In Memoriam Paulina Adriaans – Opsteen

Paulina AdriaansHet heeft niet zo mogen zijn dat Paulina, ondanks haar enorme wilskracht, de ziekte overwon. Op 1 april kreeg het Sint Jorisgilde te horen dat haar oud-koningin Paulina was overleden. Paulina was met hart en ziel verbonden aan het Sint Jorisgilde. Als dochter van Johan en Marie Opsteen uit De Mortel was het vanzelfsprekend dat zij in 1992 ook lid werd van het gilde. Samen met haar man Wim was zij bij veel gilde-activiteiten betrokken. Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat Paulina heeft betekend voor het gilde.

In 2015 heeft zij ongeveer 2300 uren geborduurd aan een nieuw gildevaandel, een waarlijk monnikenwerk. Samen met haar broer Cor vormden zij het koningspaar van 2017-2019. Haar taak als koningin van het Sint Jorisgilde nam zij  zeer serieus en legde, samen met koning Cor, vele bezoekjes af bij de ouderlingen van het gilde.

Na haar periode als koningin heeft  zij voor het complete gilde nieuwe gildekostuums gemaakt. Ook dit was weer een gigantische klus die zij met veel inzet en op een zeer hoog niveau klaarde. Ook heeft zij talloze uren besteed aan herstel en reparatie van de gildekleding.

Als enorme dank voor al haar activiteiten voor het gilde werd Paulina in 2019 als eerste gildevrouw benoemd als “Lid van Verdienste” van het Gemertse Sint Jorisgilde.

Het Sint Jorisgilde wenst Wim, haar kinderen met partners en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies en hopelijk putten zij daarvoor de kracht uit herinneringen aan de mooie momenten die ze met Paulina hebben gehad. Wij zullen met veel waardering en respect aan haar blijven denken. De naam Paulina Adriaans blijft onlosmakelijk verbonden met het Sint Jorisgilde Gemert.