Patroonheilige

De patroonheilige van het Sint Jorisgilde is Joris (Georgius). Joris van Cappadocië is een martelaar en heilige die stierf op 23 april 303. Sinds 1222 is hij ook patroon (beschermheilige) van Engeland en is hij als Sant Jordi tevens de beschermheilige van de Spaanse autonome regio Catalonië. De meeste mensen kennen hem beter als Sint-Joris met de draak. In deze hoedanigheid is hij ook de patroonheilige van het Sint Jorisgilde.

Sint Joris is een van de heiligen waarvan wordt aangenomen dat hij nooit geleefd heeft. De eerste vermeldingen over Joris zijn honderden jaren na zijn veronderstelde marteldood opgetekend. Het is verder ook niet duidelijk waar deze Sint-Joris geleefd zou hebben. Men plaatst hem vaak aan de Afrikaanse kust, maar ook in Klein Azië. Voor de ridderschap was de historiciteit van de Sint Joris dan ook onbelangrijk, het ging hen om een patroonheilige die krijgshaftig en moedig was en op een voor de krijgslieden aansprekende wijze het kwaad overwon. In Joris vallen de mythen rond Koning Arthur en zijn draken-dodende ridders samen met christelijke heiligenverering.

Sint Joris kwam volgens de legende uit een christelijke familie en werd geboren aan het eind van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit Cappadocië, zijn moeder uit Palestina. Eenmaal volwassen werd Joris, net als zijn vader, militair en hij bracht het tot officier in het leger van Diocletianus. Toen deze een decreet uitvaardigde, waarin de vervolging van christenen werd bevolen, weigerde Joris
aan de vervolging deel te nemen. Hij verklaarde hierop zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus hem vermoorden.

Sint Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom. De stad werd namelijk door de draak getiranniseerd. Dagelijks verslond de draak twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. Sint Joris voorkwam dit echter door de draak aan te vallen met een lans. Hierbij verwondde hij het gedrocht. Joris beloofde het volk dat hij het ondier zou doden mits de bevolking zich door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en vervolgens lieten 15.000 mensen zich die dag dopen.

Door zijn populariteit in het oosten en westen blijft de naamdag van Joris op 23 april op de Romeinse kalender gehandhaafd. 23 april is dan ook Sint Jorisdag. Rond deze datum houdt het Sint Jorisgilde dan ook haar jaarlijkse optrekdag.

Sint Joris is patroon van Moskou, Engeland, Catalonië, Georgië, Amersfoort, Ridderkerk, Terborg, de scouting, boeren, mijnwerkers, kuipers, zadelmakers, toeristen, ziekenhuizen, soldaten, militairen, gevangenen, ruiters, vee en strijd in elke vorm. Sint Joris is eveneens patroon tegen oorlogsgevaar, bekoringen, koorts en pest. Verder is Sint Joris patroon voor het weer en ook is hij helper in nood.

* Bron: Wikipedia