klaargestoomd. In 1958 zorgde je dat Wim van de Vossenberg de nieuwe Deken werd. En in 1962 kon je het kapiteinschap overdragen aan Wim. Goed gezorgd dus. Ook in jouw tijd als kapitein voerde je samen met Wim van den Eijnde het contributieschap in. Elke maand een gulden. Naast de geschonken 98 flessen van Bavaria kon er dan voortaan fatsoenlijk geteerd worden op de optrekdag. Het animo trok daardoor zienderogen aan. Ook verving je het zondagse pak van de tamboers in gildekleding zodat ook de tamboers een geheel vormden met het gilde. In alle bescheidenheid die je altijd al liet zien kwam je ook hierin sterk naar voren.

Toon Biemans 80 jaar

Het Koningspaar feliciteert Antoon Biemans tijdens zijn 80-jarige verjaardag

Bij het gilde lag het standaardpaard je na aan het hart en het deed je dan ook goed dat momenteel hierin Toon van Lieshout een waardige rol vervult. Het paard vervulde altijd al een prominente plaats in jouw leven. Je genoot volop van de gewone dingen bij het gilde maar extra van het standaardrijden. En jou zien genieten deed ons goed. We hadden dit graag langer willen zien. Maar het is niet zo. Plotseling niet meer. Je laat ons een beetje verdwaasd achter. Vooral je gezin moet hier een weg in zien te vinden. Je maakte nog zo betrokken deel uit van het geheel. We zullen je node missen Toon, maar wensen vooral je vrouw Dina, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit onverwachte grote verlies. Heel veel sterkte van het Sint Jorisgilde Gemert.

 


Frans slaat slag tijdens koningschieten

19 september 2011

Frans en Tonnie van der Burgt, het nieuw koningspaar van het Sint Jorisgilde Gemert. Frans ontving zijn ridderslag in Nieuw-Dijk en slaat nu zelf zijn slag tijdens Koningschieten Sint Jorisgilde Gemert. De koningstrijd binnen het gilde beslist door een doortastende Frans van der Burgt. Het lijkt wel of Frans dit jaar voortdurend de wind mee heeft binnen het gildegebeuren. Maar het komt niet aangewaaid. Frans zet zich al jaren dienstbaar in voor het gilde, maakt er tijd voor vrij, krijgt thuis de ruimte hiervoor en wij plukken daar allen onze vruchten van. 

Koningschieten

Frans en Tonnie v.d. Burgt

 

Als gildebroeder stelde hij zich beschikbaar om het kringbestuur te bemensen. Niet veel later vraagt men hem om daar de taak van secretaris op zich te nemen. En ook hiervoor zet hij zich al enige jaren met volle inzet in. Bij ons eigen gilde deed men een beroep op hem om de moeilijke taak van de opvolger van kapitein Wim van de Vossenberg op zich te nemen. Frans doet dit ook weer met volledige inzet tot grote tevredenheid binnen het gilde.

Onlangs ontving Frans voor zijn algehele verdiensten voor het gilde nog de onderscheiding Ridder van de Heilige Sebastiaan. Een europese onderscheiding. En nu ging Frans voor het koningschap. Hiervoor kun je niet gekozen worden. Hiervoor wordt je niet gevraagd. Hiervoor kan je jezelf hoogstens opgeven als deelnemer en hopen dat het goede moment bij jou uitkomt. Je schiet op een koningsvogel en op het laatst tracht je het meest geschikte schot te plaatsen zodat de laatste resten zich loslaten van de spil. Je ziet dat de koningsvogel op vallen staat maar toch tijdens de laatste twintig schoten blijkt er telkens maar een gedeelte zich prijs te geven.

Koningschieten

De koning heeft het voorrecht over de gildevlag te lope

 

Het roffelen van de trommen mocht zo enige tijd voortduren totdat Frans het beslissende schot plaatste. De vreugde bleek groot bij Frans. De laatste twintig jaren deed hij al volop mee aan de koningstrijd. Deze koningstitel krijg je niet zomaar blijkt telkens maar weer. Nu kwam het juiste moment bij Frans en hij faalde niet. Frans en Tonnie van der Burgt van de Rooijhoefsedijk te Gemert vormen de komende twee jaar het koningspaar van het Sint Jorisgilde Gemert. Bravo voor dit nieuwe koningspaar. Frits Verhoeven neemt de funktie van Frans als kapitein over en dit gaat zeker goed komen.

We namen al eerder op deze dag afscheid van het nu oud koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten van den Eijnde. Dit koningspaar voldeed haar laatste plicht aan het gilde. Petra en Albert schonken een mooi koningsschild in de stijl van de tamboersfamilie van den Eijnde. Een tamboer in vol ornaat. Prachtig mooi schild voor de mooie jaren die zij mochten beleven binnen het gilde. Tijdens de koningsmis liet Albert dit al horen in zijn voorbeden. Albert herdacht daar ook de overleden gildeleden tijdens hun koningschap en benoemde daarbij ook ons Erelid Wim van de Vossenberg. Toch gaan we schieten, we moeten schieten, we mogen schieten voor een nieuwe koning. Zo gaat dat.

Koningschieten

Frans en Tonnie v.d. Burgt

 

Voor het Sint Jorisgilde Gemert is sinds mensenheugenis, Kokse Hoeve op Koks de locatie waar ons Koningschieten plaats vindt. Ook ons zustergilde voelt zich hier erg thuis. Dit jaar een ander jaar door de afwezigheid van ons Erelid Wim van de Vossenberg. Op een waardige wijze namen we afscheid van onze overleden gildebroeder Wim, op zaterdag 10 september jongstleden. Een grootheid, een oud-koning binnen ons gilde is niet meer. Nu voelt dit nog incompleet. Ons huidige koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van den Eijnde – van Wetten treedt af. We danken hen beiden hartelijk voor de mooie jaren die we samen mochten beleven. Zowel Albert als Petra vormden samen met grote inzet een waardig koningschap. Een mooi stel waar we in dankbaarheid op terug kunnen kijken. Ons huidig koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt zullen dit ook zeker nastreven.

 


Vooraankondiging Koningschieten

17 september 2011

Koningschieten

Koningspaar Bert en Petra

 

Oud-Koningspaar Bert en PetraVoor het Sint Jorisgilde Gemert sinds mensenheugenis, Kokse Hoeve op Koks de locatie waar ons Koningschieten plaats vindt. Ook ons zustergilde voelt zich hier erg thuis. Dit jaar een ander jaar door de afwezigheid van ons Erelid Wim vd Vossenberg. Op een waardige wijze namen we afscheid van onze overleden gildebroeder Wim, op zaterdag 10 september jongstleden. Een grootheid, een oud-koning binnen ons gilde is niet meer. Nu voelt dit nog incompleet. Toch gaan we schieten, we moeten schieten, we mogen schieten voor een nieuwe koning. Zo gaat dat. Ons huidige koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van den Eijnde- van Wetten treedt af. We danken hen beiden hartelijk voor de mooie jaren die we mochten beleven. Zowel Albert als Petra vormden samen met een grote inzet een waardig koningschap. Een mooi stel waar we in dankbaarheid op terug mogen zien. En wie weet wat we nog van hen kunnen verwachten in de komende koningsstrijd. Sint Jorisgilde Gemert dankt hen beiden voor hun inzet.

 


In memoriam gildebroeder Wim v.d. Vossenberg

Erelid van ons gilde
6 september 2011

In Memoriam

Wim v.d. Vossenberg, erelid van ons gilde

 

De vlag in top bij het in aanbouw zijnde kapelletje van St. Jorisgilde, een hoogtepunt. Enkele dagen later komt Wim van de Vossenberg te overlijden, een dieptepunt voor ons gilde. Hoe tegenstrijdig het kan gaan in het leven, dat blijkt nu wel weer. Wim van de Vossenberg overleed dinsdag 6 september 2011.

In Gemert en directe omgeving wonen wel 5 Wimmen van de Vossenberg. Maar er is maar een Wim bijna 50 jaar de kapitein van de Rooi Schut geweest, en dat is Wim uit de Borretstraat in Gemert. Wim is inmiddels ons Erelid, en vormde ook twee jaar samen met zijn vrouw, Thea van de Vossenberg Hubers, het koningspaar van ons Gilde. Maar vooral denken we bij Wim aan de kapitein van ons gilde. Bijna 50 jaar was hij met hart en ziel het gezicht van de Rooi Schut. Op straat ontwikkelde Wim zich als het boegbeeld, het aanspreekpunt de bewaker en vertolker van het gildegoed.

In Memoriam

Wim v.d. Vossenberg

 

In zijn functie als kapitein evenaarde niemand Wim. Bij het Gilde ging hij geen enkele discussie uit de weg, en zijn opvattingen konden soms wel eens voor dilemmas zorgen. Menige noot moest dan gekraakt. Zodra het gilde zich weer toonde aan de buitenwereld, dan was Wim degene die eenduidigheid afdwong en zorgde voor een goedafgestemd gilde. Vermaard zijn ook zijn toespraken naar hoogwaardigheidsbekleders, jubilarissen en Nieuwe Dekens toe. Hij wist hier altijd weer iets speciaals van te maken. Eenieder kon smullen van zijn speech met de nodige humor, maar altijd heel waardig. Ook in verdriet, zoals bij uitvaarten raakte Wim welgemeend de juiste snaar, passend bij de overledene en familie. Wim is, was hierin heel groots!

Wim, een gildebroeder met de intentie om het goede van het gildebroederschap te koesteren, ontwikkelen en te beschermen. En niet te vergeten, ervan te genieten, want dat kon Wim ook als geen ander. Zaterdag 10 september, gaan we Wim met Gilde-Eer begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Hij laat een grote leegte achter bij ons gilde, maar uiteraard vooral in zijn gezin. Zijn gezin dat hem de ruimte bood om uit te groeien tot zo een gezichtsbepalende leider in ons gilde. Daarvoor grote dank.Wij wensen zijn vrouw Thea en zijn kinderen en kleinkinderen dan ook heel veel sterkte toe.

 


Sint Joriskapel vlagt

2 september 2011

Meitak

Sint Joriskapel met de meitak

 

Bouwgroep van het Sint Jorisgilde Gemert vierde haar eigen feestje, en terecht. Men hing een Sint Jorisvlag als meitak bovenuit het dak. Met een ferme dronk bevestigde men het resultaat tot nu toe. De echte top, de kroon op het werk moet nog komen. Geen schoorsteen maar een torentje gaat deze kroon op het werk van de bouwgroep zijn. Maar nu reeds mag de bouwgroep zich een kroon op het hoofd zetten gezien het reeds bereikte resultaat.

Zouden ze ook zichzelf een kroon opzetten bij het aanstaande koningschieten van ons gilde op Koks. Toon o.a. als bouwpastoor en kapelbouwmeester en Wim Adriaans als metselkoning en als kersverse vrijwilliger van het jaar in De Mortel, barsten beiden van de dadendrang. Maar ook wereldrecordhouder vendelen Jan van Thiel weet sinds kort waar de klepel van de klok hangt. Vanaf het eerste moment op de bouwplaats niet meer weg te slaan wist Jan toch tijd vrij te maken om in Nieuw ? Dijk volop te oefenen voor het komende Koningschieten. De bouwgroep van onze Sint Joriskapel verkeert in een flow, een winning mood en gaat met het Koningschieten op kermiszaterdag 17 september zich een weg schieten naar het koningschap van het Sint Jorisgilde Gemert. Kandidaten voor het Koningschap, u bent alvast gewaarschuwd.

 


Ridderslag Frans Burgt en Wereldrecord vendelen

6 september 2011

Frans van der Burgt ontving het volwaardig lidmaatschap van de Ridderorde van de Heilige Sebastiaan in Europa samen met o.a. Jos van de Ven uit Aarle-Rixtel en nog 20 andere europese kandidaten. Deze plechtigheid vond plaats op vrijdag 26 augustus tijdens de Heilige Investituur Mis voor de EGS, de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden, in de parochiekerk H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk. Aartsbisschop W.J Eijk ging de dienst voor die ook deels in het Duits werd voorgedragen.

Tijdens deze viering kreeg de Grootmeester van de ridderorde het woord om zich tot de kandidaten te richten. Hij legde hen de bepalingen voor van de regerende statuten van deze ridderorde. De kandidaten legden de belofte af zich in te zetten voor de gemeenschap met de hulp van de Goddelijke Drie-eenheid en het motto van de Heilige Sebastianus in Europa; voor God-voor een verenigd christelijk Europa-voor het leven en ze aanvaardden de ridderorde te volgen en de ridderlijke deugden te beoefenen. Keizerlijke Hoogheid Aartshertog Karl von Habsburg-Lotharingen uit Oostenrijk, Grootmeester van de orde, reikte daarna het ereteken uit vergezeld van een ridderslag met zwaard.

Ridderslag Frans Burgt

Ridderslag Frans v.d. Burgt

 

Frans ontving deze tekenen van ridderschap en mag zich een ware ridder noemen. De onvoorwaardelijke inzet van Frans in het bestuur van de kring Peelland en zijn daaruit voortvloeiende betrokkenheid met de federatie mondden uit in deze uitverkiezing, op voorspraak van de ook aanwezige Loek Swinkels, onze kringvoorzitter. Deze feestelijke viering zette de aartsbisschop voort met het zegenen van alle nieuwe leden van de Ridderorde. Na de H.Mis volgde een receptie buiten de kerk. De aanwezige leden van het Sint Jorisgilde Gemert brachten de eerste vendelhulde aan de nieuwe leden van de ridderorde van Sint Sebastiaan.

Wereldrecord Vendelen
De R.K.schutterij Sint Antonius van Nieuw-Dijk was gevraagd om als gastheer op te treden voor de vergadering van de europese schuttersfederatie. Het gilde greep deze kans aan om een uniek evenement te organiseren. Een wereldrecord klassiek vendelen voor 750 vendeliers of meer. Het record stond op 680. De laatste recordpoging in Berlicum bleek ongeldig, nu klopte de administratie wel. Ieder kreeg een eigen plek toebedeeld op het vendelterrein waarop ieders uniek nummer combineerde. Een dijk van een organisatie. Maar ja, men noemt zich niet voor niets Nieuw-Dijk. Het 100-jarig bestaan van het dorp en het 90-jarig bestaan van het in roodgekleurd Sint Antoniusgilde met ongeveer 130 aktieve deelnemers en wel ruim 400 leden, manifesteerde zich bijzonder actief om alles tot in de finesses te regelen. En dit lukte. Gedurende minimaal vijf minuten gelijkmatig klassiek vendelen met dezelfde vendelslagen.

De jury onder leiding van Jos van de Ven, voorzitter van de vendelcommissie kring Peelland, keurde de poging waardig en ook notaris mr. J.G.H. Laarberg kon bekendmaken dat met 1017 vendeliers de poging meer dan geslaagd was. Deelnemers kwamen ook uit Duitsland (350) en België (28). Het record komt gemeld te staan bij World Record Academy onderdeel van Google. De vendeliers Ton van Thiel, Jan van Thiel, Joan van de Vossenberg, John van Kessel, Gerard Lemmens en Jos Berkers noemen zich voortaan wereldrecordhouder . Het schept dan ook geen verbazing dat onze burgervader van Zomeren die ’toevallig’ kwam aanfietsen uit Didam zich best wel tevreden kon tonen met zijn nieuwe onderdanen.

 


Vendelgroet Koningin Sint Jorisgilde Gemert

20 augustus 2011

Koningin Petra 50 jaar

Koningin Petra 50 jaar

 

Koningin Petra 50 jaarOnze eigen koningin vierde haar vijftigste verjaardag en nodigde het Sint Jorisgilde Gemert uit om dit samen met haar te vieren. Dit gebaar stelde het gilde bijzonder op prijs. We eerden haar verjaardag met een vendelgroet en dronken er een glas op bij Petra aan huis.

Koningin Petra 50 jaar

Koningin Petra 50 jaar

 

Petra is nu bijna twee jaar koningin van ons gilde. Samen met haar broer Albert vormde ze de afgelopen twee jaar ons koningspaar. Petra toonde zich vanaf het begin een echte koningin van het gilde. Altijd was ze aanwezig en liet niets ongelegen om een bijdrage te leveren tot een nog beter functionerend Sint Jorisgilde Gemert. Haar opbouwend aanwezig zijn is een mooie eigenschap die we graag koesteren binnen ons gilde. Het voelde dan ook goed dat we eens speciaal in het middelpunt konden plaatsen onze koningin Sarah Petra van Wetten van den Eijnde. Petra en gezin van Wetten, bedankt.

 


Eerste steen Joriskapel

30 juli 2011

Eerste steen kapel

Toon Opsteen en Wim v.d. Vossenberg leggen eerste steen Joriskapel

 

Onder het toeziend oog van tientallen belangstellenden legden bouwpastoor Toon Opsteen en erelid Wim van de Vossenberg de eerste steen van het kapelletje van het Sint Jorisgilde. Niet te hoog, want anders kan Van de Vossenberg er niet bij. De gildebroeder zit in een scootmobiel.

Eerste steen kapelletje

De eerste steen met gedenkplaat

 

Aan de komweg in Gemert hoopt het gilde met dit kleine monument een plek te maken voor mensen die op zoek zijn naar een momentje van rust, vrede en bezinning. Gildevoorzitter Wim van Oijen sprak van een memorabele dag. Dit is voor het eerst dat we onroerend goed hebben als gilde. We hadden wel al grond, maar nu hopen we dat de gemeente ons niet weet te vinden voor de belastingen, grapte hij.

 


Een eerste prijs voor het Sint Jorisgilde Gemert in Heijen

19 juni 2011

Gildefeest te Heijen

Het Sint Jorisgilde Gemert in de optocht in Heijen

 

Bij vertrek uit Gemert naar Heijen, een dorp aan de overkant van de Maas, hielden de gildebroeders van het Sint Jorisgilde er rekening mee dat het de natte dag zou worden. Er was veel regen voorspeld en deze voorspelling kwam uit. Gelukkig bleef het tijdens de optocht droog, maar tijdens de laatste minuten van het officiele gedeelte kwam dan toch de eerste bui en dat zou niet de laatste zijn. Bij het opstellen van de optocht stond er een meisje klaar dat ons gilde zou voorgaan. Ze hield een bord in de hand met daarop de tekst Gemert 1. Zou dit al een teken zijn?

In totaal namen 45 gilden deel aan het vrije gildefeest dat georganiseerd werd door het Sint Dionysius gilde uit Heijen, gemeente Gennep. Naast de gilden uit de Kring Land van Cuijck waren er ook een aantal gilden uit kring Peelland, waaronder het Sint Jorisgilde Gemert en het Sint Antonius en Sebastianusgilde uit Gemert.

Gildefeest te Heijen

Heijen krijgt vendelier Jan van Thiel op de knieen

 

Ondanks dat het vaderdag was waren toch vele gildebroeders en koningin Petra van Wetten Рvan den Eijnde samengekomen in de feesttent. Een mooie stoet van gilden trok door het dorp om te eindigen op het feestterrein waar we werden verwelkomd door het organisatiecomit̩ en de vele bezoekers. Het duurde even voordat alle gilden binnen waren en de officiele opening door de burgemeester van Gennep verricht kon worden. Het blijft altijd een machtig showspel om alle gilden te zien optrekken tijdens de massale opmars, zeker als je het kunt bekijken vanaf de hoge dijk die er ligt ter bescherming van de Maas.

Door de vele regen duurden de wedstrijden allemaal wat langer met als gevolg dat ook de prijsuitreiking lang op zich liet wachten. Maar het wachten was niet tevergeefs want uiteindelijk bleek dat het Sint Jorisgilde een 1e prijs in de wacht had gesleept in het algemeen klassement. Tijdens de optocht hebben we ons goed gepresenteerd wat zeker indruk gemaakt heeft bij de juryleden. We hebben weer een mooi resultaat geboekt dat zeker toegevoegd zal worden aan de rijke historie van het gilde.

 


Warm welkkom in Ruijschenberg

27 mei 2011

Ons gilde bezocht het verzorgingscentrum Ruijschenbergh om aldaar de H.Mis op te luisteren en een vendelgroet te brengen. De waardering hiervoor bleek groot ondanks dat we met een kleine groep aanwezig waren. Pastoor Pubben ging voor in deze viering. Op zijn eigen aandoenlijke wijze weet hij een gemoedelijke Heilige Eucharistiedienst te verzorgen. Kapitein Frans van der Burgt verzorgde de lezing en nam deel aan de voorbeden. Ook bij het uitreiken van de communie hielp Frans. Onze dekens zorgden voor het ophalen van het collectegeld.

Ruijschenbergh

Het Sint Jorisgilde bij Ruijschenbergh

 

Tijdens de consecratie neigde Wim van Oijen het vaandel en de vendeliers hun vendel terwijl Antoon Opsteen de trom roerde. Ons Koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten van den Eijnde dronk de wijn. Uiteindelijk had eenieder wel een bijdrage geleverd en dat was maar goed ook. Het was onder onze hoeden wel zo warm dat ieder wel steun zocht en dat elke afleiding goed was. Onze vendelgroet kreeg grote belangstelling. Vanwege het mooie weer liet een grote groep ouderen zich verleiden om plaats te nemen op de tuinstoelen buiten. Men kreeg een mooie vendelgroet. Daarna was het koffie en vervolgens een drankje. Het Sint Jorisgilde Gemert verliet vervolgens voldaan het verzorgingscentrum Ruijschenbergh om haar spullen op te gaan bergen in hun gildehuis Dientje.


Vrij gildefeest met Kringgildefeest Kring Peelland 2011

21 & 22 mei 2011

Het is zaterdag 21 mei 2011. Het is een erg warme dag. Het is de dag dat het Kringgildefeest van kring Peelland geopend zal worden. Het is de dag dat de schooljeugd van Aarle-Rixtel zich zal presenteren als verschillende jeugdgilden. Om de jeugd kennis te laten maken met het gildewezen is het tijdens de gildefeesten van afgelopen jaren steeds meer gebruikelijk om de jeugd bij de festiviteiten te betrekken. Vorig jaar heeft ook het Sint Jorisgilde Gemert een groots opgezet scholenproject georganiseerd waar nu nog lovend over wordt gesproken. Deze keer lag de organisatie van het Kringgildefeest in handen van het Sint Margarethagilde.

Scholendag

Scholenproject in Aarle-Rixtel

 

Rond half vier verzamelden zich een aantal gilden bij basisschool De Heindert om samen met de kinderen van het schoolgilde op te trekken naar het grote feestterrein. Voorop ons Sint Jorisgilde Gemert, daarna het jeugdgilde De Heindert, gevolgd door nog enkele buurgilden. De stoet trok door het centrum en woonwijken van Aarle-Rixtel richting feestterrein. Halverwege kwam het Sint Margarethagilde ons ophalen en sloten ook de andere buurgilden zich aan.Aangekomen op het feestterrein volgden een massale opmars, inclusief de verschillende jeugdgilden, waarbij de vendeliers zich verzamelden over het terrein. Na een vendelgroet en een slangendefile konden we ons gaan opmaken voor de officiele opening van het feest door de overhandiging van het Kringvaandel aan het organiserende gilde. De leden van het Sint Jorisgilde feliciteerden het bestuur en hoofdman van het Sint Margarethagilde met hun 600 jarig bestaan. Na nog een hapje en een drankje keerden we huiswaarts, want zondag zouden we weer deelnemen aan de Kringgildedag.

Koningspaar

Koningspaar Sint Jorisgilde Gemert: Albert v.d. Eijnde en Petra van Wetten

 

En dat gebeurde dus ook. En hoe. De hele ochtend stond in het teken van regen wat met bakken uit de hemel viel. Maar ons koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten van den Eijnde samen met onze kapitein Frans van der Burgt en Tonnie maakten een frisse indruk bij de start van de optocht door Aarle-Rixtel. De regen stopte en iedereen kreeg de wind mee de verdere dag. Maar dan wel erg veel wind en met zoveel vlagen ertussendoor dat een mooie klassering op alle gebied afhing hoe de wind waaide. Het spreekwoord hoge bomen vangen veel wind bleek weer volop van toepassing. Zonder aan zijn kwaliteiten tekort te doen mogen we over Jan van Thiel wel zeggen dat zijn toch wat kleinere postuur hem veel windvoordeel opleverde. Zijn individuele prestatie in de Vaandelklasse met acrobatiek in de 50 + categorie leverde de hoogste plek op binnen de kring en in het totale overzicht in deze klasse; de tweede prijs. Ja de wind zat duidelijk mee voor Jan.

Gildefeest Aarle-Rixtel

Sint Jorisgilde Gemert presenteert zich in Aarle-Rixtel

 

In de tentoonstellingsruimte wisten Diny en Wim Scheepers in samenwerking met Louis Kuijpers een mooi resultaat te boeken. Hier had de wind geen enkel vat op. Men presteerde een zeer hoge score. Maar ja in de optocht bleek ons gilde toch wat minder te overtuigen. Ondanks het onderling enthousiasme bleek de jury dit toch anders te beoordelen. In het totale klassement haalden we een hoge notering binnen het geheel van de Vrije Gildedag maar voor een nog betere uitslag moeten we minder de wind mee hebben in de toekomst. Wel mochten we genieten van twee prima geslaagde gildedagen wat we nog tot laat in de avond afsloten.

 


Een Koninklijke optrekdag van het Sint Jorisgilde

Zaterdag 30 april 2011

De zon schijnt al in de vroege morgen als de leden van het Sint Jorisgilde naar onze kapitein fietsen voor het ontbijt. Het is weer optrekdag voor het gilde en deze keer een bijzondere. Het is Koninginnedag en dit feest wordt ook in Gemert gevierd. Het gehele centrum staat in het teken van allerlei festiviteiten en wij als Sint Jorisgilde zullen ons daar tussendoor moeten bewegen.

De nieuwe deken

De nieuwe deken van 2011

 

Ten huize van kapitein Frans van der Burgt en zijn vrouw Tonny werden we zeer hartelijk ontvangen met broodjes en koffie. De gildebroeders druppelden langzaam binnen en de eerste gesprekken van de dag vonden plaats. Natuurlijk ging het over de jubilarissen en vooral over de vraag wie de nieuwe deken zou zijn. Antwoord hierop zou verder op de dag komen.

Als dank voor de gastvrijheid en het ontbijt werd buiten door de vendeliers een vendelgroet gebracht aan Frans en Tonny. Daarna was het tijd om ons naar het gildehuis Dientje te spoeden om van daaruit in formatie naar de kerk van Sint Jans Onthoofding te trekken, samen met de jubilarissen Hilly Wesseldijk Ypenburg (50 jaar lid), Cocky van Thiel – Martens (40 jaar lid) en Toon Opsteen (25 jaar lid). Om half tien precies trokken we luid trommend en zwaaiend met de vendels de kerk binnen. Pastor van Lamoen stond weer gereed om voor te gaan in de Heilige Eucharistieviering. Zoals gebruikelijk deed hij dat weer geweldig. Het was een stijlvolle viering waarin ook het dameskoor van de St. Jan haar steentje aan bijdroeg. Aan het einde van de viering vroeg pastor van Lamoen de jubilarissen naar voren om hen toe te spreken op zijn bekende wijze. De dienst werd afgesloten met het afleggen van de eed van trouw aan het kerkelijk gezag door vaandrig Hans van de Crommenacker en het zingen van het Sint Jorislied.

Buitengekomen sloot het gilde, samen met pastor van Lamoen en de jubilarissen, zich aan bij de kinderen met hun rijk versierde fietsen die de opening van Koninginnedag zouden gaan verzorgen. Voorafgegaan door het Jachthoorn en Trompetterkorps trok de stoet in optocht naar het Ridderplein. Toen ook de burgemeester was ook gearriveerd konden de toespraken worden gehouden, het Wilhelmus gezongen, de vlag gehesen en de ballonnen van de kinderen de lucht in. Prachtig om dit te zien.

Het Sint Jorisgilde heeft ook haar tradities tijdens de optrekdag en daar willen we ons zeker aan houden, te beginnen met de vendelgroet voor de kerkelijke en wereldlijke overheid (pastor en burgemeester) en de jubilarissen. Normaal wordt voor ieder een aparte vendelgroet gebracht, maar gezien het drukke programma werd deze nu gecombineerd tot een vendelgroet voor allen. Na afloop van de vendelgroet volgde de tweede traditie, namelijk de ontvangst van het Sint Jorisgilde door de burgemeester in de trouwzaal van het gemeentehuis. Als nieuwe burgemeester heeft de heer van Zomeren zich goed voorbereid op de gebruiken van het gilde. Ook in zijn vorige gemeente zijn er gilden actief en hij was daar regelmatig te gast. Het was hem zelfs opgevallen dat de vendeliers van ons gilde aan het einde van de vendelgroet de vlaggen oprollen in tegenstelling tot de collega-vendeliers in Heumen. Na een mooie persoonlijke speech overhandigde de heer van Zomeren het stipendium aan tamboer en jubilaris Toon Opsteen. Dit gebruik (traditie) stamt nog uit de tijd dat de tamboers betaald werden voor hun diensten. Zij werden apart ingehuurd door het gilde om voor het gilde uit te gaan zodra men in formatie de straat op ging.

Gilde formatie

Gildeformatie 2011

 

Na een drankje vertrok het gilde naar het gildehuis Dientje want om 12.00 uur precies (traditie) moest de nieuwe deken gekozen worden door de leden. Nadat iedereen zijn of haar stem had uitgebracht kwam de naam van Johan van der Ligt naar voren als nieuwe deken 2011 van het Sint Jorisgilde. Johan woont samen met zijn vrouw en kinderen in De Mortel. In de middag gaan we hem ophalen, maar eerst werden de jubilarissen gehuldigd.

Hilly Wesseldijk-Ypenburg is de langste tijd lid van het Sint Jorisgilde. Kapitein Frans sprak haar toe en haalde wat herinneringen op aan de tijd dat Hilly koningin was naast Antoon Geerts als koning. Ook werd er nog gememoreerd aan de moeder van Hilly die toen beschermvrouwe was van de jeugdskût. Cocky van Thiel-Martens is veertig jaren bij het Sint Jorisgilde. Ook zij was koningin samen met koning Frits Verhoeven. Cocky heeft veel gedaan voor het gilde, zeker in de tijd dat haar man Ferd actief was als voorzitter van Kring Peelland.

Tot slot de jongste van het stel, tamboer Toon Opsteen. Hij is vijfentwintig jaren bij het Sint Jorisgilde, maar het lijkt of hij er ook al vijftig jaar bij is, net als Hilly. Toon werd samen met zijn vrouw Hanny in het zonnetje gezet en kapitein Frans haalde herinneringen op over Toon als tamboer, als bestuurslid en niet in de laatste plaats als bouwheer van het te bouwen Sint Joris kapelletje op de hoek van de Haag en de Kampen. De gedreven- en betrokkenheid van Toon voor ons gilde straalt van hem af. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Jubilarissen 2011

Jubilarissen 2011

 

Na het nuttigen van de traditionele erwtensoep met zult en spek werd het tijd voor vertrek naar De Mortel, want deken Johan wachtte daar met spanning af wat er ging gebeuren. De tocht duurde een uur, maar het was de moeite waard want de ontvangst door Johan en zijn vrouw was zeer hartelijk. In de prachtige zonovergoten achtertuin werd de nieuwe deken besproken met een hapje en een drankje. Om ongeveer vier uur floot de kapitein dat het tijd was om de nieuwe deken te installeren en hem op te nemen in ons gilde. De tabak in de Goudse pijp werd (met moeite) aangestoken, de zilveren dekensikkel om zijn schouders gehangen en tenslotte de hoge rode hoed op zijn hoofd gezet. Na dit ritueel vertrok de formatie richting Gemert, maar de terugweg duurt langer dan de heenweg vanwege de vele traktaties onderweg. Op vele plaatsen stonden gildebroeders en gildezusters langs de weg om de nieuwe deken te feliciteren. De vendeliers hadden het zwaar, want er stond een stevige wind die het vendelen moeilijk maakte. Bij aankomst in het gildehuis Dientje volgde nog een vendelgroet voor gastheer Jan Wijn. Na een goede koffietafel was er een receptie waar vele personen gebruik van maakten om de nieuwe deken en de jubilarissen te feliciteren. De optrekdag werd afgesloten met een gezellig feest tot in de kleine uurtjes. Het was weer een geweldige gildedag.

 


Palmpasen Diomage

Zondag 17 april 2011

Op zondag 17 april 2011 heeft het Sint Jorisgilde Gemert een H. Mis bijgewoond samen met de bewoners van Diomage. Het Sint Jorisgilde is iedere twee jaar bij deze H. Mis aanwezig. In het andere jaar wordt de mis bijgewoond door het zustergilde Sint Antonius en Sint Sebastianus, oftewel de Gruun Skut uit Gemert. Tijdens de mis werd het paasverhaal voorgelezen en kreeg iedereen een paastak ter ere van palmpasen. Voor de kinderen was er achter in de kerk de gelegenheid om te knutselen. Na de mis mochten de bewoners van Diomage een ronde meelopen met het Sint Jorisgilde.

De bewoners van Diomage met het St. Jorisgilde

De bewoners van Diomage lopen mee met het Sint Jorisgilde