Sint Jorisgilde bezoekt Kringdag Aarle-Rixtel

Mathijs Verhoeven verrast iedereen met de hoogste prijs in de C-klasse Vendelen

Mathijs Verhoeven verrast iedereen met de hoogste prijs in de C-klasse Vendelen

Ons Sint Jorisgilde Gemert nam deel aan de bijeenkomst van de gilden uit kring Peelland. Het organiserend Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel kan terugzien op een geslaagd evenement op zondag 9 juni 2024. Warempel opeens een zonnige dag met een aardig windje tussen de vele regendagen in. Men zorgde voor een gezellige locatie waar alles op loopafstand bij elkaar lag. Ons gilde deed aan bijna alle wedstrijden mee. Uiteraard het schieten voor Kringkoning door Cor Opsteen. Het schieten voor Kringkeizer door Frans van der Burgt. Het vendelen in de C-klasse door Tom Huijbers, Dirk Huijbers, John van Kessel en Mathijs Verhoeven. En het vendelen in de klasse 50+ met acrobatiek door Jan en Ton van Thiel. En uiteraard het groepsvendelen met ondersteuning van de tamboers Maarten Huijbers en Grad Welten. Bij het kruisboogschieten op de wip toonden Louis Kuijpers, Peter Poboreki en Jan van Thiel hun vaardigheden.

Geen deelname van ons gilde bij het geweerschieten en de tromwedstrijden. We namen wel deel aan de optocht en zeker bij dit mooie weer rekenden we zondermeer op de Ereprijs. Maar hier werkte het regenweer van de laatste maanden ons volop tegen. Het is overal erg groen, heel erg groen, dus ook in Aarle. Derhalve zag ook de jury alleen maar groen. De drie gilden die bovenaan eindigden waren niet voor niks alle drie groen. Gelukkig stak ons zustergilde uit Gemert er nog net iets bovenuit en ontving de Ereprijs. Proficiat aan de groen schut met deze waardering. Wij zaten als gildegroep er wel dicht tegenaan. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Mochten we dan verder niets vieren? Ja zeker wel. Jan van Thiel brengt nogal lichelijk iets mee naar huis en ook nu. Jan behaalde een gedeelde tweede plaats kruisboogschieten klasse B met 13 punten. En dan als klap op de vuurpijl maar dan zonder te schieten maar met het vendelen in de C-klasse een Eerste prijs, ja de hoogste prijs voor debutant Mathijs Verhoeven. Ook Tom Huijbers behaalde bij zijn debuut hetzelfde aantal punten maar bij de loting viel Mathijs in de prijs. Zo konden we toch met een tevreden gevoel huiswaarts keren en was het volop feest in de Polder-Express.

Opluistering bruiloft in Swalmen

Sint Jorisgilde Bruiloft SwalmenHet Sint Jorisgilde Gemert bracht een vendelgroet op zaterdag 25 mei 2024 aan het kersverse bruidspaar Livia en Matthieu. Livia is de dochter van Anastasia de Guerre – gravin de Marchant et d’Ansembourg. Ook bij Anastasia bracht ons gilde een vendelgroet in mei 1988 bij haar bruiloft plechtigheid in Swalmen. Anastasia is een nicht van onze huidige beschermvrouwe Odilia Jurgens- barones van Harinxma thoe Slooten. Toen was onze beschermvrouw Odilia er wel bij. Nu kon ze vanwege haar gezondheid hier niet bij aanwezig zijn. Haar zoon Tiago was wel aanwezig. Het bruiloftsfeest vond plaats op kasteel Hillenraad tussen Swalmen en Boukoul. Het grootste deel van het jaar woont Anastasia op deze mooie locatie. De overige tijd verblijft ze in haar woning in Brussel. 

Blij verrast was het bruidspaar met onze vendelgroet. Voor sommige oudere leden onder ons was het ook een welkome herontmoeting met “de beheerder” van het terrein. Hij wist nog van ons vorige bezoek in 1988 en liet ons gastvrij toe in zijn woning. Ondanks zijn hoge leeftijd, 93 jaar wist hij ons allemaal te voorzien van koffie met koek. Met een afscheidsrondje op het terrein namen we afscheid van het gezelschap om zonder problemen te vertrekken van het natte parkeerterrein waar we bij binnenkomst nog enige hulp benodigden van sleepdienst door een tractor ter plaatse. We kwamen met regen onderweg en aldaar scheen volop de zon. We wensen het bruidspaar dan ook een zonnige toekomst toe.

Nieuwe deken optrekdag Sint Jorisgilde 2024

Jo Kusters nieuwe deken Sint Jorisgilde

Jo Kusters nieuwe deken Sint Jorisgilde

Het Sint Jorisgilde hield afgelopen zaterdag 20 april haar jaarlijkse optrekdag. Deze dag is voor de rooie gildebroeders en gildezusters HET hoogtepunt in het gildejaar.

Ook nu konden het koningspaar, keizer en gildebroeders weer van het ontbijt genieten bij kapitein Joan van der Ligt. Hij kreeg hij als dankzegging een vendelgroet van het gilde. Na het ontbijt snelden men naar gildehuis Dientje en vervolgens trok het gilde op naar de kerk van Sint Jan voor de H. Mis welke werd voorgegaan door Pastoor Jezudass. Na een vendelgroet voor de Pastoor ging het gezelschap naar het gemeentehuis waar burgemeester van Veen het gilde opwachtte. Daar volgde een speech van de burgemeester en ontvingen de tamboers hun stipendium als “betaling” van hun diensten.

Bij terugkomst in het gildehuis volgde de huldiging van de jubilarissen. Voorzitter Louis Kuijpers sprak hen allen lovend toe. De jubilarissen waren dit jaar bronzen kapitein Joan van der Ligt, de zilveren jubilarissen zijnde de voormalige gastheer van Dientje Pieter Penninx, de dochters van oud-kapitein Wim van de Vossenberg zijnde Thera, Nancy en Lianne en Peter Poboreki de partner van Nancy.

Zij allen werden lid van het gilde nadat vader Wim zich tot koning schoot in 1999.

Als robijnen jubilaris werd José van den Eijnde – van den Elsen gehuldigd. In 1974 werd Wim van den Boom van Koks gekozen als nieuwe deken van het gilde, dus nu is hij de gouden jubilaris.

Het hoogtepunt vierde Thea van de Vossenberg – Hubers als diamanten jubilaris. Zij was de echtgenote en steun en toeverlaat van kapitein Wim.

Na huldiging van de jubilarissen volgde de verkiezing van de nieuwe deken. Daaruit bleek dat Jo Kusters werd gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

’s-Middags vertrok het gilde naar het huis van de nieuwe deken om Jo te installeren.

Tijdens de terugweg naar gildehuis Dientje werden er zoals gebruikelijk weer vele vochtige traktaties verstrekt aan de nieuwe deken en de overige gildebroeders en gildezuster. Na aankomst bij Dientje stond de koffietafel klaar waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Daarna volgde een mooie receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen gevolgd door een hele gezellige feestavond.

Het was weer een prachtige dag en wensen Jo een geweldige tijd bij het Sint Jorisgilde.

Als afsluiting van het prachtige rooie weekend heeft het Sint Jorisgilde ook dit jaar weer meegelopen in de Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum.

Jubilarissen 2024 Sint Jorisgilde Gemert

Jubilarissen St. Jorisgilde 2024We vieren de feestdag van Sint Joris op zaterdag 20 april. Kapitein en  tevens jubilaris Joan van der Ligt met 12½ jaar voert het commando. Hij doet dat uitstekend. Als Nieuwe Deken in 2011 liet hij zich al goed horen en dit is belangrijk als kapitein. Joan toont zich een waardige opvolger van Wim van de Vossenberg die zich bijna 50 jaar manifesteerde als het gezicht van ons gilde. Wim kon dit dankzij de volledige ondersteuning van zijn partner Thea die nu haar 60 jarig jubileum viert. Samen met hun dochters Lianne, Thera en Nancy met partner Peter Pobereki allen 25 jaar gildelid. Zij schonken telkenjare een stevig ontbijt aan ons gilde om de dag goed te kunnen opstarten. Daarnaast maakte Thea met haar gezin altijd ruimte voor Wim om zich volledig te kunnen inzetten voor het gilde. Dank daarvoor. 

Toen “Dientje” nog de “De Kroon” was zwaaide Pieter Penninx aldaar de scepter. Als uitbater van het gildehuis ging Pieter als vanzelf bij de rooi schut en dit beklijfde. Het rode bloed bleef bij Pieter stromen. Ook rood bloed zien we bij de ex-uitbater van Koks. Wim van den Boom. Hij kreeg het van thuis met de paplepel ingegoten. Vader Toon wist zijn kinderen goed te motiveren, maar bij Wim hoefde dat eigenlijk niet. In 1974 zelf gekozen tot Nieuwe Deken en daarna zich verdienstelijk makend als vendelier. Koks werd zijn werkterrein en dat nam al zijn tijd in beslag, maar het gilde bleef hij trouw. Dat bleek ook want onlangs kwam hij terug als een genietend actief gildebroeder en doet mee alsof hij nooit is weggeweest.

Misschien wel het meest verweven met ons gilde zou José kunnen zijn. Zij is de partner van Albert van den Eijnde. Onze penningmeester die niet alleen deze taak overnam van zijn vader Wim maar ook alle verzamelingen over het gilde compleet met krantenknipsels ook over andere gilden. Beide Gemertse gildekapellen krijgen volop zijn aandacht. En wie neemt dit waar als Albert verhinderd is. Juist José dus. De sleutel van zowel de rooi als de gruun kapel kent ze precies. Het wel en wee komt ook allemaal bij haar en steeds weet ze er een positieve wending in aan te brengen als ze merkt dat dit nodig is. José hartelijk dank voor jouw motiverende inbreng. Dank overigens aan alle jubilarissen en samen maken we er een mooie optrekdag van.

In Memoriam Riki van Thiel – van der Pol

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op woensdag 3 april j.l. onze gildezuster Riki van Thiel – van der Pol overleed op de leeftijd van 73 jaar.Riki van Thiel

Riki is de echtgenote van gildebroeder Jan van Thiel. Samen vierden ze vorig jaar nog het gouden jubileum omdat Jan toen 50 jaar gildebroeder was.

Jan is nog steeds een zeer gewaardeerde vendelier en ook als klusjesman speelt hij nog steeds een grote rol binnen ons gilde. 

Jarenlang oefenden de vendeliers elke maandag bij Jan en Riki het vendelen. Talloze rooie gildebroeders leerden op de ROOI HOEF in de Groeskuilenstraat hun eerste vendeltechnieken. En vervolgens verhuisden de vendeliers mee naar de Sint Annastraat. Steevast zorgde Riki er voor dat de vendeliers na de training volop koffie met koek konden nuttigen en dat er ruimte was om na te praten over het vendelen of het gilde in zijn algemeenheid.

Riki was toch wel altijd een beetje “de moeder van de vendeliers” en daarvoor gekroond tot beschermvrouwe van de vendeliers. Daar was ze ook best wel trots op. Ze leefde mee met alles wat met het gilde te maken had en steunde Jan daarbij. De vendelstokken en vlaggen hadden in hun garage een mooie plek totdat er opslag in de Sint Jorishoeve gevonden werd.

Riki wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We blijven haar daar zeer dankbaar voor. 

We wensen Jan en de familie van der Pol en van Thiel heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sint Jorisgilde Gemert

Aprilprogramma Sint Jorisgilde Gemert

 • Op Paaszaterdag 30 maart brachten we een vendelgroet aan onze koning Cor Opsteen en zijn partner Maria in Handel, tijdens hun Gouden huwelijksfeest.
 • Op woensdag 3 april vieren we de buitencomparitie bij Dientje.
 • Op zondag 7 april met een delegatie naar de afscheidsmis van pater Candido.
 • Op zaterdag 13 april gaan we Verzuuken.
 • Op zaterdag 20 april ons jaarlijkse hoogtepunt de optrekdag.
 • Op zondag 21 april nemen we deel aan de historische optocht.

Alles bij elkaar een hele reeks van activiteiten bij ons gilde waar we allemaal graag aan deelnemen.  Bij uitstek natuurlijk de optrekdag waar we elk jaar naar toe leven en bijzonder van kunnen genieten, telkens weer. Ontbijt, Kerk, Gemeentehuis, Gildehuis, Nieuwe Deken, Jubilarissen, Heen en weer tocht naar de Nieuwe Deken, Gildehuis met feestmaaltijd en feestavond. Wederom genoeg om naar uit te kijken. In dit jaar huldigen we negen jubilarissen. Te weten; 12½ jaar kapitein Joan van der Ligt, 25 jaar dochters van  Wim en Thea van de Vossenberg te weten Lianne, Thera, Nancy met schoonzoon Peter Poboreki, 40 jaar José van den Eijnde – van den Elsen, 50 jaar een gouden Wim van den Boom en als kers op de taart met 60 gildejaren Thea van de Vossenberg – Hubers. Een mooie huldiging staat hen te wachten maar ze moeten nog even wachten. Zie het programma hierboven.

Ons  Verzuuken op zaterdag 13 april kan zich verheugen in een trommend welkom in alle vroegte aan de handelse kant van de oud-gemeente Gemert. De tamboers Pieter, Grad en Maarten poetsen alvast de plaat. De overige gildebroeders bezoeken alle leden van het gilde en dat gebeurt vanaf elf uur tot elf uur. Al met al een mooi vooruitzicht. Wordt vervolgd.

Verhuizing rooie gildebroeders

In het verleden was het gebruikelijk dat een verhuizing van een gildebroeder gebeurde door het voltallige gilde. Het gilde kwam dan met platte karren naar het “voormalige” huis van de gildebroeder en zijn eventuele gezin, haalde het hele huis leeg en stapelde dat op de karren en het gehele gezelschap trok naar de nieuwe woning.

Het Sint Jorisgilde Gemert vond dat deze traditie ook weer eens van stal gehaald moest worden. Afgelopen zaterdag werden de (gilde)gebroeders Dirk en Tom Huijbers thuis opgehaald door een grote afvaardiging van het rooie gilde. De nodige dozen en koffers werden op de platte kar geladen en de gebroeders namen plaats op een bankje dat op de platte kar stond. Zij werden, begeleid door de tamboers, vaandrig, koningspaar, keizer, luitenants en vendeliers naar hun nieuwe woning aan de Bogerd gebracht. Het werd een mooie tocht door de Deel, Kruiseind, Molenstraat, Sint Annastraat en Lodderdijk naar de Bogerd. Onderweg natuurlijk veel belangstelling van het publiek langs de kant van de weg. De auto’s voor en achter de stoet vonden het waarschijnlijk wat minder.

Aangekomen in hun nieuwe woning werden de gildebroeders en de koningin hartelijk bedankt door Dirk en Tom en hun ouders en werden getrakteerd op een kopje koffie en een steviger drankje. 

Het was weer een zeer mooie activiteit van het Sint Jorisgilde en zeker voor herhaling vatbaar. Het gilde feliciteert de gebroeders met hun nieuwe woning en wenst hun daar veel woongenot.

In Memoriam Wim van de Vossenberg

Helaas kregen wij, als gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde Gemert, het droevige bericht dat oud-koning Wim van de Vossenberg plotseling was overleden. Een paar dagen na zijn eenentachtigste verjaardag.

Hoe kwam Wim bij het gilde?

Op 28 april 1963 werd tijdens de optrekdag zijn goede vriend Frits Verhoeven gekozen tot nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Op dezelfde dag werd Wim toegevoegd aan de groep vendeliers en kreeg hij ook het gilde-uniform met bijbehorende sjerp en hoed. Wim heeft een paar maanden intensief met de vendeliers mee geoefend om het vendelen onder de knie te krijgen.

Zoals gebruikelijk bij het gilde was er dat jaar op 29 juli 1963 weer het tweejaarlijks koningschieten op Koks. Ook Wim stond onder de boom en schoot zich op die dag tot koning van het Sint Jorisgilde. Hij koos Dora van Asseldonk tot zijn koningin en zijn vendelactiviteiten stopten.

Na zijn koningschap heeft Wim het actieve vendelen niet meer op zich genomen vanwege zijn drukke werkzaamheden op de boerderij. Wel bleef Wim zeer betrokken bij het gilde en elk jaar was hij weer aanwezig tijdens de jaarlijkse optrekdagen.

Men zag hem in de kerk, hij was aanwezig tijdens de huldiging van de jubilarissen en de verkiezing van de nieuwe deken en hij was meermaals aanwezig tijdens de receptie in de avonduren. Dit jaar was hij zelf jubilaris vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap en schonk het gilde een nieuwe gildehoed.

Een heel belangrijke dag voor hem en Maria was de optrekdag in 1994 toen hun zoon Joan gekozen werd tot nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Joan volgde zijn vader tot op de dag van vandaag op in de groep vendeliers. Vader Wim was altijd zeer trots op zijn vendelzoon.

Wij als gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde willen Maria, Joan, Marja en overige familie van harte condoleren met dit enorme verlies en wensen hen veel sterkte in de komende tijd.

Verrassende foto bij tekst koningspaar Sint Jorisgilde.

Koningspaar 2023Hierbij de juiste foto van ons koningspaar Cor Opsteen en Tonnie van der Burgt. En ze gingen voortvarend van start. Ze bezochten namens het gilde dinsdag na het koningschieten, Maria de Vries vanwege haar 80 ste verjaardag. Het is een goed gebruik of mogelijk zelfs traditie om bij het bereiken van 80 levensjaren, als gildekoningspaar een bezoek af te leggen bij de jarige. En vervolgens ook bij de 90 en 95 en daarna bij elk jaar dat de jarige daaraan weet toe te voegen. Kapitein Joan van der Ligt begeleidde hen daarbij. Onze kapitein stond vorige week al in het Gemerts Nieuwsblad. Met de begeleidende tekst van; “Het nieuwe koningspaar”. Zeer verrassend. Dit klopte natuurlijk niet. De juiste tekst bij de vorige week geplaatste foto moest zijn; “De winnaars van de koningskruisen”. Van links naar rechts Maarten Huijbers, Maria Biemans en kapitein Joan van der Ligt met echtgenote Henriëtte.

Tenslotte nog even de Kringgildedag in Someren-Eind. Deze viel zeker niet in het water op één forse bui na. Het was code oranje, maar ons gilde manifesteerde zich volop in het rood. Zelfs onze gezichtskleur paste zich hierbij aan. Het was een warme tocht zeker toen we door de van den Eijndelaan liepen. Helaas liep de jury hier minder warm voor en koos voor een meer luchtiger besluit. Gelukkig haalden we de top tien nog wel in het algemeen klassement.

Onze vendelier John van Kessel ontving de eerste prijs in zijn klasse. Hij genoot hier volop van. Nou even dan. Bij het uitreiken van de juryrapporten zagen we dat zijn telling niet klopte. Dus maar teruggebracht en nu wachten tot het juiste schildje komt via de post.

Geen sprake van terugbrengen speelde er bij Jan van Thiel. In zijn vaandelklasse met acrobatiek duldt hij geen enkele tegenstand. De bijna 75 jarige Jan bezweert dat er geen omkoping van de jury speelt laat staan het gebruik van stimulerende middelen. Met zijn enorme ervaring verslaat hij eenieder. Voortaan kan men reeds vooraf de eertse prijs overhandigen aan Jan. Hij deed het geweldig. Onze overige deelnemers aan de wedstrijden vendelen, jeugdtrommen en kruisboogschieten ontvingen mooie juryrapporten.

Verrassend koningspaar bij de rooi schut

Cor Opsteen samen met Tonnie van der Burgt vormt het nieuwe koningspaar bij het Sint Jorisgilde uit Gemert.  Na in totaal 27 rondes van schutters om het koningschap haalde Cor met het 259 ste schot de koningsvogel definitief naar beneden. Alle jongere schutters bleken niet bestand tegen het timmermansoog van Cor uit Handel. Een krasse prestatie geleverd in de pastorietuin bij de Sint Jan.

We begonnen de dag gezamenlijk met de gruun schut met een koningsmis in de Sint Jan. Pastoor Jesudas ging ons daarin voor. De pastoor loste ook het eerste bevrijdende schot op de koningsvogel gevolgd door de ereschoten van de burgemeester en beide koningsparen. Toen kon de strijd aanvangen tussen de kandidaten voor het koningschap. Drie dames en zes heren schoten er op los. Met uiteindelijk Cor Opsteen als oudste van het gezelschap die de vogel op het juiste moment op de juiste plek wist te raken. In 2017 vormde hij het koningspaar samen met zijn zus Paulina. In 2022 overleed Paulina. Nu koos Cor voor oud-koningin Tonnie van der Burgt. Een ervaringsdeskundige van jewelste. Tonnie vormde samen met haar man Frans gedurende zes jaar ons koningspaar. Als gilde mogen we een zeer trouw koningspaar verwelkomen.

Ook zeker niet minder trouw maar nu aftredend ons oud-koningspaar Albert van den Eijnde  met zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. Voor Albert een definitief “eijnde” want beide volbrachten ook zes jaar koningschap met als mogelijk vooruitzicht het keizerschap wat nu bij Frans van der Burgt in goede handen is. We bedanken Albert en ook Petra  voor de mooie jaren als koninspaar bij ons gilde. Overigens Petra schoot volop mee voor het nieuwe koningschap. Mooi om te zien hoe enthousiast zij blijft voor het koningschap.

Ook enthousiast blijkt onze burgemeester. Niet alleen door zijn aanwezigheid en het lossen van het ereschot op de koningsvogel. Hij neemt namelijk het beschermheerschap op zich van de vriendenkring van de beide Gemertse gilden. Een bevestiging van zijn betrokkenheid met de gilden. Hij ontving een prachtige spiksplinternieuwe sjerp vervaardigd door Coby de Groot uit Elsendorp en zij mocht deze ook aan hem uitreiken. Een mooi initiatief van onze vriendenkring wat zeer gewaardeerd wordt.

Ten slotte nog de uitslagen van de strijd om de koningskruisen. Onze kapitein Joan  van der Ligt samen met zijn echtgenote Henriëtte namen de eerste twee mee naar huis. Daarop volgde Maria Biemans en Maarten Huijbers. Eigenlijk allemaal leden van de rooi schut. Men schoot daar behoorlijk met scherp. Maar toch was het een gezamenlijke feestdag van de beide Gemertse gilden die voor het eerst ook in gezamenlijkheid kon plaats vinden in onze pastorietuin. Daarvoor alle dank.

In Memoriam Maria Egelmeers – van der Wijst

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op vrijdag 12 mei 2023 onze gildezuster Maria Egelmeers – van der Wijst  overleed op de leeftijd van 74 jaar.

Maria, echtgenote van gildebroeder Sjef Egelmeers, jarenlang de hoofdvendelier van het Sint Jorisgilde.

Een hele bijzondere periode binnen het gilde voor Maria en Sjef waren de jaren 1991 tot/met 1993. Zij waren toen ons koningspaar; een periode die zij samen heel intensief beleefden. Als boegbeeld van het gilde bezochten zij samen vele activiteiten zoals onder andere gildefeesten, verjaardagen en jubilea. 

Gildebroeder Sjef, die verschillende functies binnen het gilde op zich nam, werd altijd onvoorwaardelijk ondersteund door Maria. Iedereen voelde zich altijd van harte welkom in huize Egelmeers en je kon dan zeker rekenen op een kopje koffie met koek.

Tijdens de laatste optrekdag in april j.l.  verzorgden de gildebroeders aan Maria en Sjef nog een heel indrukwekkende en zeer verdiende vendelgroet voor hun woning in De Mortel.

Maria wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor. 

Op vrijdag 19 mei nemen we in crematorium ’t Laar in Beek en Donk afscheid van een zeer betrokken gildezuster van het Sint Jorisgilde.

We wensen Sjef, haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sint Jorisgilde Gemert

Mooie optrekdag Sint Jorisgilde 2023

Nieuwe deken John Lemmens tussen kapitein en koningspaar

Nieuwe deken John Lemmens tussen kapitein en koningspaar

Het was weer zover. Het Sint Jorisgilde hield afgelopen zaterdag 29 april weer haar jaarlijkse optrekdag. Deze dag, welke ook wel eens teerdag genoemd wordt, is voor de rooie gildebroeders en gildezusters telkens weer een hoogtepunt in het gildejaar.

De dag begon zoals gebruikelijk met een voortreffelijk ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt thuis in De Mortel. De dankzegging van het gilde voor Joan en zijn vrouw Henriëtte bestond uit een vendelgroet door vendeliers en tamboers. Na deze vendelgroet trokken alle gildebroeders en het koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten- van den Eijnde naar gildehuis Dientje om zich gereed te maken voor de H. Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Deze keer weer stijlvol voorgegaan door Pastor Jezudass. Na de dienst ontving de geestelijke overheid een vendelgroet van het gilde op het grasveldje voor de kerk, waarna het gilde optrok naar de gemeentelijke overheid in de persoon van burgemeester van Veen. Het complete gilde werd daarna ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook ontvingen de tamboers hun stipendium overhandigd als “betaling” van hun diensten in het afgelopen gildejaar. Vroeger huurde het gilde de tamboers in, maar sinds lange tijd behoren ze volledig bij het gilde.

Na een gemeentelijk rooi drankje trok men weer naar gildehuis Dientje voor enkele belangrijke activiteiten. Ten eerste huldigden we de jubilarissen.

Voorzitter Louis Kuijpers sprak allen lovend toe. 

Bronzen Willem van den Eijnde vanwege zijn verdiensten op uiteenlopend vlak. Hij ontwikkelde zich tot de spin in het web van onze website. Daarnaast nog volop hand en spandiensten voor het welbevinden van het gilde. Post rondbrengen, drank ophalen en uitdelen, onderhoud werkzaamheden in de Sint Jorishoeve. Zijn plek binnen het gilde is verzekerd. 

Gouden Marianne Geerts -van Schijndel bleek haar goud meer dan waard met de invulling van de PR bij ons gildefeest in 2000. 

 Nog een gouden jubilaris blijkt gerenommeerd klusjesman en vendelier Jan van Thiel. Tis ne gouwe maar vooral mega zilveren gildebroeder. Veel zilverprijzen wist hij binnen te halen voor het gilde. Niet uitsluitend met groepsvendelen maar vooral met individueel vendelen. En sinds hij ook nog zich bekwaamde in kruisboogschieten komt hij ook daar beladen met zilver terug. De zilvervesten en kasten puilen uit.

Wim van de Vossenberg bereikte al vroeg de hoogste eer binnen het gilde. Hij schoot zich koning op Koks in 1963 en bleef daarna trouw aan het gilde. Bedankt we mochten altijd een beroep op je doen. Coby de Groot Kanters, 60 jaar lid groeide samen met Mari uit tot een bijzondere inbreng bij ons gilde. Op de optrekdag wist ze ons te verrassen met speciale Sint Joris emblemen op nieuwe gildekleding en een prachtig geborduurd  paneel van Sint Joris.

 En tenslotte 60 jaar actief Frits Verhoeven. Een erelijst waar je jaloers op mag zijn. We noemen Koning, Standaardrijder, Voorzitter, waarnemend Kapitein en Eerste luitenant. Op zijn wijze constructief aanwezig en ook in de bijeenkomsten een positieve inbreng. Ook in de gildekring jarenlang voorzitter van de standaardrijders. Frits bracht als toenmalig voorzitter o.a. de start van de Sint Joriskapel op gang en het kringgildefeest in 2000. Frits een meer dan gewichtig persoon binnen ons gilde.

Na de huldiging van de jubilarissen volgt de verkiezing van de nieuwe deken. Tot grote verassing van de aanwezige gildebroeders, gildezusters en ouderlingen bleek dat John Lemmens de meeste stemmen kreeg wat betekent dat het Sint Jorisgilde weer een nieuwe deken heeft. Hij volgt Eric Lemmerling op die afgelopen jaar het wel en wee van het gilde heeft mogen beleven. 

Na de lunch vertrok het hele gezelschap naar De Mortel om de nieuwe deken op te halen. Bij aankomst werd het gilde hartelijk ontvangen door nieuwe deken John. Hij werd in de namiddag geïnstalleerd, waarna de hele stoet naar Gemert trok voor de koffietafel, drukke receptie en een hele gezellige feestavond bij gildehuis Dientje. Onderweg werden er talrijke drankjes geschonken om de nieuwe deken te feliciteren met zijn dekenschap bij het Sint Jorisgilde.

Al met al kan er gezegd worden dat het weer een prachtige zonnige dag was en wensen we John een prachtige tijd bij het Sint Jorisgilde.

OPTREKDAG 2023, Sint Jorisgilde Gemert

Het is weer april en dat is de maand die voor het Sint Jorisgilde Gemert heel belangrijk is vanwege de vele evenementen.

Een belangrijke dag is zaterdag 22 april als de gildebroeders de gildeleden gaan “verzujken” voor deelname aan de optrekdag. Daarnaast trekken de tamboers dan met slaande trom door de straten aan de Mortelse kant van de  voormalige gemeente Gemert  om de gildeleden uit te nodigen voor de H. Mis. tijdens deze optrekdag.

Daags erna neemt het gilde ook weer deel aan de historische optocht van het Boerenbondsmuseum.

De zaterdag op 23 april, zijnde de patroonsdag van Sint Joris, of de eerste zaterdag erna is de jaarlijkse teerdag van het Gilde. Deze dag wordt optrekdag genoemd omdat het gilde dan optrekt voor deze feestdag. Dit jaar vindt die plaats op zaterdag 29 april.

Naast het kiezen van een nieuwe deken, dit jaar wonende aan de Mortelse kant van de kerk Sint Jans Onthoofding, worden ook de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar zijn dat:

Willem van den Eijnde 12 ½ jaar lid, zilverdrager en zoon van de huidige koning Albert. Vendelier en gerenommeerd klusjesman van het gilde Jan van Thiel 50 jaar gildebroeder. Ouderling Marianne Geerts – van Schijndel  50 jaar gildezuster. Ouderling Coby de Groot – Kanters 60 jaar gildezuster. Oud-koning en ouderling Wim van de Vossenberg (van Koks) 60 jaar gildebroeder en tenslotte oud standaardrijder, oud voorzitter, oud-koning en huidige 1e luitenant Frits Verhoeven 60 jaar gildebroeder.

Ze hebben allemaal hun grote verdiensten voor het Sint Jorisgilde en dragen ook nu nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen alvast van harte proficiat met hun jubileum.

Het programma zaterdag 29 april:

 • 7.30 uur ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt
 • 9.30 uur H. Mis in kerk van Sint Jans Onthoofding waarna vendelgroet voor de geestelijke overheid. Vervolgens een vendelgroet voor de wereldlijke overheid bij het gemeentehuis en ontvangst door burgemeester.
 • 12.00 uur verkiezing van de nieuwe deken gevolgd door huldiging jubilarissen. Na de lunch gaan de gildebroeders naar de nieuwe deken voor zijn installatie en begeleiden hem naar gildehuis Dientje .
 • 21.00 uur receptie voor jubilarissen en nieuwe deken. We wensen alle gildebroeders, gildezusters en overige belangstellenden een drukke maar gezellige dag toe.

Optrekdag 23

Eervolle prijzen Sint Jorisgilde Gemert

In het weekend van 25 en 26 juni 2022 organiseerde het “gruun” Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde binnen de kasteelmuren een zeer geslaagd gildefeest. Alom bewondering voor de voortreffelijke organisatie. Ook het Gemertse Sint Jorisgilde nam beide dagen deel aan dit mooie evenement met veel pracht en praal. Op zaterdag waren we aanwezig bij de opening en bij de Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. In de late uren waren er nog vele rode gildebroeders aan het genieten tijdens de feestavond in de tent op het kasteelterrein.

Zondag was de grote dag waarop een achtentwintigtal gilden naar Gemert kwamen om deel te nemen aan de grote optocht door het centrum van Gemert met veel publieke belangstelling.
In de ochtend werden delegaties van de deelnemende gilden ontvangen op de erewijn in het gemeentehuis van Gemert-Bakel waarbij tot verrassing van iedereen Henk de Hair, oud-voorzitter van Kring Peelland, benoemd werd als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Toen dit gezelschap weer naar buiten kwam liepen zij door een haag van de opgestelde gildebroeders van het Sint Jorisgilde.
Na de optocht, de presentatie aan de overheid en het zogenaamde slangendefilé konden de wedstrijden beginnen.

De gildebroeders van het Sint Jorisgilde lieten zich van hun beste kant zien wat resulteerde in eerste prijzen voor junior-tamboer Fons Welten en senior-vendelier Ton van Thiel.
Later, tijdens de prijsuitreiking, bleek dat het “rooie” Gemertse gilde ook nog een prachtige tweede prijs had behaald in het algemeen klassement na de winnaar het Sint Hubertusgilde uit Liessel.
Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een paar prachtige gildedagen.

Koninklijke onderscheiding gildebroeder Jo Kusters

Jo Kusters, het koningspaar en Wim van Oijen

Jo Kusters, het koningspaar en Wim van Oijen

Tijdens de jaarlijks lintjesregen op dinsdag 26 april 2022 heeft het koning Willem Alexander behaagd om aan onze gildebroeder Jo Kusters de koninklijke onderscheiding “Lid in de orde van Oranje-Nassau” toe te kennen.

Tegen het middaguur stond Jo klaar in het clubgebouw van GAC (Gemertse Atletiek Club) om de huldiging bij te wonen van een zeer gewaardeerd GAC-collega. Toen burgemeester van Veen binnen trad met zijn vrouw, een cameraploeg, zijn kinderen en kleinkind, leden van GAC, ons koningspaar Albert en Petra met gildebroeder Wim begon bij hem toch iets te dagen.

Burgemeester van Veen somde in zijn speech de vele verdiensten van Jo op die hij voor verschillende medeburgers heeft betekend. Te denken valt aan de ontelbare werkzaamheden voor GAC, de vele verdiensten voor de Elsendorpse gemeenschap en zeker ook voor het Sint Jorisgilde. Hij nam tijdens de door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeesten in 2000 en 2010 de rol van penningmeester op zich. Een rol die op zijn lijf geschreven is. In 2010 was hij mede initiator van een scholenproject voor de Gemertse basisscholen waar de culturele betekenis van het gildewezen duidelijk naar voren kwam.

’s-Avonds trok het Sint Jorisgilde naar Elsendorp om Jo thuis een vendelgroet te brengen en hem te feliciteren met zijn welverdiende Koninklijke Onderscheiding.

Jo, namens alle gildebroeders en gildezusters, van harte proficiat.

Een zonnige optrekdag 2022 van het Sint Jorisgilde

Nieuwe deken met koningspaar

Nieuwe deken Eric te midden van het koningspaar

Na jaren van aanpassingen in het programma door het coronavirus was het dit jaar voor het Sint Jorisgilde weer mogelijk om een volwaardige optrekdag te vieren. Deze dag viel dit jaar precies samen met de naamdag van het gilde op 23 april: Sint Joris.

Het waren drukke weken voor het gilde. Het begon twee weken geleden met het verzüjken van de formatieleden en de ouderlingen van het gilde. Dit is een traditie die vele jaren terug gaat. Op deze dag worden alle gildeleden bezocht om hen uit te nodigden voor de belangrijkste dag van het jaar “De Optrekdag”.

Dan het afgelopen weekend.

Zaterdag had het Sint Jorisgilde haar optrekdag en zondag namen we alweer deel aan de Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum.

Zaterdagochtend om half acht worden de gildebroeders en het koningspaar bij de kapitein uitgenodigd voor een smakelijk ontbijt. Dit jaar waren we voor de eerste keer te gast bij de nieuwe kapitein van het gilde Joan van de Ligt. Samen met zijn vrouw Henriëtte verzorgden zij een heerlijk ontbijt. Na dit ontbijt verzamelden we ons bij gildehuis “Dientje” om op te trekken naar de Heilige Mis in de Sint Janskerk. Pastor Jezudass ging voor in een stijlvolle dienst waaraan hij altijd een persoonlijke tint geeft door zijn overwegingen en het naar voren halen van de jubilarissen.

Na een vendelgroet voor Pastor Jezudass (de geestelijke overheid) trok het Sint Jorisgilde op naar het gemeentehuis waar we gastvrij onthaalt werden in de raadzaal door burgemeester van Veen met zijn vrouw. Ook zij kregen een vendelgroet van de vendeliers onder begeleiding van de tamboers.

In zijn toespraak in de raadzaal heette hij speciaal het koningspaar Albert en Petra, keizer Frans en de jubilarissen welkom. Ook wenste hij het gilde veel succes met de nieuwe Sint Jorishoeve

Na het nuttigen van een rood drankje ging onze beschermvrouwe Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten naar het gildehuis voor het vervolg van de dag.

Om 12.00 uur precies wordt er gestemd voor een nieuwe deken. Na stemming op een enorm oud stemkistje kozen de aanwezige gildebroeders en gildezusters Eric Lemmerling uit als nieuwe deken 2022. Hij is de schoonzoon van koning Albert. Na de traditionele soep met zult werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat koning/tamboer Albert van den Eijnde 50 jaar gildebroeder, ouderling Diny Scheepers 50 jaar gildezuster, Theo Geerts 50 jaar gildebroeder, luitenant Wichard Biemans 40 jaar gildebroeder en tamboer Pieter van Erp 25 jaar gildebroeder.

Omdat tijdens de “coronajaren” geen huldigingen hadden plaats gevonden werden de jubilarissen van 2020 en 2021 alsnog in het zonnetje gezet. Dit waren in 2020 Ricus van Kessel 40 jaar lid, Theo van Gerven 25 jaar lid en Grad Welten 12 ½ lid en in 2021 Hilly Wesseldijk – Ypenburg 60 jaar lid, Tina Heesakkers – van den Heuvel 50 jaar lid, Wiljan Slits 40 jaar lid en Miriam Franssen – Scheepers 25 jaar lid.

Ze hebben allemaal hun grote verdiensten gehad voor het Sint Jorisgilde en dragen nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen nog van harte proficiat met hun jubileum. Albert van den Eijnde kreeg van Kring Peelland ook nog een gouden schildje opgespeld door kringvoorzitter Toon Bergh, waarvoor hulde.

Een van hoogtepunten van de optrekdag is het ophalen en installeren van de nieuwe deken. Aangekomen ten huize van de nieuwe deken werden we zeer gastvrij ontvangen met een hapje en een drankje. Na de installatie ging het gehele gezelschap, inclusief de nieuwe deken, weer richting gildehuis waarbij onderweg regelmatig een drankje en soms een hapje werd aangeboden. Het Sint Jorisgilde heeft weer een nieuwe deken in de gelederen opgenomen waar we heel blij mee zijn. We wensen Eric dan ook een fantastische tijd binnen het gilde.

Optrekdag 2022, Sint Jorisgilde Gemert

Wichard en Pieter in de Sint Joriskapel

Wichard en Pieter in de Sint Joriskapel

Een van de belangrijkste jaarlijkse hoogtepunten betreft de optrekdag. Dit jaar zaterdag 23 april, precies op de naamdag van Sint Joris. Tijdens die dag huldigen we ook de vijf jubilarissen. De drie gouden Diny Scheepers, Theo Geerts en Albert van den Eijnde reeds beschreven. Nu volgen Wichard Biemans 40 en Pieter van Erp 25 jaar lid.

Wichard Biemans. Met Wichard haalde ons gilde de muziek binnen bij de schut. Als geen ander weet hij met de juiste keuze van opeenvolgende muziek een sfeer te bereiken die helemaal aansluit bij het gilde. Keer op keer toont Wichard zijn kwaliteiten. Niet alleen de muziek draagt zorg voor een bindende factor binnen de schut maar ook zijn opkomen, zijn enthousiasme voor het Sint Jorisgilde werkt aanstekelijk voor de groep. Ondanks dat zijn gezondheid hem danig in de steek laat, laat Wichard het gilde niet in de steek. Hij blijft positief en kijkt naar mogelijkheden wat kan nog wel en handelt hier dan ook naar. Alle respect hiervoor.

Pieter van Erp. Pieter toont zich van begin af aan bij de schut als een enthousiaste tamboer. Als jong ventje stapte hij vooraan mee bij de tamboers en sloeg op zijn kleine trom dat het een lust was. Inmiddels groeide hij uit tot de grootste en moet hij achterin aansluiten bij de tamboersgroep. Maar het volledige enthousiasme bleef en als je zijn trom niet hoort dan hoor je altijd Pieter nog wel. Pieter is altijd zeer aanwezig en voor het gilde op een positieve wijze. Niet voor niets koos het gilde hem als Nieuwe Deken. Een eer die hem zeker toekwam. En nu zet hij zich al jarenlang in voor het “ronselen” van jongeren voor het Dekenschap. Hij neemt daarbij de suggesties van vader Jan ter harte en gaat daarmee aan de slag. Pieter maakt er dan werk van. Al met al een zeer betrokken gildebroeder die wij zeer waarderen.

Programma zaterdag 23 april.

 • 7.30 uur ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt
 • 9.30 uur H. Mis Sint Janskerk waarna vendelgroet geestelijke overheid. Vervolgens vendelgroet wereldlijke overheid bij het gemeentehuis en ontvangst door burgemeester.
 • 12.00 uur verkiezing van de nieuwe deken gevolgd door huldiging jubilarissen. Na de lunch gaan de gildebroeders naar de nieuwe deken voor installatie en begeleiden naar gildehuis Dientje .
 • 21.00 uur receptie voor jubilarissen en nieuwe deken. Eenieder wensen we een drukke maar gezellige dag toe.

Jubilarissen Sint Jorisgilde 2022

Jubilarissen 2022

De gouden jubilarissen Albert, Theo en Diny

Gelukkig is het weer zover dat ons gilde haar activiteiten kan oppakken zoals voorheen. Zo kon zaterdag 9 april het Verzuuken plaatsvinden.  We maken ons op richting de optrekdag zaterdag 23 april. En met vijf jubilarissen. Diny Scheepers, Theo Geerts en Albert van den Eijnde 50 jaar. Wichard Biemans 40 jaar en Pieter van Erp 25 jaar. Eerst aandacht voor de gouden lichting en volgende week schijnen we ons licht over de robijnen en zilveren jubilaris.

Diny Scheepers,

Mooi om te mogen meemaken hoe Diny zich wijzigde van min of meer desinteresse in het gildegebeuren naar toewijding en ervan kunnen genieten. Haar betrokkenheid ontwikkelde zich vooral in haar periode als koningin aan de zijde van haar man Koning Wim Scheepers. Met veel enthousiasme en trots werkte ze mee met de tentoonstelling op de kringdagen. Met geduld stalde zij de “schatten” van ons gilde uit en kreeg ook de documentatie een eervolle plek. En zo verkreeg ook Diny een bijzondere plek bij ons gilde.

Theo Geerts,

Theo zou weer volop kunnen meedraaien als vendelier. Dit straalt hij uit. Maar toch is deze jonge god al 50 jaar lid van ons gilde. Inmiddels op een leeftijd dat sommige dingen toch anders gezien moeten worden. Als ouderling blijft hij zich positief opstellen naar het gilde. De waardering is dan ook wederzijds. Als Nieuwe Deken kwam hij bij het gilde. Ook al is dit dan nu 50 jaar geleden het blijft voor eenieder en ook voor Theo een onuitwisbare herinnering waar men met veel plezier aan terug kan denken.

Albert van den Eijnde,  

Als er iemand bij het gilde is die alles zorgvuldig bewaart en er voor zorgt dat de financiën kloppen dan is dat Albert wel. Voor zover bekend heeft hij van alle stukken van het Sint Jorisgilde in zijn archief, of dit nu gilde-uniformen zijn of foto’s, vlaggen, kaarsen, gildezilver, trommen, hoeden, vaandels; Albert heeft het onder controle. Daarnaast heeft hij voor het Sint Jorisgilde onder andere de functies van tamboer, bestuurslid, deken-penningmeester, schatbewaarder, beheerder Sint Jorishoeve, kaarsenbeheerder Sint Joriskapel, koster van de kapel van de gruun, postbode voor gildedocumenten en tegenwoordig ook beheerder van de gildekamer in de Sint Jorishoeve. Momenteel is hij ook koning van het gilde, een titel die hij inmiddels al drie keer op zijn naam schreef. Je kunt wel zeggen dat hij het manusje-van-alles is binnen ons gilde.

In Memoriam Paulina Adriaans – Opsteen

Paulina AdriaansHet heeft niet zo mogen zijn dat Paulina, ondanks haar enorme wilskracht, de ziekte overwon. Op 1 april kreeg het Sint Jorisgilde te horen dat haar oud-koningin Paulina was overleden. Paulina was met hart en ziel verbonden aan het Sint Jorisgilde. Als dochter van Johan en Marie Opsteen uit De Mortel was het vanzelfsprekend dat zij in 1992 ook lid werd van het gilde. Samen met haar man Wim was zij bij veel gilde-activiteiten betrokken. Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat Paulina heeft betekend voor het gilde.

In 2015 heeft zij ongeveer 2300 uren geborduurd aan een nieuw gildevaandel, een waarlijk monnikenwerk. Samen met haar broer Cor vormden zij het koningspaar van 2017-2019. Haar taak als koningin van het Sint Jorisgilde nam zij  zeer serieus en legde, samen met koning Cor, vele bezoekjes af bij de ouderlingen van het gilde.

Na haar periode als koningin heeft  zij voor het complete gilde nieuwe gildekostuums gemaakt. Ook dit was weer een gigantische klus die zij met veel inzet en op een zeer hoog niveau klaarde. Ook heeft zij talloze uren besteed aan herstel en reparatie van de gildekleding.

Als enorme dank voor al haar activiteiten voor het gilde werd Paulina in 2019 als eerste gildevrouw benoemd als “Lid van Verdienste” van het Gemertse Sint Jorisgilde.

Het Sint Jorisgilde wenst Wim, haar kinderen met partners en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies en hopelijk putten zij daarvoor de kracht uit herinneringen aan de mooie momenten die ze met Paulina hebben gehad. Wij zullen met veel waardering en respect aan haar blijven denken. De naam Paulina Adriaans blijft onlosmakelijk verbonden met het Sint Jorisgilde Gemert.

Keizerrijke dag op kerkplein Sint Jan

Tekst bij de foto: Koning Albert met zus Petra, Keizer Frans met Tonnie.

Ons Sint Jorisgilde Gemert mag vanaf zaterdag 2 oktober 2021 zich tonen met Frans van der Burgt als KEIZER. Tot driemaal schoot Frans zich tot Koning. Waardig wist hij samen met Tonnie van der Burgt het koningschap te volbrengen. Nu valt Frans de eer te beurt om zich te kronen tot KEIZER voor het leven. Hij volgt daarmee Henricus Jansse van Deurse op; Keizer in 1759.

De ochtend begon met de Gildemis in de Sint Jan voorgegaan door pastoor Jesudass. Later in de middag zorgde hij met zijn startschot dat het koningschieten kon losbarsten. En allemaal in zijn voortuin. Hartelijk dank hiervoor. Het gilde kon nu een afgebakend gildefeest organiseren. Helaas extra beperkt door de afwezigheid van ons zustergilde, de gruun, vanwege het onverwacht overlijden van Harrie Donkers, oud-gildekoning. Wij wensen familie en gilde veel sterkte toe.

Niet alleen de corona noopte ons tot aanpassingen maar ook het stoppen met koningschieten op Kokse Hoeve. Samen met Dientje realiseerde men een koninklijke gildesfeer op het kerkplein. Zelfs het koksgevoel borrelde op met de aanwezigheid van Wim van den Boom als schietmeester en deelnemer aan het koningschieten. Maar vooral de aanwezigheid van onze gildebroeder Wichard Biemans als spreekstalmeester was hartverwarmend. De installatie voor de nieuwe pastoor moet nog een week wachten, de installatie van de keizer niet meer. Koningspaar Frans en Tonnie legden de koningsattributen af. Daarna ontving Frans een mooi draagschild als Keizer van ons gilde. En bovendien verraste Frans zijn Tonnie met een draagschild als eerbetoon voor driemaal Koningin. Bijzonder geschenk wat Tonnie met gepaste trots mag dragen.

Nu kunnen we echt starten met het schieten voor het vacante koningschap. Met grote vastberadenheid begon men hieraan. Elk schot trof doel. Hoewel soms leek de kerkhaan ook wat te trillen. Na 187 schoten viel het laatste schot. Hoofdtamboer Albert van den Eijnde wachtte geduldig op  zijn tamboers om te kunnen roffelen tijdens zijn schot. Zijn inschatting bleek weer eens juist. Het roffelen kon beginnen, het schot klonk, de vogel viel en het roffelen kon stoppen. Ervaren rot Albert schoot voor de derde maal koning van ons gilde en koos zijn zus Petra ook voor de derde maal als koningin. Hulde aan het nieuwe koningspaar. We kijken terug op een gildedag in een intieme sfeer met een broederlijk verloop op gezegende grond. Het kerkplein leverde een nieuw Koningspaar op en sinds mensenheugenis voorbij een KEIZER!

Optrekdag Sint Jorisgilde 2021, uitstel maar geen afstel !

Jasper met ouders

Nieuwe deken Jasper v.d. Elsen

Zonder Covid 19 zou normaal gesproken het Sint Jorisgilde Gemert haar jaarlijkse optrekdag houden op 23 april of de eerste zaterdag daaropvolgend. Helaas hebben we nu nog steeds te maken met de gevolgen van dit virus en kon de optrekdag 2021 niet op de geplande dag gehouden worden.

Nu de officiële teugels iets gevierd zijn heeft het gilde besloten, dat afgelopen zaterdag 18 september, in een sterk vereenvoudigde versie deze prachtige jaarlijkse feestdag plaats mocht vinden.

De dag begon met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding waarin Pastoor Jesudass voorging. Het was weer een stijlvolle dienst waarbij iedereen blij was dat de gildekostuums weer aan mochten, de vendeliers weer met zwaaiend vaandel de kerk binnen kwamen met slaande dieptrommen van de tamboers. Het was om stil van te worden.

Na afloop van de H. Mis werd er, onder begeleiding van de tamboers, voor de eerste keer een vendelgroet gebracht voor Pastoor Jesudass. Hij was daarmee zeer vereerd.

Normaliter worden de gildebroeders en het koningspaar om 7.30 uur ontvangen bij de kapitein thuis voor een goed ontbijt, maar deze keer trok het gezelschap na de H. Mis op naar haar eigen onderkomen, de Sint Jorishoeve aan de Boekelseweg. Daar bood de afgaande kapitein Frits Verhoeven samen met echtgenote Dina het gilde het gebruikelijke ontbijt aan. Het was geweldig om alle gildebroeders weer eens te zien en te spreken, genietend van een heerlijk maal.

Zoals gebruikelijk is tijdens de optrekdag werd er om 12.00 uur gestemd voor een nieuwe deken. In Gemert is het namelijk traditie dat er elk jaar een nieuwe gildebroeder gekozen wordt en deze krijgt dan de titel “nieuwe deken”. Na stemming op het oude stemkistje kwam Jasper van den Elsen naar voren als de nieuwe deken 2021 van het Sint Jorisgilde.

Net zoals in het verleden, toen in 1962 Tonnie v.d. Vossenberg voor de laatste keer naar huis werd gebracht, werd de nieuw gekozen deken Jasper op de hoogte gebracht van zijn uitverkiezing en gevraagd naar de Sint Jorishoeve te komen voor ontvangst en installatie. Normaliter wordt tegenwoordig de nieuwe deken van huis gehaald en naar het gildehuis gebracht door het complete gilde.

Een half uurtje later arriveerde de nieuwe deken met zijn vriendin en ouders bij de Sint Jorishoeve. Hij werd door de tamboers vooraan bij het toegangspad opgehaald om vervolgens voor het clubgebouw te worden geïnstalleerd. De dekensikkel werd hem omgehangen en de Goudse pijp werd aangestoken.

Omdat er vanwege de corona slechts een beperkt aantal personen aanwezig mocht zijn werd er nu besloten dat het protocol van het verleden weer actueel werd. Na de installatie trok het gilde met de nieuwe deken op naar het ouderlijk huis van Jasper aan de Rooije Hoefsedijk met een bijzondere tussenstop bij gildebroeder Wichard Biemans om hem een welverdiende gildegroet te brengen. Dit werd zeer gewaardeerd door Wichard en zijn familie. Tijdens de tocht werd er regelmatig getrakteerd op een meestal rood drankje. In een enkel geval wilde de kleur wat afwijken, maar desondanks werd het drankje met smaak opgedronken.

Aangekomen bij het huis van Jasper werden de gildebroeders hartelijk ontvangen met drankjes en een frietwagen voor het verstevigen van de innerlijke mens.

Het Sint Jorisgilde mag zeker terug kijken op een mooie, gezellige, zonnige alternatieve optrekdag waarbij het bijzonder fijn was om alle gildebroeders en gildezusters eens weer te zien. Wij heten in ieder geval Jasper van den Elsen van harte welkom bij een van de oudste verenigingen van Gemert.

In Memoriam Anna Bouw – Francissen.

In memoriam Anna Bouw

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op zaterdag 5 december 2020 onze gildezuster Anna Bouw – Francissen is overleden in de leeftijd van 100 jaar.

Op 13 oktober 1920 is Anna geboren in de boerderij waar nu gildebroeder Harrie Verkampen woont aan de Broekstraat. Daar bracht ze ook haar jeugd door. Op twintigjarige leeftijd verhuisde Anna naar boerderij De Eik op de hoek van de Broekstraat en de Groenendaal. Ze heeft daar gewoond tot het moment dat ze trouwde met Jan Bouw en ging wonen aan de Doonheide. Later zijn ze nog verhuisd naar de Lodderdijk. De laatste jaren woonde Anna in haar appartement aan het Prinses Beatrixplantsoen.

In 2016 vierde Anna haar zeventigjarig lidmaatschap van het Sint Jorisgilde; een moment waar het gilde zeker trots op is. Bij de voorbereiding van dit jubileum bracht Anna nog een bezoek aan de Sint Joriskapel om op de foto te gaan met haar medejubilarissen en werd zij tijdens de optrekdag terecht in het zonnetje gezet.

Als de gildebroeders bij haar op bezoek gingen tijdens het verzujken kwamen de verhalen bij Anna altijd los. Zij was op de hoogte van het gilde of ze liet zich bijpraten wat er allemaal gebeurd was binnen het Sint Jorisgilde. Ze was oprecht betrokken bij het gilde.

Op 13 oktober 2020 trok het Sint Jorisgilde nog naar het Boerenbondsmuseum om Anna een welverdiende vendelgroet te brengen vanwege haar honderdste verjaardag.

Anna wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.

Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.

Op vrijdag 11 december nemen we, met inachtneming van de corona-richtlijnen, afscheid van een zeer betrokken gildezuster tijdens een dienst in de kerk van Sint Jans Onthoofding.

We wensen haar kinderen, partners en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Rooie vendelgroet voor 100-jarige Anna Bouw

100 jarige Anna BouwDinsdag 13 oktober 2020 was de dag dat ouderling Anna Bouw van het Sint Jorisgilde de prachtige leeftijd van honderd jaar heeft bereikt.
Ondanks het coronavirus wilde Anna en haar familie er toch een heugelijke gedenkwaardige dag van maken. In de loop van de dag werd daarom een door de gemeente Gemert-Bakel geschonken bankje onthuld dat op verzoek van Anna geplaatst is langs het Karrenspoor achter het Boerenbondsmuseum. Als men daar geniet van de rust dan kan er ook genoten worden van het uitzicht op het Gerlachus kapelletje, de kerk van Sint Jan en op de landerijen die haar zo dierbaar zijn.

Anna is sinds haar huwelijk met Jan Bouw in 1946 lid van het Sint Jorisgilde, wat betekent dat zij al 74 jaar het wel en wee van de Rooi Skut meemaakt. Dat zij op de hoogte is van hetgeen er binnen het gilde gebeurt blijkt elk jaar weer als de gildebroeders haar gaan verzujken voor de optrekdag. Ze vertelt dan honderduit over allerlei activiteiten in de afgelopen jaren. Steevast komt zij ook naar de optrekdag in gildehuis Dientje om daar weer deel te nemen aan de stemming voor een nieuwe deken, het huldigen van de jubilarissen en het nuttigen van de erwtensoep met zult. In 2016 was zij zelf jubilaris vanwege haar uniek zeventigjarige lidmaatschap.

Dit allemaal was voor het Sint Jorisgilde een reden om haar op haar honderdste verjaardag een vendelgroet te brengen.
Vele gildebroeders verzamelden zich aan de achterzijde van het Boerenbondsmuseum om van daaruit op te trekken naar het centrale binnenplein. Daar was ook Anna aanwezig, samen met haar familie en vrienden.

De (junior)tamboers roerden de trommen en de vendeliers zwaaiden hun vaandels voor Anna die daar zichtbaar van genoot. Na de vendelgroet bood het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt haar nog een cadeautje met een bos rode bloemen aan.
Het Sint Jorisgilde wil Anna van harte feliciteren als eeuweling en wensen haar nog een mooi en gezond leven.

Tom Huijbers nieuwe deken 2020 Sint Jorisgilde

Nieuwe deken Tom HuijbersBijna een half jaar heeft het Sint Jorisgilde gewacht totdat zij uiteindelijk haar jaarlijkse optrekdag kon vieren. Eigenlijk is dat altijd in de maand april, maar nu was deze belangrijkste dag van het gilde vanwege het coronavirus uitgesteld. Steeds was het wachten op betere tijden, maar die kwamen er niet. Reden voor het gilde om er dan maar een zeer sobere middag-avond in gildehuis Dientje van de maken op zaterdag 5 september. Alleen de geüniformeerde gildebroeders waren aanwezig.

De middag begon traditioneel met het nuttigen van de erwtensoep. De tafels waren meer dan anderhalve meter uit elkaar gezet zodat men toch minimaal de corona-afstand kon waarborgen. Na de soep ging het gezelschap naar het achterterras van Dientje om daar te stemmen voor een nieuwe deken. Op het aloude stemkistje werden de namen van potentiële kandidaten genoteerd en het stemmen kon beginnen. Normaal stemmen de ouderlingen ook mee, maar helaas was dat nu niet mogelijk. Na het tellen van de stemmen kwam Tom Huijbers als winnaar tevoorschijn als de nieuwe deken 2020 van het Sint Jorisgilde. Tom komt uit de vriendengroep van het handballen en binnen het gilde zijn de laatste jaren al meerdere mannen uit deze vriendengroep als gildebroeder toegetreden. Het gildewezen is Tom niet helemaal vreemd, want opa Jan Huijbers is al bijna 60 jaren gildebroeder van het Sint Leonardusgilde uit Beek en Donk. Jan was in 2014 zelfs koning van dit gilde. Jan is ook nog 15 jaar penningmeester geweest van Kring Peelland. Dus voor vragen over het gilde weet Tom zijn weg wel te vinden. Fysieke felicitaties voor Tom moesten helaas achterwege blijven, maar hij zal binnen het Sint Jorisgilde in Gemert zeker zijn plaats weten te vinden.

Naast het installeren van Tom werden de jubilarissen van 2020 letterlijk in het zonnetje gezet. Helaas konden Ricus van Kessel en Theo van Gerven niet aanwezig zijn, maar daardoor kwam er meer tijd vrij voor de huldiging van Grad Welten. Grad is al 12½ actieve tamboer binnen het gilde. Of dat niet genoeg is heeft hij zijn zoons ook als tamboer binnen het gilde gehaald. In 2018 kwam zoon Fons de gildegelederen versterken en dit jaar werd zoon Nol geïnstalleerd als nieuwe tamboer. Dus iedereen hoort het gilde nu voortaan van verre aankomen.

Om de installaties compleet te maken kreeg het gilde ook nog een nieuwe kapitein omdat kapitein Frans van der Burgt zich in 2019 tot keizer schoot. Iedere keer dat Frans zich tot koning schoot verving Frits Verhoeven hem als kapitein, maar toen dit voor de derde maal gebeurde werd Frans keizer en moest er definitief een nieuwe kapitein komen. Begin dit jaar is er binnen het gilde gestemd en bleek dat Joan van der Ligt de nieuwe kapitein van het Sint Jorisgilde werd. De installatie was gepland tijdens de optrekdag in april, maar vanwege de bekende reden werden hem nu pas de attributen van de kapitein overhandigd. De kapiteinsikkel en de kapiteinstok werden hem omgehangen en aangereikt waarmee hij het leiderschap van het gilde kreeg toebedeeld.

Na deze huldigingen werd er door de vendeliers nog, op gepaste afstand van elkaar, een vendelgroet gebracht voor de nieuwe deken Tom, de nieuwe kapitein Joan en de jubilaris Grad. Tamboer Nol stond aan de andere kant van de weg al heftig mee te trommen.

De dag werd afgesloten met een heerlijk diner, gemaakt door de geweldige koks van Dientje en op keurige wijze naar de hongerige gildebroeders gebracht door de bediening.

Het gilde mag, ondanks dat alles anders verliep dan in het verleden, terugkijken op een mooie waardige optrekdag.

Jubilarissen Sint Jorisgilde Gemert

Vlnr: Theo, Ricus en Grad voor de Sint Joriskapel

Ondanks de corona komen er toch ook dit jaar weer jubilarissen tevoorschijn bij het Sint Jorisgilde. Drie in totaal. Ook komt er verlaat een Nieuwe Deken 2020 ten tonele. Vanwege de besmettelijkheid van het coronavirus, laten we als gilde dit zeer aangepast gebeuren. Ook bij het Sint Jorisgilde staat veiligheid voorop. Ook al zijn we gildebroeders en gildezusters; we zijn geen gezin, zin hebben we er wel in; zeker weten. Daarom plaatsen we in ieder geval de drie jubilarissen in beeld.

Grad Welten 12 ½ jaar lid.
Zware vertegenwoordiger van gildebroederschap. Onvermoeibaar lid van ons gilde. Zet zich onbaatzuchtig in tot in de late uurtjes. Hij staat altijd klaar om een handje te helpen, zowel met vrachtwagen met kooiaap als ook met de blote handjes. Bij het gilde gebruikt hij ook zijn beide handjes en wel om de gildetrom te laten horen. Zonder trom kun je Grad gemakkelijk horen en genieten van zijn verhalen en zijn smakelijke lach. Tenslotte het mag zeker niet onvermeld blijven; zijn complete nageslacht wist hij te motiveren om zich aan te melden als actief lid van ons gilde. En met succes. Beide zoons zijn lid geworden van het Sint Jorisgilde.

Theo van Gerven 25 jaar lid
Theo komt oorspronkelijk van Oostelbeers. Hij wist zich een plekje te verwerven binnen het Gemertse. Zo ook bij het Sint Jorisgilde Gemert waar hij de vendelgroep kwam versterken. Hij liet zijn “oude” Sint Jorisgilde Oostelbeers overkomen om bij ons gildehuis Dientje deze overstap te maken naar de rooi schut. In no-time wist hij zich het Gemertse vendelen eigen te maken. Daarnaast bracht Theo ook het kruisboogschieten binnen ons gilde. Theo gebruikte daarvoor de kruisboog van zijn vader en deed mee aan de kringwedstrijden. Meerdere gildebroeders raakten geïnteresseerd en nu doet er regelmatig een groep mee aan de kringwedstrijden.
Met Theo als bruidegom vierden de gildebroeders en –zusters in 2004 de boerenbrulluft met Jet van den Elsen – Gruijters als gruun bruidje. In 2016 ontving Theo een koninklijke onderscheiding vooral voor zijn inzet bij de GAC, de Gemertse atletiekvereniging. Zoals vermeld laat Theo van zich horen en je kunt op hem rekenen, waarvoor zeker waardering.

Ricus van Kessel 40 jaar
Zoon van Jan van Kessel en vader van ondermeer John van Kessel, maar vooral een gildebroeder met een open blik voor het wel en wee bij en rondom het Sint Jorisgilde.

In 1980 koos het gilde Ricus als nieuwe deken. Na zijn driejarig dekenschap bekwaamde hij zich in het vendelen. Toen zijn gezin wat meer aandacht vroeg, vertoefde Ricus minder bij het gilde. Inmiddels is er wat meer tijd gekomen in zijn agenda en kan Ricus zijn taak als luitenant bij het Sint Jorisgilde al weer meerdere jaren tot ieders tevredenheid oppakken. Waardering hiervoor alom. Zijn zoon John zien we bij de vendeliersgroep ook regelmatig tijdens wedstrijden het vendel zwaaien en wie weet zet de familietraditie zich verder voort.

Wij wensen de drie jubilarissen nog een prachtige tijd bij het Gemertse Sint Jorisgilde.