Verrassende foto bij tekst koningspaar Sint Jorisgilde.

Koningspaar 2023Hierbij de juiste foto van ons koningspaar Cor Opsteen en Tonnie van der Burgt. En ze gingen voortvarend van start. Ze bezochten namens het gilde dinsdag na het koningschieten, Maria de Vries vanwege haar 80 ste verjaardag. Het is een goed gebruik of mogelijk zelfs traditie om bij het bereiken van 80 levensjaren, als gildekoningspaar een bezoek af te leggen bij de jarige. En vervolgens ook bij de 90 en 95 en daarna bij elk jaar dat de jarige daaraan weet toe te voegen. Kapitein Joan van der Ligt begeleidde hen daarbij. Onze kapitein stond vorige week al in het Gemerts Nieuwsblad. Met de begeleidende tekst van; “Het nieuwe koningspaar”. Zeer verrassend. Dit klopte natuurlijk niet. De juiste tekst bij de vorige week geplaatste foto moest zijn; “De winnaars van de koningskruisen”. Van links naar rechts Maarten Huijbers, Maria Biemans en kapitein Joan van der Ligt met echtgenote Henriëtte.

Tenslotte nog even de Kringgildedag in Someren-Eind. Deze viel zeker niet in het water op één forse bui na. Het was code oranje, maar ons gilde manifesteerde zich volop in het rood. Zelfs onze gezichtskleur paste zich hierbij aan. Het was een warme tocht zeker toen we door de van den Eijndelaan liepen. Helaas liep de jury hier minder warm voor en koos voor een meer luchtiger besluit. Gelukkig haalden we de top tien nog wel in het algemeen klassement.

Onze vendelier John van Kessel ontving de eerste prijs in zijn klasse. Hij genoot hier volop van. Nou even dan. Bij het uitreiken van de juryrapporten zagen we dat zijn telling niet klopte. Dus maar teruggebracht en nu wachten tot het juiste schildje komt via de post.

Geen sprake van terugbrengen speelde er bij Jan van Thiel. In zijn vaandelklasse met acrobatiek duldt hij geen enkele tegenstand. De bijna 75 jarige Jan bezweert dat er geen omkoping van de jury speelt laat staan het gebruik van stimulerende middelen. Met zijn enorme ervaring verslaat hij eenieder. Voortaan kan men reeds vooraf de eertse prijs overhandigen aan Jan. Hij deed het geweldig. Onze overige deelnemers aan de wedstrijden vendelen, jeugdtrommen en kruisboogschieten ontvingen mooie juryrapporten.

Verrassend koningspaar bij de rooi schut

Cor Opsteen samen met Tonnie van der Burgt vormt het nieuwe koningspaar bij het Sint Jorisgilde uit Gemert.  Na in totaal 27 rondes van schutters om het koningschap haalde Cor met het 259 ste schot de koningsvogel definitief naar beneden. Alle jongere schutters bleken niet bestand tegen het timmermansoog van Cor uit Handel. Een krasse prestatie geleverd in de pastorietuin bij de Sint Jan.

We begonnen de dag gezamenlijk met de gruun schut met een koningsmis in de Sint Jan. Pastoor Jesudas ging ons daarin voor. De pastoor loste ook het eerste bevrijdende schot op de koningsvogel gevolgd door de ereschoten van de burgemeester en beide koningsparen. Toen kon de strijd aanvangen tussen de kandidaten voor het koningschap. Drie dames en zes heren schoten er op los. Met uiteindelijk Cor Opsteen als oudste van het gezelschap die de vogel op het juiste moment op de juiste plek wist te raken. In 2017 vormde hij het koningspaar samen met zijn zus Paulina. In 2022 overleed Paulina. Nu koos Cor voor oud-koningin Tonnie van der Burgt. Een ervaringsdeskundige van jewelste. Tonnie vormde samen met haar man Frans gedurende zes jaar ons koningspaar. Als gilde mogen we een zeer trouw koningspaar verwelkomen.

Ook zeker niet minder trouw maar nu aftredend ons oud-koningspaar Albert van den Eijnde  met zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. Voor Albert een definitief “eijnde” want beide volbrachten ook zes jaar koningschap met als mogelijk vooruitzicht het keizerschap wat nu bij Frans van der Burgt in goede handen is. We bedanken Albert en ook Petra  voor de mooie jaren als koninspaar bij ons gilde. Overigens Petra schoot volop mee voor het nieuwe koningschap. Mooi om te zien hoe enthousiast zij blijft voor het koningschap.

Ook enthousiast blijkt onze burgemeester. Niet alleen door zijn aanwezigheid en het lossen van het ereschot op de koningsvogel. Hij neemt namelijk het beschermheerschap op zich van de vriendenkring van de beide Gemertse gilden. Een bevestiging van zijn betrokkenheid met de gilden. Hij ontving een prachtige spiksplinternieuwe sjerp vervaardigd door Coby de Groot uit Elsendorp en zij mocht deze ook aan hem uitreiken. Een mooi initiatief van onze vriendenkring wat zeer gewaardeerd wordt.

Ten slotte nog de uitslagen van de strijd om de koningskruisen. Onze kapitein Joan  van der Ligt samen met zijn echtgenote Henriëtte namen de eerste twee mee naar huis. Daarop volgde Maria Biemans en Maarten Huijbers. Eigenlijk allemaal leden van de rooi schut. Men schoot daar behoorlijk met scherp. Maar toch was het een gezamenlijke feestdag van de beide Gemertse gilden die voor het eerst ook in gezamenlijkheid kon plaats vinden in onze pastorietuin. Daarvoor alle dank.

In Memoriam Maria Egelmeers – van der Wijst

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op vrijdag 12 mei 2023 onze gildezuster Maria Egelmeers – van der Wijst  overleed op de leeftijd van 74 jaar.

Maria, echtgenote van gildebroeder Sjef Egelmeers, jarenlang de hoofdvendelier van het Sint Jorisgilde.

Een hele bijzondere periode binnen het gilde voor Maria en Sjef waren de jaren 1991 tot/met 1993. Zij waren toen ons koningspaar; een periode die zij samen heel intensief beleefden. Als boegbeeld van het gilde bezochten zij samen vele activiteiten zoals onder andere gildefeesten, verjaardagen en jubilea. 

Gildebroeder Sjef, die verschillende functies binnen het gilde op zich nam, werd altijd onvoorwaardelijk ondersteund door Maria. Iedereen voelde zich altijd van harte welkom in huize Egelmeers en je kon dan zeker rekenen op een kopje koffie met koek.

Tijdens de laatste optrekdag in april j.l.  verzorgden de gildebroeders aan Maria en Sjef nog een heel indrukwekkende en zeer verdiende vendelgroet voor hun woning in De Mortel.

Maria wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor. 

Op vrijdag 19 mei nemen we in crematorium ’t Laar in Beek en Donk afscheid van een zeer betrokken gildezuster van het Sint Jorisgilde.

We wensen Sjef, haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sint Jorisgilde Gemert

Mooie optrekdag Sint Jorisgilde 2023

Nieuwe deken John Lemmens tussen kapitein en koningspaar

Nieuwe deken John Lemmens tussen kapitein en koningspaar

Het was weer zover. Het Sint Jorisgilde hield afgelopen zaterdag 29 april weer haar jaarlijkse optrekdag. Deze dag, welke ook wel eens teerdag genoemd wordt, is voor de rooie gildebroeders en gildezusters telkens weer een hoogtepunt in het gildejaar.

De dag begon zoals gebruikelijk met een voortreffelijk ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt thuis in De Mortel. De dankzegging van het gilde voor Joan en zijn vrouw Henriëtte bestond uit een vendelgroet door vendeliers en tamboers. Na deze vendelgroet trokken alle gildebroeders en het koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten- van den Eijnde naar gildehuis Dientje om zich gereed te maken voor de H. Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Deze keer weer stijlvol voorgegaan door Pastor Jezudass. Na de dienst ontving de geestelijke overheid een vendelgroet van het gilde op het grasveldje voor de kerk, waarna het gilde optrok naar de gemeentelijke overheid in de persoon van burgemeester van Veen. Het complete gilde werd daarna ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook ontvingen de tamboers hun stipendium overhandigd als “betaling” van hun diensten in het afgelopen gildejaar. Vroeger huurde het gilde de tamboers in, maar sinds lange tijd behoren ze volledig bij het gilde.

Na een gemeentelijk rooi drankje trok men weer naar gildehuis Dientje voor enkele belangrijke activiteiten. Ten eerste huldigden we de jubilarissen.

Voorzitter Louis Kuijpers sprak allen lovend toe. 

Bronzen Willem van den Eijnde vanwege zijn verdiensten op uiteenlopend vlak. Hij ontwikkelde zich tot de spin in het web van onze website. Daarnaast nog volop hand en spandiensten voor het welbevinden van het gilde. Post rondbrengen, drank ophalen en uitdelen, onderhoud werkzaamheden in de Sint Jorishoeve. Zijn plek binnen het gilde is verzekerd. 

Gouden Marianne Geerts -van Schijndel bleek haar goud meer dan waard met de invulling van de PR bij ons gildefeest in 2000. 

 Nog een gouden jubilaris blijkt gerenommeerd klusjesman en vendelier Jan van Thiel. Tis ne gouwe maar vooral mega zilveren gildebroeder. Veel zilverprijzen wist hij binnen te halen voor het gilde. Niet uitsluitend met groepsvendelen maar vooral met individueel vendelen. En sinds hij ook nog zich bekwaamde in kruisboogschieten komt hij ook daar beladen met zilver terug. De zilvervesten en kasten puilen uit.

Wim van de Vossenberg bereikte al vroeg de hoogste eer binnen het gilde. Hij schoot zich koning op Koks in 1963 en bleef daarna trouw aan het gilde. Bedankt we mochten altijd een beroep op je doen. Coby de Groot Kanters, 60 jaar lid groeide samen met Mari uit tot een bijzondere inbreng bij ons gilde. Op de optrekdag wist ze ons te verrassen met speciale Sint Joris emblemen op nieuwe gildekleding en een prachtig geborduurd  paneel van Sint Joris.

 En tenslotte 60 jaar actief Frits Verhoeven. Een erelijst waar je jaloers op mag zijn. We noemen Koning, Standaardrijder, Voorzitter, waarnemend Kapitein en Eerste luitenant. Op zijn wijze constructief aanwezig en ook in de bijeenkomsten een positieve inbreng. Ook in de gildekring jarenlang voorzitter van de standaardrijders. Frits bracht als toenmalig voorzitter o.a. de start van de Sint Joriskapel op gang en het kringgildefeest in 2000. Frits een meer dan gewichtig persoon binnen ons gilde.

Na de huldiging van de jubilarissen volgt de verkiezing van de nieuwe deken. Tot grote verassing van de aanwezige gildebroeders, gildezusters en ouderlingen bleek dat John Lemmens de meeste stemmen kreeg wat betekent dat het Sint Jorisgilde weer een nieuwe deken heeft. Hij volgt Eric Lemmerling op die afgelopen jaar het wel en wee van het gilde heeft mogen beleven. 

Na de lunch vertrok het hele gezelschap naar De Mortel om de nieuwe deken op te halen. Bij aankomst werd het gilde hartelijk ontvangen door nieuwe deken John. Hij werd in de namiddag geïnstalleerd, waarna de hele stoet naar Gemert trok voor de koffietafel, drukke receptie en een hele gezellige feestavond bij gildehuis Dientje. Onderweg werden er talrijke drankjes geschonken om de nieuwe deken te feliciteren met zijn dekenschap bij het Sint Jorisgilde.

Al met al kan er gezegd worden dat het weer een prachtige zonnige dag was en wensen we John een prachtige tijd bij het Sint Jorisgilde.

OPTREKDAG 2023, Sint Jorisgilde Gemert

Het is weer april en dat is de maand die voor het Sint Jorisgilde Gemert heel belangrijk is vanwege de vele evenementen.

Een belangrijke dag is zaterdag 22 april als de gildebroeders de gildeleden gaan “verzujken” voor deelname aan de optrekdag. Daarnaast trekken de tamboers dan met slaande trom door de straten aan de Mortelse kant van de  voormalige gemeente Gemert  om de gildeleden uit te nodigen voor de H. Mis. tijdens deze optrekdag.

Daags erna neemt het gilde ook weer deel aan de historische optocht van het Boerenbondsmuseum.

De zaterdag op 23 april, zijnde de patroonsdag van Sint Joris, of de eerste zaterdag erna is de jaarlijkse teerdag van het Gilde. Deze dag wordt optrekdag genoemd omdat het gilde dan optrekt voor deze feestdag. Dit jaar vindt die plaats op zaterdag 29 april.

Naast het kiezen van een nieuwe deken, dit jaar wonende aan de Mortelse kant van de kerk Sint Jans Onthoofding, worden ook de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar zijn dat:

Willem van den Eijnde 12 ½ jaar lid, zilverdrager en zoon van de huidige koning Albert. Vendelier en gerenommeerd klusjesman van het gilde Jan van Thiel 50 jaar gildebroeder. Ouderling Marianne Geerts – van Schijndel  50 jaar gildezuster. Ouderling Coby de Groot – Kanters 60 jaar gildezuster. Oud-koning en ouderling Wim van de Vossenberg (van Koks) 60 jaar gildebroeder en tenslotte oud standaardrijder, oud voorzitter, oud-koning en huidige 1e luitenant Frits Verhoeven 60 jaar gildebroeder.

Ze hebben allemaal hun grote verdiensten voor het Sint Jorisgilde en dragen ook nu nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen alvast van harte proficiat met hun jubileum.

Het programma zaterdag 29 april:

  • 7.30 uur ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt
  • 9.30 uur H. Mis in kerk van Sint Jans Onthoofding waarna vendelgroet voor de geestelijke overheid. Vervolgens een vendelgroet voor de wereldlijke overheid bij het gemeentehuis en ontvangst door burgemeester.
  • 12.00 uur verkiezing van de nieuwe deken gevolgd door huldiging jubilarissen. Na de lunch gaan de gildebroeders naar de nieuwe deken voor zijn installatie en begeleiden hem naar gildehuis Dientje .
  • 21.00 uur receptie voor jubilarissen en nieuwe deken. We wensen alle gildebroeders, gildezusters en overige belangstellenden een drukke maar gezellige dag toe.

Optrekdag 23

Eervolle prijzen Sint Jorisgilde Gemert

In het weekend van 25 en 26 juni 2022 organiseerde het “gruun” Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde binnen de kasteelmuren een zeer geslaagd gildefeest. Alom bewondering voor de voortreffelijke organisatie. Ook het Gemertse Sint Jorisgilde nam beide dagen deel aan dit mooie evenement met veel pracht en praal. Op zaterdag waren we aanwezig bij de opening en bij de Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. In de late uren waren er nog vele rode gildebroeders aan het genieten tijdens de feestavond in de tent op het kasteelterrein.

Zondag was de grote dag waarop een achtentwintigtal gilden naar Gemert kwamen om deel te nemen aan de grote optocht door het centrum van Gemert met veel publieke belangstelling.
In de ochtend werden delegaties van de deelnemende gilden ontvangen op de erewijn in het gemeentehuis van Gemert-Bakel waarbij tot verrassing van iedereen Henk de Hair, oud-voorzitter van Kring Peelland, benoemd werd als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Toen dit gezelschap weer naar buiten kwam liepen zij door een haag van de opgestelde gildebroeders van het Sint Jorisgilde.
Na de optocht, de presentatie aan de overheid en het zogenaamde slangendefilé konden de wedstrijden beginnen.

De gildebroeders van het Sint Jorisgilde lieten zich van hun beste kant zien wat resulteerde in eerste prijzen voor junior-tamboer Fons Welten en senior-vendelier Ton van Thiel.
Later, tijdens de prijsuitreiking, bleek dat het “rooie” Gemertse gilde ook nog een prachtige tweede prijs had behaald in het algemeen klassement na de winnaar het Sint Hubertusgilde uit Liessel.
Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een paar prachtige gildedagen.

Koninklijke onderscheiding gildebroeder Jo Kusters

Jo Kusters, het koningspaar en Wim van Oijen

Jo Kusters, het koningspaar en Wim van Oijen

Tijdens de jaarlijks lintjesregen op dinsdag 26 april 2022 heeft het koning Willem Alexander behaagd om aan onze gildebroeder Jo Kusters de koninklijke onderscheiding “Lid in de orde van Oranje-Nassau” toe te kennen.

Tegen het middaguur stond Jo klaar in het clubgebouw van GAC (Gemertse Atletiek Club) om de huldiging bij te wonen van een zeer gewaardeerd GAC-collega. Toen burgemeester van Veen binnen trad met zijn vrouw, een cameraploeg, zijn kinderen en kleinkind, leden van GAC, ons koningspaar Albert en Petra met gildebroeder Wim begon bij hem toch iets te dagen.

Burgemeester van Veen somde in zijn speech de vele verdiensten van Jo op die hij voor verschillende medeburgers heeft betekend. Te denken valt aan de ontelbare werkzaamheden voor GAC, de vele verdiensten voor de Elsendorpse gemeenschap en zeker ook voor het Sint Jorisgilde. Hij nam tijdens de door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeesten in 2000 en 2010 de rol van penningmeester op zich. Een rol die op zijn lijf geschreven is. In 2010 was hij mede initiator van een scholenproject voor de Gemertse basisscholen waar de culturele betekenis van het gildewezen duidelijk naar voren kwam.

’s-Avonds trok het Sint Jorisgilde naar Elsendorp om Jo thuis een vendelgroet te brengen en hem te feliciteren met zijn welverdiende Koninklijke Onderscheiding.

Jo, namens alle gildebroeders en gildezusters, van harte proficiat.

Een zonnige optrekdag 2022 van het Sint Jorisgilde

Nieuwe deken met koningspaar

Nieuwe deken Eric te midden van het koningspaar

Na jaren van aanpassingen in het programma door het coronavirus was het dit jaar voor het Sint Jorisgilde weer mogelijk om een volwaardige optrekdag te vieren. Deze dag viel dit jaar precies samen met de naamdag van het gilde op 23 april: Sint Joris.

Het waren drukke weken voor het gilde. Het begon twee weken geleden met het verzüjken van de formatieleden en de ouderlingen van het gilde. Dit is een traditie die vele jaren terug gaat. Op deze dag worden alle gildeleden bezocht om hen uit te nodigden voor de belangrijkste dag van het jaar “De Optrekdag”.

Dan het afgelopen weekend.

Zaterdag had het Sint Jorisgilde haar optrekdag en zondag namen we alweer deel aan de Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum.

Zaterdagochtend om half acht worden de gildebroeders en het koningspaar bij de kapitein uitgenodigd voor een smakelijk ontbijt. Dit jaar waren we voor de eerste keer te gast bij de nieuwe kapitein van het gilde Joan van de Ligt. Samen met zijn vrouw Henriëtte verzorgden zij een heerlijk ontbijt. Na dit ontbijt verzamelden we ons bij gildehuis “Dientje” om op te trekken naar de Heilige Mis in de Sint Janskerk. Pastor Jezudass ging voor in een stijlvolle dienst waaraan hij altijd een persoonlijke tint geeft door zijn overwegingen en het naar voren halen van de jubilarissen.

Na een vendelgroet voor Pastor Jezudass (de geestelijke overheid) trok het Sint Jorisgilde op naar het gemeentehuis waar we gastvrij onthaalt werden in de raadzaal door burgemeester van Veen met zijn vrouw. Ook zij kregen een vendelgroet van de vendeliers onder begeleiding van de tamboers.

In zijn toespraak in de raadzaal heette hij speciaal het koningspaar Albert en Petra, keizer Frans en de jubilarissen welkom. Ook wenste hij het gilde veel succes met de nieuwe Sint Jorishoeve

Na het nuttigen van een rood drankje ging onze beschermvrouwe Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten naar het gildehuis voor het vervolg van de dag.

Om 12.00 uur precies wordt er gestemd voor een nieuwe deken. Na stemming op een enorm oud stemkistje kozen de aanwezige gildebroeders en gildezusters Eric Lemmerling uit als nieuwe deken 2022. Hij is de schoonzoon van koning Albert. Na de traditionele soep met zult werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat koning/tamboer Albert van den Eijnde 50 jaar gildebroeder, ouderling Diny Scheepers 50 jaar gildezuster, Theo Geerts 50 jaar gildebroeder, luitenant Wichard Biemans 40 jaar gildebroeder en tamboer Pieter van Erp 25 jaar gildebroeder.

Omdat tijdens de “coronajaren” geen huldigingen hadden plaats gevonden werden de jubilarissen van 2020 en 2021 alsnog in het zonnetje gezet. Dit waren in 2020 Ricus van Kessel 40 jaar lid, Theo van Gerven 25 jaar lid en Grad Welten 12 ½ lid en in 2021 Hilly Wesseldijk – Ypenburg 60 jaar lid, Tina Heesakkers – van den Heuvel 50 jaar lid, Wiljan Slits 40 jaar lid en Miriam Franssen – Scheepers 25 jaar lid.

Ze hebben allemaal hun grote verdiensten gehad voor het Sint Jorisgilde en dragen nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen nog van harte proficiat met hun jubileum. Albert van den Eijnde kreeg van Kring Peelland ook nog een gouden schildje opgespeld door kringvoorzitter Toon Bergh, waarvoor hulde.

Een van hoogtepunten van de optrekdag is het ophalen en installeren van de nieuwe deken. Aangekomen ten huize van de nieuwe deken werden we zeer gastvrij ontvangen met een hapje en een drankje. Na de installatie ging het gehele gezelschap, inclusief de nieuwe deken, weer richting gildehuis waarbij onderweg regelmatig een drankje en soms een hapje werd aangeboden. Het Sint Jorisgilde heeft weer een nieuwe deken in de gelederen opgenomen waar we heel blij mee zijn. We wensen Eric dan ook een fantastische tijd binnen het gilde.

Optrekdag 2022, Sint Jorisgilde Gemert

Wichard en Pieter in de Sint Joriskapel

Wichard en Pieter in de Sint Joriskapel

Een van de belangrijkste jaarlijkse hoogtepunten betreft de optrekdag. Dit jaar zaterdag 23 april, precies op de naamdag van Sint Joris. Tijdens die dag huldigen we ook de vijf jubilarissen. De drie gouden Diny Scheepers, Theo Geerts en Albert van den Eijnde reeds beschreven. Nu volgen Wichard Biemans 40 en Pieter van Erp 25 jaar lid.

Wichard Biemans. Met Wichard haalde ons gilde de muziek binnen bij de schut. Als geen ander weet hij met de juiste keuze van opeenvolgende muziek een sfeer te bereiken die helemaal aansluit bij het gilde. Keer op keer toont Wichard zijn kwaliteiten. Niet alleen de muziek draagt zorg voor een bindende factor binnen de schut maar ook zijn opkomen, zijn enthousiasme voor het Sint Jorisgilde werkt aanstekelijk voor de groep. Ondanks dat zijn gezondheid hem danig in de steek laat, laat Wichard het gilde niet in de steek. Hij blijft positief en kijkt naar mogelijkheden wat kan nog wel en handelt hier dan ook naar. Alle respect hiervoor.

Pieter van Erp. Pieter toont zich van begin af aan bij de schut als een enthousiaste tamboer. Als jong ventje stapte hij vooraan mee bij de tamboers en sloeg op zijn kleine trom dat het een lust was. Inmiddels groeide hij uit tot de grootste en moet hij achterin aansluiten bij de tamboersgroep. Maar het volledige enthousiasme bleef en als je zijn trom niet hoort dan hoor je altijd Pieter nog wel. Pieter is altijd zeer aanwezig en voor het gilde op een positieve wijze. Niet voor niets koos het gilde hem als Nieuwe Deken. Een eer die hem zeker toekwam. En nu zet hij zich al jarenlang in voor het “ronselen” van jongeren voor het Dekenschap. Hij neemt daarbij de suggesties van vader Jan ter harte en gaat daarmee aan de slag. Pieter maakt er dan werk van. Al met al een zeer betrokken gildebroeder die wij zeer waarderen.

Programma zaterdag 23 april.

  • 7.30 uur ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt
  • 9.30 uur H. Mis Sint Janskerk waarna vendelgroet geestelijke overheid. Vervolgens vendelgroet wereldlijke overheid bij het gemeentehuis en ontvangst door burgemeester.
  • 12.00 uur verkiezing van de nieuwe deken gevolgd door huldiging jubilarissen. Na de lunch gaan de gildebroeders naar de nieuwe deken voor installatie en begeleiden naar gildehuis Dientje .
  • 21.00 uur receptie voor jubilarissen en nieuwe deken. Eenieder wensen we een drukke maar gezellige dag toe.

Jubilarissen Sint Jorisgilde 2022

Jubilarissen 2022

De gouden jubilarissen Albert, Theo en Diny

Gelukkig is het weer zover dat ons gilde haar activiteiten kan oppakken zoals voorheen. Zo kon zaterdag 9 april het Verzuuken plaatsvinden.  We maken ons op richting de optrekdag zaterdag 23 april. En met vijf jubilarissen. Diny Scheepers, Theo Geerts en Albert van den Eijnde 50 jaar. Wichard Biemans 40 jaar en Pieter van Erp 25 jaar. Eerst aandacht voor de gouden lichting en volgende week schijnen we ons licht over de robijnen en zilveren jubilaris.

Diny Scheepers,

Mooi om te mogen meemaken hoe Diny zich wijzigde van min of meer desinteresse in het gildegebeuren naar toewijding en ervan kunnen genieten. Haar betrokkenheid ontwikkelde zich vooral in haar periode als koningin aan de zijde van haar man Koning Wim Scheepers. Met veel enthousiasme en trots werkte ze mee met de tentoonstelling op de kringdagen. Met geduld stalde zij de “schatten” van ons gilde uit en kreeg ook de documentatie een eervolle plek. En zo verkreeg ook Diny een bijzondere plek bij ons gilde.

Theo Geerts,

Theo zou weer volop kunnen meedraaien als vendelier. Dit straalt hij uit. Maar toch is deze jonge god al 50 jaar lid van ons gilde. Inmiddels op een leeftijd dat sommige dingen toch anders gezien moeten worden. Als ouderling blijft hij zich positief opstellen naar het gilde. De waardering is dan ook wederzijds. Als Nieuwe Deken kwam hij bij het gilde. Ook al is dit dan nu 50 jaar geleden het blijft voor eenieder en ook voor Theo een onuitwisbare herinnering waar men met veel plezier aan terug kan denken.

Albert van den Eijnde,  

Als er iemand bij het gilde is die alles zorgvuldig bewaart en er voor zorgt dat de financiën kloppen dan is dat Albert wel. Voor zover bekend heeft hij van alle stukken van het Sint Jorisgilde in zijn archief, of dit nu gilde-uniformen zijn of foto’s, vlaggen, kaarsen, gildezilver, trommen, hoeden, vaandels; Albert heeft het onder controle. Daarnaast heeft hij voor het Sint Jorisgilde onder andere de functies van tamboer, bestuurslid, deken-penningmeester, schatbewaarder, beheerder Sint Jorishoeve, kaarsenbeheerder Sint Joriskapel, koster van de kapel van de gruun, postbode voor gildedocumenten en tegenwoordig ook beheerder van de gildekamer in de Sint Jorishoeve. Momenteel is hij ook koning van het gilde, een titel die hij inmiddels al drie keer op zijn naam schreef. Je kunt wel zeggen dat hij het manusje-van-alles is binnen ons gilde.

In Memoriam Paulina Adriaans – Opsteen

Paulina AdriaansHet heeft niet zo mogen zijn dat Paulina, ondanks haar enorme wilskracht, de ziekte overwon. Op 1 april kreeg het Sint Jorisgilde te horen dat haar oud-koningin Paulina was overleden. Paulina was met hart en ziel verbonden aan het Sint Jorisgilde. Als dochter van Johan en Marie Opsteen uit De Mortel was het vanzelfsprekend dat zij in 1992 ook lid werd van het gilde. Samen met haar man Wim was zij bij veel gilde-activiteiten betrokken. Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat Paulina heeft betekend voor het gilde.

In 2015 heeft zij ongeveer 2300 uren geborduurd aan een nieuw gildevaandel, een waarlijk monnikenwerk. Samen met haar broer Cor vormden zij het koningspaar van 2017-2019. Haar taak als koningin van het Sint Jorisgilde nam zij  zeer serieus en legde, samen met koning Cor, vele bezoekjes af bij de ouderlingen van het gilde.

Na haar periode als koningin heeft  zij voor het complete gilde nieuwe gildekostuums gemaakt. Ook dit was weer een gigantische klus die zij met veel inzet en op een zeer hoog niveau klaarde. Ook heeft zij talloze uren besteed aan herstel en reparatie van de gildekleding.

Als enorme dank voor al haar activiteiten voor het gilde werd Paulina in 2019 als eerste gildevrouw benoemd als “Lid van Verdienste” van het Gemertse Sint Jorisgilde.

Het Sint Jorisgilde wenst Wim, haar kinderen met partners en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies en hopelijk putten zij daarvoor de kracht uit herinneringen aan de mooie momenten die ze met Paulina hebben gehad. Wij zullen met veel waardering en respect aan haar blijven denken. De naam Paulina Adriaans blijft onlosmakelijk verbonden met het Sint Jorisgilde Gemert.

Keizerrijke dag op kerkplein Sint Jan

Tekst bij de foto: Koning Albert met zus Petra, Keizer Frans met Tonnie.

Ons Sint Jorisgilde Gemert mag vanaf zaterdag 2 oktober 2021 zich tonen met Frans van der Burgt als KEIZER. Tot driemaal schoot Frans zich tot Koning. Waardig wist hij samen met Tonnie van der Burgt het koningschap te volbrengen. Nu valt Frans de eer te beurt om zich te kronen tot KEIZER voor het leven. Hij volgt daarmee Henricus Jansse van Deurse op; Keizer in 1759.

De ochtend begon met de Gildemis in de Sint Jan voorgegaan door pastoor Jesudass. Later in de middag zorgde hij met zijn startschot dat het koningschieten kon losbarsten. En allemaal in zijn voortuin. Hartelijk dank hiervoor. Het gilde kon nu een afgebakend gildefeest organiseren. Helaas extra beperkt door de afwezigheid van ons zustergilde, de gruun, vanwege het onverwacht overlijden van Harrie Donkers, oud-gildekoning. Wij wensen familie en gilde veel sterkte toe.

Niet alleen de corona noopte ons tot aanpassingen maar ook het stoppen met koningschieten op Kokse Hoeve. Samen met Dientje realiseerde men een koninklijke gildesfeer op het kerkplein. Zelfs het koksgevoel borrelde op met de aanwezigheid van Wim van den Boom als schietmeester en deelnemer aan het koningschieten. Maar vooral de aanwezigheid van onze gildebroeder Wichard Biemans als spreekstalmeester was hartverwarmend. De installatie voor de nieuwe pastoor moet nog een week wachten, de installatie van de keizer niet meer. Koningspaar Frans en Tonnie legden de koningsattributen af. Daarna ontving Frans een mooi draagschild als Keizer van ons gilde. En bovendien verraste Frans zijn Tonnie met een draagschild als eerbetoon voor driemaal Koningin. Bijzonder geschenk wat Tonnie met gepaste trots mag dragen.

Nu kunnen we echt starten met het schieten voor het vacante koningschap. Met grote vastberadenheid begon men hieraan. Elk schot trof doel. Hoewel soms leek de kerkhaan ook wat te trillen. Na 187 schoten viel het laatste schot. Hoofdtamboer Albert van den Eijnde wachtte geduldig op  zijn tamboers om te kunnen roffelen tijdens zijn schot. Zijn inschatting bleek weer eens juist. Het roffelen kon beginnen, het schot klonk, de vogel viel en het roffelen kon stoppen. Ervaren rot Albert schoot voor de derde maal koning van ons gilde en koos zijn zus Petra ook voor de derde maal als koningin. Hulde aan het nieuwe koningspaar. We kijken terug op een gildedag in een intieme sfeer met een broederlijk verloop op gezegende grond. Het kerkplein leverde een nieuw Koningspaar op en sinds mensenheugenis voorbij een KEIZER!

Optrekdag Sint Jorisgilde 2021, uitstel maar geen afstel !

Jasper met ouders

Nieuwe deken Jasper v.d. Elsen

Zonder Covid 19 zou normaal gesproken het Sint Jorisgilde Gemert haar jaarlijkse optrekdag houden op 23 april of de eerste zaterdag daaropvolgend. Helaas hebben we nu nog steeds te maken met de gevolgen van dit virus en kon de optrekdag 2021 niet op de geplande dag gehouden worden.

Nu de officiële teugels iets gevierd zijn heeft het gilde besloten, dat afgelopen zaterdag 18 september, in een sterk vereenvoudigde versie deze prachtige jaarlijkse feestdag plaats mocht vinden.

De dag begon met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding waarin Pastoor Jesudass voorging. Het was weer een stijlvolle dienst waarbij iedereen blij was dat de gildekostuums weer aan mochten, de vendeliers weer met zwaaiend vaandel de kerk binnen kwamen met slaande dieptrommen van de tamboers. Het was om stil van te worden.

Na afloop van de H. Mis werd er, onder begeleiding van de tamboers, voor de eerste keer een vendelgroet gebracht voor Pastoor Jesudass. Hij was daarmee zeer vereerd.

Normaliter worden de gildebroeders en het koningspaar om 7.30 uur ontvangen bij de kapitein thuis voor een goed ontbijt, maar deze keer trok het gezelschap na de H. Mis op naar haar eigen onderkomen, de Sint Jorishoeve aan de Boekelseweg. Daar bood de afgaande kapitein Frits Verhoeven samen met echtgenote Dina het gilde het gebruikelijke ontbijt aan. Het was geweldig om alle gildebroeders weer eens te zien en te spreken, genietend van een heerlijk maal.

Zoals gebruikelijk is tijdens de optrekdag werd er om 12.00 uur gestemd voor een nieuwe deken. In Gemert is het namelijk traditie dat er elk jaar een nieuwe gildebroeder gekozen wordt en deze krijgt dan de titel “nieuwe deken”. Na stemming op het oude stemkistje kwam Jasper van den Elsen naar voren als de nieuwe deken 2021 van het Sint Jorisgilde.

Net zoals in het verleden, toen in 1962 Tonnie v.d. Vossenberg voor de laatste keer naar huis werd gebracht, werd de nieuw gekozen deken Jasper op de hoogte gebracht van zijn uitverkiezing en gevraagd naar de Sint Jorishoeve te komen voor ontvangst en installatie. Normaliter wordt tegenwoordig de nieuwe deken van huis gehaald en naar het gildehuis gebracht door het complete gilde.

Een half uurtje later arriveerde de nieuwe deken met zijn vriendin en ouders bij de Sint Jorishoeve. Hij werd door de tamboers vooraan bij het toegangspad opgehaald om vervolgens voor het clubgebouw te worden geïnstalleerd. De dekensikkel werd hem omgehangen en de Goudse pijp werd aangestoken.

Omdat er vanwege de corona slechts een beperkt aantal personen aanwezig mocht zijn werd er nu besloten dat het protocol van het verleden weer actueel werd. Na de installatie trok het gilde met de nieuwe deken op naar het ouderlijk huis van Jasper aan de Rooije Hoefsedijk met een bijzondere tussenstop bij gildebroeder Wichard Biemans om hem een welverdiende gildegroet te brengen. Dit werd zeer gewaardeerd door Wichard en zijn familie. Tijdens de tocht werd er regelmatig getrakteerd op een meestal rood drankje. In een enkel geval wilde de kleur wat afwijken, maar desondanks werd het drankje met smaak opgedronken.

Aangekomen bij het huis van Jasper werden de gildebroeders hartelijk ontvangen met drankjes en een frietwagen voor het verstevigen van de innerlijke mens.

Het Sint Jorisgilde mag zeker terug kijken op een mooie, gezellige, zonnige alternatieve optrekdag waarbij het bijzonder fijn was om alle gildebroeders en gildezusters eens weer te zien. Wij heten in ieder geval Jasper van den Elsen van harte welkom bij een van de oudste verenigingen van Gemert.

In Memoriam Anna Bouw – Francissen.

In memoriam Anna Bouw

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op zaterdag 5 december 2020 onze gildezuster Anna Bouw – Francissen is overleden in de leeftijd van 100 jaar.

Op 13 oktober 1920 is Anna geboren in de boerderij waar nu gildebroeder Harrie Verkampen woont aan de Broekstraat. Daar bracht ze ook haar jeugd door. Op twintigjarige leeftijd verhuisde Anna naar boerderij De Eik op de hoek van de Broekstraat en de Groenendaal. Ze heeft daar gewoond tot het moment dat ze trouwde met Jan Bouw en ging wonen aan de Doonheide. Later zijn ze nog verhuisd naar de Lodderdijk. De laatste jaren woonde Anna in haar appartement aan het Prinses Beatrixplantsoen.

In 2016 vierde Anna haar zeventigjarig lidmaatschap van het Sint Jorisgilde; een moment waar het gilde zeker trots op is. Bij de voorbereiding van dit jubileum bracht Anna nog een bezoek aan de Sint Joriskapel om op de foto te gaan met haar medejubilarissen en werd zij tijdens de optrekdag terecht in het zonnetje gezet.

Als de gildebroeders bij haar op bezoek gingen tijdens het verzujken kwamen de verhalen bij Anna altijd los. Zij was op de hoogte van het gilde of ze liet zich bijpraten wat er allemaal gebeurd was binnen het Sint Jorisgilde. Ze was oprecht betrokken bij het gilde.

Op 13 oktober 2020 trok het Sint Jorisgilde nog naar het Boerenbondsmuseum om Anna een welverdiende vendelgroet te brengen vanwege haar honderdste verjaardag.

Anna wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.

Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.

Op vrijdag 11 december nemen we, met inachtneming van de corona-richtlijnen, afscheid van een zeer betrokken gildezuster tijdens een dienst in de kerk van Sint Jans Onthoofding.

We wensen haar kinderen, partners en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Rooie vendelgroet voor 100-jarige Anna Bouw

100 jarige Anna BouwDinsdag 13 oktober 2020 was de dag dat ouderling Anna Bouw van het Sint Jorisgilde de prachtige leeftijd van honderd jaar heeft bereikt.
Ondanks het coronavirus wilde Anna en haar familie er toch een heugelijke gedenkwaardige dag van maken. In de loop van de dag werd daarom een door de gemeente Gemert-Bakel geschonken bankje onthuld dat op verzoek van Anna geplaatst is langs het Karrenspoor achter het Boerenbondsmuseum. Als men daar geniet van de rust dan kan er ook genoten worden van het uitzicht op het Gerlachus kapelletje, de kerk van Sint Jan en op de landerijen die haar zo dierbaar zijn.

Anna is sinds haar huwelijk met Jan Bouw in 1946 lid van het Sint Jorisgilde, wat betekent dat zij al 74 jaar het wel en wee van de Rooi Skut meemaakt. Dat zij op de hoogte is van hetgeen er binnen het gilde gebeurt blijkt elk jaar weer als de gildebroeders haar gaan verzujken voor de optrekdag. Ze vertelt dan honderduit over allerlei activiteiten in de afgelopen jaren. Steevast komt zij ook naar de optrekdag in gildehuis Dientje om daar weer deel te nemen aan de stemming voor een nieuwe deken, het huldigen van de jubilarissen en het nuttigen van de erwtensoep met zult. In 2016 was zij zelf jubilaris vanwege haar uniek zeventigjarige lidmaatschap.

Dit allemaal was voor het Sint Jorisgilde een reden om haar op haar honderdste verjaardag een vendelgroet te brengen.
Vele gildebroeders verzamelden zich aan de achterzijde van het Boerenbondsmuseum om van daaruit op te trekken naar het centrale binnenplein. Daar was ook Anna aanwezig, samen met haar familie en vrienden.

De (junior)tamboers roerden de trommen en de vendeliers zwaaiden hun vaandels voor Anna die daar zichtbaar van genoot. Na de vendelgroet bood het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt haar nog een cadeautje met een bos rode bloemen aan.
Het Sint Jorisgilde wil Anna van harte feliciteren als eeuweling en wensen haar nog een mooi en gezond leven.

Tom Huijbers nieuwe deken 2020 Sint Jorisgilde

Nieuwe deken Tom HuijbersBijna een half jaar heeft het Sint Jorisgilde gewacht totdat zij uiteindelijk haar jaarlijkse optrekdag kon vieren. Eigenlijk is dat altijd in de maand april, maar nu was deze belangrijkste dag van het gilde vanwege het coronavirus uitgesteld. Steeds was het wachten op betere tijden, maar die kwamen er niet. Reden voor het gilde om er dan maar een zeer sobere middag-avond in gildehuis Dientje van de maken op zaterdag 5 september. Alleen de geüniformeerde gildebroeders waren aanwezig.

De middag begon traditioneel met het nuttigen van de erwtensoep. De tafels waren meer dan anderhalve meter uit elkaar gezet zodat men toch minimaal de corona-afstand kon waarborgen. Na de soep ging het gezelschap naar het achterterras van Dientje om daar te stemmen voor een nieuwe deken. Op het aloude stemkistje werden de namen van potentiële kandidaten genoteerd en het stemmen kon beginnen. Normaal stemmen de ouderlingen ook mee, maar helaas was dat nu niet mogelijk. Na het tellen van de stemmen kwam Tom Huijbers als winnaar tevoorschijn als de nieuwe deken 2020 van het Sint Jorisgilde. Tom komt uit de vriendengroep van het handballen en binnen het gilde zijn de laatste jaren al meerdere mannen uit deze vriendengroep als gildebroeder toegetreden. Het gildewezen is Tom niet helemaal vreemd, want opa Jan Huijbers is al bijna 60 jaren gildebroeder van het Sint Leonardusgilde uit Beek en Donk. Jan was in 2014 zelfs koning van dit gilde. Jan is ook nog 15 jaar penningmeester geweest van Kring Peelland. Dus voor vragen over het gilde weet Tom zijn weg wel te vinden. Fysieke felicitaties voor Tom moesten helaas achterwege blijven, maar hij zal binnen het Sint Jorisgilde in Gemert zeker zijn plaats weten te vinden.

Naast het installeren van Tom werden de jubilarissen van 2020 letterlijk in het zonnetje gezet. Helaas konden Ricus van Kessel en Theo van Gerven niet aanwezig zijn, maar daardoor kwam er meer tijd vrij voor de huldiging van Grad Welten. Grad is al 12½ actieve tamboer binnen het gilde. Of dat niet genoeg is heeft hij zijn zoons ook als tamboer binnen het gilde gehaald. In 2018 kwam zoon Fons de gildegelederen versterken en dit jaar werd zoon Nol geïnstalleerd als nieuwe tamboer. Dus iedereen hoort het gilde nu voortaan van verre aankomen.

Om de installaties compleet te maken kreeg het gilde ook nog een nieuwe kapitein omdat kapitein Frans van der Burgt zich in 2019 tot keizer schoot. Iedere keer dat Frans zich tot koning schoot verving Frits Verhoeven hem als kapitein, maar toen dit voor de derde maal gebeurde werd Frans keizer en moest er definitief een nieuwe kapitein komen. Begin dit jaar is er binnen het gilde gestemd en bleek dat Joan van der Ligt de nieuwe kapitein van het Sint Jorisgilde werd. De installatie was gepland tijdens de optrekdag in april, maar vanwege de bekende reden werden hem nu pas de attributen van de kapitein overhandigd. De kapiteinsikkel en de kapiteinstok werden hem omgehangen en aangereikt waarmee hij het leiderschap van het gilde kreeg toebedeeld.

Na deze huldigingen werd er door de vendeliers nog, op gepaste afstand van elkaar, een vendelgroet gebracht voor de nieuwe deken Tom, de nieuwe kapitein Joan en de jubilaris Grad. Tamboer Nol stond aan de andere kant van de weg al heftig mee te trommen.

De dag werd afgesloten met een heerlijk diner, gemaakt door de geweldige koks van Dientje en op keurige wijze naar de hongerige gildebroeders gebracht door de bediening.

Het gilde mag, ondanks dat alles anders verliep dan in het verleden, terugkijken op een mooie waardige optrekdag.

Jubilarissen Sint Jorisgilde Gemert

Vlnr: Theo, Ricus en Grad voor de Sint Joriskapel

Ondanks de corona komen er toch ook dit jaar weer jubilarissen tevoorschijn bij het Sint Jorisgilde. Drie in totaal. Ook komt er verlaat een Nieuwe Deken 2020 ten tonele. Vanwege de besmettelijkheid van het coronavirus, laten we als gilde dit zeer aangepast gebeuren. Ook bij het Sint Jorisgilde staat veiligheid voorop. Ook al zijn we gildebroeders en gildezusters; we zijn geen gezin, zin hebben we er wel in; zeker weten. Daarom plaatsen we in ieder geval de drie jubilarissen in beeld.

Grad Welten 12 ½ jaar lid.
Zware vertegenwoordiger van gildebroederschap. Onvermoeibaar lid van ons gilde. Zet zich onbaatzuchtig in tot in de late uurtjes. Hij staat altijd klaar om een handje te helpen, zowel met vrachtwagen met kooiaap als ook met de blote handjes. Bij het gilde gebruikt hij ook zijn beide handjes en wel om de gildetrom te laten horen. Zonder trom kun je Grad gemakkelijk horen en genieten van zijn verhalen en zijn smakelijke lach. Tenslotte het mag zeker niet onvermeld blijven; zijn complete nageslacht wist hij te motiveren om zich aan te melden als actief lid van ons gilde. En met succes. Beide zoons zijn lid geworden van het Sint Jorisgilde.

Theo van Gerven 25 jaar lid
Theo komt oorspronkelijk van Oostelbeers. Hij wist zich een plekje te verwerven binnen het Gemertse. Zo ook bij het Sint Jorisgilde Gemert waar hij de vendelgroep kwam versterken. Hij liet zijn “oude” Sint Jorisgilde Oostelbeers overkomen om bij ons gildehuis Dientje deze overstap te maken naar de rooi schut. In no-time wist hij zich het Gemertse vendelen eigen te maken. Daarnaast bracht Theo ook het kruisboogschieten binnen ons gilde. Theo gebruikte daarvoor de kruisboog van zijn vader en deed mee aan de kringwedstrijden. Meerdere gildebroeders raakten geïnteresseerd en nu doet er regelmatig een groep mee aan de kringwedstrijden.
Met Theo als bruidegom vierden de gildebroeders en –zusters in 2004 de boerenbrulluft met Jet van den Elsen – Gruijters als gruun bruidje. In 2016 ontving Theo een koninklijke onderscheiding vooral voor zijn inzet bij de GAC, de Gemertse atletiekvereniging. Zoals vermeld laat Theo van zich horen en je kunt op hem rekenen, waarvoor zeker waardering.

Ricus van Kessel 40 jaar
Zoon van Jan van Kessel en vader van ondermeer John van Kessel, maar vooral een gildebroeder met een open blik voor het wel en wee bij en rondom het Sint Jorisgilde.

In 1980 koos het gilde Ricus als nieuwe deken. Na zijn driejarig dekenschap bekwaamde hij zich in het vendelen. Toen zijn gezin wat meer aandacht vroeg, vertoefde Ricus minder bij het gilde. Inmiddels is er wat meer tijd gekomen in zijn agenda en kan Ricus zijn taak als luitenant bij het Sint Jorisgilde al weer meerdere jaren tot ieders tevredenheid oppakken. Waardering hiervoor alom. Zijn zoon John zien we bij de vendeliersgroep ook regelmatig tijdens wedstrijden het vendel zwaaien en wie weet zet de familietraditie zich verder voort.

Wij wensen de drie jubilarissen nog een prachtige tijd bij het Gemertse Sint Jorisgilde.

Sint Jorisgilde brengt vendelgroet aan senioren

Een vendelgroet van het Sint Jorisgilde

Een vendelgroet van het Sint Jorisgilde

Afgelopen vrijdag hebben de vendeliers en tamboers van het Sint Jorisgilde een vendelgroet gebracht aan de bewoners van Zorgcentrum Ruijschenbergh.Normaliter stond er op deze vrijdag voor de gildebroeders gepland dat men de H. Mis in het zorgcentrum zouden opluisteren en daarna een vendelgroet zouden brengen.

Omdat het in deze tijd van het coronavirus niet mogelijk was om met het gehele gilde aanwezig te zijn werd er nu alleen een vendelgroet gebracht op het binnenplein van het zorgcentrum. Drie vendeliers en twee tamboers brachten voor de senioren een mooie vendeldemonstratie die door hen zeer gewaardeerd werd. Op de bankjes in het park, op de balkons en voor de ramen van Huize Ruijschenbergh stonden vele mensen te kijken en te genieten van hetgeen de gildebroeders lieten zien. Het Sint Jorisgilde heeft de bewoners weer een mooi moment bezorgd in deze moeilijke tijd.

 

 

 

 

 

Jubilarissen Sint Jorisgilde 2020

Het Sint Jorisgilde Gemert had eigenlijk gepland om  haar jaarlijkse optrekdag op zaterdag 25 april te vieren, maar door de gestelde maatregelen rondom het coronavirus heeft dit helaas geen doorgang kunnen vinden. Het plan was een traditionele optrekdag met allereerst een ontbijt bij de kapitein, vervolgens de heilige mis in de kerk en daarna het ontvangst op het gemeentehuis door de burgemeester. Daaropvolgend het eten van de soep bij Dientje en het stemmen voor de nieuwe deken. Vervolgens was het de bedoeling dat het gilde op pad ging om de nieuwe deken op te halen en te installeren, waarna een feestavond een mooi einde aan de dag zou maken. 

Helaas heeft het gilde voor dit jaar nog geen kans gehad om voor een nieuwe deken te stemmen, maar een nieuwe datum voor deze gebeurtenis is (onder voorbehoud) al wel geprikt. Het gilde hoopt op zaterdag 5 september alsnog een nieuwe deken te krijgen en de optrekdag te kunnen vieren.
Tijdens de optrekdag worden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij worden normaliter gehuldigd. Om de jubilarissen alvast een klein presentje te geven zijn enkele bestuursleden een bosje bloemen gaan brengen om te laten merken dat de jubilea ook dit jaar niet vergeten worden. De jubilarissen zullen alsnog gehuldigd worden op 5 september a.s.

Het Sint Jorisgilde heeft dit jaar de volgende jubilarissen:

Grad Welten is 12,5 jaar actief lid bij het Sint Jorisgilde. Grad werd in 2007 als nieuwe deken verkozen bij het Gilde. Grad vervult de functie van tamboer binnen ons gilde.

Theo van Gerven is 25 jaar lid bij het Sint Jorisgilde. Theo vervult de functie van vendelier binnen ons gilde.

Ricus van Kessel is 40 jaar Lid bij het Sint Jorisgilde. Ricus werd in 1980 verkozen tot nieuwe deken binnen ons gilde en tegenwoordig vervult hij de functie van luitenant.

Het Sint Jorisgilde Gemert feliciteert al haar jubilarissen en hoopt alsnog een mooi feestje te kunnen vieren op zaterdag 5 september 2020.

Sint Jorisgilde ook in de coronastand

Sint Joris corona

Een vendelgroet voor nieuwe deken Mathijs Verhoeven in 2019

Voor het Sint Jorisgilde is de maand april een van de drukste en belangrijkste maanden in het jaar.

Na een periode van redelijke rust tijdens de wintermaanden wordt in april de jaarlijkse teerdag, door het gilde de optrekdag genoemd, gehouden. Op 23 april viert Sint Joris zijn naamdag en de eerste zaterdag daarna komen de gildebroeders en gildezusters bij elkaar om deze dag te vieren. Een week van tevoren worden, tijdens het verzujken, alle gildeleden bezocht om hen uit te nodigen voor de optrekdag en meteen de jaarlijkse contributie te innen.

Dit jaar zou de optrekdag gehouden worden op zaterdag 25 april. Tijdens deze dag worden de jubilarissen gehuldigd en wordt er een nieuwe deken gekozen. Helaas kan deze optrekdag nu geen doorgang vinden vanwege het coronavirus en zal deze dag verzet moeten worden. Voorlopig is de planning om de optrekdag te verplaatsen naar zaterdag 5 september, maar we moeten eerst de berichten van de overheid afwachten. Voorlopig gaan er de komende maanden vele gildeactiviteiten niet door. Het zijn onzekere tijden en ook het gilde zal zich daaraan moeten aanpassen.

In Memoriam: Pieter Biemans, ouderling Sint Jorisgilde Gemert.

Het coronavirus heeft ook toegeslagen binnen het Sint Jorisgilde. De gildebroeders en gildezusters van ons gilde kregen vandaag, 22 maart 2020, het droevige bericht dat ouderling en oud-tamboer Pieter Biemans op 86-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Pieter Biemans

Pieter was vanaf 1955 een gildebroeder van het Sint Jorisgilde die altijd betrokken bleef bij het gilde en zeker de jaarlijkse optrekdag bezocht. Vertellend over het gilde zoals het vroeger eraan toeging zag je de oogjes van Pieter glinsteren. Zijn zwart-wit foto’s van vroegere jaren weet Pieter volledig van commentaar te voorzien. Het verzuuken, het bezoeken van Pieter was mede daardoor altijd leerzaam gezellig; zo hield hij zijn gildeverleden levend. De laatste jaren woonde hij op de verste afstand van ons gildehuis Dientje. Hij was verhuisd vanaf de Coxsebaan, waar hij een boerderij runde, naar het centrum van Boerdonk. En ook daar voelde hij zich thuis. Zoals ook het gilde zich thuis voelde bij Pieter en An Biemans. We wensen zijn gezin en familie veel sterkte bij het verlies van deze markante gildebroeder.

Prijzen voor jeugd, nieuweling en routinier bij Sint Jorisgilde

Joost, Fons en Ton met hun behaalde prijzen

Zondag 8 september 2019 werd er door het Sint Hubertusgilde in Liessel het jaarlijkse Gildefeest van Kring Peelland georganiseerd.

Natuurlijk was het Sint Jorisgilde Gemert daar ook present, naast een vijfentwintigtal andere gilden. Tegen elf uur vertrok een groot aantal gildebroeders met het Busje van het Zuiden, inclusief een goed gevulde aanhanger, vanaf het woonhuis van gildebroeder Jan van Thiel naar Liessel. Onderweg werden hier en daar nog wat gildebroeders opgepikt, maar na Deurne zat iedereen toch in het busje.

Aangekomen op het sportpark werden alle gilde-benodigdheden zoals gildevaan, trommen, pieken en vlaggen uit de aanhanger gehaald en gereed gemaakt voor de optocht en het gildefeest.

Om één uur startte de optocht door de straten van Liessel en de belangstelling van het publiek langs de kant was groot te noemen. Zoals gebruikelijk werd na de optocht het gildefeest en de wedstrijden geopend met een massale vendelgroet door alle aanwezige vendeliers, gevolgd door een slangendefilé van alle aanwezige gildebroeders en gildezusters. Altijd een prachtig gezicht om te zien.

Tijdens de wedstrijden werd er door de gildebroeders van het Sint Jorisgilde zeer goede resultaten behaald.

Om te beginnen bij onze jeugdtamboer Fons Welten die al trommelend een perfecte uitvoering van een mars gaf. Het was de eerste keer dat hij zich liet zien en horen tijdens een gildefeest en hij kreeg een groot compliment van de jury. Een certificaat en een zilveren schild was zijn beloning. Van Fons zullen we in de toekomst nog zeker veel zien en horen.

Nog een nieuweling die in de prijzen viel was onze staande deken Joost Michiels. Joost maakt deel uit van een groep fanatieke kruisboogschutters binnen het Sint Jorisgilde. Wekelijks oefenen zij met hun bogen om tijdens wedstrijden prijzen te behalen. De eerste de beste keer dat Joost zich op het strijdtoneel vertoonde was het raak, namelijk een tweede prijs in klasse B.

Ook onze vendeliers toonden hun kunnen in de verschillende klassen voor een vakkundige jury. Routinier vendelier Ton van Thiel was zo goed in de klasse 40+ dat hij tijdens de prijsuitreiking een eerste prijs op mocht komen halen. Het zilveren schildje dat daarbij hoort zal zijn gilde-uniform komende tijd gaan sieren.

Wij willen onze prijswinnaars van harte feliciteren met de behaalde prestaties en prijzen en in de toekomst zullen we nog veel van hen zien en horen. Natuurlijk willen we ook aan de overige gildebroeders die meegedaan hebben aan de verschillende wedstrijden onze complimenten overbrengen. Volgende keer meer geluk!!

Het gilde kan weer terug zien op een mooie zonnige Kringgildedag.

In Memoriam Fien van Kessel – Bevers

Fien van KesselDe gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op zaterdag 3 augustus 2019 onze gildezuster Fien van Kessel – Bevers is overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Fien was getrouwd met gildebroeder Jan van Kessel die jarenlang diverse functies bij het Sint Jorisgilde heeft vervuld. Jan was naast gildebroeder ook bestuurslid van 1988 tot aan zijn overlijden in 2003. Fien heeft zijn activiteiten voor het gilde altijd flink ondersteund. Jan was onder andere verantwoordelijk voor het geweer van het gilde en hij heeft stad en land afgezocht naar een bedrijf dat de pieken kon verchromen.

Ook na het overlijden van Jan bleef Fien het Sint Jorisgilde trouw. Zij bezocht jaar in jaar uit de optrekdagen waar zij een praatje kon maken met de aanwezige gildebroeders en gildezusters, zeker degene waar ze mee optrok tijdens het actieve gildeleven van haar man Jan. Ook tijdens de winteravondbijeenkomsten was zij een getrouwe gast. Als de gildebroeders bij haar kwamen verzujken dan toonde zij zich een voortreffelijke gastvrouw. De tamboers en verzujkers konden bij haar altijd rekenen op een natje en een droogje.

Natuurlijk was zij trots op haar zoon Ricus die in 1980 ook gildebroeder werd bij het Sint Jorisgilde en natuurlijk ook in 2005 toen kleinzoon John gekozen werd als nieuwe deken van het gilde.

Fien wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.

Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.

Op donderdag 8 augustus om 10.30 uur nemen we in crematorium ’t Laar in Beek en Donk afscheid van een zeer betrokken gildezuster van het Sint Jorisgilde.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Koningschieten Koks 2019

Oud-koningin Paulina Adriaans Opsteen kleedt de nieuwe koningin Tonnie van der Burgt ook nog aan.

Oud-koningin Paulina Adriaans Opsteen kleedt de nieuwe koningin Tonnie van der Burgt ook nog aan.

Sinds mensenheugenis schiet het Sint Jorisgilde Gemert haar koning op de Kokse Hoeve. Een begrip in Gemert en verre omtrek. Een prachtige locatie waar in een gemoedelijke sfeer de strijd om het koningschap geleverd kan worden. Zo ook op zondag 21 juli 2019. Frans van der Burgt schoot zich voor de derde maal tot koning en koos zijn vrouw Tonnie als koningin. De verplichtingen als koning zijn het schenken van een glas wijn aan het gilde bij terugkomst aan het gildehuis Dientje, het onderhouden van het gildezilver en het schenken van een koningsschild na twee jaar koningschap bij het aftreden als koning. Nadat Frans aan deze koningsverplichtingen heeft voldaan dan mag hij zich voor het leven keizer noemen van ons gilde.

De koningsmis verzorgden pater Delisse met pastor van de Bosch. Pastor van den Bosch haalde aan de kans op het keizerschap bij ons koningschieten aan; een keizerschap voor het leven. Aftredend Koningin Paulina Adriaans Opsteen kreeg alle lof toegezwaaid voor haar verdiensten voor ons gilde. Haar meest uitdagende project, het vervaardigen van een nieuw hoofdvaandel tot een ongekend hoog niveau. Niet minder mals toonde ze zich als aanjager voor nieuwe kostuums . Het was passen en meten bij Paulina. Echtgenoot Wim moest met lede ogen toekijken waarop zijn Paulina zich nu weer had gestort. Alle gildebroeders moesten zich uitkleden waarop zij ons aankleedde in het nieuw. Ook voor de Kerkgemeenschap De Mortel droeg zij haar naald en draad bij. Tijdens de koningsmis ontving zij hiervoor een aandenken van het kerkbestuur, uitgereikt door dhr.Grouls. Zij was hierdoor zichtbaar verrast en vereerd. Haar broer koning Cor Opsteen verzorgde de voorbeden. Hij dankte onder ander eenieder voor de steun die men als koningspaar mocht ondervinden. Cor en Paulina, jullie toonden zich een zeer trouw koningspaar en wisten met jullie extra bezoekjes ook vele gildeleden aangenaam te verrassen. Jullie bezoek in gildetenue aan onze beschermvrouwe waardeerde zij zeer. Bravo hiervoor. Het geschonken koningsschild toont Cor als timmerman, een steenvorm á la Escher verwijzend naar Opsteen en een paardenhoofd verwijzend naar vader Jan Opsteen als standaardruiter. Een zeer persoonlijk koningsschild. Dank hiervoor.

De koningskruisen verdeelden we eerlijk over de beide gilden. Het eerste koningskruis blok viel na 56 schoten. John Adriaans was de gelukkige. Leo van den Elsen met het 117e schot en Frits Verhoeven na 75 schoten bemachtigden daarmee hun koningskruisen. Dit gebeuren verliep zeer spannend, zeker toen onze jeugdige tamboer Fons Welten een beslissend schot kon plaatsen. De aanwezigen hielden zich muisstil en na eerst een losse flodder raakte Fons het blok vol maar het bleek toch nog te vast te zitten. Fons benaderde in zijn eentje de spanning die het koningschieten met zich meebracht. Frans wist na 204 schoten de koningsvogel te vellen. Hij kwam als kapitein naar Koks en behaalde daar zijn derde koningschap en zal als keizer over twee jaar Koks verlaten

Kapitein – Koning – Keizer – Koks

Koningspaar 2019

Koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt. Na 204 schoten, Kapitein Frans van der Burgt voor derde maal Koning van het Sint Jorisgilde Gemert en tevens mag hij zich na twee jaar Keizer noemen van het Sint Jorisgilde Gemert.

Wat een dag, een wel zeer memorabele gildedag. Je moet erbij geweest zijn om de eeuwigheidswaarde van dit koningschieten op de juiste waarde te kunnen inschatten. Ons zevental kandidaten maakte er een intense koninklijke maar tevens keizerlijke strijd van om de koningsvogel te verschalken. Afgaande koning Cor Opsteen, zijn schoonbroer Wim Adriaans, de gezusters Petra en Coby met hun broers Martien en Bert van den Eijnde en kapitein Frans van der Burgt. Voor zowel Bert als Frans speelde vooral mee hun kans op het behalen van het keizerschap. Zij moesten ook de overige koningschutters achter zich houden.

Een ware onderlinge zuster-broederstrijd ontspon zich op de eeuwige jachtvelden van Kokse Hoeve. De koningkeizerkandidaten Bert en Frans schoten direct na elkaar. De overige koningschutters bleven vol vuur schieten voor hun koningschap. De verbetenheid en gespannenheid tussen Bert en Frans waarmee zij hun strijd aangingen voerde de boventoon en de toeschouwers voelden dit goed aan. Het schieten voltrok in een snel tempo. De prachtige koningsvogel gemaakt door Toon Opsteen bleek niet bestand tegen zoveel passie. De stukken vlogen er vanaf. Toch bleek het een taaie rakker. Telkens leek het genadeschot te gaan vallen. De beide keizerkandidaten namen begrijpelijk meer tijd om hun mikpunt te kiezen op de koningsvogel. Uiteindelijk wist Bert er wederom een flink stuk vanaf te schieten. Vervolgens mocht Frans zijn schot plaatsen en nam ook tijd hiervoor. Je kon de spanning merken bij beide keizerkandidaten. Toch moest er beheersing zijn om die plek te raken die fataal zou zijn voor de koningsvogel. Het schot klonk, de adem hield men in. Men zag dat het raak was. Men zag dat het goed raak was. Men zag beweging bovenin. Men zag wederom stukken vogel naar beneden vallen maar was het alles. Jawel hoor eindelijk viel de hele vogel. De spil waarop de vogel vast zat was leeg en Frans van der Burgt schoot vol. Voor de derde maal schoot Frans zich tot koning van het Sint Jorisgilde Gemert. Zodra hij zijn koningschap van twee jaar vervuld heeft mag hij zich voor eeuwig keizer van het gilde noemen. De ontlading was groot bij Frans, bij het gilde en de vele toeschouwers. Een keizerlijke ontknoping op Koks van een kapitein die zich koning schoot en zich straks keizer mag noemen nadat hij zijn koningschap van twee jaar waardig weet af te sluiten. Een unieke gebeurtenis die de boeken ingaat. In onze historie maakt men gewag van een keizer in 1608 Tomis Dercks en 1759 Henricus Jansse van Deursse en nu vanaf 2021 Frans van der Burgt.

Deze keizerlijke zondag 21 juli 2019 verliep bijzonder goed. Onze Koningin Paulina Adriaans Opsteen ontving vanuit het kerkbestuur voor haar inzet voor de kerk een mooi aandenken uitgereikt. Oud-koning Cor Opsteen schonk een mooi koningschild. De Koningsmis verzorgde pater Delissen ism pastor van de Bosch die achteraf het keizerlijk openingsschot verrichte op Koks. De koningskruisen behaalden John Adriaans, Leo van den Elsen en Frits Verhoeven.