Formatie

De formatie

 

 

 

 

 

De tamboers
Pieter van Erp, Grad Welten, Toon Opsteen, Fons Welten, Nol Welten, Albert van den Eijnde, Maarten Huijbers.

De tamboers zijn meestal al van verre hoorbaar. Door middel van hun trommelslagen kondigen zij de komst van het gilde aan en bepalen het loopritme van de groep. Ze zijn herkenbaar aan zowel de trom als aan de hoge hoed met een rozet op de zijkant en een lange broek.


De vaandrig of vaandeldrager

Hans van de Crommenacker

Achter de tamboers komt de vaandeldrager met het gildevaandel. Het gildevaandel is een belangrijk ornament binnen het gilde. Het vaandel is tevens het symbool van het gilde, waaronder de groep zich als eenheid schaart. Op het gildevaandel staat de patroonheilige Sint Joris afgebeeld en aan de andere zijde staan wapens afkomstig van de Duitse Orde als verlener van privileges aan het gilde. Het Sint Jorisgilde beschikt momenteel over 3 vaandels, namelijk één uit 1905, één uit 1974 en tenslotte één uit 2015 die gemaakt is door gildezuster Paulina Adriaans.


De koning en koningin

Koning: Cor Opsteen
Koningin: Tonnie van der Burgt

De koning is herkenbaar aan zijn ‘papegaai’, oftewel de koningsvogel, die hij aan een keten om de hals draagt. De koningsvogel is waarschijnlijk gedateerd uit 1760. Koning van het gilde wordt degene die de laatste resten van de houten vogel, boven op de schutsboom, naar beneden weet te schieten. De gelukkige schutter mag zich dan twee jaar koning van het gilde noemen. Indien een koning zich driemaal in het leven tot koning heeft geschoten mag deze zich keizer noemen. Als ‘de skut’ uitrukt moet de koning of een plaatsvervanger aanwezig zijn, zeker als er een vendelgroet wordt gebracht. Er mag namelijk niet gevendeld worden zonder aanwezigheid van een koning, want er wordt gevendeld voor God, koning/koningin en vaderland. De koning mag zich een koningin kiezen tot begeleidster. De koningin draagt als symbool van waardigheid een koninginnenvogel, die ook in 1760 geschonken is aan het gilde door keizer Hendrik Janse van Deursse. De koningin draagt tevens een koninginnenketen. Het is eveneens mogelijk gebleken dat een vrouw zich tot koning schiet en zij mag als zodanig dan een gemaal uitkiezen als haar begeleider.

Kapitein
Joan van der Ligt

Zodra het gilde naar buiten treedt, staat het geheel onder leiding van de kapitein. Hij loopt niet binnen het gelid van de groep, maar ernaast voor het bewaren van de goede orde binnen de groep. Vroeger, toen er nog geen bestuur was, had hij het in feite altijd voor het zeggen. De kapitein geeft ook commando’s bij het vendelen of het ‘gaan’.


Keizer

Frans van der Burgt

Na drie keer koning geweest te zijn is op 2 oktober 2021 Frans van der Burgt als keizer geïnstalleerd. Sinds 1759 heeft ons gilde geen keizer meer gehad.


De eerste luitenant (reservekapitein)

Frits Verhoeven

De 1e luitenant is de plaatsvervanger van de kapitein indien deze verhinderd is.


De luitenants

Rob van de Vossenberg, Sjef Egelmeers, Wim van Oijen, Ricus van Kessel, Louis Kuypers, Frits Verhoeven, Peter Poboreki

De specifieke functie van de luitenant is onbekend. Waarschijnlijk moet men het meer beschouwen als een eer deze titel te dragen. Binnen het gilde noemt men deze groep “de lange jassen”. De luitenants, soms ook wel piekdragers genoemd, dragen de pieken; ongevaarlijke replica’s van de vroegere hellebaarden die als wapen werden gebruikt.


De dekens

Nieuwe deken: Jo Kusters

Staande deken: John Lemmens

Afgaande deken: Eric Lemmerling

Elk jaar kiest het gilde een nieuw lid dat de titel ‘nieuwe deken’ mag dragen. Gedurende een jaar blijft hij nieuwe deken en daarna wordt hij ‘staande of regerend deken’ genoemd. Nog een jaar later wordt hij ‘afgaande deken’ genoemd. De deken draagt afwijkende kleding met daarop een sjerp in de kleur van het gilde. Hij valt op door zijn hoge hoed versiert met rood.


De zilverdragers

Toon van den Boom, Wim van den Boom, Jan van Erp,  Martien van den Eijnde, Willem van den Eijnde, Jochem Biemans.

De zilverdragers dragen de vesten met zilver dat door de gilden door de jaren is verworven. Het betreft zilver dat door gildebroeders is geschonken bij een bepaald jubileum en zilver dat op diverse gildefeesten is gewonnen, hetzij met vendelen, trommen, standaardrijden of anders.


De vendeliers

John van Kessel, Joan van de Vossenberg, Ton van Thiel, Jos Berkers,  Gerard Lemmens, Jan van Thiel, Kinoe Verhoeven, Mathijs Verhoeven, Joost Michiels, Dirk Huijbers, Tom Huijbers.

Bij het Sint Jorisgilde lopen de vendeliers als laatste in de rij. Deze groep houdt zich bezig met vendelen, het spel van de vliegende vendels. Het symboliseert de strijd tussen het goed en het kwaad, tussen Sint Joris en de draak. De vendeliers zwaaien hun vendels op het ritme van de vendelmars, geslagen door de tamboers.


Sjerpendrager

Wichard Biemans.

De sjerpendragers zijn geüniformeerd lid geweest van het gilde, maar zijn vanwege fysieke beperkingen eigenlijk niet meer zo goed in staat om met alle activiteiten volop mee te doen. De loopafstanden zijn voor hen meestal wat te groot geworden. Toch zijn de sjerpendragers nog steeds volwaardig lid van de geüniformeerde formatie en nauw betrokken bij alle activiteiten van het gilde.

Erelid
Wim van de Vossenberg (overleden 6-09-2011)

Erelid

Erelid

Wim is lid van het SInt Jorisgilde geworden in 1958. Hij werd toen verkozen als nieuwe deken van het gilde. In 1962 werd Wim kapitein en dat is hij gebleven tot 2009, dus 47 jaar. Hij heeft altijd met hart en ziel als gildebroeder en kapitein geleefd voor ons gilde. Hij was jarenlang de grote regisseur en wist altijd andere gildebroeders positief te motiveren. Vanwege zijn passie en onvermoeibare inzet voor het gilde heeft het Sint Jorisgilde Wim op 4 maart 2009 benoemd als erelid van het gilde. Wim is op 6 september 2011 overleden en met gilde-eer begraven.

 

Lid van verdienste
Wim van den Eijnde (overleden 31-07-2014)

Lid van verdienste

Lid van verdienste

Wim kwam uit een geslacht dat altijd de tamboers leverde voor een gilde. In 1950 werd Wim officieel lid van het Sint Jorisgilde en heeft zich vanaf die tijd enorm ingezet voor het gilde. Naast het slaan van de trom bekleedde hij als penningmeester een bestuursfunctie, hij beheerde mede het gildemateriaal. Wim was een echte verzamelaar van alles wat met religie en het gilde te maken had. Bij Wim kon je altijd terecht voor de historie van het gilde. Vanwege zijn grote inzet voor het Sint Jorisgilde heeft het gilde hem op zijn verjaardag, 1 januari 2013, benoemd als lid van verdienste. Wim is op 31 juli 2014 overleden en met gilde-eer gecremeerd.

 

Paulina Adriaans-Opsteen

Lid van verdienste

Lid van verdienste

Paulina Adriaans-Opsteen is op zaterdag 27 april 2019 benoemd tot lid van verdienste. Zij kreeg deze benoeming vanwege haar inzet voor het gilde. In 2015 heeft Paulina een nieuw gildevaandel voor ons gilde geborduurd. Zie hierover het interview met Paulina. In 2018 is zij vervolgens gestart met het maken van geheel nieuwe uniformen voor alle gildebroeders. Deze zijn gepresenteerd op de optrekdag van 2019. Het gilde is haar erg dankbaar en heeft haar voor deze inspanningen benoemd tot lid van verdienste. Paulina is op 1 april 2022 overleden en met gilde-eer begraven.

 

Beschermvrouwe / beschermheer
Odilia Jurgens-Harinxma thoe Slooten Ryckenbarch

De beschermvrouwe

De beschermvrouwe

Het Sint Jorisgilde heeft al een hele lange tijd een beschermheer en/of beschermvrouwe. Voor zover we kunnen nagaan is begin vorige eeuw de grootvader van de huidige beschermvrouwe, de heer Everard Philip Adriaan Matthias Scheidius, in 1870 op Gemerts kasteel geboren, beschermheer geweest van het gilde. Hij is in 1946 opgevolgd door zijn dochter Maria Helen Blith Ernestine Scheidius die tot haar overlijden beschermvrouwe was van haar gilde. In 1993 volgde haar dochter Odilia haar op als beschermvrouwe van het Sint Jorisgilde. Van 1973 tot 1996 is Ferd van Thiel beschermheer geweest van het gilde.