Sint Jorisgilde bezoekt Kringdag Aarle-Rixtel

Mathijs Verhoeven verrast iedereen met de hoogste prijs in de C-klasse Vendelen

Mathijs Verhoeven verrast iedereen met de hoogste prijs in de C-klasse Vendelen

Ons Sint Jorisgilde Gemert nam deel aan de bijeenkomst van de gilden uit kring Peelland. Het organiserend Onze Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel kan terugzien op een geslaagd evenement op zondag 9 juni 2024. Warempel opeens een zonnige dag met een aardig windje tussen de vele regendagen in. Men zorgde voor een gezellige locatie waar alles op loopafstand bij elkaar lag. Ons gilde deed aan bijna alle wedstrijden mee. Uiteraard het schieten voor Kringkoning door Cor Opsteen. Het schieten voor Kringkeizer door Frans van der Burgt. Het vendelen in de C-klasse door Tom Huijbers, Dirk Huijbers, John van Kessel en Mathijs Verhoeven. En het vendelen in de klasse 50+ met acrobatiek door Jan en Ton van Thiel. En uiteraard het groepsvendelen met ondersteuning van de tamboers Maarten Huijbers en Grad Welten. Bij het kruisboogschieten op de wip toonden Louis Kuijpers, Peter Poboreki en Jan van Thiel hun vaardigheden.

Geen deelname van ons gilde bij het geweerschieten en de tromwedstrijden. We namen wel deel aan de optocht en zeker bij dit mooie weer rekenden we zondermeer op de Ereprijs. Maar hier werkte het regenweer van de laatste maanden ons volop tegen. Het is overal erg groen, heel erg groen, dus ook in Aarle. Derhalve zag ook de jury alleen maar groen. De drie gilden die bovenaan eindigden waren niet voor niks alle drie groen. Gelukkig stak ons zustergilde uit Gemert er nog net iets bovenuit en ontving de Ereprijs. Proficiat aan de groen schut met deze waardering. Wij zaten als gildegroep er wel dicht tegenaan. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Mochten we dan verder niets vieren? Ja zeker wel. Jan van Thiel brengt nogal lichelijk iets mee naar huis en ook nu. Jan behaalde een gedeelde tweede plaats kruisboogschieten klasse B met 13 punten. En dan als klap op de vuurpijl maar dan zonder te schieten maar met het vendelen in de C-klasse een Eerste prijs, ja de hoogste prijs voor debutant Mathijs Verhoeven. Ook Tom Huijbers behaalde bij zijn debuut hetzelfde aantal punten maar bij de loting viel Mathijs in de prijs. Zo konden we toch met een tevreden gevoel huiswaarts keren en was het volop feest in de Polder-Express.

Opluistering bruiloft in Swalmen

Sint Jorisgilde Bruiloft SwalmenHet Sint Jorisgilde Gemert bracht een vendelgroet op zaterdag 25 mei 2024 aan het kersverse bruidspaar Livia en Matthieu. Livia is de dochter van Anastasia de Guerre – gravin de Marchant et d’Ansembourg. Ook bij Anastasia bracht ons gilde een vendelgroet in mei 1988 bij haar bruiloft plechtigheid in Swalmen. Anastasia is een nicht van onze huidige beschermvrouwe Odilia Jurgens- barones van Harinxma thoe Slooten. Toen was onze beschermvrouw Odilia er wel bij. Nu kon ze vanwege haar gezondheid hier niet bij aanwezig zijn. Haar zoon Tiago was wel aanwezig. Het bruiloftsfeest vond plaats op kasteel Hillenraad tussen Swalmen en Boukoul. Het grootste deel van het jaar woont Anastasia op deze mooie locatie. De overige tijd verblijft ze in haar woning in Brussel. 

Blij verrast was het bruidspaar met onze vendelgroet. Voor sommige oudere leden onder ons was het ook een welkome herontmoeting met “de beheerder” van het terrein. Hij wist nog van ons vorige bezoek in 1988 en liet ons gastvrij toe in zijn woning. Ondanks zijn hoge leeftijd, 93 jaar wist hij ons allemaal te voorzien van koffie met koek. Met een afscheidsrondje op het terrein namen we afscheid van het gezelschap om zonder problemen te vertrekken van het natte parkeerterrein waar we bij binnenkomst nog enige hulp benodigden van sleepdienst door een tractor ter plaatse. We kwamen met regen onderweg en aldaar scheen volop de zon. We wensen het bruidspaar dan ook een zonnige toekomst toe.

Nieuwe deken optrekdag Sint Jorisgilde 2024

Jo Kusters nieuwe deken Sint Jorisgilde

Jo Kusters nieuwe deken Sint Jorisgilde

Het Sint Jorisgilde hield afgelopen zaterdag 20 april haar jaarlijkse optrekdag. Deze dag is voor de rooie gildebroeders en gildezusters HET hoogtepunt in het gildejaar.

Ook nu konden het koningspaar, keizer en gildebroeders weer van het ontbijt genieten bij kapitein Joan van der Ligt. Hij kreeg hij als dankzegging een vendelgroet van het gilde. Na het ontbijt snelden men naar gildehuis Dientje en vervolgens trok het gilde op naar de kerk van Sint Jan voor de H. Mis welke werd voorgegaan door Pastoor Jezudass. Na een vendelgroet voor de Pastoor ging het gezelschap naar het gemeentehuis waar burgemeester van Veen het gilde opwachtte. Daar volgde een speech van de burgemeester en ontvingen de tamboers hun stipendium als “betaling” van hun diensten.

Bij terugkomst in het gildehuis volgde de huldiging van de jubilarissen. Voorzitter Louis Kuijpers sprak hen allen lovend toe. De jubilarissen waren dit jaar bronzen kapitein Joan van der Ligt, de zilveren jubilarissen zijnde de voormalige gastheer van Dientje Pieter Penninx, de dochters van oud-kapitein Wim van de Vossenberg zijnde Thera, Nancy en Lianne en Peter Poboreki de partner van Nancy.

Zij allen werden lid van het gilde nadat vader Wim zich tot koning schoot in 1999.

Als robijnen jubilaris werd José van den Eijnde – van den Elsen gehuldigd. In 1974 werd Wim van den Boom van Koks gekozen als nieuwe deken van het gilde, dus nu is hij de gouden jubilaris.

Het hoogtepunt vierde Thea van de Vossenberg – Hubers als diamanten jubilaris. Zij was de echtgenote en steun en toeverlaat van kapitein Wim.

Na huldiging van de jubilarissen volgde de verkiezing van de nieuwe deken. Daaruit bleek dat Jo Kusters werd gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

’s-Middags vertrok het gilde naar het huis van de nieuwe deken om Jo te installeren.

Tijdens de terugweg naar gildehuis Dientje werden er zoals gebruikelijk weer vele vochtige traktaties verstrekt aan de nieuwe deken en de overige gildebroeders en gildezuster. Na aankomst bij Dientje stond de koffietafel klaar waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Daarna volgde een mooie receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen gevolgd door een hele gezellige feestavond.

Het was weer een prachtige dag en wensen Jo een geweldige tijd bij het Sint Jorisgilde.

Als afsluiting van het prachtige rooie weekend heeft het Sint Jorisgilde ook dit jaar weer meegelopen in de Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum.

Jubilarissen 2024 Sint Jorisgilde Gemert

Jubilarissen St. Jorisgilde 2024We vieren de feestdag van Sint Joris op zaterdag 20 april. Kapitein en  tevens jubilaris Joan van der Ligt met 12½ jaar voert het commando. Hij doet dat uitstekend. Als Nieuwe Deken in 2011 liet hij zich al goed horen en dit is belangrijk als kapitein. Joan toont zich een waardige opvolger van Wim van de Vossenberg die zich bijna 50 jaar manifesteerde als het gezicht van ons gilde. Wim kon dit dankzij de volledige ondersteuning van zijn partner Thea die nu haar 60 jarig jubileum viert. Samen met hun dochters Lianne, Thera en Nancy met partner Peter Pobereki allen 25 jaar gildelid. Zij schonken telkenjare een stevig ontbijt aan ons gilde om de dag goed te kunnen opstarten. Daarnaast maakte Thea met haar gezin altijd ruimte voor Wim om zich volledig te kunnen inzetten voor het gilde. Dank daarvoor. 

Toen “Dientje” nog de “De Kroon” was zwaaide Pieter Penninx aldaar de scepter. Als uitbater van het gildehuis ging Pieter als vanzelf bij de rooi schut en dit beklijfde. Het rode bloed bleef bij Pieter stromen. Ook rood bloed zien we bij de ex-uitbater van Koks. Wim van den Boom. Hij kreeg het van thuis met de paplepel ingegoten. Vader Toon wist zijn kinderen goed te motiveren, maar bij Wim hoefde dat eigenlijk niet. In 1974 zelf gekozen tot Nieuwe Deken en daarna zich verdienstelijk makend als vendelier. Koks werd zijn werkterrein en dat nam al zijn tijd in beslag, maar het gilde bleef hij trouw. Dat bleek ook want onlangs kwam hij terug als een genietend actief gildebroeder en doet mee alsof hij nooit is weggeweest.

Misschien wel het meest verweven met ons gilde zou José kunnen zijn. Zij is de partner van Albert van den Eijnde. Onze penningmeester die niet alleen deze taak overnam van zijn vader Wim maar ook alle verzamelingen over het gilde compleet met krantenknipsels ook over andere gilden. Beide Gemertse gildekapellen krijgen volop zijn aandacht. En wie neemt dit waar als Albert verhinderd is. Juist José dus. De sleutel van zowel de rooi als de gruun kapel kent ze precies. Het wel en wee komt ook allemaal bij haar en steeds weet ze er een positieve wending in aan te brengen als ze merkt dat dit nodig is. José hartelijk dank voor jouw motiverende inbreng. Dank overigens aan alle jubilarissen en samen maken we er een mooie optrekdag van.

In Memoriam Riki van Thiel – van der Pol

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op woensdag 3 april j.l. onze gildezuster Riki van Thiel – van der Pol overleed op de leeftijd van 73 jaar.Riki van Thiel

Riki is de echtgenote van gildebroeder Jan van Thiel. Samen vierden ze vorig jaar nog het gouden jubileum omdat Jan toen 50 jaar gildebroeder was.

Jan is nog steeds een zeer gewaardeerde vendelier en ook als klusjesman speelt hij nog steeds een grote rol binnen ons gilde. 

Jarenlang oefenden de vendeliers elke maandag bij Jan en Riki het vendelen. Talloze rooie gildebroeders leerden op de ROOI HOEF in de Groeskuilenstraat hun eerste vendeltechnieken. En vervolgens verhuisden de vendeliers mee naar de Sint Annastraat. Steevast zorgde Riki er voor dat de vendeliers na de training volop koffie met koek konden nuttigen en dat er ruimte was om na te praten over het vendelen of het gilde in zijn algemeenheid.

Riki was toch wel altijd een beetje “de moeder van de vendeliers” en daarvoor gekroond tot beschermvrouwe van de vendeliers. Daar was ze ook best wel trots op. Ze leefde mee met alles wat met het gilde te maken had en steunde Jan daarbij. De vendelstokken en vlaggen hadden in hun garage een mooie plek totdat er opslag in de Sint Jorishoeve gevonden werd.

Riki wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We blijven haar daar zeer dankbaar voor. 

We wensen Jan en de familie van der Pol en van Thiel heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sint Jorisgilde Gemert

Aprilprogramma Sint Jorisgilde Gemert

 • Op Paaszaterdag 30 maart brachten we een vendelgroet aan onze koning Cor Opsteen en zijn partner Maria in Handel, tijdens hun Gouden huwelijksfeest.
 • Op woensdag 3 april vieren we de buitencomparitie bij Dientje.
 • Op zondag 7 april met een delegatie naar de afscheidsmis van pater Candido.
 • Op zaterdag 13 april gaan we Verzuuken.
 • Op zaterdag 20 april ons jaarlijkse hoogtepunt de optrekdag.
 • Op zondag 21 april nemen we deel aan de historische optocht.

Alles bij elkaar een hele reeks van activiteiten bij ons gilde waar we allemaal graag aan deelnemen.  Bij uitstek natuurlijk de optrekdag waar we elk jaar naar toe leven en bijzonder van kunnen genieten, telkens weer. Ontbijt, Kerk, Gemeentehuis, Gildehuis, Nieuwe Deken, Jubilarissen, Heen en weer tocht naar de Nieuwe Deken, Gildehuis met feestmaaltijd en feestavond. Wederom genoeg om naar uit te kijken. In dit jaar huldigen we negen jubilarissen. Te weten; 12½ jaar kapitein Joan van der Ligt, 25 jaar dochters van  Wim en Thea van de Vossenberg te weten Lianne, Thera, Nancy met schoonzoon Peter Poboreki, 40 jaar José van den Eijnde – van den Elsen, 50 jaar een gouden Wim van den Boom en als kers op de taart met 60 gildejaren Thea van de Vossenberg – Hubers. Een mooie huldiging staat hen te wachten maar ze moeten nog even wachten. Zie het programma hierboven.

Ons  Verzuuken op zaterdag 13 april kan zich verheugen in een trommend welkom in alle vroegte aan de handelse kant van de oud-gemeente Gemert. De tamboers Pieter, Grad en Maarten poetsen alvast de plaat. De overige gildebroeders bezoeken alle leden van het gilde en dat gebeurt vanaf elf uur tot elf uur. Al met al een mooi vooruitzicht. Wordt vervolgd.

Verhuizing rooie gildebroeders

In het verleden was het gebruikelijk dat een verhuizing van een gildebroeder gebeurde door het voltallige gilde. Het gilde kwam dan met platte karren naar het “voormalige” huis van de gildebroeder en zijn eventuele gezin, haalde het hele huis leeg en stapelde dat op de karren en het gehele gezelschap trok naar de nieuwe woning.

Het Sint Jorisgilde Gemert vond dat deze traditie ook weer eens van stal gehaald moest worden. Afgelopen zaterdag werden de (gilde)gebroeders Dirk en Tom Huijbers thuis opgehaald door een grote afvaardiging van het rooie gilde. De nodige dozen en koffers werden op de platte kar geladen en de gebroeders namen plaats op een bankje dat op de platte kar stond. Zij werden, begeleid door de tamboers, vaandrig, koningspaar, keizer, luitenants en vendeliers naar hun nieuwe woning aan de Bogerd gebracht. Het werd een mooie tocht door de Deel, Kruiseind, Molenstraat, Sint Annastraat en Lodderdijk naar de Bogerd. Onderweg natuurlijk veel belangstelling van het publiek langs de kant van de weg. De auto’s voor en achter de stoet vonden het waarschijnlijk wat minder.

Aangekomen in hun nieuwe woning werden de gildebroeders en de koningin hartelijk bedankt door Dirk en Tom en hun ouders en werden getrakteerd op een kopje koffie en een steviger drankje. 

Het was weer een zeer mooie activiteit van het Sint Jorisgilde en zeker voor herhaling vatbaar. Het gilde feliciteert de gebroeders met hun nieuwe woning en wenst hun daar veel woongenot.

In Memoriam Wim van de Vossenberg

Helaas kregen wij, als gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde Gemert, het droevige bericht dat oud-koning Wim van de Vossenberg plotseling was overleden. Een paar dagen na zijn eenentachtigste verjaardag.

Hoe kwam Wim bij het gilde?

Op 28 april 1963 werd tijdens de optrekdag zijn goede vriend Frits Verhoeven gekozen tot nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Op dezelfde dag werd Wim toegevoegd aan de groep vendeliers en kreeg hij ook het gilde-uniform met bijbehorende sjerp en hoed. Wim heeft een paar maanden intensief met de vendeliers mee geoefend om het vendelen onder de knie te krijgen.

Zoals gebruikelijk bij het gilde was er dat jaar op 29 juli 1963 weer het tweejaarlijks koningschieten op Koks. Ook Wim stond onder de boom en schoot zich op die dag tot koning van het Sint Jorisgilde. Hij koos Dora van Asseldonk tot zijn koningin en zijn vendelactiviteiten stopten.

Na zijn koningschap heeft Wim het actieve vendelen niet meer op zich genomen vanwege zijn drukke werkzaamheden op de boerderij. Wel bleef Wim zeer betrokken bij het gilde en elk jaar was hij weer aanwezig tijdens de jaarlijkse optrekdagen.

Men zag hem in de kerk, hij was aanwezig tijdens de huldiging van de jubilarissen en de verkiezing van de nieuwe deken en hij was meermaals aanwezig tijdens de receptie in de avonduren. Dit jaar was hij zelf jubilaris vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap en schonk het gilde een nieuwe gildehoed.

Een heel belangrijke dag voor hem en Maria was de optrekdag in 1994 toen hun zoon Joan gekozen werd tot nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Joan volgde zijn vader tot op de dag van vandaag op in de groep vendeliers. Vader Wim was altijd zeer trots op zijn vendelzoon.

Wij als gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde willen Maria, Joan, Marja en overige familie van harte condoleren met dit enorme verlies en wensen hen veel sterkte in de komende tijd.

Verrassende foto bij tekst koningspaar Sint Jorisgilde.

Koningspaar 2023Hierbij de juiste foto van ons koningspaar Cor Opsteen en Tonnie van der Burgt. En ze gingen voortvarend van start. Ze bezochten namens het gilde dinsdag na het koningschieten, Maria de Vries vanwege haar 80 ste verjaardag. Het is een goed gebruik of mogelijk zelfs traditie om bij het bereiken van 80 levensjaren, als gildekoningspaar een bezoek af te leggen bij de jarige. En vervolgens ook bij de 90 en 95 en daarna bij elk jaar dat de jarige daaraan weet toe te voegen. Kapitein Joan van der Ligt begeleidde hen daarbij. Onze kapitein stond vorige week al in het Gemerts Nieuwsblad. Met de begeleidende tekst van; “Het nieuwe koningspaar”. Zeer verrassend. Dit klopte natuurlijk niet. De juiste tekst bij de vorige week geplaatste foto moest zijn; “De winnaars van de koningskruisen”. Van links naar rechts Maarten Huijbers, Maria Biemans en kapitein Joan van der Ligt met echtgenote Henriëtte.

Tenslotte nog even de Kringgildedag in Someren-Eind. Deze viel zeker niet in het water op één forse bui na. Het was code oranje, maar ons gilde manifesteerde zich volop in het rood. Zelfs onze gezichtskleur paste zich hierbij aan. Het was een warme tocht zeker toen we door de van den Eijndelaan liepen. Helaas liep de jury hier minder warm voor en koos voor een meer luchtiger besluit. Gelukkig haalden we de top tien nog wel in het algemeen klassement.

Onze vendelier John van Kessel ontving de eerste prijs in zijn klasse. Hij genoot hier volop van. Nou even dan. Bij het uitreiken van de juryrapporten zagen we dat zijn telling niet klopte. Dus maar teruggebracht en nu wachten tot het juiste schildje komt via de post.

Geen sprake van terugbrengen speelde er bij Jan van Thiel. In zijn vaandelklasse met acrobatiek duldt hij geen enkele tegenstand. De bijna 75 jarige Jan bezweert dat er geen omkoping van de jury speelt laat staan het gebruik van stimulerende middelen. Met zijn enorme ervaring verslaat hij eenieder. Voortaan kan men reeds vooraf de eertse prijs overhandigen aan Jan. Hij deed het geweldig. Onze overige deelnemers aan de wedstrijden vendelen, jeugdtrommen en kruisboogschieten ontvingen mooie juryrapporten.

Verrassend koningspaar bij de rooi schut

Cor Opsteen samen met Tonnie van der Burgt vormt het nieuwe koningspaar bij het Sint Jorisgilde uit Gemert.  Na in totaal 27 rondes van schutters om het koningschap haalde Cor met het 259 ste schot de koningsvogel definitief naar beneden. Alle jongere schutters bleken niet bestand tegen het timmermansoog van Cor uit Handel. Een krasse prestatie geleverd in de pastorietuin bij de Sint Jan.

We begonnen de dag gezamenlijk met de gruun schut met een koningsmis in de Sint Jan. Pastoor Jesudas ging ons daarin voor. De pastoor loste ook het eerste bevrijdende schot op de koningsvogel gevolgd door de ereschoten van de burgemeester en beide koningsparen. Toen kon de strijd aanvangen tussen de kandidaten voor het koningschap. Drie dames en zes heren schoten er op los. Met uiteindelijk Cor Opsteen als oudste van het gezelschap die de vogel op het juiste moment op de juiste plek wist te raken. In 2017 vormde hij het koningspaar samen met zijn zus Paulina. In 2022 overleed Paulina. Nu koos Cor voor oud-koningin Tonnie van der Burgt. Een ervaringsdeskundige van jewelste. Tonnie vormde samen met haar man Frans gedurende zes jaar ons koningspaar. Als gilde mogen we een zeer trouw koningspaar verwelkomen.

Ook zeker niet minder trouw maar nu aftredend ons oud-koningspaar Albert van den Eijnde  met zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. Voor Albert een definitief “eijnde” want beide volbrachten ook zes jaar koningschap met als mogelijk vooruitzicht het keizerschap wat nu bij Frans van der Burgt in goede handen is. We bedanken Albert en ook Petra  voor de mooie jaren als koninspaar bij ons gilde. Overigens Petra schoot volop mee voor het nieuwe koningschap. Mooi om te zien hoe enthousiast zij blijft voor het koningschap.

Ook enthousiast blijkt onze burgemeester. Niet alleen door zijn aanwezigheid en het lossen van het ereschot op de koningsvogel. Hij neemt namelijk het beschermheerschap op zich van de vriendenkring van de beide Gemertse gilden. Een bevestiging van zijn betrokkenheid met de gilden. Hij ontving een prachtige spiksplinternieuwe sjerp vervaardigd door Coby de Groot uit Elsendorp en zij mocht deze ook aan hem uitreiken. Een mooi initiatief van onze vriendenkring wat zeer gewaardeerd wordt.

Ten slotte nog de uitslagen van de strijd om de koningskruisen. Onze kapitein Joan  van der Ligt samen met zijn echtgenote Henriëtte namen de eerste twee mee naar huis. Daarop volgde Maria Biemans en Maarten Huijbers. Eigenlijk allemaal leden van de rooi schut. Men schoot daar behoorlijk met scherp. Maar toch was het een gezamenlijke feestdag van de beide Gemertse gilden die voor het eerst ook in gezamenlijkheid kon plaats vinden in onze pastorietuin. Daarvoor alle dank.

In Memoriam Maria Egelmeers – van der Wijst

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op vrijdag 12 mei 2023 onze gildezuster Maria Egelmeers – van der Wijst  overleed op de leeftijd van 74 jaar.

Maria, echtgenote van gildebroeder Sjef Egelmeers, jarenlang de hoofdvendelier van het Sint Jorisgilde.

Een hele bijzondere periode binnen het gilde voor Maria en Sjef waren de jaren 1991 tot/met 1993. Zij waren toen ons koningspaar; een periode die zij samen heel intensief beleefden. Als boegbeeld van het gilde bezochten zij samen vele activiteiten zoals onder andere gildefeesten, verjaardagen en jubilea. 

Gildebroeder Sjef, die verschillende functies binnen het gilde op zich nam, werd altijd onvoorwaardelijk ondersteund door Maria. Iedereen voelde zich altijd van harte welkom in huize Egelmeers en je kon dan zeker rekenen op een kopje koffie met koek.

Tijdens de laatste optrekdag in april j.l.  verzorgden de gildebroeders aan Maria en Sjef nog een heel indrukwekkende en zeer verdiende vendelgroet voor hun woning in De Mortel.

Maria wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor. 

Op vrijdag 19 mei nemen we in crematorium ’t Laar in Beek en Donk afscheid van een zeer betrokken gildezuster van het Sint Jorisgilde.

We wensen Sjef, haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sint Jorisgilde Gemert

Mooie optrekdag Sint Jorisgilde 2023

Nieuwe deken John Lemmens tussen kapitein en koningspaar

Nieuwe deken John Lemmens tussen kapitein en koningspaar

Het was weer zover. Het Sint Jorisgilde hield afgelopen zaterdag 29 april weer haar jaarlijkse optrekdag. Deze dag, welke ook wel eens teerdag genoemd wordt, is voor de rooie gildebroeders en gildezusters telkens weer een hoogtepunt in het gildejaar.

De dag begon zoals gebruikelijk met een voortreffelijk ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt thuis in De Mortel. De dankzegging van het gilde voor Joan en zijn vrouw Henriëtte bestond uit een vendelgroet door vendeliers en tamboers. Na deze vendelgroet trokken alle gildebroeders en het koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten- van den Eijnde naar gildehuis Dientje om zich gereed te maken voor de H. Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Deze keer weer stijlvol voorgegaan door Pastor Jezudass. Na de dienst ontving de geestelijke overheid een vendelgroet van het gilde op het grasveldje voor de kerk, waarna het gilde optrok naar de gemeentelijke overheid in de persoon van burgemeester van Veen. Het complete gilde werd daarna ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook ontvingen de tamboers hun stipendium overhandigd als “betaling” van hun diensten in het afgelopen gildejaar. Vroeger huurde het gilde de tamboers in, maar sinds lange tijd behoren ze volledig bij het gilde.

Na een gemeentelijk rooi drankje trok men weer naar gildehuis Dientje voor enkele belangrijke activiteiten. Ten eerste huldigden we de jubilarissen.

Voorzitter Louis Kuijpers sprak allen lovend toe. 

Bronzen Willem van den Eijnde vanwege zijn verdiensten op uiteenlopend vlak. Hij ontwikkelde zich tot de spin in het web van onze website. Daarnaast nog volop hand en spandiensten voor het welbevinden van het gilde. Post rondbrengen, drank ophalen en uitdelen, onderhoud werkzaamheden in de Sint Jorishoeve. Zijn plek binnen het gilde is verzekerd. 

Gouden Marianne Geerts -van Schijndel bleek haar goud meer dan waard met de invulling van de PR bij ons gildefeest in 2000. 

 Nog een gouden jubilaris blijkt gerenommeerd klusjesman en vendelier Jan van Thiel. Tis ne gouwe maar vooral mega zilveren gildebroeder. Veel zilverprijzen wist hij binnen te halen voor het gilde. Niet uitsluitend met groepsvendelen maar vooral met individueel vendelen. En sinds hij ook nog zich bekwaamde in kruisboogschieten komt hij ook daar beladen met zilver terug. De zilvervesten en kasten puilen uit.

Wim van de Vossenberg bereikte al vroeg de hoogste eer binnen het gilde. Hij schoot zich koning op Koks in 1963 en bleef daarna trouw aan het gilde. Bedankt we mochten altijd een beroep op je doen. Coby de Groot Kanters, 60 jaar lid groeide samen met Mari uit tot een bijzondere inbreng bij ons gilde. Op de optrekdag wist ze ons te verrassen met speciale Sint Joris emblemen op nieuwe gildekleding en een prachtig geborduurd  paneel van Sint Joris.

 En tenslotte 60 jaar actief Frits Verhoeven. Een erelijst waar je jaloers op mag zijn. We noemen Koning, Standaardrijder, Voorzitter, waarnemend Kapitein en Eerste luitenant. Op zijn wijze constructief aanwezig en ook in de bijeenkomsten een positieve inbreng. Ook in de gildekring jarenlang voorzitter van de standaardrijders. Frits bracht als toenmalig voorzitter o.a. de start van de Sint Joriskapel op gang en het kringgildefeest in 2000. Frits een meer dan gewichtig persoon binnen ons gilde.

Na de huldiging van de jubilarissen volgt de verkiezing van de nieuwe deken. Tot grote verassing van de aanwezige gildebroeders, gildezusters en ouderlingen bleek dat John Lemmens de meeste stemmen kreeg wat betekent dat het Sint Jorisgilde weer een nieuwe deken heeft. Hij volgt Eric Lemmerling op die afgelopen jaar het wel en wee van het gilde heeft mogen beleven. 

Na de lunch vertrok het hele gezelschap naar De Mortel om de nieuwe deken op te halen. Bij aankomst werd het gilde hartelijk ontvangen door nieuwe deken John. Hij werd in de namiddag geïnstalleerd, waarna de hele stoet naar Gemert trok voor de koffietafel, drukke receptie en een hele gezellige feestavond bij gildehuis Dientje. Onderweg werden er talrijke drankjes geschonken om de nieuwe deken te feliciteren met zijn dekenschap bij het Sint Jorisgilde.

Al met al kan er gezegd worden dat het weer een prachtige zonnige dag was en wensen we John een prachtige tijd bij het Sint Jorisgilde.

OPTREKDAG 2023, Sint Jorisgilde Gemert

Het is weer april en dat is de maand die voor het Sint Jorisgilde Gemert heel belangrijk is vanwege de vele evenementen.

Een belangrijke dag is zaterdag 22 april als de gildebroeders de gildeleden gaan “verzujken” voor deelname aan de optrekdag. Daarnaast trekken de tamboers dan met slaande trom door de straten aan de Mortelse kant van de  voormalige gemeente Gemert  om de gildeleden uit te nodigen voor de H. Mis. tijdens deze optrekdag.

Daags erna neemt het gilde ook weer deel aan de historische optocht van het Boerenbondsmuseum.

De zaterdag op 23 april, zijnde de patroonsdag van Sint Joris, of de eerste zaterdag erna is de jaarlijkse teerdag van het Gilde. Deze dag wordt optrekdag genoemd omdat het gilde dan optrekt voor deze feestdag. Dit jaar vindt die plaats op zaterdag 29 april.

Naast het kiezen van een nieuwe deken, dit jaar wonende aan de Mortelse kant van de kerk Sint Jans Onthoofding, worden ook de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar zijn dat:

Willem van den Eijnde 12 ½ jaar lid, zilverdrager en zoon van de huidige koning Albert. Vendelier en gerenommeerd klusjesman van het gilde Jan van Thiel 50 jaar gildebroeder. Ouderling Marianne Geerts – van Schijndel  50 jaar gildezuster. Ouderling Coby de Groot – Kanters 60 jaar gildezuster. Oud-koning en ouderling Wim van de Vossenberg (van Koks) 60 jaar gildebroeder en tenslotte oud standaardrijder, oud voorzitter, oud-koning en huidige 1e luitenant Frits Verhoeven 60 jaar gildebroeder.

Ze hebben allemaal hun grote verdiensten voor het Sint Jorisgilde en dragen ook nu nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen alvast van harte proficiat met hun jubileum.

Het programma zaterdag 29 april:

 • 7.30 uur ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt
 • 9.30 uur H. Mis in kerk van Sint Jans Onthoofding waarna vendelgroet voor de geestelijke overheid. Vervolgens een vendelgroet voor de wereldlijke overheid bij het gemeentehuis en ontvangst door burgemeester.
 • 12.00 uur verkiezing van de nieuwe deken gevolgd door huldiging jubilarissen. Na de lunch gaan de gildebroeders naar de nieuwe deken voor zijn installatie en begeleiden hem naar gildehuis Dientje .
 • 21.00 uur receptie voor jubilarissen en nieuwe deken. We wensen alle gildebroeders, gildezusters en overige belangstellenden een drukke maar gezellige dag toe.

Optrekdag 23

Eervolle prijzen Sint Jorisgilde Gemert

In het weekend van 25 en 26 juni 2022 organiseerde het “gruun” Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde binnen de kasteelmuren een zeer geslaagd gildefeest. Alom bewondering voor de voortreffelijke organisatie. Ook het Gemertse Sint Jorisgilde nam beide dagen deel aan dit mooie evenement met veel pracht en praal. Op zaterdag waren we aanwezig bij de opening en bij de Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. In de late uren waren er nog vele rode gildebroeders aan het genieten tijdens de feestavond in de tent op het kasteelterrein.

Zondag was de grote dag waarop een achtentwintigtal gilden naar Gemert kwamen om deel te nemen aan de grote optocht door het centrum van Gemert met veel publieke belangstelling.
In de ochtend werden delegaties van de deelnemende gilden ontvangen op de erewijn in het gemeentehuis van Gemert-Bakel waarbij tot verrassing van iedereen Henk de Hair, oud-voorzitter van Kring Peelland, benoemd werd als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Toen dit gezelschap weer naar buiten kwam liepen zij door een haag van de opgestelde gildebroeders van het Sint Jorisgilde.
Na de optocht, de presentatie aan de overheid en het zogenaamde slangendefilé konden de wedstrijden beginnen.

De gildebroeders van het Sint Jorisgilde lieten zich van hun beste kant zien wat resulteerde in eerste prijzen voor junior-tamboer Fons Welten en senior-vendelier Ton van Thiel.
Later, tijdens de prijsuitreiking, bleek dat het “rooie” Gemertse gilde ook nog een prachtige tweede prijs had behaald in het algemeen klassement na de winnaar het Sint Hubertusgilde uit Liessel.
Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een paar prachtige gildedagen.

Koninklijke onderscheiding gildebroeder Jo Kusters

Jo Kusters, het koningspaar en Wim van Oijen

Jo Kusters, het koningspaar en Wim van Oijen

Tijdens de jaarlijks lintjesregen op dinsdag 26 april 2022 heeft het koning Willem Alexander behaagd om aan onze gildebroeder Jo Kusters de koninklijke onderscheiding “Lid in de orde van Oranje-Nassau” toe te kennen.

Tegen het middaguur stond Jo klaar in het clubgebouw van GAC (Gemertse Atletiek Club) om de huldiging bij te wonen van een zeer gewaardeerd GAC-collega. Toen burgemeester van Veen binnen trad met zijn vrouw, een cameraploeg, zijn kinderen en kleinkind, leden van GAC, ons koningspaar Albert en Petra met gildebroeder Wim begon bij hem toch iets te dagen.

Burgemeester van Veen somde in zijn speech de vele verdiensten van Jo op die hij voor verschillende medeburgers heeft betekend. Te denken valt aan de ontelbare werkzaamheden voor GAC, de vele verdiensten voor de Elsendorpse gemeenschap en zeker ook voor het Sint Jorisgilde. Hij nam tijdens de door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeesten in 2000 en 2010 de rol van penningmeester op zich. Een rol die op zijn lijf geschreven is. In 2010 was hij mede initiator van een scholenproject voor de Gemertse basisscholen waar de culturele betekenis van het gildewezen duidelijk naar voren kwam.

’s-Avonds trok het Sint Jorisgilde naar Elsendorp om Jo thuis een vendelgroet te brengen en hem te feliciteren met zijn welverdiende Koninklijke Onderscheiding.

Jo, namens alle gildebroeders en gildezusters, van harte proficiat.

Een zonnige optrekdag 2022 van het Sint Jorisgilde

Nieuwe deken met koningspaar

Nieuwe deken Eric te midden van het koningspaar

Na jaren van aanpassingen in het programma door het coronavirus was het dit jaar voor het Sint Jorisgilde weer mogelijk om een volwaardige optrekdag te vieren. Deze dag viel dit jaar precies samen met de naamdag van het gilde op 23 april: Sint Joris.

Het waren drukke weken voor het gilde. Het begon twee weken geleden met het verzüjken van de formatieleden en de ouderlingen van het gilde. Dit is een traditie die vele jaren terug gaat. Op deze dag worden alle gildeleden bezocht om hen uit te nodigden voor de belangrijkste dag van het jaar “De Optrekdag”.

Dan het afgelopen weekend.

Zaterdag had het Sint Jorisgilde haar optrekdag en zondag namen we alweer deel aan de Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum.

Zaterdagochtend om half acht worden de gildebroeders en het koningspaar bij de kapitein uitgenodigd voor een smakelijk ontbijt. Dit jaar waren we voor de eerste keer te gast bij de nieuwe kapitein van het gilde Joan van de Ligt. Samen met zijn vrouw Henriëtte verzorgden zij een heerlijk ontbijt. Na dit ontbijt verzamelden we ons bij gildehuis “Dientje” om op te trekken naar de Heilige Mis in de Sint Janskerk. Pastor Jezudass ging voor in een stijlvolle dienst waaraan hij altijd een persoonlijke tint geeft door zijn overwegingen en het naar voren halen van de jubilarissen.

Na een vendelgroet voor Pastor Jezudass (de geestelijke overheid) trok het Sint Jorisgilde op naar het gemeentehuis waar we gastvrij onthaalt werden in de raadzaal door burgemeester van Veen met zijn vrouw. Ook zij kregen een vendelgroet van de vendeliers onder begeleiding van de tamboers.

In zijn toespraak in de raadzaal heette hij speciaal het koningspaar Albert en Petra, keizer Frans en de jubilarissen welkom. Ook wenste hij het gilde veel succes met de nieuwe Sint Jorishoeve

Na het nuttigen van een rood drankje ging onze beschermvrouwe Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten naar het gildehuis voor het vervolg van de dag.

Om 12.00 uur precies wordt er gestemd voor een nieuwe deken. Na stemming op een enorm oud stemkistje kozen de aanwezige gildebroeders en gildezusters Eric Lemmerling uit als nieuwe deken 2022. Hij is de schoonzoon van koning Albert. Na de traditionele soep met zult werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat koning/tamboer Albert van den Eijnde 50 jaar gildebroeder, ouderling Diny Scheepers 50 jaar gildezuster, Theo Geerts 50 jaar gildebroeder, luitenant Wichard Biemans 40 jaar gildebroeder en tamboer Pieter van Erp 25 jaar gildebroeder.

Omdat tijdens de “coronajaren” geen huldigingen hadden plaats gevonden werden de jubilarissen van 2020 en 2021 alsnog in het zonnetje gezet. Dit waren in 2020 Ricus van Kessel 40 jaar lid, Theo van Gerven 25 jaar lid en Grad Welten 12 ½ lid en in 2021 Hilly Wesseldijk – Ypenburg 60 jaar lid, Tina Heesakkers – van den Heuvel 50 jaar lid, Wiljan Slits 40 jaar lid en Miriam Franssen – Scheepers 25 jaar lid.

Ze hebben allemaal hun grote verdiensten gehad voor het Sint Jorisgilde en dragen nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen nog van harte proficiat met hun jubileum. Albert van den Eijnde kreeg van Kring Peelland ook nog een gouden schildje opgespeld door kringvoorzitter Toon Bergh, waarvoor hulde.

Een van hoogtepunten van de optrekdag is het ophalen en installeren van de nieuwe deken. Aangekomen ten huize van de nieuwe deken werden we zeer gastvrij ontvangen met een hapje en een drankje. Na de installatie ging het gehele gezelschap, inclusief de nieuwe deken, weer richting gildehuis waarbij onderweg regelmatig een drankje en soms een hapje werd aangeboden. Het Sint Jorisgilde heeft weer een nieuwe deken in de gelederen opgenomen waar we heel blij mee zijn. We wensen Eric dan ook een fantastische tijd binnen het gilde.

Optrekdag 2022, Sint Jorisgilde Gemert

Wichard en Pieter in de Sint Joriskapel

Wichard en Pieter in de Sint Joriskapel

Een van de belangrijkste jaarlijkse hoogtepunten betreft de optrekdag. Dit jaar zaterdag 23 april, precies op de naamdag van Sint Joris. Tijdens die dag huldigen we ook de vijf jubilarissen. De drie gouden Diny Scheepers, Theo Geerts en Albert van den Eijnde reeds beschreven. Nu volgen Wichard Biemans 40 en Pieter van Erp 25 jaar lid.

Wichard Biemans. Met Wichard haalde ons gilde de muziek binnen bij de schut. Als geen ander weet hij met de juiste keuze van opeenvolgende muziek een sfeer te bereiken die helemaal aansluit bij het gilde. Keer op keer toont Wichard zijn kwaliteiten. Niet alleen de muziek draagt zorg voor een bindende factor binnen de schut maar ook zijn opkomen, zijn enthousiasme voor het Sint Jorisgilde werkt aanstekelijk voor de groep. Ondanks dat zijn gezondheid hem danig in de steek laat, laat Wichard het gilde niet in de steek. Hij blijft positief en kijkt naar mogelijkheden wat kan nog wel en handelt hier dan ook naar. Alle respect hiervoor.

Pieter van Erp. Pieter toont zich van begin af aan bij de schut als een enthousiaste tamboer. Als jong ventje stapte hij vooraan mee bij de tamboers en sloeg op zijn kleine trom dat het een lust was. Inmiddels groeide hij uit tot de grootste en moet hij achterin aansluiten bij de tamboersgroep. Maar het volledige enthousiasme bleef en als je zijn trom niet hoort dan hoor je altijd Pieter nog wel. Pieter is altijd zeer aanwezig en voor het gilde op een positieve wijze. Niet voor niets koos het gilde hem als Nieuwe Deken. Een eer die hem zeker toekwam. En nu zet hij zich al jarenlang in voor het “ronselen” van jongeren voor het Dekenschap. Hij neemt daarbij de suggesties van vader Jan ter harte en gaat daarmee aan de slag. Pieter maakt er dan werk van. Al met al een zeer betrokken gildebroeder die wij zeer waarderen.

Programma zaterdag 23 april.

 • 7.30 uur ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt
 • 9.30 uur H. Mis Sint Janskerk waarna vendelgroet geestelijke overheid. Vervolgens vendelgroet wereldlijke overheid bij het gemeentehuis en ontvangst door burgemeester.
 • 12.00 uur verkiezing van de nieuwe deken gevolgd door huldiging jubilarissen. Na de lunch gaan de gildebroeders naar de nieuwe deken voor installatie en begeleiden naar gildehuis Dientje .
 • 21.00 uur receptie voor jubilarissen en nieuwe deken. Eenieder wensen we een drukke maar gezellige dag toe.

Jubilarissen Sint Jorisgilde 2022

Jubilarissen 2022

De gouden jubilarissen Albert, Theo en Diny

Gelukkig is het weer zover dat ons gilde haar activiteiten kan oppakken zoals voorheen. Zo kon zaterdag 9 april het Verzuuken plaatsvinden.  We maken ons op richting de optrekdag zaterdag 23 april. En met vijf jubilarissen. Diny Scheepers, Theo Geerts en Albert van den Eijnde 50 jaar. Wichard Biemans 40 jaar en Pieter van Erp 25 jaar. Eerst aandacht voor de gouden lichting en volgende week schijnen we ons licht over de robijnen en zilveren jubilaris.

Diny Scheepers,

Mooi om te mogen meemaken hoe Diny zich wijzigde van min of meer desinteresse in het gildegebeuren naar toewijding en ervan kunnen genieten. Haar betrokkenheid ontwikkelde zich vooral in haar periode als koningin aan de zijde van haar man Koning Wim Scheepers. Met veel enthousiasme en trots werkte ze mee met de tentoonstelling op de kringdagen. Met geduld stalde zij de “schatten” van ons gilde uit en kreeg ook de documentatie een eervolle plek. En zo verkreeg ook Diny een bijzondere plek bij ons gilde.

Theo Geerts,

Theo zou weer volop kunnen meedraaien als vendelier. Dit straalt hij uit. Maar toch is deze jonge god al 50 jaar lid van ons gilde. Inmiddels op een leeftijd dat sommige dingen toch anders gezien moeten worden. Als ouderling blijft hij zich positief opstellen naar het gilde. De waardering is dan ook wederzijds. Als Nieuwe Deken kwam hij bij het gilde. Ook al is dit dan nu 50 jaar geleden het blijft voor eenieder en ook voor Theo een onuitwisbare herinnering waar men met veel plezier aan terug kan denken.

Albert van den Eijnde,  

Als er iemand bij het gilde is die alles zorgvuldig bewaart en er voor zorgt dat de financiën kloppen dan is dat Albert wel. Voor zover bekend heeft hij van alle stukken van het Sint Jorisgilde in zijn archief, of dit nu gilde-uniformen zijn of foto’s, vlaggen, kaarsen, gildezilver, trommen, hoeden, vaandels; Albert heeft het onder controle. Daarnaast heeft hij voor het Sint Jorisgilde onder andere de functies van tamboer, bestuurslid, deken-penningmeester, schatbewaarder, beheerder Sint Jorishoeve, kaarsenbeheerder Sint Joriskapel, koster van de kapel van de gruun, postbode voor gildedocumenten en tegenwoordig ook beheerder van de gildekamer in de Sint Jorishoeve. Momenteel is hij ook koning van het gilde, een titel die hij inmiddels al drie keer op zijn naam schreef. Je kunt wel zeggen dat hij het manusje-van-alles is binnen ons gilde.

In Memoriam Paulina Adriaans – Opsteen

Paulina AdriaansHet heeft niet zo mogen zijn dat Paulina, ondanks haar enorme wilskracht, de ziekte overwon. Op 1 april kreeg het Sint Jorisgilde te horen dat haar oud-koningin Paulina was overleden. Paulina was met hart en ziel verbonden aan het Sint Jorisgilde. Als dochter van Johan en Marie Opsteen uit De Mortel was het vanzelfsprekend dat zij in 1992 ook lid werd van het gilde. Samen met haar man Wim was zij bij veel gilde-activiteiten betrokken. Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat Paulina heeft betekend voor het gilde.

In 2015 heeft zij ongeveer 2300 uren geborduurd aan een nieuw gildevaandel, een waarlijk monnikenwerk. Samen met haar broer Cor vormden zij het koningspaar van 2017-2019. Haar taak als koningin van het Sint Jorisgilde nam zij  zeer serieus en legde, samen met koning Cor, vele bezoekjes af bij de ouderlingen van het gilde.

Na haar periode als koningin heeft  zij voor het complete gilde nieuwe gildekostuums gemaakt. Ook dit was weer een gigantische klus die zij met veel inzet en op een zeer hoog niveau klaarde. Ook heeft zij talloze uren besteed aan herstel en reparatie van de gildekleding.

Als enorme dank voor al haar activiteiten voor het gilde werd Paulina in 2019 als eerste gildevrouw benoemd als “Lid van Verdienste” van het Gemertse Sint Jorisgilde.

Het Sint Jorisgilde wenst Wim, haar kinderen met partners en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies en hopelijk putten zij daarvoor de kracht uit herinneringen aan de mooie momenten die ze met Paulina hebben gehad. Wij zullen met veel waardering en respect aan haar blijven denken. De naam Paulina Adriaans blijft onlosmakelijk verbonden met het Sint Jorisgilde Gemert.

Keizerrijke dag op kerkplein Sint Jan

Tekst bij de foto: Koning Albert met zus Petra, Keizer Frans met Tonnie.

Ons Sint Jorisgilde Gemert mag vanaf zaterdag 2 oktober 2021 zich tonen met Frans van der Burgt als KEIZER. Tot driemaal schoot Frans zich tot Koning. Waardig wist hij samen met Tonnie van der Burgt het koningschap te volbrengen. Nu valt Frans de eer te beurt om zich te kronen tot KEIZER voor het leven. Hij volgt daarmee Henricus Jansse van Deurse op; Keizer in 1759.

De ochtend begon met de Gildemis in de Sint Jan voorgegaan door pastoor Jesudass. Later in de middag zorgde hij met zijn startschot dat het koningschieten kon losbarsten. En allemaal in zijn voortuin. Hartelijk dank hiervoor. Het gilde kon nu een afgebakend gildefeest organiseren. Helaas extra beperkt door de afwezigheid van ons zustergilde, de gruun, vanwege het onverwacht overlijden van Harrie Donkers, oud-gildekoning. Wij wensen familie en gilde veel sterkte toe.

Niet alleen de corona noopte ons tot aanpassingen maar ook het stoppen met koningschieten op Kokse Hoeve. Samen met Dientje realiseerde men een koninklijke gildesfeer op het kerkplein. Zelfs het koksgevoel borrelde op met de aanwezigheid van Wim van den Boom als schietmeester en deelnemer aan het koningschieten. Maar vooral de aanwezigheid van onze gildebroeder Wichard Biemans als spreekstalmeester was hartverwarmend. De installatie voor de nieuwe pastoor moet nog een week wachten, de installatie van de keizer niet meer. Koningspaar Frans en Tonnie legden de koningsattributen af. Daarna ontving Frans een mooi draagschild als Keizer van ons gilde. En bovendien verraste Frans zijn Tonnie met een draagschild als eerbetoon voor driemaal Koningin. Bijzonder geschenk wat Tonnie met gepaste trots mag dragen.

Nu kunnen we echt starten met het schieten voor het vacante koningschap. Met grote vastberadenheid begon men hieraan. Elk schot trof doel. Hoewel soms leek de kerkhaan ook wat te trillen. Na 187 schoten viel het laatste schot. Hoofdtamboer Albert van den Eijnde wachtte geduldig op  zijn tamboers om te kunnen roffelen tijdens zijn schot. Zijn inschatting bleek weer eens juist. Het roffelen kon beginnen, het schot klonk, de vogel viel en het roffelen kon stoppen. Ervaren rot Albert schoot voor de derde maal koning van ons gilde en koos zijn zus Petra ook voor de derde maal als koningin. Hulde aan het nieuwe koningspaar. We kijken terug op een gildedag in een intieme sfeer met een broederlijk verloop op gezegende grond. Het kerkplein leverde een nieuw Koningspaar op en sinds mensenheugenis voorbij een KEIZER!

Optrekdag Sint Jorisgilde 2021, uitstel maar geen afstel !

Jasper met ouders

Nieuwe deken Jasper v.d. Elsen

Zonder Covid 19 zou normaal gesproken het Sint Jorisgilde Gemert haar jaarlijkse optrekdag houden op 23 april of de eerste zaterdag daaropvolgend. Helaas hebben we nu nog steeds te maken met de gevolgen van dit virus en kon de optrekdag 2021 niet op de geplande dag gehouden worden.

Nu de officiële teugels iets gevierd zijn heeft het gilde besloten, dat afgelopen zaterdag 18 september, in een sterk vereenvoudigde versie deze prachtige jaarlijkse feestdag plaats mocht vinden.

De dag begon met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding waarin Pastoor Jesudass voorging. Het was weer een stijlvolle dienst waarbij iedereen blij was dat de gildekostuums weer aan mochten, de vendeliers weer met zwaaiend vaandel de kerk binnen kwamen met slaande dieptrommen van de tamboers. Het was om stil van te worden.

Na afloop van de H. Mis werd er, onder begeleiding van de tamboers, voor de eerste keer een vendelgroet gebracht voor Pastoor Jesudass. Hij was daarmee zeer vereerd.

Normaliter worden de gildebroeders en het koningspaar om 7.30 uur ontvangen bij de kapitein thuis voor een goed ontbijt, maar deze keer trok het gezelschap na de H. Mis op naar haar eigen onderkomen, de Sint Jorishoeve aan de Boekelseweg. Daar bood de afgaande kapitein Frits Verhoeven samen met echtgenote Dina het gilde het gebruikelijke ontbijt aan. Het was geweldig om alle gildebroeders weer eens te zien en te spreken, genietend van een heerlijk maal.

Zoals gebruikelijk is tijdens de optrekdag werd er om 12.00 uur gestemd voor een nieuwe deken. In Gemert is het namelijk traditie dat er elk jaar een nieuwe gildebroeder gekozen wordt en deze krijgt dan de titel “nieuwe deken”. Na stemming op het oude stemkistje kwam Jasper van den Elsen naar voren als de nieuwe deken 2021 van het Sint Jorisgilde.

Net zoals in het verleden, toen in 1962 Tonnie v.d. Vossenberg voor de laatste keer naar huis werd gebracht, werd de nieuw gekozen deken Jasper op de hoogte gebracht van zijn uitverkiezing en gevraagd naar de Sint Jorishoeve te komen voor ontvangst en installatie. Normaliter wordt tegenwoordig de nieuwe deken van huis gehaald en naar het gildehuis gebracht door het complete gilde.

Een half uurtje later arriveerde de nieuwe deken met zijn vriendin en ouders bij de Sint Jorishoeve. Hij werd door de tamboers vooraan bij het toegangspad opgehaald om vervolgens voor het clubgebouw te worden geïnstalleerd. De dekensikkel werd hem omgehangen en de Goudse pijp werd aangestoken.

Omdat er vanwege de corona slechts een beperkt aantal personen aanwezig mocht zijn werd er nu besloten dat het protocol van het verleden weer actueel werd. Na de installatie trok het gilde met de nieuwe deken op naar het ouderlijk huis van Jasper aan de Rooije Hoefsedijk met een bijzondere tussenstop bij gildebroeder Wichard Biemans om hem een welverdiende gildegroet te brengen. Dit werd zeer gewaardeerd door Wichard en zijn familie. Tijdens de tocht werd er regelmatig getrakteerd op een meestal rood drankje. In een enkel geval wilde de kleur wat afwijken, maar desondanks werd het drankje met smaak opgedronken.

Aangekomen bij het huis van Jasper werden de gildebroeders hartelijk ontvangen met drankjes en een frietwagen voor het verstevigen van de innerlijke mens.

Het Sint Jorisgilde mag zeker terug kijken op een mooie, gezellige, zonnige alternatieve optrekdag waarbij het bijzonder fijn was om alle gildebroeders en gildezusters eens weer te zien. Wij heten in ieder geval Jasper van den Elsen van harte welkom bij een van de oudste verenigingen van Gemert.

In Memoriam Anna Bouw – Francissen.

In memoriam Anna Bouw

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op zaterdag 5 december 2020 onze gildezuster Anna Bouw – Francissen is overleden in de leeftijd van 100 jaar.

Op 13 oktober 1920 is Anna geboren in de boerderij waar nu gildebroeder Harrie Verkampen woont aan de Broekstraat. Daar bracht ze ook haar jeugd door. Op twintigjarige leeftijd verhuisde Anna naar boerderij De Eik op de hoek van de Broekstraat en de Groenendaal. Ze heeft daar gewoond tot het moment dat ze trouwde met Jan Bouw en ging wonen aan de Doonheide. Later zijn ze nog verhuisd naar de Lodderdijk. De laatste jaren woonde Anna in haar appartement aan het Prinses Beatrixplantsoen.

In 2016 vierde Anna haar zeventigjarig lidmaatschap van het Sint Jorisgilde; een moment waar het gilde zeker trots op is. Bij de voorbereiding van dit jubileum bracht Anna nog een bezoek aan de Sint Joriskapel om op de foto te gaan met haar medejubilarissen en werd zij tijdens de optrekdag terecht in het zonnetje gezet.

Als de gildebroeders bij haar op bezoek gingen tijdens het verzujken kwamen de verhalen bij Anna altijd los. Zij was op de hoogte van het gilde of ze liet zich bijpraten wat er allemaal gebeurd was binnen het Sint Jorisgilde. Ze was oprecht betrokken bij het gilde.

Op 13 oktober 2020 trok het Sint Jorisgilde nog naar het Boerenbondsmuseum om Anna een welverdiende vendelgroet te brengen vanwege haar honderdste verjaardag.

Anna wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.

Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.

Op vrijdag 11 december nemen we, met inachtneming van de corona-richtlijnen, afscheid van een zeer betrokken gildezuster tijdens een dienst in de kerk van Sint Jans Onthoofding.

We wensen haar kinderen, partners en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Rooie vendelgroet voor 100-jarige Anna Bouw

100 jarige Anna BouwDinsdag 13 oktober 2020 was de dag dat ouderling Anna Bouw van het Sint Jorisgilde de prachtige leeftijd van honderd jaar heeft bereikt.
Ondanks het coronavirus wilde Anna en haar familie er toch een heugelijke gedenkwaardige dag van maken. In de loop van de dag werd daarom een door de gemeente Gemert-Bakel geschonken bankje onthuld dat op verzoek van Anna geplaatst is langs het Karrenspoor achter het Boerenbondsmuseum. Als men daar geniet van de rust dan kan er ook genoten worden van het uitzicht op het Gerlachus kapelletje, de kerk van Sint Jan en op de landerijen die haar zo dierbaar zijn.

Anna is sinds haar huwelijk met Jan Bouw in 1946 lid van het Sint Jorisgilde, wat betekent dat zij al 74 jaar het wel en wee van de Rooi Skut meemaakt. Dat zij op de hoogte is van hetgeen er binnen het gilde gebeurt blijkt elk jaar weer als de gildebroeders haar gaan verzujken voor de optrekdag. Ze vertelt dan honderduit over allerlei activiteiten in de afgelopen jaren. Steevast komt zij ook naar de optrekdag in gildehuis Dientje om daar weer deel te nemen aan de stemming voor een nieuwe deken, het huldigen van de jubilarissen en het nuttigen van de erwtensoep met zult. In 2016 was zij zelf jubilaris vanwege haar uniek zeventigjarige lidmaatschap.

Dit allemaal was voor het Sint Jorisgilde een reden om haar op haar honderdste verjaardag een vendelgroet te brengen.
Vele gildebroeders verzamelden zich aan de achterzijde van het Boerenbondsmuseum om van daaruit op te trekken naar het centrale binnenplein. Daar was ook Anna aanwezig, samen met haar familie en vrienden.

De (junior)tamboers roerden de trommen en de vendeliers zwaaiden hun vaandels voor Anna die daar zichtbaar van genoot. Na de vendelgroet bood het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt haar nog een cadeautje met een bos rode bloemen aan.
Het Sint Jorisgilde wil Anna van harte feliciteren als eeuweling en wensen haar nog een mooi en gezond leven.

Tom Huijbers nieuwe deken 2020 Sint Jorisgilde

Nieuwe deken Tom HuijbersBijna een half jaar heeft het Sint Jorisgilde gewacht totdat zij uiteindelijk haar jaarlijkse optrekdag kon vieren. Eigenlijk is dat altijd in de maand april, maar nu was deze belangrijkste dag van het gilde vanwege het coronavirus uitgesteld. Steeds was het wachten op betere tijden, maar die kwamen er niet. Reden voor het gilde om er dan maar een zeer sobere middag-avond in gildehuis Dientje van de maken op zaterdag 5 september. Alleen de geüniformeerde gildebroeders waren aanwezig.

De middag begon traditioneel met het nuttigen van de erwtensoep. De tafels waren meer dan anderhalve meter uit elkaar gezet zodat men toch minimaal de corona-afstand kon waarborgen. Na de soep ging het gezelschap naar het achterterras van Dientje om daar te stemmen voor een nieuwe deken. Op het aloude stemkistje werden de namen van potentiële kandidaten genoteerd en het stemmen kon beginnen. Normaal stemmen de ouderlingen ook mee, maar helaas was dat nu niet mogelijk. Na het tellen van de stemmen kwam Tom Huijbers als winnaar tevoorschijn als de nieuwe deken 2020 van het Sint Jorisgilde. Tom komt uit de vriendengroep van het handballen en binnen het gilde zijn de laatste jaren al meerdere mannen uit deze vriendengroep als gildebroeder toegetreden. Het gildewezen is Tom niet helemaal vreemd, want opa Jan Huijbers is al bijna 60 jaren gildebroeder van het Sint Leonardusgilde uit Beek en Donk. Jan was in 2014 zelfs koning van dit gilde. Jan is ook nog 15 jaar penningmeester geweest van Kring Peelland. Dus voor vragen over het gilde weet Tom zijn weg wel te vinden. Fysieke felicitaties voor Tom moesten helaas achterwege blijven, maar hij zal binnen het Sint Jorisgilde in Gemert zeker zijn plaats weten te vinden.

Naast het installeren van Tom werden de jubilarissen van 2020 letterlijk in het zonnetje gezet. Helaas konden Ricus van Kessel en Theo van Gerven niet aanwezig zijn, maar daardoor kwam er meer tijd vrij voor de huldiging van Grad Welten. Grad is al 12½ actieve tamboer binnen het gilde. Of dat niet genoeg is heeft hij zijn zoons ook als tamboer binnen het gilde gehaald. In 2018 kwam zoon Fons de gildegelederen versterken en dit jaar werd zoon Nol geïnstalleerd als nieuwe tamboer. Dus iedereen hoort het gilde nu voortaan van verre aankomen.

Om de installaties compleet te maken kreeg het gilde ook nog een nieuwe kapitein omdat kapitein Frans van der Burgt zich in 2019 tot keizer schoot. Iedere keer dat Frans zich tot koning schoot verving Frits Verhoeven hem als kapitein, maar toen dit voor de derde maal gebeurde werd Frans keizer en moest er definitief een nieuwe kapitein komen. Begin dit jaar is er binnen het gilde gestemd en bleek dat Joan van der Ligt de nieuwe kapitein van het Sint Jorisgilde werd. De installatie was gepland tijdens de optrekdag in april, maar vanwege de bekende reden werden hem nu pas de attributen van de kapitein overhandigd. De kapiteinsikkel en de kapiteinstok werden hem omgehangen en aangereikt waarmee hij het leiderschap van het gilde kreeg toebedeeld.

Na deze huldigingen werd er door de vendeliers nog, op gepaste afstand van elkaar, een vendelgroet gebracht voor de nieuwe deken Tom, de nieuwe kapitein Joan en de jubilaris Grad. Tamboer Nol stond aan de andere kant van de weg al heftig mee te trommen.

De dag werd afgesloten met een heerlijk diner, gemaakt door de geweldige koks van Dientje en op keurige wijze naar de hongerige gildebroeders gebracht door de bediening.

Het gilde mag, ondanks dat alles anders verliep dan in het verleden, terugkijken op een mooie waardige optrekdag.

Jubilarissen Sint Jorisgilde Gemert

Vlnr: Theo, Ricus en Grad voor de Sint Joriskapel

Ondanks de corona komen er toch ook dit jaar weer jubilarissen tevoorschijn bij het Sint Jorisgilde. Drie in totaal. Ook komt er verlaat een Nieuwe Deken 2020 ten tonele. Vanwege de besmettelijkheid van het coronavirus, laten we als gilde dit zeer aangepast gebeuren. Ook bij het Sint Jorisgilde staat veiligheid voorop. Ook al zijn we gildebroeders en gildezusters; we zijn geen gezin, zin hebben we er wel in; zeker weten. Daarom plaatsen we in ieder geval de drie jubilarissen in beeld.

Grad Welten 12 ½ jaar lid.
Zware vertegenwoordiger van gildebroederschap. Onvermoeibaar lid van ons gilde. Zet zich onbaatzuchtig in tot in de late uurtjes. Hij staat altijd klaar om een handje te helpen, zowel met vrachtwagen met kooiaap als ook met de blote handjes. Bij het gilde gebruikt hij ook zijn beide handjes en wel om de gildetrom te laten horen. Zonder trom kun je Grad gemakkelijk horen en genieten van zijn verhalen en zijn smakelijke lach. Tenslotte het mag zeker niet onvermeld blijven; zijn complete nageslacht wist hij te motiveren om zich aan te melden als actief lid van ons gilde. En met succes. Beide zoons zijn lid geworden van het Sint Jorisgilde.

Theo van Gerven 25 jaar lid
Theo komt oorspronkelijk van Oostelbeers. Hij wist zich een plekje te verwerven binnen het Gemertse. Zo ook bij het Sint Jorisgilde Gemert waar hij de vendelgroep kwam versterken. Hij liet zijn “oude” Sint Jorisgilde Oostelbeers overkomen om bij ons gildehuis Dientje deze overstap te maken naar de rooi schut. In no-time wist hij zich het Gemertse vendelen eigen te maken. Daarnaast bracht Theo ook het kruisboogschieten binnen ons gilde. Theo gebruikte daarvoor de kruisboog van zijn vader en deed mee aan de kringwedstrijden. Meerdere gildebroeders raakten geïnteresseerd en nu doet er regelmatig een groep mee aan de kringwedstrijden.
Met Theo als bruidegom vierden de gildebroeders en –zusters in 2004 de boerenbrulluft met Jet van den Elsen – Gruijters als gruun bruidje. In 2016 ontving Theo een koninklijke onderscheiding vooral voor zijn inzet bij de GAC, de Gemertse atletiekvereniging. Zoals vermeld laat Theo van zich horen en je kunt op hem rekenen, waarvoor zeker waardering.

Ricus van Kessel 40 jaar
Zoon van Jan van Kessel en vader van ondermeer John van Kessel, maar vooral een gildebroeder met een open blik voor het wel en wee bij en rondom het Sint Jorisgilde.

In 1980 koos het gilde Ricus als nieuwe deken. Na zijn driejarig dekenschap bekwaamde hij zich in het vendelen. Toen zijn gezin wat meer aandacht vroeg, vertoefde Ricus minder bij het gilde. Inmiddels is er wat meer tijd gekomen in zijn agenda en kan Ricus zijn taak als luitenant bij het Sint Jorisgilde al weer meerdere jaren tot ieders tevredenheid oppakken. Waardering hiervoor alom. Zijn zoon John zien we bij de vendeliersgroep ook regelmatig tijdens wedstrijden het vendel zwaaien en wie weet zet de familietraditie zich verder voort.

Wij wensen de drie jubilarissen nog een prachtige tijd bij het Gemertse Sint Jorisgilde.

Sint Jorisgilde brengt vendelgroet aan senioren

Een vendelgroet van het Sint Jorisgilde

Een vendelgroet van het Sint Jorisgilde

Afgelopen vrijdag hebben de vendeliers en tamboers van het Sint Jorisgilde een vendelgroet gebracht aan de bewoners van Zorgcentrum Ruijschenbergh.Normaliter stond er op deze vrijdag voor de gildebroeders gepland dat men de H. Mis in het zorgcentrum zouden opluisteren en daarna een vendelgroet zouden brengen.

Omdat het in deze tijd van het coronavirus niet mogelijk was om met het gehele gilde aanwezig te zijn werd er nu alleen een vendelgroet gebracht op het binnenplein van het zorgcentrum. Drie vendeliers en twee tamboers brachten voor de senioren een mooie vendeldemonstratie die door hen zeer gewaardeerd werd. Op de bankjes in het park, op de balkons en voor de ramen van Huize Ruijschenbergh stonden vele mensen te kijken en te genieten van hetgeen de gildebroeders lieten zien. Het Sint Jorisgilde heeft de bewoners weer een mooi moment bezorgd in deze moeilijke tijd.

 

 

 

 

 

Jubilarissen Sint Jorisgilde 2020

Het Sint Jorisgilde Gemert had eigenlijk gepland om  haar jaarlijkse optrekdag op zaterdag 25 april te vieren, maar door de gestelde maatregelen rondom het coronavirus heeft dit helaas geen doorgang kunnen vinden. Het plan was een traditionele optrekdag met allereerst een ontbijt bij de kapitein, vervolgens de heilige mis in de kerk en daarna het ontvangst op het gemeentehuis door de burgemeester. Daaropvolgend het eten van de soep bij Dientje en het stemmen voor de nieuwe deken. Vervolgens was het de bedoeling dat het gilde op pad ging om de nieuwe deken op te halen en te installeren, waarna een feestavond een mooi einde aan de dag zou maken. 

Helaas heeft het gilde voor dit jaar nog geen kans gehad om voor een nieuwe deken te stemmen, maar een nieuwe datum voor deze gebeurtenis is (onder voorbehoud) al wel geprikt. Het gilde hoopt op zaterdag 5 september alsnog een nieuwe deken te krijgen en de optrekdag te kunnen vieren.
Tijdens de optrekdag worden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij worden normaliter gehuldigd. Om de jubilarissen alvast een klein presentje te geven zijn enkele bestuursleden een bosje bloemen gaan brengen om te laten merken dat de jubilea ook dit jaar niet vergeten worden. De jubilarissen zullen alsnog gehuldigd worden op 5 september a.s.

Het Sint Jorisgilde heeft dit jaar de volgende jubilarissen:

Grad Welten is 12,5 jaar actief lid bij het Sint Jorisgilde. Grad werd in 2007 als nieuwe deken verkozen bij het Gilde. Grad vervult de functie van tamboer binnen ons gilde.

Theo van Gerven is 25 jaar lid bij het Sint Jorisgilde. Theo vervult de functie van vendelier binnen ons gilde.

Ricus van Kessel is 40 jaar Lid bij het Sint Jorisgilde. Ricus werd in 1980 verkozen tot nieuwe deken binnen ons gilde en tegenwoordig vervult hij de functie van luitenant.

Het Sint Jorisgilde Gemert feliciteert al haar jubilarissen en hoopt alsnog een mooi feestje te kunnen vieren op zaterdag 5 september 2020.

Sint Jorisgilde ook in de coronastand

Sint Joris corona

Een vendelgroet voor nieuwe deken Mathijs Verhoeven in 2019

Voor het Sint Jorisgilde is de maand april een van de drukste en belangrijkste maanden in het jaar.

Na een periode van redelijke rust tijdens de wintermaanden wordt in april de jaarlijkse teerdag, door het gilde de optrekdag genoemd, gehouden. Op 23 april viert Sint Joris zijn naamdag en de eerste zaterdag daarna komen de gildebroeders en gildezusters bij elkaar om deze dag te vieren. Een week van tevoren worden, tijdens het verzujken, alle gildeleden bezocht om hen uit te nodigen voor de optrekdag en meteen de jaarlijkse contributie te innen.

Dit jaar zou de optrekdag gehouden worden op zaterdag 25 april. Tijdens deze dag worden de jubilarissen gehuldigd en wordt er een nieuwe deken gekozen. Helaas kan deze optrekdag nu geen doorgang vinden vanwege het coronavirus en zal deze dag verzet moeten worden. Voorlopig is de planning om de optrekdag te verplaatsen naar zaterdag 5 september, maar we moeten eerst de berichten van de overheid afwachten. Voorlopig gaan er de komende maanden vele gildeactiviteiten niet door. Het zijn onzekere tijden en ook het gilde zal zich daaraan moeten aanpassen.

In Memoriam: Pieter Biemans, ouderling Sint Jorisgilde Gemert.

Het coronavirus heeft ook toegeslagen binnen het Sint Jorisgilde. De gildebroeders en gildezusters van ons gilde kregen vandaag, 22 maart 2020, het droevige bericht dat ouderling en oud-tamboer Pieter Biemans op 86-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Pieter Biemans

Pieter was vanaf 1955 een gildebroeder van het Sint Jorisgilde die altijd betrokken bleef bij het gilde en zeker de jaarlijkse optrekdag bezocht. Vertellend over het gilde zoals het vroeger eraan toeging zag je de oogjes van Pieter glinsteren. Zijn zwart-wit foto’s van vroegere jaren weet Pieter volledig van commentaar te voorzien. Het verzuuken, het bezoeken van Pieter was mede daardoor altijd leerzaam gezellig; zo hield hij zijn gildeverleden levend. De laatste jaren woonde hij op de verste afstand van ons gildehuis Dientje. Hij was verhuisd vanaf de Coxsebaan, waar hij een boerderij runde, naar het centrum van Boerdonk. En ook daar voelde hij zich thuis. Zoals ook het gilde zich thuis voelde bij Pieter en An Biemans. We wensen zijn gezin en familie veel sterkte bij het verlies van deze markante gildebroeder.

Prijzen voor jeugd, nieuweling en routinier bij Sint Jorisgilde

Joost, Fons en Ton met hun behaalde prijzen

Zondag 8 september 2019 werd er door het Sint Hubertusgilde in Liessel het jaarlijkse Gildefeest van Kring Peelland georganiseerd.

Natuurlijk was het Sint Jorisgilde Gemert daar ook present, naast een vijfentwintigtal andere gilden. Tegen elf uur vertrok een groot aantal gildebroeders met het Busje van het Zuiden, inclusief een goed gevulde aanhanger, vanaf het woonhuis van gildebroeder Jan van Thiel naar Liessel. Onderweg werden hier en daar nog wat gildebroeders opgepikt, maar na Deurne zat iedereen toch in het busje.

Aangekomen op het sportpark werden alle gilde-benodigdheden zoals gildevaan, trommen, pieken en vlaggen uit de aanhanger gehaald en gereed gemaakt voor de optocht en het gildefeest.

Om één uur startte de optocht door de straten van Liessel en de belangstelling van het publiek langs de kant was groot te noemen. Zoals gebruikelijk werd na de optocht het gildefeest en de wedstrijden geopend met een massale vendelgroet door alle aanwezige vendeliers, gevolgd door een slangendefilé van alle aanwezige gildebroeders en gildezusters. Altijd een prachtig gezicht om te zien.

Tijdens de wedstrijden werd er door de gildebroeders van het Sint Jorisgilde zeer goede resultaten behaald.

Om te beginnen bij onze jeugdtamboer Fons Welten die al trommelend een perfecte uitvoering van een mars gaf. Het was de eerste keer dat hij zich liet zien en horen tijdens een gildefeest en hij kreeg een groot compliment van de jury. Een certificaat en een zilveren schild was zijn beloning. Van Fons zullen we in de toekomst nog zeker veel zien en horen.

Nog een nieuweling die in de prijzen viel was onze staande deken Joost Michiels. Joost maakt deel uit van een groep fanatieke kruisboogschutters binnen het Sint Jorisgilde. Wekelijks oefenen zij met hun bogen om tijdens wedstrijden prijzen te behalen. De eerste de beste keer dat Joost zich op het strijdtoneel vertoonde was het raak, namelijk een tweede prijs in klasse B.

Ook onze vendeliers toonden hun kunnen in de verschillende klassen voor een vakkundige jury. Routinier vendelier Ton van Thiel was zo goed in de klasse 40+ dat hij tijdens de prijsuitreiking een eerste prijs op mocht komen halen. Het zilveren schildje dat daarbij hoort zal zijn gilde-uniform komende tijd gaan sieren.

Wij willen onze prijswinnaars van harte feliciteren met de behaalde prestaties en prijzen en in de toekomst zullen we nog veel van hen zien en horen. Natuurlijk willen we ook aan de overige gildebroeders die meegedaan hebben aan de verschillende wedstrijden onze complimenten overbrengen. Volgende keer meer geluk!!

Het gilde kan weer terug zien op een mooie zonnige Kringgildedag.

In Memoriam Fien van Kessel – Bevers

Fien van KesselDe gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op zaterdag 3 augustus 2019 onze gildezuster Fien van Kessel – Bevers is overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Fien was getrouwd met gildebroeder Jan van Kessel die jarenlang diverse functies bij het Sint Jorisgilde heeft vervuld. Jan was naast gildebroeder ook bestuurslid van 1988 tot aan zijn overlijden in 2003. Fien heeft zijn activiteiten voor het gilde altijd flink ondersteund. Jan was onder andere verantwoordelijk voor het geweer van het gilde en hij heeft stad en land afgezocht naar een bedrijf dat de pieken kon verchromen.

Ook na het overlijden van Jan bleef Fien het Sint Jorisgilde trouw. Zij bezocht jaar in jaar uit de optrekdagen waar zij een praatje kon maken met de aanwezige gildebroeders en gildezusters, zeker degene waar ze mee optrok tijdens het actieve gildeleven van haar man Jan. Ook tijdens de winteravondbijeenkomsten was zij een getrouwe gast. Als de gildebroeders bij haar kwamen verzujken dan toonde zij zich een voortreffelijke gastvrouw. De tamboers en verzujkers konden bij haar altijd rekenen op een natje en een droogje.

Natuurlijk was zij trots op haar zoon Ricus die in 1980 ook gildebroeder werd bij het Sint Jorisgilde en natuurlijk ook in 2005 toen kleinzoon John gekozen werd als nieuwe deken van het gilde.

Fien wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.

Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.

Op donderdag 8 augustus om 10.30 uur nemen we in crematorium ’t Laar in Beek en Donk afscheid van een zeer betrokken gildezuster van het Sint Jorisgilde.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Koningschieten Koks 2019

Oud-koningin Paulina Adriaans Opsteen kleedt de nieuwe koningin Tonnie van der Burgt ook nog aan.

Oud-koningin Paulina Adriaans Opsteen kleedt de nieuwe koningin Tonnie van der Burgt ook nog aan.

Sinds mensenheugenis schiet het Sint Jorisgilde Gemert haar koning op de Kokse Hoeve. Een begrip in Gemert en verre omtrek. Een prachtige locatie waar in een gemoedelijke sfeer de strijd om het koningschap geleverd kan worden. Zo ook op zondag 21 juli 2019. Frans van der Burgt schoot zich voor de derde maal tot koning en koos zijn vrouw Tonnie als koningin. De verplichtingen als koning zijn het schenken van een glas wijn aan het gilde bij terugkomst aan het gildehuis Dientje, het onderhouden van het gildezilver en het schenken van een koningsschild na twee jaar koningschap bij het aftreden als koning. Nadat Frans aan deze koningsverplichtingen heeft voldaan dan mag hij zich voor het leven keizer noemen van ons gilde.

De koningsmis verzorgden pater Delisse met pastor van de Bosch. Pastor van den Bosch haalde aan de kans op het keizerschap bij ons koningschieten aan; een keizerschap voor het leven. Aftredend Koningin Paulina Adriaans Opsteen kreeg alle lof toegezwaaid voor haar verdiensten voor ons gilde. Haar meest uitdagende project, het vervaardigen van een nieuw hoofdvaandel tot een ongekend hoog niveau. Niet minder mals toonde ze zich als aanjager voor nieuwe kostuums . Het was passen en meten bij Paulina. Echtgenoot Wim moest met lede ogen toekijken waarop zijn Paulina zich nu weer had gestort. Alle gildebroeders moesten zich uitkleden waarop zij ons aankleedde in het nieuw. Ook voor de Kerkgemeenschap De Mortel droeg zij haar naald en draad bij. Tijdens de koningsmis ontving zij hiervoor een aandenken van het kerkbestuur, uitgereikt door dhr.Grouls. Zij was hierdoor zichtbaar verrast en vereerd. Haar broer koning Cor Opsteen verzorgde de voorbeden. Hij dankte onder ander eenieder voor de steun die men als koningspaar mocht ondervinden. Cor en Paulina, jullie toonden zich een zeer trouw koningspaar en wisten met jullie extra bezoekjes ook vele gildeleden aangenaam te verrassen. Jullie bezoek in gildetenue aan onze beschermvrouwe waardeerde zij zeer. Bravo hiervoor. Het geschonken koningsschild toont Cor als timmerman, een steenvorm á la Escher verwijzend naar Opsteen en een paardenhoofd verwijzend naar vader Jan Opsteen als standaardruiter. Een zeer persoonlijk koningsschild. Dank hiervoor.

De koningskruisen verdeelden we eerlijk over de beide gilden. Het eerste koningskruis blok viel na 56 schoten. John Adriaans was de gelukkige. Leo van den Elsen met het 117e schot en Frits Verhoeven na 75 schoten bemachtigden daarmee hun koningskruisen. Dit gebeuren verliep zeer spannend, zeker toen onze jeugdige tamboer Fons Welten een beslissend schot kon plaatsen. De aanwezigen hielden zich muisstil en na eerst een losse flodder raakte Fons het blok vol maar het bleek toch nog te vast te zitten. Fons benaderde in zijn eentje de spanning die het koningschieten met zich meebracht. Frans wist na 204 schoten de koningsvogel te vellen. Hij kwam als kapitein naar Koks en behaalde daar zijn derde koningschap en zal als keizer over twee jaar Koks verlaten

Kapitein – Koning – Keizer – Koks

Koningspaar 2019

Koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt. Na 204 schoten, Kapitein Frans van der Burgt voor derde maal Koning van het Sint Jorisgilde Gemert en tevens mag hij zich na twee jaar Keizer noemen van het Sint Jorisgilde Gemert.

Wat een dag, een wel zeer memorabele gildedag. Je moet erbij geweest zijn om de eeuwigheidswaarde van dit koningschieten op de juiste waarde te kunnen inschatten. Ons zevental kandidaten maakte er een intense koninklijke maar tevens keizerlijke strijd van om de koningsvogel te verschalken. Afgaande koning Cor Opsteen, zijn schoonbroer Wim Adriaans, de gezusters Petra en Coby met hun broers Martien en Bert van den Eijnde en kapitein Frans van der Burgt. Voor zowel Bert als Frans speelde vooral mee hun kans op het behalen van het keizerschap. Zij moesten ook de overige koningschutters achter zich houden.

Een ware onderlinge zuster-broederstrijd ontspon zich op de eeuwige jachtvelden van Kokse Hoeve. De koningkeizerkandidaten Bert en Frans schoten direct na elkaar. De overige koningschutters bleven vol vuur schieten voor hun koningschap. De verbetenheid en gespannenheid tussen Bert en Frans waarmee zij hun strijd aangingen voerde de boventoon en de toeschouwers voelden dit goed aan. Het schieten voltrok in een snel tempo. De prachtige koningsvogel gemaakt door Toon Opsteen bleek niet bestand tegen zoveel passie. De stukken vlogen er vanaf. Toch bleek het een taaie rakker. Telkens leek het genadeschot te gaan vallen. De beide keizerkandidaten namen begrijpelijk meer tijd om hun mikpunt te kiezen op de koningsvogel. Uiteindelijk wist Bert er wederom een flink stuk vanaf te schieten. Vervolgens mocht Frans zijn schot plaatsen en nam ook tijd hiervoor. Je kon de spanning merken bij beide keizerkandidaten. Toch moest er beheersing zijn om die plek te raken die fataal zou zijn voor de koningsvogel. Het schot klonk, de adem hield men in. Men zag dat het raak was. Men zag dat het goed raak was. Men zag beweging bovenin. Men zag wederom stukken vogel naar beneden vallen maar was het alles. Jawel hoor eindelijk viel de hele vogel. De spil waarop de vogel vast zat was leeg en Frans van der Burgt schoot vol. Voor de derde maal schoot Frans zich tot koning van het Sint Jorisgilde Gemert. Zodra hij zijn koningschap van twee jaar vervuld heeft mag hij zich voor eeuwig keizer van het gilde noemen. De ontlading was groot bij Frans, bij het gilde en de vele toeschouwers. Een keizerlijke ontknoping op Koks van een kapitein die zich koning schoot en zich straks keizer mag noemen nadat hij zijn koningschap van twee jaar waardig weet af te sluiten. Een unieke gebeurtenis die de boeken ingaat. In onze historie maakt men gewag van een keizer in 1608 Tomis Dercks en 1759 Henricus Jansse van Deursse en nu vanaf 2021 Frans van der Burgt.

Deze keizerlijke zondag 21 juli 2019 verliep bijzonder goed. Onze Koningin Paulina Adriaans Opsteen ontving vanuit het kerkbestuur voor haar inzet voor de kerk een mooi aandenken uitgereikt. Oud-koning Cor Opsteen schonk een mooi koningschild. De Koningsmis verzorgde pater Delissen ism pastor van de Bosch die achteraf het keizerlijk openingsschot verrichte op Koks. De koningskruisen behaalden John Adriaans, Leo van den Elsen en Frits Verhoeven.

Koningschieten Sint Jorisgilde 2019

Koningspaar met een Poolse koning tijdens Europees Gildetreffen

Het is weer zover, zondag 21 juli a.s. is het koningschieten op Koks. Na het schieten van een gemeentekoning Gemert-Bakel in de persoon van de huidige koning van ons gilde Cor Opsteen gaan de rooi gildebroeders en gildezusters zich nu opmaken voor de schieten van een eigen nieuwe gildekoning.

Traditiegetrouw trekken de gildebroeders in de oneven jaren op naar de schutsboom die opgesteld staat bij de Kokse Hoeve. De huidige koning Cor Opsteen en zijn koningin Paulina Adriaans-Opsteen leggen bij aankomst hun koningsvogel, de koninginnevogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnestok neer waardoor de weg vrij komt voor het gilde om te gaan schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden.

Ook dit jaar is het weer mogelijk dat het Sint Jorisgilde een gildekeizer krijgt. Ook deze keer kunnen zelfs twee gildebroeders zich tot keizer schieten, namelijk kapitein Frans van der Burgt en tamboer Albert van den Eijnde. Frans schoot zich in 2011 en 2015 tot koning en Albert schoot zich in 2009 en 2013 tot koning. Als een van beiden het laatste stukje van de koningsvogel naar beneden schiet is hij keizer, maar moet eerst twee jaren zijn functie als koning vervullen. De nieuwe koning moet aan drie verplichtingen van het koningschap voldoen, namelijk het schenken van de erewijn bij het gildehuis Dientje, na afloop van zijn of haar koningschap naar vermogen een zilveren schild schenken en tenslotte het onderhouden van het koningszilver. Voor Frans en Albert zal het schieten die zondag heel erg spannend worden, want men is keizer van het gilde voor het leven en er mag maar één keizer zijn binnen het Sint Jorisgilde.

Het zal een historische gebeurtenis worden, want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het Sint Jorisgilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is niet uitsluitend een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint.

Het huidige koningspaar Cor Opsteen en zijn zus Paulina Opsteen-Adriaans weet inmiddels precies wat het koningschap inhoudt. Zij hebben zich de afgelopen twee jaren steeds weer enorm ingezet voor het gilde en waren bij elke gelegenheid aanwezig. Ook bezochten zij tal van verjaardagen, geboorten en helaas soms ook uitvaarten van gildebroeders en gildezusters. Altijd waren zij present om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde.

Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen.

De dag begint om 11.00 uur met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.00 uur start het schieten om de koningskruizen en zal het koningschieten om 15.30 uur beginnen op Koks. Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.15 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!

Gildekoning gemeente Gemert-Bakel 2019: Cor Opsteen

Verbroederingsfeest 2019

Burgemeester van Veen en gildekoning 2019 Cor Opsteen

Zaterdag 22 juni 2019 organiseerde het gruune zustergilde uit Gemert het verbroederings-evenement van de Gemert-Bakelse gilden op het Ridderplein in Gemert. Vanaf 2010 wordt er driejaarlijks een verbroederingsbijeenkomst georganiseerd waarbij de drie gilden uit de gemeente Gemert-Bakel bij elkaar komen voor een gezellig samenzijn en om de onderlinge broedercontacten, voor zover nodig, te verstevigen. Door het gemeentebestuur werd indertijd een zilveren wisselschild geschonken met de bedoeling dat er tijdens het verbroederingsfeest iemand van de drie gilden zich tot “gemeentekoning” zou schieten.

Voor het gemeentehuis stond de schutsboom opgesteld in de vorm van een verreiker met in de top een mooie gruune vogel. Onder leiding van schietmeester Piet Brouwers kwamen een vierenvijtig tal gildebroeders om de beurt naar voren om de vogel naar beneden te schieten. De eerste schoten werden zoals gebruikelijk binnen het gildewezen geschoten door de gemeentelijke overheid in de persoon van burgemeester van Veen, gevolgd door de geestelijke overheid in de persoon van pastor van den Bosch. Voor pastor van den Bosch zal dit een van zijn laatste klussen zijn want zondag 30 juni neemt hij afscheid. We bedanken beide heren zeer hartelijk voor hun betrokkenheid bij het gildewezen want beiden zijn de gehele middag aanwezig geweest en hebben flink contact gelegd met de aanwezige gildebroeders en gildezusters.

Het duurde even voordat het laatste gedeelte van de vogel zich gewonnen gaf, maar na het schot van Cor Opsteen, huidige koning van de Rooi Skut, viel het restant naar beneden en had de gemeente weer een nieuwe koning als opvolger van gruune gildebroeder Nico Krol. De voorgangers van Nico en Cor waren Hans van Dinther en Theo Raaijmakers van het Sint Willibrodusgilde uit Bakel.

Burgemeester van Veen hing dubbele koning Cor het zilveren wisselschild om, waarna de nieuwe koning de felicitaties van alle gildebroeders en gildezusters in ontvangst mocht nemen. De komende drie jaren is hij de gildekoning van de gemeente Gemert-Bakel.

Na deze belangrijke gebeurtenis waren de gildebroeders hard toe aan het versterken van de inwendige mens. Samen trokken zij op naar de barbecue welke was opgesteld in de sfeervolle tuin van Café Gij en Ik. Daar werden de gildebanden, onder het genot van een hapje en een drankje, nog eens stevig aangehaald en het historisch wel en wee van de Gemert-Bakelse gilden onder de loep genomen.

Onder het toeziend oog van gemeentekoning Cor Opsteen. Zullen de komende drie jaren de gildebroeders en gildezusters van het Sint Willibrodusgilde, het Sint Antonius en Sebastianusgilde en het Sint Jorisgilde elkaar regelmatig tegen komen. Het was weer een mooie gezellige warme dag, met speciale dank aan het organiserende gruun gilde. Over drie jaren gaan we weer met z’n allen naar Bakel.

 

Vernieuwing bij het Sint Jorisgilde

Nieuwe deken Mathijs met hoge hoed en Goudse pijp

Nieuwe deken Mathijs met hoge hoed en Goudse pijp

Eind april beginnen weer de activiteiten voor de leden van het Sint Jorisgilde met als hoogtepunt de jaarlijkse optrekdag. Dit jaar was het om verschillende redenen een bijzondere optrekdag, want het gilde trok op in nieuwe kledij en het was Koningsdag.

Onze onvolprezen koningin Paulina Adriaans heeft zich het afgelopen jaar letterlijk uit de naad gewerkt om voor iedere gildebroeder een compleet nieuw gilde-uniform te maken, inclusief bloezen, sjerpen en strikken. Na het borduren van een nieuwe gildevlag heeft zij deze enorme klus opgepakt, waarvoor het gilde haar erg dankbaar is. Tijdens de optrekdag heeft het Sint Jorisgilde haar dan ook trots benoemd als lid van verdienste.

Terwijl Gemert ontwaakte om zich op te maken voor een mooie koningsdag zaten de gildebroeders en de koningin aan het ontbijt bij kapitein Frans van der Burgt en jubilaris Tonnie. Na de vendelgroet voor Tonnie en Frans als dank voor het ontbijt, keek iedereen omhoog of er regen zou vallen en de nieuwe uniformen nat zouden worden. Helaas bleek dat ook zo te zijn, want net voordat het gilde de kerk introk voor de H. Mis, voorgegaan door pastor van den Bosch, regende het stevig en werden de pakken meteen goed ingezegend.

Na de H. Mis ging het gilde naar gildehuis Dientje om daar haar jubilarissen te huldigen en de nieuwe deken te kiezen. Kapitein Frans en nieuwe voorzitter Louis Kuijpers zetten de jubilarissen in het zonnetje. Tonnie van der Burgt 50 jaar lid, Truus van Erp 40 jaar lid en vendelier Joan van de Vossenberg 25 jaar lid. Allen zijn, ieder op zijn of haar manier, zeer betrokken bij het gilde. Ook heel bijzonder was het aanbieden van een herinneringsboek, dat de gildebroeders gemaakt hebben over hun overleden oud-voorzitter Ad Verhoeven, aan Maria en haar kinderen en kleinkind Ad.

Om 12 uur precies wordt altijd een nieuwe deken gekozen op een aloud stemkistje. Dit jaar bleek dat Mathijs Verhoeven de meeste stemmen had verworven en als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde geïnstalleerd kon worden. Mathijs is lid van de familie Verhoeven waarin Ad en Kinoe Verhoeven hem al voorgegaan zijn als gildebroeder. Prachtig dat Mathijs de traditie binnen de familie zal voortzetten en we daarbij zeker terug denken aan zijn oom Ad.

’s-Middags ging het gilde Mathijs thuis aan de Groenendaal installeren door het omhangen van de dekensikkel, het opzetten van de hoge dekenhoed en het aansteken van de Goudse pijp om daarna samen op te trekken naar Gildehuis Dientje. Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Mathijs en de gildebroeders vele malen getrakteerd op een aantal heildrankjes. Indruk maakte zeker de vriendengroep van Mathijs die om de honderd meter een drankje aanboden wat uiteindelijk resulteerde in een vendelgroet als dank voor de gehele groep. Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel gezellige feestavond werd.

In Memoriam Ad Schouten – Koop

Op 23 april 2019 ontvingen wij, als Sint Jorisgilde, het droeve bericht dat onze gildezuster en oud-koningin Ad Schouten – Koop is overleden. In 1973 schoot haar man Dirk Schouten zich tot koning van het Sint Jorisgilde als lid van de vriendenkring Gemertse gilden. Hij koos zijn vrouw Ad toen als koningin en beiden zetten zij zich vanaf die tijd veelvuldig in voor het Sint Jorisgilde.

Omdat Dirk indertijd de deken-schrijver was van het gilde werden vele bestuursvergaderingen bij hen thuis gehouden. Ad zorgde er voor dat de bestuursleden tijdens deze vergaderingen niets tekort kwamen. Ondanks dat de gemoederen tijdens de vergaderingen soms hoog opliepen werd er na afloop meestal nog gemoedelijk een drankje genuttigd. Ook zorgde zij er samen met Dirk voor dat de gilde-attributen voor de tentoonstellingen tijdens gildefeesten er prima opgepoetst uitzagen.

Ad heeft zich als koningin voor het gilde altijd zeer verdienstelijk gemaakt en is zeer betrokken geweest bij het wel en wee van het gilde. Elk jaar kwam zij zeker naar de optrekdag om een praatje te kunnen maken met de gildebroeders en gildezusters, mee te stemmen voor een nieuwe deken en de jubilarissen te feliciteren.

Ad wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor.

Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben.

Op maandag 29 april a.s. nemen we om 13.00 uur in de kerk van Sint Jans Onthoofding afscheid van een zeer betrokken gildezuster die het Sint Jorisgilde in haar hart had gesloten.

We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sint Jorisgilde Gemert

Optrekdag zaterdag 27 april 2019

Koningszoon Joan temidden van de oud-koninginnen Truus van Erp en Tonnie van der Burgt

Koningszoon Joan temidden van de oud-koninginnen Truus van Erp en Tonnie van der Burgt

Tevens Koningsdag maar voor ons gilde zeker ook Koninginnedag.

Onze jubilarissen betreffen drie gildemensen die in hun jaren volop meeleefden met het wel en wee bij en rondom het gilde. Gildebroeder Joan van de Vossenberg begon op 23 april 1994 als Nieuwe Deken. Mede door zijn inbreng wist onze vendelgroep diverse prijzen te vergaren bij de gildekring Peelland. Joan mag zich zelfs gekroond tot wereldkampioen noemen door zijn deelname aan het wereldrecord vendelen op 27 augustus 2011 te Nieuw -Dijk. Joan mag zich ook Koningszoon noemen want zijn vader Wim van de Vossenberg schoot zich Gilde- Koning in 1963. Zowel Truus van Erp als ook Tonnie van der Burgt kwamen bij het gilde als partner van hun man die zich Koning schoot op Koks . Grard van Erp nam in 1979 deel aan het koningschieten vanwege zijn funktie als prins carnaval. Gildebroeder Frans van der Burgt schoot zich koning in 1989 en later nogmaals in 2011. Truus van Erp was immer de spil waarom het aankleden van het gilde verliep. Haar gedrevenheid met naald en draad bleef absoluut niet onopgemerkt bij het gilde. Zij was lid van de kledinggroep die in 1994 ons gilde in nieuwe kleding stak. En steeds opnieuw konden we op haar een beroep doen voor herstelwerkzaamheden of aanmaak van nieuwe kleding. Tonnie van der Burgt hield zich niet alleen bezig ermee dat onze gildebroeders netjes voor de dag kwamen op straat maar ook de uitbreiding van de gildezilvervesten en het onderhoud van het koningszilver was bij haar in vertrouwde handen. Op zaterdag 27 april viert iedereen in Nederland Koningsdag maar wij van het gilde gaan tevens Koninginnedag vieren. Want wat presteert onze huidige koningin Paulina Opsteen. Zij zet het gehele gilde te kijk met opnieuw nieuwe kleding. Geweldig. Wij als Sint Jorisgilde Gemert vieren onze Optrekdag, De Koningsdag en met Truus , Tonnie en Paulina , onze dag van Driekoninginnen samen met Koningszoon Joan. Onze Koning Willem Alexander kreeg een ereplek samen met onze oud-koningin Beatrix in de Sint Joriskapel. Wij respecteren dan ook de Koningsdag maar nu zeker ook de dag van de Driekoninginnen laten we niet onvermeld voorbij gaan. Op 23 april 1994 trok ons gilde in nieuwe kleding naar Koningszoon Joan van de Vossenberg en op Koningsdag zaterdag 27 april gaan wij wederom in nieuwe kleding onze optrekdag vieren. Onze Nieuwe Deken 2019 krijgt een Koninklijk onthaal. Dat staat zo vast als een koningshuis

Verzuuken en optrekdag 2019 Sint Jorisgilde Gemert

De optrekdag van het Sint Jorisgilde op zaterdag 27 april 2019 is de belangrijkste gildedag in het jaar. We gedenken dan de sterfdag van Sint Joris; 23 april 303 na Christus. De optrekdag is dit jaar op zaterdag 27 april, tevens koningsdag. Na het ontbijt bij kapitein Frans van der Burgt bezoeken de gildebroeders en gildezusters de gildemis in de kerk van Sint Jans Onthoofding om aandacht aan te schenken hetgeen in afgelopen gildejaar is gebeurd en aan haar overleden gildebroeders en gildezusters. Het gilde brengt daarna een vendelgroet voor de geestelijke overheid, huldigt haar jubilarissen en kiest om 12 uur haar nieuwe deken. ’s-Middags haalt het Sint Jorisgilde de nieuwe deken op in zijn huis. Dit jaar komt hij van de Mortelse kant. ’s-Avonds om 21.00 uur is er een receptie bij Dientje, gevolgd door een feestelijke avond.

Hieraan vooraf vond al een bijeenkomst, genaamd “buitencomparitie”, plaats op zondag 31 maart in ’t Anker in De Mortel. Daar keken we alvast vooruit naar deze maand april en speciaal deze optrekdag. Meestal nodigen we de leden een week voor de optrekdag hiervoor uit, maar dit valt in de Goede Week en dan zijn er geen activiteiten van het gilde. Het uitnodigen oftewel het Verzuuken gebeurt nu op 13 april. Dus als U onze tamboers door de straten hoort gaan om bij diverse adressen aan te kloppen dan weet u dat dit ook klopt indien het op 13 april plaats vindt. Dit jaar blijven onze tamboers aan de Mortelse kant van de kerk van Sint Jans Onthoofding. Zij melden dan de gildeleden dat de H. Mis plaatsvindt op zaterdagochtend 27 april. De koning, koningin en de overige gildebroeders bezoeken op 13 april vanaf 10.30 uur alle leden in Elsendorp, Handel, De Mortel en Gemert om hen uit te nodigen voor de jaarlijkse optrekdag. Wij, als leden van het Sint Jorisgilde, gaan er weer een mooie belevenis van maken.

Komende agenda:

 • VERZUUKEN op zaterdag 13 april, tamboers in de vroege ochtend, de leden vanaf 10.30 uur;
 • Buitencomparitie in de Kokse Hoeve op donderdag 25 april om 20.30 uur;
 • OPTREKDAG op zaterdag 27 april, aanvang om 7.30 uur bij kapitein Frans van der Burgt;
 • Deelname aan optocht Boerenbondsmuseum op zondag 28 april.

Gouden bruidspaar Frans en Tonnie van der Burgt

Samen het Sint Jorislied zingen

Zaterdag 5 januari vierden de kapitein van het Sint Jorisgilde Frans van der Burgt en zijn echtgenote Tonnie hun gouden huwelijksfeest. Als feestlocatie hadden zij gekozen voor het vakantieparadijs van de familie van Versantvoort in Handel. Ook de leden van het Sint Jorisgilde met hun partners waren door het bruidspaar uitgenodigd voor hun feest.

Om half acht verzamelden de gildebroeders zich, samen met het koningspaar Cor en Paulina, op de parkeerplaats voor het brengen van een vendelgroet. Frans en Tonnie werden binnen opgehaald met de overige feestvierders. Omdat er geen kapitein was nam 1e luitenant Frits Verhoeven de taak van Frans over. Frits gaf het commando, waarna de tamboers de trom roerden en de vendeliers zwaaiden met hun vaandels voor het gouden paar. Na deze vendelgroet namen zij de felicitaties van de in grote getale opgekomen gildebroeders en gildezusters in ontvangst, waarna het feest binnen in de gezellige ruimte werd voortgezet. Het werd een bijzondere gezellige avond waar naast de drank ook de klank regelmatig aanwezig was. Frans en Tonnie hadden een drukke avond om met alle feestgangers een gesprekje te voeren. Wij als gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde zijn dankbaar dat we op hun gouden feest aanwezig mochten zijn en wensen Frans en Tonnie samen nog een lang en gelukkig huwelijk in goede gezondheid.

In memoriam Gerrit Vogels, oud-koning Sint Jorisgilde

Oud koning Gerrit Vogels met zijn vrouw Riek

Onze oud-koning Gerrit Vogels, echtgenoot van Riek van Gerwen is overleden. Beiden vormden een opmerkelijk koningspaar binnen ons gilde. Het Sint Jorisgilde schiet al sinds mensenheugenis haar koning op Koks. Dus ook Gerrit en hoe. Op de dag van het koningschieten bleek deze koningsvogel zo taai en weerbarstig dat men genoodzaakt was te stoppen. De bijverlichting bleek niet toereikend. Men besloot om de volgende dag verder te schieten. Maar zo eenvoudig was dat niet. De gehavende vogel zat nog stil boven op de schietboom. En daar moest deze ook blijven zitten totdat het laatste stukje zich gewonnen zou geven. Voor de nacht naar beneden halen en veilig opbergen tot de volgende dag , is volgens de geldende traditie geen enkele optie. Dus koos men voor een nachtelijke bewaking van het schietterrein. De volgende dag bleek de vogel niet gevlogen maar zat ze dapper te wachten boven op de schietboom. En jawel hoor er moest nog duchtig geschoten worden door de kandidaat-koningschieters. Het luktte Gerrit om het laatste beetje vogel naar beneden te halen. Nou stukje. Het bleek en blijkt nog een hele vogel die zich kranig bijeen hield om tenslotte toch het loodje te leggen na het loodgeweld van Gerrit. De blijheid om het koningschap bij Gerrit en Riek was aanstekelijk. Het speciale van deze twee schietdagen realiseerde men zich al snel. De hele vogel kreeg een unieke behandeling van gildebroeder Toon Grassens. Zo schonk het koningspaar Gerrit en Riek Vogels deze, dappere bijzondere vogel, aan het schietterrein op Koks waar het een plek kreeg met eeuwigheidswaarde. Een memorabel geschenk van een opmerkelijk koningspaar.

Onze verzuukers vogelen altijd uit, wie bij Gerrit en Riek Vogels mogen komen. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor de heerlijke gebraden worst die bij Gerrit steevast geserveerd werd met het verzuuken (uitnodigen voor de optrekdag). Gerrit was erg verknocht aan deze traditie bij hem in huis en de gildebroeders ook.

Door de jaren heen blijft de aandacht en interesse voor het gilde groot bij Gerrit en Riek, zijn jullie altijd bij de optrekdag en het koningschieten en andere belangrijke gebeurtenissen bij het Gilde. Deze betrokkenheid blijft groot, ook toen het lichamelijk moeilijker werd.

Gerrit en Riek hartelijk dank voor al deze mooie momenten. Wij hopen oprecht Riek dat je steun blijft ondervinden van de fijne belevingen met elkaar, en hopelijk ook aan de ervaringen met ons gilde. Heel veel sterkte namens ons Sint Jorisgilde Gemert.

Oktoberfeest Sittard 2018

Het is elk jaar toch een grote belevenis om deel te nemen aan de Internationale Schutterijen- en Gildenoptocht in Sittard om daarna als gildebroeders en gildezusters gebroederlijk te genieten van het grote volksfeest in de vele verschillende tenten en kermisattracties.

Dit jaar ging het Sint Jorisgilde met een delegatie van ongeveer 15 gildebroeders en –zusters met aanhang naar Sittard. Met de bus ging het in de vroege ochtend naar Bakel om daar de gildebroeders en gildezusters van het Sint Willibrordusgilde op te halen om vervolgens naar het Oktoberfeest te rijden. Na een kopje koffie met een koek, aangeboden door de organisatie, werden hier en daar gesprekken gevoerd met de alom aanwezige gildebroeders en gildezusters van de vele aanwezige gilden en schutterijen waaronder velen uit Brabant en speciaal uit Kring Peelland. Ook werden er consumptiebonnen ingeslagen zodat er na de optocht meteen begonnen kon worden met deel 2 van het Oktoberfeest.

Zoals al vele jaren gebruikelijk trokken de schutterijen en gilde door het centrum van Sittard waar in grote getale de toeschouwers aanwezig waren. Het voelt als gilde of men in een warm bad terecht komt want de publieke belangstelling en het applaus was enorm. Het bleek weer dat het Sint Jorisgilde zich geweldig presenteerde met in hun midden het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans-Opsteen.

Na de optocht trok het hele gezelschap de grote tent in om zich daar te laven aan de heerlijke Limburgse drankjes en een grote diversiteit aan muziek, waarbij de Duitse schlagermuziek toch wel het hoofdgerecht was. Ook werden daar de banden met ons Bakelse zustergilde weer wat steviger aangehaald. Tussendoor gingen de gildebroeders naar het gigantische kermisterrein om daar te genieten van de prachtige kermisattracties of om ergens te genieten van een broodje braadworst, een frietje of een broodje speklap.

Het was weer een hele gezellige dag voor de meegereisde gildebroeders en –zusters van het Sint Jorisgilde en zo te zien ook voor onze Bakelse gildebroeders en -zusters

In Memoriam Stannie Grassens – van Creij

Maandagavond 3 september 2018 is plotseling, in de leeftijd van 75 jaar, overleden onze oud-koningin Stannie Grassens – van Creij.

Stannie was de steun en toeverlaat van oud-koning van het Sint Jorisgilde Antoon Grassens.

Op 16 september 2007 schoot Antoon zich op de Kokse Hoeve tot koning van ons gilde, waarbij hij zijn vrouw Stannie als koningin koos.

Stannie bleef het liefste wat op de achtergrond, maar zorgde er wel voor dat iedereen welkom was in haar huis. Daar werd je altijd hartelijk ontvangen met een kopje koffie en meestal zat er ook wat lekkers bij. Bij het verzujken kon je bij haar altijd aanschuiven voor een lekkere maaltijd. Gastvrijheid en zorg voor de medemens stonden bovenaan in haar leven.

Stannie was met Antoon ook veel op pad voor het gilde. Bijzonder was het prachtige weekend in september 2007 naar Benteler. Zij vertegenwoordigde daar op een mooie en respectvolle wijze het gilde bij de officiële gebeurtenissen.

Ook ondersteunde Stannie haar man tijdens het maken van de vele beelden en beeldjes in onze Sint Joriskapel.

Het Sint Jorisgilde wenst Antoon, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met hoe om te gaan met dit grote verlies en hopelijk putten zij daarvoor de kracht uit herinneringen aan de mooie momenten die ze met Stannie hebben gehad. Wij zullen met veel waardering en respect aan haar blijven denken.

In Memoriam Ties van der Zanden

Op zesentachtigjarige leeftijd is een van onze ouderlingen overleden, maar ook iemand die bij het Sint Jorisgilde was betrokken vanaf het begin dat het gilde weer min of meer ontwaakte uit de winterslaap.

Martien, of Ties zoals hij ook genoemd werd, blies in 1955 samen met Wim van den Eijnde het gilde weer nieuw leven in en Toon Biemans werd kapitein. Men koos in dat jaar Jan Egelmeers als nieuwe deken. In 1958, toen men hem als nieuwe deken koos, voegde ook gilde-coryfee Wim van de Vossenberg zich bij dit groepje en ging men weer naar Koks om een gildekoning te schieten. In 1961 schoot Toon Jaspers zich als eerste tot koning van het Sint Jorisgilde. Het groepje Ties, Wim en Wim werd binnen het gilde soms ook “De drie musketiers” genoemd omdat zij zich altijd en overal lieten zien als er ergens in de regio iets binnen het gildewezen te doen was. Of dit nu binnen hun eigen gilde was of binnen Kring Peelland; zij waren erbij.

Ties met gildebroeder Wim van den Eijnde tijdens de optrekdag van 2010

Ties maakte ook deel uit van het bestuur, als je dat indertijd zo mocht noemen, en bepaalde zo mede wat er allemaal binnen het gilde moest en mocht gebeuren. Hij was van 1962-1964 deken-penningmeester en van 1964-1966 deken-schrijver. Ties, eerst woonachtig in Gemert, verhuisde later, samen met zijn vrouw Lies naar Esch (gemeente Boxtel) om daar aan de Nergena een boerderij te gaan runnen. Het Sint Jorisgilde in Gemert bleef hij altijd trouw. Elk jaar was hij present tijdens de optrekdag en liet zich daar weer volledig bijpraten over het wel en wee van “De Rooi”. Ook trof hij daar natuurlijk weer zijn oude kameraden Wim en Wim en de andere gildebroeders. Helaas sukkelde Ties de laatste jaren wat met zijn gezondheid, maar hij bleef belangstelling tonen voor ons gilde. Wij wensen Lies en de overige familie heel veel sterkte met het overlijden van Ties.

Gouden bruidspaar Frits en Dina Verhoeven

Gouden bruidspaar Frits en Dina

Woensdagavond 18 juli 2018 verzamelden vele gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde zich bij de koningin van het gilde, Paulina Adriaans. Het doel was om het bruidspaar Frits en Dina Verhoeven een vendelgroet te gaan brengen vanwege het heugelijke feit dat ze vijftig jaren getrouwd zijn en om samen met hen een gezellige avond door te brengen. Beide activiteiten zijn zeker gelukt.

Vele gildebroeders en zeker ook gildezusters waren aanwezig om voor café ’t Anker de vendelgroet te aanschouwen, samen met de vele genodigden. De vendeliers lieten, onder het tromgeroffel van de tamboers, hun vendels zwaaien in het late zonlicht. Steeds weer een prachtig gezicht. Na afloop bedankten Frits en Dina de vendeliers en konden zij de felicitaties van de gildebroeders en gildezusters in ontvangst nemen. Zij kregen een heerlijke fles rode wijn, voorzien van een wit schortje met daarop het logo van het Sint Jorisgilde, aangeboden en speciaal voor Dina overhandigde het koningspaar haar een prachtige bos bloemen. Na het gilde was fanfare Sint Lucia aan de beurt voor een gloedvolle serenade. Onze tamboer (en schoonzoon) Grad Welten deed zijn uiterste best op de grote trom om het tempo van de muziek aan te geven. Onze junior-tamboer Fons en zijn broer Nol deden ook een muzikale duid in het zakje om voor opa en oma hun tromkwaliteiten te tonen tussen de muzikanten van de fanfare.

Na de vendelgroet en de serenade werden de feestelijkheden nog lange tijd onder het genot van een drankje en een hapje voortgezet op het terras van ’t Anker. Frits en Dina nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk en bedankt voor jullie gastvrijheid.

Sint Jorisgilde winnaar Kringgildedag Peelland

Senna en Fons in opperste concentratie

Senna en Fons in opperste concentratie

Jaarlijks vindt in Kring Peelland van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilde de Kringgildedag plaats. Bij dit evenement, dit jaar georganiseerd door het Sint Antonius Abt gilde in Mierlo-Hout, komen alle tweeëntwintig gilden uit deze kring bij elkaar om zich te presenteren aan de toeschouwers en elkaar uit te dagen tijdens de verschillende wedstrijden.

De dag begon met een Heilige Mis, gevolgd door een optocht door Mierlo-Hout van alle kleurrijke gilden. Het is steeds weer prachtig om te zien hoe de gilden zich van hun beste kant laten zien in de traditionele kleding en met hun mooie vaandels en trommen. Na deze optocht werd op het voetbalveld van VV Mierlo-Hout de opening verricht door burgemeester Blanksma van Helmond, waarna de massale opmars plaatsvond. Alle gildebroeders en gildezusters trekken dan gezamenlijk op van de ene kant van het veld naar de andere kant, waarbij de tamboers allemaal dezelfde schutsmars slaan; heel indrukwekkend. Na de vendelgroet van alle vendeliers vertrokken gilden naar de uitgang om zich voor te gaan bereiden voor de wedstrijden. Dit zijn wedstrijden vendelen, standaardrijden, trommen, bazuinblazen, boogschieten en schieten voor een nieuwe Kringkoning.

Het Sint Jorisgilde Gemert behaalde vele prijzen, waaronder de belangrijke eerste prijs in het algemeen klassement en in de optocht. Ook de vendeliers André Scheepers in de vendelklasse 40+ en Jan van Thiel in de klasse 50+ behaalden de eerste prijs. Om het geheel af te maken haalden de vendeliers André Scheepers, Joan van de Vossenberg, Ton van Thiel en Jan van Thiel nog de eerste prijs in de klasse “groepsvendelen 4 personen”.

Door de organisatie was er ook voor gezorgd dat de jeugdige gildebroeders een plezierige middag hadden. Zij schoten namelijk voor het neerhalen van de (houten) vogel. De tamboers Senna Adriaans en Fons Welten schoten fanatiek mee voor de prijzen, maar helaas voor hen ging die naar een jeugdige gildebroeder van Sint Servatius gilde uit Lieshout.

Bij het bekendmaken van de prijzen klonk vanuit de gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde een enorm luide winnaarsyell en een applaus van de overige aanwezigen.

Het was weer een hele mooie gildedag waar zeker graag op terug wordt gezien.

Onthulling en inzegening Sint Jorisbeeld

Inzegening Sint Jorisbeeld door pastor van den Bosch

Inzegening Sint Jorisbeeld door pastor van den Bosch

Gemert en omgeving kan weer genieten van een prachtig nieuw beeld gemaakt door beeldhouwer Toon Grassens. Zaterdag 9 juni trokken de gildebroeders en gildezusters vanaf gildehuis Dientje, via de pastorie van de Sint Jan, naar de Sint Joriskapel gelegen aan de Kampen met in hun midden pastor Jos van den Bosch die als taak had een nieuw beeld van Sint Joris in te zegenen dat onthuld zou worden.

Bij de kapel aangekomen ging het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans, samen met de pastor en de giledebroeders en gildezusters naar binnen om het Sint Jorisbeeld te onthullen. Door het verwijderen van de Sint Jorisvlag door het koningspaar kwam het beeld in volle glorie tevoorschijn. Vervolgens zegende pastor van den Bosch het beeld en sprak een gebed uit zoals eerder al gebeurde tijdens de inzegening van de Sint Joriskapel.

Het beeld en reliëf op de achterwand symboliseert de legende van het verhaal van Sint Joris en de draak. In de kapel zal de komende tijd een document komen te liggen waarop de legende en de symboliek van het beeld met achtergrond wordt uitgelegd.

Elk onderdeel is een symbool uit de legende van Sint Joris en de draak; zelfs de knoop in de staart van het paard die aangeeft dat hij een hoge officier was. Ook zijn knecht Mytilene heeft een plaats op het paard gekregen en de draak symboliseert natuurlijk het kwaad dat bestreden moet worden. De Donjon van het Gemertse kasteel afgebeeld, als zijnde de woonplaats van de koning en de koningin met hun dochter Cleolinda , de hoofdpersoon uit de legende.

Ook de hand van God strekt zich uit om Sint Joris bij te staan en te beschermen. De rode tulpen duiden op de bloeddruppels die Sint Joris verloor in de strijd met de draak.

Kortom, het Sint Jorisbeeld completeert het verhaal dat in het kapelletje is gevisualiseerd en is een geweldige aanwinst voor het kapelletje en het Sint Jorisgilde. We hopen dat vele bezoekers ervan mogen genieten tijdens dat belangrijke momentje van rust.

Drukke dag Sint Jorisgilde

Bruidspaar Rob en Kim van de Vossenberg tussen het Sint Jorisgilde

Zaterdag 12 mei 2018 was voor de leden van het Sint Jorisgilde een hele drukke en bijzondere dag. De gehele middag en avond waren de gildebroeders en gildezusters bijeen voor het vieren van een paar bijzondere activiteiten.

Om te beginnen natuurlijk de prachtige bruiloft van deken-schrijver Rob van de Vossenberg en zijn stralende bruid Kim van der Kallen. Rob en Kim werden in de mooi versierde tuin van de Brabantse Hoeve in Volkel door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Uden in de echt verbonden. Zij gaf in een leuke en humorvolle speech het traject aan hoe de liefde langzaam opbloeide tussen de echtelieden. De aanwezigen hoorden Rob en Kim ook het belangrijke ja-woord uitspreken en ook de ringen pasten aan de vingers van bruid en bruidegom. Dit was een teken dat zij voortaan als man en vrouw door het leven gaan.

Inmiddels hadden de gildebroeders en het koningspaar zich opgesteld op de parkeerplaats en trok men op naar het bruidspaar om hen een mooie vendelgroet te brengen. Tijdens het trommen van de vendelwals door de tamboers draaiden de vendeliers hun vaandels voor het echtpaar van de Vossenberg en de aanwezige bruiloftsgasten. Na het overhandigen van een groepsfoto van het gilde en inclusief een afbeelding van Sint Joris met de draak kregen de gildebroeders nog een drankje aangeboden dat men vanwege het warme weer zeker waardeerde.

Snel moesten de gildebroeders naar het volgende adres, namelijk het Boerenbondsmuseum. Daar was het politieke afscheid van rooie gildebroeder Harrie Verkampen. Harrie was bij het gilde een poos standaardrijder en samen met zijn vrouw Anneke waren ze van 1993-1994 het koningspaar van de Rooi Skut. Harrie is nog steeds ouderling van het gilde, een reden om hem een vendelgroet te brengen ter ere van zijn afscheid als zeer gewaardeerd politicus van Gemert en Gemert-Bakel. Samen met Anneke aanschouwde hij de vendeliers die hun vaandels in de volle zon voor hen lieten zwaaien.

Nadat de gildebroeders Harrie hadden gefeliciteerd moesten ze snel naar huis om zich voor te bereiden op het zeer gezellige bruiloftsfeest van Rob en Kim. Het werd nog een prachtige warme avond in de feesttuin van de Brabantse Hoeve. Nogmaals Rob en Kim proficiat namens het Sint Jorisgilde en bedankt voor het gezellige feest.

Nieuwe deken en tamboer bij Sint Jorisgilde

Jeugdtamboer Fons en de nieuwe deken Joost van het Sint Jorisgilde.

Jaarlijks viert het Sint Jorisgilde haar optrekdag rond de patroonsdag van Sint Joris. Op die dag worden de jubilarissen gehuldigd en wordt er door de gildebroeders en gildezusters een nieuwe deken gekozen die dan toetreedt tot het gilde.

Dit jaar begon de dag met een ontbijt bij kapitein Frans van der Burgt. Samen met zijn vrouw Tonnie zorgden zij voor voortreffelijke koffie met broodjes. Als dank brachten de vendeliers in de vroege ochtend een vendelgroet voor het echtpaar van der Burgt, deze keer een bijzondere dag omdat Frans ook nog jubilaris was. Nog een bijzonderheid was de aanwezigheid van een zeer jeugdige nieuwe junior-tamboer in de persoon van Fons Welten, zoon van rooie tamboer Grad Welten en zijn eega Birgit. Fons gaat het tamboerkorps van het Sint Jorisgilde versterken en er voor zorgen dat de toekomst van voor voldoende tamboers gewaarborgd blijft. De hele dag liet hij horen dat hij de schutsmars van het gilde perfect beheerst.

Na de Heilige Mis, wederom zeer waardig voorgegaan door pastor Jos van den Bosch, trok het Sint Jorisgilde naar het gemeentehuis voor een ontvangst door burgemeester Michiel van Veen. Tijdens de speech stond hij ook nog even stil bij het overlijden van voorzitter Ad Verhoeven. Ad heeft veel betekend voor het gilde en dit overlijden heeft veel pijn gedaan maar, zoals de burgemeester het verwoorde, het leven gaat door en het gilde moet verder gaan. Hij sprak ook de jubilarissen van het gilde toe, zijnde kapitein Frans van der Burgt 50 jaar lid, Odilia Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten 25 jaar beschermvrouwe, Ton van Thiel 25 jaar gildebroeder en John van Kessel 12½ jaar gildebroeder. Deze jubilarissen werden bij aankomst in gildehuis nogmaals door deken-schrijver Rob van de Vossenberg, als waarnemend voorzitter, in het zonnetje gezet. Frans kreeg van zijn collega-bestuurders van Kring Peelland nog een extra kringonderscheiding in de vorm van een gouden schildje. Frans is namelijk al jarenlang ook nog deken-schrijver van Kring Peelland. Ook deze ochtend nam het gilde zelf tijd om stil te staan bij het zure verlies van gildebroeder Ad Verhoeven

Om 12 uur werd er gestemd voor een nieuwe deken en daar kwam voor de meesten als verrassend winnaar uit de bus Joost Michiels, in het dagelijkse leven landmeter. Joost is een neef van de deken van 1964, zijnde Wim Michiels.

’s-Middags ging het gilde Joost thuis aan de Teunisbloem installeren door het omhangen van de dekensikkel het opzetten van de hoge dekenhoed en het aansteken van de Goudse pijp om daarna samen op te trekken naar Gildehuis Dientje. Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Joost en de gildebroeders vele malen getrakteerd op een aantal heildrankjes en werd bij aankomst bij het gildehuis nog een vendelgroet gebracht door de vendeliers. Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel gezellige feestavond werd.

Sint Jorisgildedag op zaterdag 29 april

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Nieuwe deken 2017: Jochem Biemans. Wie volgt hem op?

Herdenkingsdag van Sint Joris is op maandag 23 april, de naamdag ter herinnering aan diens sterfdag in het jaar 303. Dat is even geleden. Toch blijven we hiermee doorgaan. Gelukkig maar. Voor het gilde is het een van de enerverendste dagen van het jaar. We vieren op deze dag onze jubilarissen. We vieren de binnenkomst van een nieuwe gildebroeder. We vieren gezamenlijk de maaltijd. We vieren de Gildemis en gedenken daar Sint Joris maar ook de overleden gildeleden van dit gildejaar en al onze overleden gildebroeders en zusters. Bij de overleden gildeleden van afgelopen gildejaar gaan onze gedachten speciaal uit naar gildebroeder Ad Verhoeven. Ook dat maakt de bijzondere dagen van het gilde extra speciaal, helaas. Er is veel te vieren maar ook te gedenken en dat is ook goed zo. Steeds opnieuw geeft dit ons de mogelijkheid om de onderlinge broederschap cq zusterschap, gildeschap te onderhouden, te bevestigen en uit te bouwen.

Feestdag van onze patroonheilige viert ons gilde op zaterdag 29 april. We starten om 7.30 uur bij de kapitein met een gildeontbijt. Om 9.30 uur is de Gildemis in de Sint Jan. Er volgen vendelgroeten aan de voorganger van de Gildemis, de burgemeester en de beschermvrouw. Om 12 uur verkiezen we een Nieuwe Deken en huldigen we onze Jubilarissen. John van Kessel 12½ jaar, Ton van Thiel 25 jaar, Barones Odillia Jurgens Harinxma thoe Slooten 25 jaar en kapitein Frans van der Burgt 50 jaar. Vervolgens na de gezamenlijke maaltijd gaan we de Nieuwe Deken thuis ophalen en begeleiden hem naar ons gildehuis Dientje. Onderweg mag U hem hartelijk feliciteren maar ook is er een receptie om 21 uur waarbij u ook onze jubilarissen de hand mag schudden. Eenieder van harte welkom om van deze gildedag een speciale gildedag te maken.

Barones

Men verwijt ons gilde soms dat wij niet genoeg aandacht besteden aan vrouwen binnen het gilde. Het is terecht een echte mannenclub. Maar oh oh wat is er duidelijk behoefte aan een vrouw die achter cq naast de gildemannen staat. We zeggen dan ook als de vrouw er niet achterstaat het niet lukt om als gildebroeder te kunnen funktioneren. Gelukkig staan de meeste partners volmondig achter de gildebeleving van hun man.

Vrouwen binnen ons gilde, jazeker. Degene die koning schiet kiest een vrouw als zijn koningin. Onze gildekoningin maakt volop deel van de formatie.

Onze barones, dat is een ander verhaal. Zij kwam bij het gilde als onze beschermvrouwe. Wij hadden al een beschermheer, Ferd van Thiel. Een beschermheer beschermt zijn vereniging , gilde met raad en daad. Bijvoorbeeld de gildebeelden bij de Rabobank. Mede door deze beschermheer realiseerde Toon Grassens dit kunstwerk. Ook stond er een beschermvrouwe Maria Helen Edith Ernestina Scheidius-barones van Harinxma thoe Slooten bij deze onthulling, moeder van onze huidige beschermvrouwe. Haar gift betekende een aanzienlijke bijdrage aan dit monument. Haar vader Everardus Hugo Scheidius was waarschijnlijk de eerste beschermheer van ons gilde en tevens van het handbooggezelschap “Doele Wilhelm Tell” uit Gemert.

Deze Everardus ,voorvader van onze barones woonde als laatste kasteelheer in Gemert. Hij bezat niet alleen het kasteel maar ook zo’n 24 boerderijen in Gemert en Erp. Daarbij ook de boerderijen van Vereijken en Kokse hoeve van wijlen Toon van den Boom. Uit overlevering weten we dat onze barones Odillia nog speelde op koks terwijl men de huur ophaalde voor opa Scheidius.

Ondanks diens veronderstelde wrevel met Gemert bleef hij het gilde trouw. Het is mogelijk bijzonder jammer dat hij besloot om Gemert te verlaten. Zijn beweegredenen zouden zijn dat hij geen medestanders kreeg om te streven dat het kanaal Zuid-Willemsvaart ook Gemert zou aandoen. Het toenmalige gemeentebestuur wilde hieraan niet meewerken. Daarop verkocht hij zijn kasteel in 1881 aan de Jezuïten en vertrok letterlijk met de noorderzon. En de rest daarover is u welbekend. De paters van de heilige geest traden er binnen en zijn nu al voor Pinksteren definitief geen eigenaar meer. Hoe anders had het kunnen zijn. Geen gewacht meer bij de Beekse brug. Geen gekrakeel omtrent de invulling van het kasteel en haar omgeving. Een bloeiend Gemert waarbij het huidige Helmond zou verbleken. Moeten we daar rouwig om zijn. Mogelijk wel. Een begijnhofje binnen de ommuurde tuin was zeker gerealiseerd. We hoeven niet meer elders dit gaan bewonderen. Ook een Eifelbrug zou er liggen en mogelijk zelfs een Joris-brücke. Een Sint Joris kathedraal ipv een kapelletje. We weten het niet ; maar wij houden er wel een prachtige beschermvrouwe aan over. Nu al weer 25 jaar. Odilia A.H. Jurgens –barones van Harinxma thoe Slooten. Momenteel bewoont ze landgoed Ryckenbarch te Ruurlo, Gelderland. Odilia we zijn trots op U binnen en tussen ons gilde. Uw bescheidenheid siert U extra maar op onze optrekdag 28 april gaan we U toch extra in het zonnetje zetten. Maar nu eerst Verzuuken zaterdag 21 april en deelname aan optocht Boerenbondsmuseum zondag 22 april.

Jubilarissen 2018 Sint Jorisgilde Gemert

Onze optrekdag geeft ons de gelegenheid om onze jubilarissen voor het voetlicht te halen. En ook dit jaar niet de minsten. We kennen John van Kessel nu ruim 12½ jaar bij ons gilde, een stille kracht en aktief gildebroeder. En we mogen er van uit gaan dat we nog veel langer mogen genieten van zijn aanwezigheid. Als voorbeeld heeft hij niet alleen zijn vader Ricus maar ook zijn opa Jan van Kessel die zich naar vermogen wisten in te zetten voor ons gilde. Vader Ricus als luitenant en wijlen Jan van Kessel als zilverdrager en ook als gewaardeerd bestuurslid. Opa’s gildetrouw vinden we terug zowel bij Ricus als ook John. Als jubilaris John erbij is dan kan je ook op hem rekenen. Het is een echte trouwe gildeman.

Ook trouw aan het gilde is vendelier Ton van Thiel. Ondertussen zelfs 25 jaar. Al enige tijd woont hij in Deurne met Carola van de Beek, de liefde van zijn leven. Gelukkig hield hij ook de liefde voor de schut levend. Niet alleen regelmatig als hoofdvendelier maar ook al weer diverse jaren als bestuurlid. Het is mooi om te constateren dat Ton niet alleen de vrolijke gast weet te zijn bij het gilde maar ook de rustige man in het bestuur. Hij weet veel en kan goed relativeren en gebruikt zonodig zijn humor om ruimte te scheppen zodat eenieder zich op zijn gemak voelt bij Ton. Hij weet goed te onderbouwen hoe wij als gilde verder kunnen en wat we wel en vooral niet behoren te doen. Een mooi man met een voortreffelijke staat van dienst binnen ons gilde. Zijn gewicht komt nagenoeg overeen met het gewicht van de prijzen van het gildezilver dat hij wist te behalen op diverse evenementen. Een gewichtig persoon jazeker.

Ook een mooie staat van dienst bouwde Frans van der Burgt op binnen maar ook buiten ons gilde. Alle drie jubilarissen begonnen als Nieuwe Deken en daarna vendelier. Frans liet dit lijdzaam los omdat het fysiek niet meer kon. Maar Frans ging verder als luitenant, reserve-kapitein, kapitein en ondertussen al tweemaal als de Koning van ons gilde. Samen met partner Tonnie toonden zij zich een waardig koningspaar. Tenslotte weet hij ook nog met verve het kringsecretarisschap van Kring Peelland een eigen invulling te geven die respect oplevert zowel binnen als buiten de kring. Als gilde mogen we ons gelukkig prijzen met iemand zoals Frans in ons midden. Het is een echte gouden gildebroeder.

Er is nog een vierde jubilaris te vieren en wel een vrouw binnen onze gildeformatie. Hoewel er geen vrouw binnen de formatie mocht komen is er toch ruim baan gemaakt voor haar en daarvoor ook haar moeder al. Volgende keer meer over onze beschermvrouwe uit Ruurlo.

De rooi viert

Het Sint Jorisgilde Gemert gaat zich de komende tijd manifesteren in het Gemertse. Wat is er zoal? We komen bijeen in vergadering, ook wel buitencomparitie genoemd. Opluistering verzorgen bij de installatie van onze nieuwe pastoor Schevers. We gaan onze leden uitnodigen, oftewel het “verzuuken” voor de jaarlijkse feestdag van Sint Joris, ook wel onze optrekdag genoemd en we gaan deelnemen aan de optocht van het Boerenbondsmuseum. Een mooi vooruitzicht, maar wel zonder onze gildebroeder Ad Verhoeven. Helaas moeten we zonder hem verder, maar we moeten en we gaan allemaal verder zoals hijzelf ook zeker ons voorgegaan zou zijn. Waarschijnlijk nog intenser dan ooit tevoren vanwege het bijzondere broederschap wat in een gilde leeft.

De hoofddag, de optrekdag, belooft een bijzondere dag te worden. Een nieuw lid komt ons gilde aanvullen, namelijk De Nieuwe Deken 2018. Maar ook eren we een mooi clubje jubilarissen. Vendelier John van Kessel die zich trouw inzet en vanaf zijn dekenschap zo veel mogelijk aanwezig is en blijft. Nu al weer twaalf en een half jaar gildebroeder. Het dubbele aantal weet vendelier Ton van Thiel achter zijn naam te vergaren. Ook hij is volop present en positief aanwezig. Daarbij zit hij al weer meerdere jaren in ons bestuur. Hetzelfde aantal jaren komen we tegen bij onze barones. Ja een echte barones. Zij stamt af van de vroegere eigenaar van het kasteel van Gemert, Everard Scheidius die onze beschermheer was in vroegere jaren. Mevr. Jurgens – van Harinxma thoe Slooten is al 25 jaren onze beschermvrouwe. En tenslotte het dubbele aantal jaren zien we bij onze gouden gildebroeder en tevens kapitein, Frans van der Burgt. Frans is ook bestuurslid van het Sint Jorisgilde en daarbij ook nog secretaris van het regionale kringbestuur. Hij schoot zich al tweemaal tot koning van ons gilde, ooit begon ook hij als Nieuwe Deken en werd al snel vendelier.

Maar eerst dus 5 april de buitencomparitie op Koks, installatie pastor Schevers 8 april,het Verzuuken 21 april, 22 april de optocht van het Boerenbondsmuseum en dan de Optrekdag op zaterdag 28 april.

Beste Ad, we trekken verder op met ons gilde en met jou in onze gedachten.

In Memoriam: Ad Verhoeven

Hoe is het mogelijk? Hoe kan het zijn dat een rooie gildebroeder er niet meer is? Het Sint Jorisgilde is in shock door het plotselinge overlijden van hun vendelier en voorzitter Ad Verhoeven op zo’n jonge leeftijd. Je krijgt een bericht van zijn overlijden en dan staat de wereld even helemaal stil. Je hebt tijd nodig om dit te verwerken; Ad die met hart en ziel betrokken was bij het gilde.

Je gaat even terug in de tijd en bekijkt de historie van Ad binnen het Sint Jorisgilde. Daarin komt naar voren dat Ad in 1979 gekozen werd als nieuwe deken bij de Rooi Skut. Na zijn driejarig dekenschap sloot Ad zich aan bij de vendeliers. Hij was daar zeer geschikt voor want hij stak, qua postuur, met kop en schouders boven de rest uit en beheerste het vendelen tot in de puntjes met als resultaat verschillende prijzen bij gildewedstrijden. Met enkele korte tussenposen, vanwege kleine lichamelijke mankementjes, was hij tot zijn overlijden vendelier.

In 2002 werd Ad in het bestuur gekozen. Eerst als bestuurslid en in 2015 werd hij voorzitter van ons rooie Gemertse gilde. Hij heeft dit altijd met hart en ziel gedaan en had daar ook zeer bepaalde ideeën bij. Ad had tijdens het kringgildefeest in 2010 de leiding over het team “techniek”. Hij heeft er toen mede voor gezorgd dat het een prachtig gildefeest werd. De tenten, de inrichting van de tenten, het decor, het water, de elektriciteit enzovoorts klopte helemaal.

De laatste tijd was hij zeer intensief bezig met de aan- en verkoop van gildegronden en het nieuwe onderkomen van het Sint Jorisgilde aan de Boekelseweg. Daar heeft hij vele uren ingestoken om er voor te zorgen dat het Sint Jorisgilde de toekomst weer volop tegemoet kan zien. Helaas kan hij het eindresultaat zelf niet meer meemaken.

Ad laat een grote leegte achter bij ons gilde, maar uiteraard vooral in zijn gezin wat hem de ruimte bood om het vele werk te doen voor ons gilde. Daarvoor bijzondere dank.

We wensen zijn vrouw Maria, Cor, Rik en Annemiek en hun partners heel veel sterkte toe.

Bezoek aan beschermvrouw Sint Jorisgilde

Op zaterdag 25 november 2017 bracht ons koningspaar, samen met tamboer Toon Opsteen en echtgenote, een bezoek aan onze beschermvrouw Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten te Ruurlo. Hierbij enkele foto’s van de ontvangst door haar, samen met buurman Ton Oskamp.

 

 

 

In memoriam: Anneke van de Laar

Zaterdag 18 november 2017 overleed onze gildezuster Anneke van de Laar in de leeftijd van 85 jaar.
Anneke, dochter van oud-gildebroeder Toon van de Laar werd in Handel geboren op 17 juli 1932. In 1981 werd haar zoon Wiljan als nieuwe deken gekozen van het Sint Jorisgilde.

Alle gildebroeders die bij haar gingen verzüjken voor de optrekdag konden rekenen op een warm gesprek over het gilde. Zij wilde dan graag het wel en wee van de skut vernemen.
Donderdag 23 november heeft een delegatie van ons gilde haar met gilde-eer naar haar laatste rustplaats begeleid. Het Sint Jorisgilde wenst haar kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte met dit grote verlies.

Verbroedering gilden Gemert-Bakel

Afgelopen zaterdag waren de drie Gemert-Bakelse gilden om diverse redenen bij elkaar in het centrum van Gemert. Het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint Antonius en Sebastianusgilde en het Sint Jorisgilde beiden uit Gemert wilden hun onderlinge broederschap verstevigen, een gemeentelijke gildekoning inhuldigen en men wilde burgemeester Michiel van Veen een vendelgroet brengen naar aanleiding van zijn inschrijving in de gemeente Gemert-Bakel en de bewoning van het nieuwe onderkomen in Gemert.

Om met het laatste te beginnen; burgemeester Michiel van Veen heeft zich met zijn vrouw Caroline, hun zoon Bart en dochter Eveline gevestigd in hun nieuwe woning aan de Boekelseweg in Gemert. Zij hebben hun verhuizing vanuit Cuijk afgerond en hebben inmiddels de eerste dagen en nachten in hun nieuwe woning doorgebracht. Reden voor de drie gilden om hen een vendelgroet bij hun nieuwe woning te gaan brengen. Nadat de gilden zich verzameld hadden bij het Rooie Gildehuis Dientje trokken zij in formatie naar de Boekelseweg waar ze hartelijk werden ontvangen door het complete gezin van Veen. Na een kort welkomstwoord van de pater familias Michiel kwamen de vendeliers van de drie gilden naar voren en kozen de tamboers hun positie voor het brengen van een mooie vendelgroet.

Na het bewonderen van de mooie woning, de tuin en omgeving en het nuttigen van de aangeboden zeer smakelijke broodjes vertrok het hele gezelschap, met in hun midden de burgemeester, weer richting het centrum van Gemert voor het schieten van de gemeentelijke gildekoning. Gildebroeder Theo Raaijmakers van het Sint Willibrodusgilde, die drie jaren lang het gemeentelijke koningsschild mocht dragen overhandigde dit schild bij aankomst op het “schietterrein” voor gildehuis Dientje aan burgemeester van Veen en kon begonnen worden met het schieten voor een nieuwe koning. Burgemeester van Veen loste het eerste schot, gevolgd door de koningen en koninginnen van de drie gilden en daarna de overige aangemelde gildebroeders. In totaal deden 58 gildebroeders mee. Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek dat groene gildebroeder Nico Krol het laatste stukje van de vogel eraf had geschoten en zich dus drie jaren lang gildekoning van de gemeente Gemert-Bakel mag noemen. Hij is al een paar keer koning van het Sint Antonius en Sebastianusgilde geweest dus hij kent de klappen van de zweep. Nadat burgemeester van Veen hem het schild had uitgereikt nam hij de felicitaties van de aanwezige gildebroeders en overige aanwezigen in ontvangst.

Na een vendelgroet, gebracht door de vendeliers van alle drie de gilden, werd het tijd om de inwendige mens wat te versterken. In gildehuis Dientje deed men zich te goed aan een prima verzorgde barbecue met bijbehorende drankjes. Het werd een zeer gezellige avond waar het onderlinge gildebroederschap binnen de gemeentelijke gilden zeker weer een stapje hoger is komen te liggen.

Tot slot is zeker een woord van dank op zijn plaats voor de geweldige ontvangst door de familie van Veen en de Gemert-Bakelse gilden wensen hen enorm veel woonplezier in deze prachtige gemeente.

Cor Opsteen nieuwe koning Sint Jorisgilde

Het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans - OpsteenHet was een spannende zondag voor het Sint Jorisgilde Gemert. Zou het gilde een nieuwe keizer krijgen als opvolger van Henricus Jansse van Deursse die zich in 1759 tot keizer schoot? De dag begon zoals altijd met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding, voorgegaan door pater Delisse en diaken van den Bosch. Het was een mooie viering waar door de voorgangers inspirerende woorden werden gesproken. Zij staken de mogelijke nieuwe koningen en keizers een hart onder de riem, want het konings- of keizersambt bij het Sint Jorisgilde is echt een belangrijke erefunctie.

Na in het gildehuis Dientje de inwendige mens verstrekt te hebben trok het Sint Jorisgilde, samen met het zustergilde van Sint Antonius en Sebastianus, op naar de schutsboom die was opgesteld bij de Kokse Hoeve waar traditioneel het koningschieten in Gemert plaatsvindt.

Bij aankomst werd er driemaal om de boom getrokken om de schutsboom te “vrijen” van het kwade. Dit is een jarenlange traditie bij het Gemertse koningschieten. Daarna werd het “oude” koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt ontdaan van hun koninklijke status. De koningsvogel en het koningszilver werden tijdelijk op jukken geplaatst in afwachting van een nieuwe koning.

Voordat het schieten voor een nieuwe koning begon werd er eerst geschoten voor koningskruizen waaraan iedere aanwezige kon meedoen. De koningskruizen werden gewonnen door de rooie gildebroeders Martien en Albert van den Eijnde en gruune gildebroeder Teun Brouwers.

Nadat er een ingewikkelde formule met betrekking tot het schieten voor de koningskruizen op was losgelaten werden de horloges van de loterij gewonnen door Robin Kolle uit Uden en de heren van Katwijk en Elliot uit Gemert. De winnaars van de koningskruizen en horloges proficiat gewenst.

Na dit rustige begin werd de rode koningsvogel op de schutsboom geplaatst en kon het eigenlijke koningschieten beginnen. Een veertiental deelnemers hadden zich gemeld, waaronder ook enkele leden van de Vriendenkring van de Gemertse gilden. Nadat de geestelijke- en wereldlijk overheid en de koningsparen van beide gilden de eerste schoten hadden gelost werd de spanning langzaam opgebouwd. Zouden Frans van der Burgt of Albert van den Eijnde zich tot keizer schieten of hadden anderen het geluk om koning te worden?

Toen de rook uit het geweer was opgetrokken bleek dat het laatste stukje van de vogel, bij het 285ste schot op de schutsboom, er af geschoten was door een ouderling van het Sint Jorisgilde, namelijk Cor Opsteen uit Handel. Dus had het gilde wel een nieuwe koning, maar geen nieuwe keizer.

Cor komt uit een bloedrood gezin. Zijn vader Johan is bijna zeventig jaren gildebroeder geweest, zijn moeder komt uit de gerenommeerde gildefamilie van de Vossenberg en in 1962 was zijn zus Annie koningin samen met koning Theodor van de Vossenberg.

Cor koos zijn zus Paulina Adriaans – Opsteen als zijn koningin. Paulina heeft zich afgelopen jaren enorm ingespannen om een nieuw gildevaandel te borduren. Dit vaandel is in 2015 door haar aangeboden aan het Sint Jorisgilde.

Het was weer een mooie dag voor het Sint Jorisgilde!

Krijgt Sint Jorisgilde een keizer bij het koningschieten?

Koningspaar 2015-2017 Frans en Tonnie van der Burgt

Zondag 16 juli a.s. is het weer zover. Het Sint Jorisgilde Gemert gaat op Koks schieten voor een nieuwe koning. Traditioneel in Gemert is dat het Sint Jorisgilde in de oneven jaren een nieuwe koning gaat schieten want de ambtstermijn van de gildekoning is hier twee jaren.

Zoals ook in 2015 het geval was is het mogelijk dat het Sint Jorisgilde een gildekeizer krijgt. Deze keer kunnen zelfs twee gildebroeders zich tot keizer schieten, namelijk kapitein Frans van der Burgt en tamboer Albert van den Eijnde. Frans schoot zich in 2011 en 2015 tot koning en Albert schoot zich in 2009 en 2013 tot koning. Als een van beiden het laatste stukje van de koningsvogel naar beneden schiet is hij keizer, maar moet eerst twee jaren zijn functie als koning vervullen. Dus pas in 2019 kan Frans of Albert definitief de functie van keizer binnen het gilde uitoefenen. Voordat een van hen de versierselen van keizer worden omgehangen moeten ze eerst aan de drie verplichtingen van het koningschap voldoen, namelijk het schenken van de erewijn bij het gildehuis Dientje, na afloop van zijn of haar koningschap het schenken van een zilveren schild naar vermogen en tenslotte het onderhouden van het koningszilver. Voor hen zal het schieten die zondag heel erg spannend worden, want men is keizer van het gilde voor het leven en er mag maar één keizer zijn binnen het Sint Jorisgilde.

Het zal een historische gebeurtenis worden, want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het gilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is niet uitsluitend een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint.

Het huidige koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt weet inmiddels precies wat het koningschap inhoudt. Zij hebben zich de afgelopen twee jaren steeds weer enorm ingezet voor het gilde en waren bij elke gelegenheid aanwezig. Ook bezochten zij tal van verjaardagen, geboorten en helaas soms ook uitvaarten van gildebroeders en gildezusters. Altijd waren zij present om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde. Toch zal er op zondag 16 juli weer een (voorlopig?) einde komen aan hun koningschap. Zij zullen bij aankomst de koningsvogel, de koninginnevogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnestok neerleggen zodat het gilde op dat moment geen koning en koningin meer in haar midden heeft en begonnen kan worden met het schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden. Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen. De dag begint om 11.00 uur met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.30 uur start het schieten om de koningskruizen en, in afwijking met voorgaande jaren, zal het koningschieten pas om 16.30 uur beginnen op Koks (De Kokse Hoeve). Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.30 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!

Mooi resultaat Sint Jorisgilde Gemert

Op zondag 11 juni j.l. werd de jaarlijkse Kringgildendag van Kring Peelland georganiseerd door het Sint Jorisgilde uit Someren. Ook het Sint Jorisgilde Gemert nam daar aan deel in een zeer warme omgeving.

De temperaturen bereikte bijna 30 graden waardoor het voor de gildebroeders in de dikke pakken behoorlijk afzien was. Maar de optocht door Someren leverde voor het talrijke publiek langs de route prachtige plaatjes op. Alle gilden van Kring Peelland waren aanwezig en ook nog enkele gastgilden uit andere kringen. Van oudsher zijn de gildebroeders en gildezusters uitgedost in zeer kleurrijke kostuums met een eeuwenoude geschiedenis. De gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert, oftewel de Rooi Skut, tonen zich het mooiste in de zon. Dan komt de rode kleur nog beter naar voren; ook nu weer.

Na de optocht, de massale opmars en het slangendefilé begonnen de verschillende wedstrijden. Voor de eerste keer nam het drietal rooie gildebroeders Jan van Erp, Pieter van Erp en Jan van Thiel deel aan het onderdeel kruisboogschieten. Zij behaalden nu nog geen prijzen, maar dat zal in de toekomst zeker nog gebeuren. Wel werden er prijzen behaald in het onderdeel vendelen. Jan van Thiel behaalde de eerste prijs in de vaandelklasse 50+ en bij het groepsvendelen 4/5 personen, bestaande uit Ton van Thiel, Jan van Thiel, John van Kessel en Joan van de Vossenberg, werd ook de eerste prijs behaald. Tot slot werd aan het einde van de middag de prijs voor het beste gilde in de optocht bekend gemaakt en dat werd voor het Sint Jorisgilde Gemert een mooie zevende plaats.

De rooie gildebroeders en gildezusters kunnen weer terugkijken op een prachtige gildedag.

Jochem Biemans nieuwe deken Sint Jorisgilde

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Nadat het Sint Jorisgilde vorige week een mooie vendelgroet gebracht had aan haar gedecoreerde gildebroeder Gerard Lemmens vierde zij zaterdag 29 april j.l. haar jaarlijkse optrekdag. Bij verschillende verenigingen wordt deze dag ook wel de teerdag of de jaardag genoemd, maar bij een Gemerts gilde heet dat de optrekdag.

Het gilde trekt die dag op naar de kerk voor deelname aan de H. Mis, het trekt op naar het gemeentehuis voor een ontvangst door burgemeester van Veen, het trekt op naar Gildehuis Dientje voor de stemming van de nieuwe deken, het trekt op naar de nieuwe deken om hem te installeren en hem op te halen voor een gezellige avond met receptie in het gildehuis. De optrekdag begint in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein. Frits Verhoeven en zijn vrouw Dina serveerden de gildebroeders een heerlijk ontbijt waardoor zij goed aan de lange dag konden beginnen.

Na de H. Mis en ontvangst op het gemeentehuis wordt tijdens de optrekdag om twaalf uur precies de nieuwe deken gekozen door de leden van het Sint Jorisgilde. Op het antieke stemkistje komen een aantal namen van mogelijke nieuwe dekens te staan en kunnen de gildebroeders en gildezusters hun stem uitbrengen. Dit gildejaar werd de 22-jarige Jochem Biemans met een grote meerderheid van stemmen gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Hij komt uit een echte rooie familie, want zijn vader Wichard werd in 1982 gekozen als nieuwe deken en zijn opa Antoon was van 1955 tot 1960 kapitein van het Sint Jorisgilde. Ook bij de familie van zijn moeder Maria stroomt duidelijk rood bloed, want zij stamt af van de familie van den Boom van de Kokse Hoeve. Opa Toon schoot zich in 1995 tot koning van het Sint Jorisgilde en vormde samen met zijn vrouw Mien het koningspaar. Tot op de dag van vandaag wordt voor de nieuwe koning geschoten bij de Kokse Hoeve.

Tijdens de optrekdag worden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat Wim Adriaans en Paulina Adriaans – Opsteen beiden 25 jaar lid, Nellie van de Ligt – Lemmens ook 25 jaar lid en tenslotte de 50-jarige gildebroeder Sjef Egelmeers. Zij allen werden in het gildehuis door kapitein Frits Verhoeven allemaal in het zonnetje gezet. De gouden jubilaris Sjef werd nog op een bijzondere wijze gehuldigd. Hij kreeg door de voorzitter van Kring Peelland, gildebroeder Henk de Hair, de kringonderscheiding opgespeld.

Na de lunch, bestaande uit heerlijke erwtensoep met roggebrood en zult, vertrok het gilde naar de nieuwe deken. Daar werden de gildebroeders hartelijk ontvangen door Jochem en zijn ouders. Nadat de inwendige mens weer was versterkt werd Jochem ingehuldigd als nieuwe deken door hem de dekensikkel om te hangen. Ook werd de Goudse pijp aangestoken met de bedoeling dat deze tot het gildehuis brandende werd gehouden, waarbij hij hulp kreeg van zijn vriendin en zijn zus.

Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Jochem en de gildebroeders vele malen getrakteerd op een aantal heildrankjes en werd bij aankomst bij het gildehuis nog een vendelgroet gebracht door de vendeliers. Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel gezellige feestavond werd onder leiding van de vader van de nieuwe deken, Wichard Biemans.

Koninklijke onderscheiding Gerard Lemmens

Lintje voor Gerard Lemmens

Lintje voor Gerard Lemmens. Vorig jaar kregen twee gildebroeders een koninklijke onderscheiding en dit jaar had onze Koning Willem-Alexander weer een koninklijke onderscheiding klaar liggen voor een rode gildebroeder.

Gerard Lemmens, onze onvolprezen vendelier, is als lid in de Orde van Oranje-Nassau toegevoegd aan het groot aantal gedecoreerden van het Sint Jorisgilde Gemert.

Gerard is tijdens de optrekdag in 1985 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn jaren als nieuwe deken, staande deken en afgaande deken werd hij vendelier. De fijne kneepjes van het vak “vendelier” werden hem bijgebracht en vanaf dat moment draaide Gerard mee in het vendelkorps. Altijd was hij present en bleef hij meestal als een van de laatsten aanwezig om het gepresteerde van die dag te evalueren.

Gerard werd ook benoemd als lid van de “Commissie Koks”. Deze commissie, bestaande uit een combinatie van gruune en rooie gildebroeders, heeft als taak de organisatie van het koningsschieten op Koks te regelen en in goede banen te leiden. Op Gerard kun je altijd rekenen, meestal in een voortrekkersrol. Laat het in orde brengen van het schietterrein maar aan Gerard over.

Hier blijft het niet bij, want bij Gerard thuis is hij ook nog bewaker van veel gilde-attributen die bij hem zijn opgeslagen. Als er iets kapot is of er moeten dingen bijgemaakt worden; Gerard zorgt er voor.

Tegenwoordig is hij ook regelmatig te vinden bij de Sint Joriskapel om, samen met zijn maat Jan, het terrein op orde te houden. Gerard verschijnt dan met zijn tractor en een aanhanger met veel materieel bij de kapel om daar het groen te gaan onderhouden.

Kortom Gerard is een man waar het Sint Jorisgilde trots op is en wij hebben hem dan ook een mooie vendelgroet gebracht ter ere van de koninklijke onderscheiding. Gerard van harte proficiat!!

Optrekdag 2017 en jubilarissen

Jubilarissen trots bij de gildekapel. Vlnr Nellie van der Ligt Lemmens, 25 jaar.Sjef Egelmeers 50 jaar, Paulina en Wim Adriaans beiden 25 jaar lid.

Daar zijn ze weer. Ook dit jaar een respectabel gezelschap. Jarenlang hebben ze zich ingezet voor het Sint Jorisgilde Gemert. Neem Paulina Adriaans, 25 jaar lid . Urenlang werkte zij aan het nieuwe gildevaandel, zelfs in een historisch nog meer verantwoorde vorm. Na te vragen bij onze deskundige gildebroeder Antoon Grassens. Paulina kreeg van haar man de ruimte om de vele uren (2300 en waarschijnlijk wel meer) hieraan door te brengen. Een waarlijk monnikenwerk. Op haar beurt liet Paulina haar man vele uren werken aan onze gildekapel. Op de foto staat Wim, 25 jaar lid, zeer ontspannen voor de muur van de Sint Joriskapel. Hij weet hoe solide deze muur is. Hij bouwde hem namelijk zelf mee op . Hij zou er een lintje voor mogen hebben maar dat verdiende hij al door zijn inzet voor de Mortelse gemeenschap.

Nog een echte Mortelse is Nelly van der Ligt, 25 jaar lid. Ze is een telg uit de familie Lemmens. Een zeer betrokken familie van de rooi schut. Twee van haar broers zijn jarenlang lid van ons gilde. Joan van der Ligt, zoon van Nelly mochten we een aantal jaar geleden binnenhalen als Nieuwe Deken. Nelly bezocht voorheen met haar inmiddels overleden echtgenoot Jan en nu nog steeds trouw onze optrekdag en overige gildeactiviteiten.

Uit de De Mortel verwelkomen we ook jubilaris Sjef, 50 jaar lid. Alweer een echte mortelnaar. Sjef is bij het gilde vooral bekend met zijn liefde voor het vendelen. Persoonlijk wist hij vele prijzen te bemachtigen in de diverse vendelwedstrijden, maar ook bij het groepsvendelen en later zelf als dehoofdvendelier. Diverse vendeliers leerden het vak van hem; van de sjef. Hij kreeg van Maria volop de mogelijkheid om deze hobby te beoefenen en anderen enthousiast te maken bij het oefenen bij hen aan huis. De gastvrijheid van de familie Egelmeers was vanzelfsprekend. Sjef wist zich in 1991 ook nog koning te schieten en hij koos zijn Maria als koningin van ons gilde. Ze maakten mooie dagen mee in ons gilde als koningspaar. Een echt gouden koppel dus.

Onze vier jubilarissen zijn allemaal bereid om in alle bescheidenheid zich naar vermogen volledig in te zetten voor ons gilde op diverse terreinen. Daarvoor zijn en blijven we hen zeer dankbaar. Daarom is het mooi dat we hen van de achtergrond nu ook eens op de voorgrond kunnen plaatsen. En verdiend dat hebben ze dat zeker. Allemaal.

Het lijkt wel of De Mortel alleen maar roodgekleurd is. Dat is natuurlijk niet zo maar nu even wel. Want ook nog aan de Mortelse kant van de Sint Janskerk begroeten we dit jaar onze Nieuwe Deken. Tussen al dat mooie groen van de laatste weken komt duidelijk de rode kleur van ons gilde naar voren en kan het echte mooie weer stralend gaan opstarten.

Feliciteren van de jubilarissen en de Nieuwe Deken graag op onze optrekdag 29 april in Gemert bij Dientje om 21 uur. U bent van harte welkom.

Het programma van de jaarlijkse optrekdag:
Sint Jorisgilde Gemert gaat zaterdag 29 april haar jaarlijkse feestdag vieren. Ons programma voor deze dag ziet er als volgt uit.

7.30 uur Gildebroeders met koningspaar verzamelen zich ten huize van kapitein Frits Verhoeven voor het gezamenlijk ontbijt

9.00 uur Verzamelen in ons gildehuis Dientje.

9.30 uur Gildemis in de kerk Sint Jan met aansluitend vendelgroet aan de voorganger

10.30 uur Bezoek aan de burgemeester met vendelgroet.

11.00 uur Vendelgroet bij Dientje aan onze barones, beschermvrouwe Odillia Van Harinxma thoe Slooten.

12.00 uur Verkiezing van de Nieuwe Deken 2017

13.30 uur Gezamelijke maaltijd en aansluitend naar de Nieuwe Deken

19.30 uur Vendelgroet bij ons gildehuis

21.00 uur Receptie met aansluitend feestavond.

Als gilde willen we er weer een mooie dag van maken. We hopen op een flinke opkomst van u allen. Ons gilde wenst u een aangename dag toe.

Koks – Verzuuken – Optrekdag

Sint Jorisgilde Gemert gaat in Gemert alle leden bezoeken. Tijdens het Verzuuken maakt men alle leden erop attent dat onze Optrekdag , de belangrijkste dag van ons gilde er aankomt. Maar eerst de buitencomparitie op Koks.

BUITENCOMPARITIE 20 april. Op Kokse Hoeve komt het gilde bijeen om de voorbereidingen van zowel het Verzuuken als ook de Optrekdag door te spreken. Tenslotte willen we van onze Sint Jorisdag, onze optrekdag weer een gedenkwaardige dag maken waarin vreugde en verdriet een plek hebben en we onze onderlinge band weer kunnen aanhalen en zo mogelijk verstevigen.

VERZUUKEN 22 april. Onze tamboers gaan tijdens het Verzuuken al vanaf de vroege ochtend alle leden aan de Mortelse kant wakker trommen om hen uit te nodigen voor de H.Mis zaterdag 29 april. En passant beseft men daar dan ook dat de Nieuwe Deken uit hun midden gaat komen. De overige leden gaan in tweetallen alle leden bezoeken. Dit verzuuken is een apart mooie dag binnen ons gildegebeuren. Bij alle gildeleden thuis in een vertrouwde, gezellige sfeer en met respect voor ieders standpunt over het wel en wee van het gilde onderling brainstormen, prakkiseren of gewoon buurten.

OPTREKDAG 29 april. Die dag trekken we als gilde op naar de kapitein voor ons ontbijt, naar de kerk voor de geestelijke verzorging, naar de burgemeester voor ons burgerlijke welgemoed, naar ons gildehuis Dientje voor de inwendige verzorging. Maar ook trekken we op naar een nieuw lid voor het behoud van de toekomst van ons gilde en tenslotte voor het vieren van dit alles trekken we op terug naar ons gildehuis Dientje. Maar bovenal vieren we onze onderlinge broederschap dat we er samen een mooie dag van gaan maken met aandacht voor iedereen in ons gilde en ook degene die er niet bij kunnen zijn en die overleden zijn. Het is nog zo vers dat we als gilde afscheid namen van Mari de Groot, de opa van onze huidige Nieuwe Deken Steef Huijben. Vorig jaar in Elsendorp mochten we Steef begroeten als ons nieuw lid. Het is dan extra zuur dat Mari hier maar zo kort van mocht genieten. Maar Mari deed dit wel met volle teugen. Tevens stemt het ons verdrietig dat deze dagen onze gildezuster Ans Kusters, partner van Jo Kusters uit Elsendorp overleed op veel te jonge leeftijd. We wensen Jo met zijn gezin en familie veel sterkte toe. Al eerder nam ons gilde afscheid van pastor van de Nieuwenhof ook al in Elsendorp. Met al dit afscheid moeten nemen zijn we blij met Steef als nieuwe man uit Elsendorp. Zoveel als mogelijk bezocht hij ons gilde en dat geeft ons mede de overtuiging om door te gaan als gilde.

Dus met het aflossen van Steef. Ook dit jaar gaat een nieuw lid tot ons gilde toe treden. Deze (jonge) man komt uit de Mortelse kant van de auw Gimmerse kerk. Bij het bezoeken van alle leden kunnen we misschien ontdekken waar dit mogelijk gaat gebeuren.

In memoriam: Ouderling Ans Kusters

Wederom is bij het Sint Jorisgilde een ouderling overleden. Kort na het heengaan van sjerpendrager Mari de Groot is ook onze ouderling Ans Kusters overleden in de leeftijd van slechts 58 jaar.

Ans was, samen met haar man Jo, regelmatig aanwezig bij de verschillende activiteiten van het Sint Jorisgilde en ook zeker betrokken bij ons gilde. Ondanks dat ze nog maar redelijk korte tijd ouderling was bij ons gilde wilde ze graag op de hoogte blijven van de activiteiten bij ons gilde.

Ans heeft zich in haar woonplaats Elsendorp zeer verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap op het gebied van de zorg en haar sociale contacten.

Wij wensen haar man Jo en haar kinderen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies en hopelijk putten zij daarvoor de kracht uit herinneringen aan de mooie momenten die ze met Ans hebben gehad. Wij zullen met veel waardering en respect aan haar denken.

In Memoriam: Gildebroeder Mari de Groot

Tot onze grote ontsteltenis is toch nog plotseling overleden onze geweldige rooie gildebroeder Mari de Groot in de leeftijd van 79 jaar. Hoe is het mogelijk dat Mari, die tot het laatste moment altijd aanwezig was bij ons gilde, niet meer onder ons is. Wij kunnen het ons in ieder geval niet voorstellen.

Afgelopen zondag was hij nog aanwezig tijdens de jaarlijkse buitencomparitie van het Sint Jorisgilde in De Mortel en afgelopen woensdag nog tijdens de begrafenis van pastoor Sjef van den Nieuwenhof in Elsendorp. We wisten dat de gezondheid van Mari niet meer optimaal was, maar dat hij zo snel zou komen te overlijden; daar waren we niet op voorbereid.

Mari is bij het Sint Jorisgilde gekomen toen hij deken werd in 1956. Hij woonde toen nog thuis op de boerderij van zijn ouders aan Wolfsbosscheweg in Gemert. Later, toen hij trouwde met Coby zijn ze verhuisd naar Elsendorp. Mari is meer dan zestig jaren actief gildebroeder geweest en was altijd present, meestal samen met zijn vrouw Coby.

Mari werd na zijn dekenschap luitenant, bij de “Rooi Skut” ook wel de “lange jassen” genoemd. Hij heeft veel werk verzet binnen het gilde waaronder ook het verzorgen van de Dagjes Koks waar hij met groot enthousiasme vertelde over het wel en wee van het gildewezen. Hij deed dit met volle overtuiging. Ook tijdens de Heilige Missen droeg Mari zijn steentje bij als misdienaar of koster.

Later werd Mari zilverdrager wat hij ook weer vol energie deed. Telkens ging hij mee als het gilde ergens naar toe ging of er was een gildefeest. De laatste jaren was Mari sjerpendrager van ons gilde en waar mogelijk was hij aanwezig. Mari was tot het laatst toe erg betrokken bij ons Sint Jorisgilde.

Wij zijn blij dat we hem in ons midden mochten hebben als gildebroeder en zeker als mens. Mari stond altijd voor iedereen klaar, meestal samen met Coby.

Wij denken in alle warmte aan Mari terug, want hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde.

Mari bedankt voor de fijne jaren die we met jou mochten hebben en rust zacht.

Alweer een prins in plaats van een koning

Alweer een prins in plaats van een koning bij het Sint Jorisgilde. Was het een paar jaar geleden tamboer Pieter van Erp die gekozen werd als de nieuwe prins carnaval van voetbalvereniging Boerdonk, dit jaar was vendelier Joan van de Vossenberg de gelukkige. 

Hij kwam vrijdag voor carnaval naar voren als prins van de voetbalclub. Hij mocht de voetballers/carnavalsvierders van voetballend Boerdonk voorgaan met de caranavalsdagen 2017. Joan is bij Boerdonk speler en leider van Boerdonk 4.

Zondag 19 februari was er een drukbezochte receptie voor de nieuwe prins en daar ontbraken natuurlijk ook een aantal rode gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde niet. Zij kwamen Joan feliciteren met zijn uitverkiezing en wensten hem een paar prachtige carnavalsdagen toe. Zodra hij het carnavalsgedruis achter zich heeft gelaten kan hij zich met de overige gildebroeders weer op gaan maken voor een prachtig gildejaar waar hij zeker weer zijn best zal doen als vendelier.

Joan namens de gehele Rooi Skut van harte gefeliciteerd met je Boerdonks prinsschap. Proficiat.

Kapellekeswandeltocht in Griebelgrauw 2016

Kapellekestocht 2016De afdeling Gemert van ZLTO heeft dit jaar voor de vierde keer de Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw georganiseerd in samenwerking met onder andere het Sint Jorisgilde. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit evenement weer op de laatste zondag van het jaar gehouden zou worden, maar omdat zowel Kerstmis als Nieuwjaar op een zondag vielen werd het nu verplaatst naar de tweede Kerstdag.

Een paar weken van tevoren gaan enkele gruun- en rooi gildebroeders de borden plaatsen langs de invalwegen van de gemeente Gemert-Bakel zodat iedereen op de hoogte wordt gebracht van dit prachtige evenement. Op de dag zelf komen al vroeg in de ochtend een groot aantal gildebroeders en gildezusters naar de Sint Joriskapel om daar alles klaar te zetten voor de komende wandelaars. In de grote bolvormige tent worden houten vloerplanken gelegd, tafels en stoelen geplaatst, vuurkorven neergezet en de soeppannen reeds klaargezet. Ook de ketels met glühwein staan klaar, evenals de ketels voor de warme chocomel. Bij de ingang van het gildeterrein komen vlaggenmasten te staan met daaraan de bekende rode vlaggen met het witte kruis van het Sint Jorisgilde tezamen met de Nederlandse driekleur. Al met al een geweldig mooi gezicht als je het van een afstandje bekijkt. De Sint Joriskapel staat te stralen!

Gelukkig waren er ’s-middags tijdens de wandeling ook veel gildebroeders en gildezusters om te helpen met uitleg aan wandelaars, uitdelen van soep, chocomel en glühwein. Tevens speelde weer een muziekgezelschap, samengesteld uit leden van Harmonie Excelsior, stemmige Kerstliedjes. Ook de vendeliers en tamboers lieten zich niet onbetuigd, want zij hebben tijdens het evenement enkele vendeldemonstraties gegeven tot waar genoegen van de toeschouwende wandelaars. De soep liet zich heerlijk smaken bij de warmte en het licht van de brandende vuurkorven.

In de prachtig ingerichte kapel met Kerstboom en Kerststal konden de wandelaars verschillende gildeattributen aanschouwen met uitleg van de aanwezige gildebroeders en kon men een kaarsje aansteken. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt.Al met al kunnen we weer terugzien op een hele mooie gildedag die hopelijk nog lang in stand mag blijven.

Doe mee aan de Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw 2016

image1Op Tweede Kerstdag, ofwel zondag 26 december 2016, is het weer zover: De Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw. De start is om 15.30u bij het Boerenbondsmuseum en de deelname is gratis. Vergeet niet onze prachtige Sint Joriskapel te bezoeken. Wij zien u graag!

U doet toch ook mee?!

Inhuldiging burgemeester Michiel van Veen

burgemeester-en-koningspaarBegin 2016 heeft oud-burgemeester Jan van Zomeren afscheid genomen van de gemeente Gemert-Bakel en in tussentijd heeft de heer René van Diessen de taak van waarnemend burgemeester opgepakt. Begin oktober kwam het bericht naar buiten dat de heer Michiel van Veen uit Cuijk door de gemeenteraad werd voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gemert-Bakel. Hij had zijn sporen als wethouder verdiend in de gemeente Cuijk en vanaf 2012 is hij lid van de Tweede-Kamer geweest namens de VVD.

Op 30 november 2016 werd de nieuwe burgemeester, samen met zijn vrouw Caroline, zoon Bart en dochter Eveline, ingehaald in zijn nieuwe gemeente. Zoals het altijd traditie is geweest dragen daar de Gemerts-Bakelse gilden hun steentje zeker aan bij. Om 18.00 uur werden de gildebroeders en het koningspaar van het Sint Jorisgilde bij Dientje verwacht om zich te verzamelen. Tegen half zeven trok men in formatie naar het Ridderplein om zich daar, samen met de gildebroeders van de grûn, op te stellen voor een erehaag. Toen iedereen stond opgesteld hoorde men het tromgeroffel van onze gildebroeders uit Bakel. Zij kwamen precies op tijd om zich tussen de rooi- en grûn gildebroeders te voegen voordat de sirenes van de politie en de brandweer hoorbaar waren. De nieuwe burgemeester was in de brandweerauto, samen met zijn gezin, afgehaald in Elsendorp. Uitgestapt liep de heer van Veen tussen de erehaag van gildebroeders naar het bordes van het gemeentehuis en nam hij zijn eerste applaus in ontvangst.

De vendeliers van de drie gilden stelden zich verspreid over het Ridderplein op voor een vendelgroet, onder begeleiding van de tamboers, aan burgemeester van Veen. Ook de overige aanwezigen konden deze vendelgroet zeker waarderen gezien het applaus dat na afloop over het plein klonk.
Nadat de koningsparen Frans en Tonnie van der Burgt (rooi) en Jan en Toos van Katwijk (grûn) en de koning van het Sint Willibrodusgilde Herman Bouwmans bedankt waren door de burgemeester was het wachten op het Jachthoorn en Trompetterkorps en harmonie Excelsior. Zij gaven een gezamenlijke aubade aan burgemeester van Veen.

Tot slot werden de gildebroeders en de leden van de harmonie en het jachthoorn en trompetterkorps uitgenodigd voor een smakelijk kopje koffie met iets lekkers in de hal van het gemeentehuis. De koningsparen en de kapiteins werden daarna nog uitgenodigd voor de installatie van de nieuwe burgemeester in de raadszaal. We wensen de heer van Veen een mooie en vruchtbare toekomst in onze prachtige gemeente en hopen hem nog regelmatig te ontmoeten tijdens de activiteiten van ons gilde. De eerste uitnodiging voor het koningschieten van ons gilde op de derde zondag van juli heeft hij inmiddels op zak.

Vrienden Gemertse gilden vieren jubileum

Jos Veendrick, samen met Koning Frans en kapitein Frits

Jos Veendrick, samen met Koning Frans en kapitein Frits

Zondag 25 september kwamen vele vrienden van de Gemertse gilden, het Sint Jorisgilde en het Sint Antonius en Sebastianusgilde, bijeen op de Kokse Hoeve om daar hun 40-jarig jubileum te vieren.

De “Vriendenclub van Gemertse gilden” is indertijd ontstaan om meer betrokken te zijn het gildewezen in Gemert en waar mogelijk de twee gilden financieel te ondersteunen. Vele malen kregen de gilden een financiële bijdrage van de Vriendenclub waarvoor men hen erg dankbaar is. Bijkomend voordeel was dat de leden van de Vriendenkring ook mee mochten schieten tijdens het Koningschieten bij beide gilden. Er hebben ook diverse leden zich koning geschoten bij een van de gilden.

Centraal tijdens de jubileumviering was het schieten voor een “Jubileumkoning”. Er stonden een twintigtal vrienden onder de boom om te proberen de rood-groene vogel naar beneden te halen. Er werd goed raak geschoten want bij het 58ste schot brak de vogel door de midden en viel naar beneden. De gelukkige was Jos Veendrick uit de Deel.

Na een pauze en het in ontvangst nemen van de felicitaties, kreeg Jos nog een vendelgroet aangeboden door de vendeliers van de rooi en gruun skut, gadegeslagen door de aanwezigen.
De middag werd afgesloten met een etentje in de Kokse Hoeve en natuurlijk liet men zich dat goed smaken.
De Vriendenclub en beide gilden kunnen terug kijken op een mooie en gezellige middag.

Bekijk de foto’s van de Vriendendag

Fietstocht gildebroeders en gildezusters Sint Jorisgilde

dsc01027Zaterdag 10 september 2016 kwamen, zoals dat al jaren gebruikelijk is bij het Sint Jorisgilde, de gildebroeders en gildezusters bij elkaar voor een gezamenlijke fietstocht en daarop volgend een heerlijke barbecue.

In de middaguren verzamelden zij zich onder het overdekt terras van Birgit en Grad Welten aan de Leemskuilenweg. De fietsen extra gepoetst en sommigen voorzien van elektrische hulpvoorzieningen. Na een kopje koffie of thee vertrok het gezelschap onder leiding van fietsmaster Ton van Thiel richting De Rips. Na een tocht door het bos van de Stippelberg ging het richting Deurne en toen begon bij sommigen iets te dagen voor wat betreft de plaats voor een tussenstop. Ton is enige tijd geleden verhuist naar Deurne en op dit adres wachtten zijn partner Carola met haar ouders de groep op om hen een smakelijk kopje koffie of een ander drankje aan te bieden. Er werd volop over van alles en nog wat gebuurt om na enige tijd de trappers weer omhoog te zetten voor de terugtocht, echter niet alvorens de gastgevers hartelijk te bedanken voor de gastvrijheid.

Via soms moeilijk begaanbare weggetjes en de golfbaan in Bakel ging het weer richting huize Welten waar intussen de slager was geweest voor het brengen van de ingrediënten voor de barbecue. Ook waren er nog verschillende rode gildebroeders en gildezusters bij gekomen die zin hadden in het lekkere eten.

Al snel werd de BBQ van vuur voorzien zodat de uitgehongerde magen gevuld konden worden. De hele avond werd er vlees geroosterd en liet men zich de bijbehorende salades goed smaken. De gastheer en gastvrouw hadden ook gezorgd voor de nodige koele drankjes zodat het culinaire gedeelte compleet was. De avond duurde lang zodat de ouderlingen bijgepraat konden worden over het wel en wee van de Rooi Skut en natuurlijk ook over onderwerpen die niets met het gilde te maken hadden. Na afloop kon iedereen weer zeggen dat het een gezellige avond was geweest waarvoor een bedankje voor Grad en Birgit zeker op z’n plaats is. Grad en Birgit jullie hadden het prima voor elkaar, dankjewel.

Verbroederingsfeest 27 augustus afgelast

VERBROEDERINGSFEEST ZATERDAG 27 AUGUSTUS AFGELAST!!!
Tot onze grote spijt moeten wij jullie meedelen dat het Verbroederingsfeest op zaterdag 27 Augustus niet doorgaat.
VerbrBakel 028

De verbroedering die elke 3 jaar plaatsvindt met de 2 Gemertse Gilden en het Sint Willibrordusgilde uit Bakel wordt dit jaar georganiseerd door het Sint Jorisgilde uit Gemert.
Vanwege een sterfgeval heeft ons zustergilde St. Antonius en St. Sebastianus uit Gemert ook wel bekend als de Gruun Skut zich afgemeld. Uit respect voor de overleden oud-Gildebroeder is besloten om het Verbroederingsfeest in zijn geheel af te lassen.

Alles zou plaatsvinden rondom ons Gildehuis Dientje aan de Kerkstraat in Gemert.
De komend tijd zullen we gaan bekijken wanneer en hoe we dit gaan inhalen.

Gemertse gilden gaan verbroederen met Bakels gilde

Verbroederen BakelElke drie jaar maakt het Sint Jorisgilde zich op voor een verbroedering met de twee andere gilden uit de gemeente Gemert Bakel. Goed bekend is natuurlijk ons zustergilde Sint Antonius en Sint Sebastianus, “de gruun van Gimmert”, maar sinds de fusie van Gemert met Bakel kwam er opeens een derde gilde bij en wel het Sint Willibrordusgilde van Bakel. En nu gaan deze drie gilden gezamenlijk een actieve middag-avond beleven in en rondom ons gildehuis Dientje te Gemert.

Het betreft de derde maal dat we als drie gilden zo bijeen komen. De eerste keer organiseerde “de gruun” deze dag. Toen vond onder andere een schietwedstrijd plaats met kruisboog. Vervolgens was het in Bakel alwaar ook een schietwedstrijd plaatsvond en wel het geweerschieten. Het Sint Jorisgilde gaat nu ook een schietwedstrijd organiseren voor de gemeentelijke gildebroeders en wel bij ons gildehuis. Er is ook een prijs te verdienen bij de wedstrijden. De gemeente stelt een fraai wisselschild beschikbaar wat de winnaar drie jaar bij zich mag dragen. Reeds tweemaal behaalde een Bakelse gildebroeder deze overwinning. Voor de bevordering van de onderlinge broederschap zou het dan natuurlijk goed zijn dat nu een Gemertse gildebroeder deze trofee gaat bemachtigen. De verdere invulling van de dag bestaat uit een drankje en een hapje en een gezellig samenzijn. We zullen het beleven op Zaterdag 27 Augustus 2016.

Het programma van deze dag:

 • 1400H Samenkomst van de 3 Gilden bij Gildehuis Dientje Kerkstraat 9 Gemert
 • 1430H Aftreden van de huidige Gemeentekoning door inleveren van het schild
 • 1500H Aanvang Gemeentekoning Schieten bij Dientje
 • 1700H Huldiging nieuwe Gemeente Koning door de Burgemeester + Vendelgroet
 • 1800H Aanvang Verbroederingsfeest+ BBQ

Sint Jorisgilde naar Kringgildedag Peelland 2016

Door de grote hoeveelheid water werden de wedstrijden Kring Peelland afgelast.

Door de grote hoeveelheid water werden de wedstrijden Kring Peelland afgelast.

Zondagochtend 12 juni j.l. vertrokken een vijfentwintigtal gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert naar Vlierden voor deelname aan de jaarlijkse Kringgildedag van kring Peelland. Het was goed weer en het beloofde een aangename warme dag te worden. Nadat alle gildebroeders en gildezusters van de diverse gilden aanwezig waren vertrok om 12 uur de grote optocht door de straten van Vlierden, eerst door een nieuwbouwwijk en daarna door het historische kern. Er was talrijk publiek opgekomen om de in prachtige kostuums gestoken gildebroeders te aanschouwen en te beoordelen. Het was weer een prachtig kleurrijk geheel wat de gilden lieten zien.

Bij aankomst op het sportveld, waar het evenement zich zou afspelen, stelden de gilden zich voor aan de genodigden en overige aanwezigen. Na de officiële toespraken brachten de vendeliers een vendelgroet gevolgd door het massale slangendefilé over het voetbalveld. Daarmee was eigenlijk ook een einde gekomen aan deze Kringgildedag want er brak een enorm onweer met plensbuien los; de hemelsluizen werden volledig open gezet. Er viel in een uur tijd zoveel water dat het terrein compleet blank kwam te staan. Zelfs in de grote tent liep het water naar binnen zodat men ook daar geen droge voeten hield. Schoenen gingen uit en menige aanwezige sopte door het water.

Dit was een reden voor het organisatiecomité om de geplande wedstrijden niet door te laten gaan. De vendeliers, tamboers, standaardruiters en schutters konden hun materiaal weer inpakken. Helaas maar het kon niet anders. Toch werden er nog prijzen uitgereikt, namelijk de prijzen voor de optocht. Het bleek dat het Sint Jorisgilde weer in de top van kring Peelland meedraaide want een verdiende vierde prijs viel haar ten deel.

Al met al werd het toch nog een mooie gildedag en de gildebroeders hebben nog een paar maanden de tijd om te oefenen want de wedstrijden worden nu gehouden op zondag 11 september.

In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

Onze gildebroeder Wim Scheepers is overleden. Hij heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen en is donderdag 12 mei 2016 van ons heengegaan.

Wim, in 1947 geboren als zoon van vendelier Janus Scheepers en Hendrika van Dijk, werd in 1965 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn dekenschap werd Wim luitenant van het gilde. Toen hij in 2015 vijftig jaar gildebroeder was, werd hij tijdens de optrekdag als gouden jubilaris gehuldigd en kreeg hij van Kring Peelland de oorkonde met de daarbij behorende kring-onderscheiding. Hij was daar terecht trots op.

Wim was een gildebroeder in hart en nieren. Altijd was hij present als er iets bij het Sint Jorisgilde te doen was. Hij heeft enorm veel voor het gilde betekend en altijd kon men een beroep op hem doen. Wij denken hierbij onder andere aan zijn taak als reserve-vaandrig. Vroeg je Wim om de gildevaandel te dragen dan was hij altijd beschikbaar. Wim hielp de kornet als kornetsknecht bij het opzadelen en aftuigen van het paard en als het nodig was begeleidde hij hen. Wim maakte samen met zijn vrouw Diny deel uit van de werkgroep die tijdens de gildefeesten de tentoonstellingen inrichtte. Wim droeg tijdens het door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeest Kring Peelland in 2010 trots het kring-vaandel. Tijdens de bouw van de Sint Joriskapel verrichtte Wim de nodige hand- en spandiensten en hij stak ook zijn handen uit de mouwen als er in de tuin van de kapel gewerkt moest worden. Van 1987 tot 1989 was Wim koning en Diny koningin van het Sint Jorisgilde en schoot hij zich in die periode ook nog een keer als kring-koning.

Een van de hoogtepunten van Wim en Diny was hun reis naar Rome waarbij hij als gildebroeder in audiëntie werd ontvangen door de paus en waarvoor hij het gildevaan uitspreidde zodat de paus er overheen zou kunnen lopen.

Kortom, Wim was iemand waar je altijd een beroep op kon doen.

Wij wensen Diny, André, Miriam, Hermien en de partners heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Koninklijke gildebroeders Theo en Wim

Theo van Gerven

Theo van Gerven

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april 2016 werden twee gildebroeders van ons gilde blij verrast met een koninklijke onderscheiding.

Theo van Gerven, onze vendelier, werd tegen het middaguur in het clubgebouw van GAC (Gemertse Atletiek Club) ontvangen door familie, vrienden en bekenden. Even later stapte daar burgemeester van Diessen binnen met een voor Theo heugelijke mededeling. Na zijn speech kwam hij tot de conclusie dat het de koning heeft behaagd om Theo een koninklijke onderscheiding uit te reiken als lid in de orde Oranje-Nassau.

Wim Adriaans

Wim Adriaans

Ook onze ouderling Wim Adriaans kreeg de koninklijke onderscheiding als lid in de orde Oranje-Nassau uitgereikt door de burgemeester. Dit gebeurde in gemeenschapshuis De Sprak in de Mortel. Wim meende dat hij moest komen omdat een lid van de biljartclub een lintje zou krijgen, maar het bleek dat Wim zelf de gelukkige was.

Het Sint Jorisgilde heeft beide koninklijke gildebroeders ’s-avonds een vendelgroet gebracht en onder het genot van een drankje konden de gildebroeders Theo en Wim feliciteren. Bij deze felicitaties sluiten wij ons van harte aan. Proficiat heren!!

Belevenisvolle optrekdag Sint Jorisgilde 2016

Nieuwe deken Steef met zijn ouders

Nieuwe deken Steef met zijn ouders

Afgelopen zaterdag 23 april vierde het Sint Jorisgilde haar jaarlijkse optrekdag. Een ruim traditioneel ontbijt bij de kapitein Fits Verhoeven sterkte het vertrouwen van de gildebroeders dat de dag prima begon. De eerste vendelgroet viel aan Frits en zijn vrouw Dina ten deel als dank voor het ontbijt. Vervolgens zocht men niet naar de kortste tocht naar gildehuis Dientje, maar naar de meest broederbegripsvolle keus. Het gilde bracht in de vroege ochtend een vendelgroet aan haar zieke gildebroeder Wim Scheepers. Samen met zijn vrouw Diny en zijn voltallige gezin genoot Wim met volle teugen van dit verrassende cadeautje van zijn gilde. Een betere ochtendstart kun je als gilde niet bedenken.

In de gildemis ging pastor Bonten ons voor terwijl het dameskoor tekende voor de muzikale omlijsting. De vendelgroet aan pastoor Bonten kwam goed uit de verf en ook onze huidige burgemeester van Diessen bleek tevreden over zijn vendelgroet. Ook vanuit het Sint Jorisgilde alom tevredenheid over de invulling van onze burgervader die met verve het gilde en zijn jubilarissen wist toe te spreken.

Terug bij Dientje kwam er de naam van een verrassende nieuwe deken op het antieke stemkistje te staan. Mari en Coby de Groot zagen dat hun kleinzoon Steef de keus van het gilde bleek. Mari, die zestig jaar geleden de nieuwe deken was, wilde dit jubileum in stilte voorbij laten gaan maar dat lukte zo niet.

Dit bleek eveneens bij gildebroeder Jan van Erp. Zijn 40 jaar bij de skût wilde zijn gezin niet onopgemerkt voorbij laten gaan en men verraste hem met hun volledige aanwezigheid. Zo kregen gelukkig alle jubilarissen de verdiende aandacht.

Louis Kuijpers mocht, als koperen jubilaris, genieten van de waardering voor zijn inzet bij de organisatie van de dagjes Koks. Zilveren jubilaris John Adriaans kreeg zeker waardering voor zijn terugkeer bij het gilde als actief gildebroeder en zijn invulling bij het begeleiden van zijn zoon Senna als een gewaardeerd jeugdtamboer. Een andere jeugdtamboer die ook de waardering van het gilde verdient is Teun Opsteen, ondertussen 25 jaar bij het gilde. Hij bracht de dodenmars binnen bij het Sint Jorisgilde en wist het niveau van de tamboers op peil te brengen en te houden. Een bijzondere prestatie. Zeker is er ook waardering voor de prestaties van gouden jubilaris Harrie Verkampen. Soms zijn deze ook goud waard voor het gilde. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, maar dat gaat men wel doen want Harrie bood een paard van het Boerenbondsmuseum aan. Dit mag het gilde dan altijd gebruiken mits er een geschikte standaardruiter gevonden wordt. Zeventig jaar bij het gilde viert Anna Bouw – Francissen. Haar familie was in grote getale aanwezig om dit samen met haar te vieren. Haar aanwezigheid bleef dus in het geheel niet onopgemerkt. Het gilde is trots om zo’n levendige jubilaris in haar midden te hebben.

In de namiddag volgt de tocht naar het verre Elsendorp, want dat is de woonplaats van de nieuwe deken. Gebruikelijk is dat het gilde de afstand naar de nieuwe deken te voet aflegt, maar om tijd te winnen is de hulp ingeroepen van de Polder Express bestuurd door Jan Geerts uit het rooie gildegeslacht. Uitgerust kwamen de gildebroeders aan bij de nieuwe deken Steef Huijben waar hen een vrolijke ontvangst ten deel viel. Door het lichaam van Steef loopt zeker rood gildebloed want zowel opa Mari als opa Jos Huijben, gildebroeder bij het Sint Agathagilde in Boekel, zijn zeer actief bij het gildewezen betrokken.

Na de installatie van Steef vertrok het gezelschap weer richting Gemert, waarbij ook de nieuwe vendeliers Joris van den Heuvel en Coen Mickers flink aan de bak moesten. Zij kregen tijdens het brengen van de diverse vendelgroeten meteen een goede vuurdoop want men had regelmatig de wind stevig op de kop.

Het Sint Jorisgilde heeft weer een prachtige optrekdag achter de rug met haar jubilarissen en haar nieuwe gildegroeders Steef, Joris en Koen.

Lente begonnen, dus optrekdag Sint Jorisgilde

De jubilarissen vlnr: Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans

De jubilarissen vlnr:
Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans

De lente is min of meer begonnen en daarmee nadert de jaarlijkse optrekdag van het Sint Jorisgilde. Na een redelijk warme winter begint het bij de rooi gildebroeders en gildezusters wat te kriebelen om weer naar buiten te gaan. In Gemert zegt men wel eens dat de warmere tijden aanbreken zodra de “Rooi” van straat af zijn, dus laten we hopen dat het weer zich daarna van de goede kant laat zien.

Traditiegetrouw als het gilde is, viert men de optrekdag, ook wel jaardag of teerdag genaamd, op de zaterdag na de naamdag van Sint Joris. Dit jaar valt de optrekdag precies op zijn naamdag, zijnde 23 april. De optrekdag is bij het Sint Jorisgilde jaarlijks een van de belangrijkste dagen in het jaar. Men huldigt de jubilarissen en men kiest een nieuwe deken.

De dag begint in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein, gevolgd door een Heilige Mis om 9.30 uur waarin we onze overleden gildebroeder Paul van Gulick en onze overleden gildezusters Jo van den Eijnde- van de Velden en Mien van den Boom – Linders zullen gedenken. Daarna volgt een ontvangst op het gemeentehuis door de wereldlijke overheid. Bij aankomst in het gildehuis Dientje volgt de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar zijn de jubilarissen:

Louis Kuijpers, 12½ jaar geleden werd hij gekozen als nieuwe deken bij het gilde. In de stromende regen trok het gilde met Louis in haar midden naar het gildehuis. Het duurde weer even voordat iedereen weer opgedroogd aan de koffietafel kon beginnen. Momenteel maakt Louis zich zeer verdienstelijk voor de organisatie van de “Dagjes Koks”. Hij regelt dat er altijd voldoende gildebroeders aanwezig zijn bij het koningschieten bij de Kokse Hoeve door enthousiaste deelnemers. Ook draait hij mee in het groepje gildebroeders en gildezuster die de Sint Joriskapel elke dag opent en weer sluit.

Als luitenant (soms ook wel piekendrager genaamd) is hij bijna altijd present als het gilde bijeen komt. We kunnen niet anders zeggen dat Louis een zeer betrokken gildebroeder is.

Teun Opsteen begon 25 jaar geleden als junior-tamboer bij het gilde. Met een flinke tred en stevige tromslagen liep hij voor het gilde uit om, zoals de traditie het zegt, de komst van het gilde aan te kondigen. Teun was jarenlang tamboer en momenteel volgt hij het gilde nauwgezet als ouderling. Als actief gildebroeder liet hij zich op diverse terreinen gelden binnen het gilde. Hij had een zwak voor de oudste gildeleden en dit was ook wederkerig. Teun zette zich volledig in voor het trommen om als groep goed strak voor de dag te komen. En ook individueel behaalde Teun al op zeer jonge leeftijd de hoogste prijzen binnen in de diverse tournooien. Teun gaat altijd voor de volle honderd procent. Hij bracht de dodenmars binnen bij ons gilde en de huidige tamboers namen dit weer van hem over. Teun bedankt nog daarvoor.

John Adriaans, zoon van ouderlingen Wim en Paulina en vader van de vorige jaar aangetreden junior-tamboer Senna, werd in 1991 nieuwe deken en is dus 25 jaar gildebroeder. Na zijn dekenschap werd John actief gildebroeder. Hij blijkt al gauw multi inzetbaar. Zowel als luitenant als ook zilverdrager en tamboer wat nu dus zijn zoon Senna verzorgt. De werkzaamheden noopten hem enige tijd wat rustiger met het gilde om te gaan. Na een periode als ouderling kwam hij vorige jaar samen met zijn zoon weer terug als actieve gildebroeder. John is momenteel zilverdrager.

Harrie Verkampen viert dit jaar bij het Sint Jorisgilde zijn gouden jubileum. Hij begon als standaardrijder maar daar bleef het niet bij. In 1993 schoot hij zich tot koning van het gilde en koos zijn vrouw Anneke als koningin. Drukke tijd voor beiden maar als koningspaar waren ze altijd aanwezig. Vanwege zijn grote betrokkenheid bij de gemeentelijke overheid deed hij daarna een stapje terug en werd ouderling. En natuurlijk ook nog mag vermeld worden de bij hem welbekende daadkracht. In 2000 mochten wij de kringdag organiseren en Harrie wist ons als voorzitter van de organisatie schadevrij door deze grote verantwoordelijkheid te loodsen. Alle lof voor zijn inzet. Op de achtergrond voorziet hij het gilde nog steeds van goede adviezen. Als gilde zijn we dan ook best wel trots met zijn betrokkenheid bij zijn gilde.

Anna Bouw – Francissen is momenteel het oudste lid van het gilde waardoor zij 70 jaar gildezuster is. Als echtgenote van Jan Bouw is zij vanaf haar huwelijk in 1946 betrokken geweest bij het wel en wee van het gilde. Altijd als de gildebroeders bij haar gingen verzujken voor de optrekdag praatte ze

honderduit. Ze wil nog steeds weten hoe het gaat binnen het gilde en toont dit op de dag van vandaag haar betrokkenheid en interesse. Als gilde mogen en zijn we fier op haar als ouderling bij ons gilde

Na de huldiging van de jubilarissen volgt nog de verkiezing van de nieuwe deken op een zeer oud antiek stemkistje waarbij alleen vaststaat dat de deken dit jaar van de Handelse kant komt. We hopen dat we weer een enthousiaste gildebroeder mogen verwelkomen. Nadat het gilde ’s-middags de nieuwe deken gaat afhalen en ter plaatse zal installeren keert men met de nieuwe deken in haar midden terug naar gildehuis Dientje. Onderweg zullen de nodige drankjes worden aangeboden die de gildebroeders dankbaar zullen accepteren.

’s-Avonds om 21.00 uur is er een receptie voor de jubilarissen en de nieuwe deken in gildehuis Dientje.
Hopelijk wordt het een mooie zonnige dag waar de onderlinge broederschap weer duidelijk aanwezig is.

Gemertse Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw 2015

Gemertse Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw 2015

Even een korte pauze met een kop soep voor de wandelaars bij de Sint Joriskapel

Drie jaar geleden werd er door de dorpscommissie van ZLTO Gemert voor de eerste keer een wandeltocht georganiseerd die, in de vroege avond, langs een aantal kapellekes loopt welke Gemert rijk is. Men zocht samenwerking met het Sint Jorisgilde, het gilde van Sint Antonius en Sebastianus en het buurtschap Esdonk waar zich de kapel van de H. Maria Magdalenakapel bevindt. Ook ging men in overleg met het Boerenbondsmuseum omdat men daar de tocht wilde laten beginnen en eindigen en daar bevindt zich ook de H. Gerlachuskapel langs het karrenspoor. Alle kapellen zijn veldkapellen omdat ze in het buitengebied liggen. De wandeltocht noemt men “De kapellekes wandeltocht in griebelgrauw”. Griebelgrauw wil in het Gemerts dialect zeggen: in de schemering.

Het Sint Jorisgilde heeft vanaf het begin haar medewerking gegeven aan dit schitterend evenement. Ook dit jaar was de kapel weer prachtig in beeld en werd, zeker door het mooie weer, door duizenden wandelaars bezocht. In de kapel hadden de gildebroeders een kleine tentoonstelling ingericht met gildeattributen, er stond een kerstboom en de belangstellenden konden er een kaarsje aansteken. Naast de kapel was een grote tent neergezet waarin een orkestje, samengesteld uit leden van Harmonie Excelsior, verschillende kerstliedjes ten gehore bracht. De wandelaars konden ook de inwendige mens versterken door het nuttigen van een kop erwtensoep, glühwein, warme chocomel of een kopje koffie.

Het is prachtig om het lange lint van wandelaars in gele of oranje hesjes te zien aankomen vanaf het Boerenbondsmuseum over het karrenspoor naar de Sint Joriskapel. Na een korte pauze kon men de tocht vervolgen naar de volgende kapellen; totaal ongeveer 9 kilometer lang.

Een aantal keren hebben de vendeliers onder begeleiding van de tamboers, samen met het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, een vendeldemonstratie gegeven voor de wandelaars. Deze hebben kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij het vendelen. Ook onze jeugdige tamboer Senna Adriaans liet horen dat hij de schutsmars heel goed beheerst. Eveneens liet de nieuwe deken Kinoe Verhoeven zien dat hij het laatste half jaar een goede opleiding heeft genoten als toekomstig vendelier. We zijn verheugd dat er binnen het Sint Jorisgilde weer enkele jeugdige gildebroeders bij zijn gekomen, waarmee de toekomst van het gilde weer iets meer is geborgd.

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde Gemert kijken met veel voldoening terug op dit mooie evenement.

Schutterijen- en Gildenoptocht Sittard 2015

SittardSint Jorisgilde Gemert mocht zondag 25 oktober genieten van een prachtige sfeer in de straten van het centrum van Sittard. Zo’n 40 gilden trokken met slaande trom aldaar door het oude stadsgedeelte. Rijendik bleek de publieke belangstelling en alom was er waardering voor de schuttersgilden.

Juist voor ons uit liep een zeer opmerkelijk gekostumeerde groep. Ons gilde liep achter de Gemerts Firebrigade Pipes & Drums, onze eigen brandweer uit Gemert. Ditmaal geen brandblussen behalve mogelijk een binnenbrandje. Neen men vermaakte het publiek met doedelzakmuziek en wel uitgemonsterd in daarbij gepaste kledij. Het Oktoberfeest in Sittard nodigt je uit tot deelname. Niet alleen de gilden, de muziekgroepen en de optredende artiesten tonen door hun kleding een aangepaste uitstraling. Ook de Sittardse bevolking laat zich zien van groot tot klein in de originele lederhosen en dirnljurken.

Het motiveerde enkele van onze medereizigers uit Gemert om ter plekke ook deze uitrusting te bemachtigen en zich de verdere middag en avond volop te kunnen mee laten dragen in het feestgedruis. Het “Van wor ik ben” uit Gemert sloot naadloos aan bij het “von wor ich bin” uit Zitterd. Eenieder kon volop genieten van deze feestende stad. Zo ook onze “aspirant-leden” Coen en Joris dus, vrienden van Nieuwe Deken Kinoe Verhoeven. Bij de verschillende feesttenten stond ook de tent Omroep Limburg waar bezoekers moesten wachten voor een plekje om binnen te mogen. Het was sowieso druk in het centrum van Sittard, zowel in de winkels als op straat en ook op de verschillende kermispleinen.

Bij het schieten om de stadskoning c.q. de Oktoberfeestkoning bleek dat het vizier van de deelnemers danig op de proef werd gesteld. Vanwege de invallende duisternis moest er uiteindelijk nog een zaklamp aan te pas komen om het doelwit duidelijker in beeld te houden. En dit lukte toen alras. De zevende deelnemer na koning Frans van der Burgt van het Sint Jorisgilde wist het beslissende schot te plaatsen. Maar kom, ons gilde zorgde reeds zelf voor een schot in de roos om toch de derde maal te kiezen voor deelname aan Sittard Oktoberfeest. Met veel voldoening keerden de gildebroeders en gildezusters met de bus terug naar begin en eindstation Gildehuis Dientje waar het ook goed toeven was.

Bekijk de foto’s van deze dag hier.

Jan van Thiel, winnende vendelier Sint Jorisgilde

Vendelier JanZondag 13 september 2015 heeft het Sint Jorisgilde Gemert deelgenomen aan de kringgildedag van de kring Markiezaat in het plaatsje Leur, deel uitmakend van de gemeente Etten-Leur. Elk jaar gaat ons gilde, naast deelname aan de kringgildedag van kring Peelland, nog ergens naar een gildefeest. Meestal is dit dan een gildefeest in een andere kring, nu dan kring Markiezaat in het westen van Brabant. Omdat het behoorlijk ver van Gemert verwijderd ligt gingen de gildebroeders en het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt met de bus. Dit gaf de broederschap binnen het gilde een extra stimulans.

’s-Ochtends direct bij aankomst kon het gilde zich opstellen voor de optocht door de gildewijk van Leur. Men kon zich daar goed presenteren aan de plaatselijke bevolking die genoot van alle pracht en praal welke werd aangeboden door de deelnemende gilden. In de middaguren werden de verschillende wedstrijden gehouden zoals vendelen, trommen, bazuinblazen, kruisboogschieten, handboogschieten en zelfs jeu de boules.

Het bleek dat er binnen het Sint Jorisgilde zoveel kwaliteit is dat er weer een winnaar in de bus naar huis zat die hartstochtelijk werd toegezongen door de gildebroeders. Jan van Thiel, reeds winnaar tijdens de afgelopen kringgildedag in Asten, behaalde weer de eerste prijs in de klasse vendelen boven 50 jaar. Proficiat Jan! Welke prijs is behaald voor het algemeen klassement is nog niet bekend want er werd alleen de eerste prijs bekend gemaakt voor het gilde Salvator Mundi uit Oeffelt.

Hiermee werd een druk weekend voor het Sint Jorisgilde afgesloten want vele gildebroeders hebben ook deelgenomen aan de toneelproductie “Van wor ik ben” op donderdag- en vrijdagavond in het Boerenbondsmuseum. Na vele avonden oefenen waren deze première-uitvoeringen de kers op de taart.

In memoriam: Mien van den Boom

Oud-koningin Mien van den Boom

Oud-koningin Mien van den Boom

De Kokse Hoeve is haar koningin kwijt. Mien van den Boom Linders overleed op zaterdag 22 augustus 2015. Zij is onze oud-koningin van 1995 tot 1997. Samen met haar man Toon van den Boom vormde ze het trotse koningspaar van het Sint Jorisgilde Gemert.

Jarenlang oefende Toon volop op kokse hoeve tijdens de dagjes koks aldaar. Echter tevergeefs, steeds moest hij het onderspit delven bij het echte koningschieten. Tot aan 1995. Triomfantelijk begroette hij zijn koningschap op zijn eigen nest en zijn echtgenote Mien vierde met hem mee. Mooi om hen beide mee te maken hoe ze genoten van hun koningschap. Mien genoot volop van het gilde en het gilde van Mien.

Haar betrokkenheid bleef groot ook na het overlijden van haar man. Op de grote feestdagen kon je altijd op haar aanwezigheid rekenen. Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben. We wensen haar familie veel sterkte bij dit verlies.

In memoriam: Jo van den Eijnde

Jo van den Eijnde met haar kinderen

Oud-koningin Jo v.d. Eijnde – v.d. Velden met haar koningskinderen Petra, Bert, Coby en Martien (v.l.n.r.)

Ons gilde neemt afscheid van een oud-koningin. Het betreft de moeder van de koningsfamilie van den Eijnde uit de Deel in Gemert. Moeder Jo van den Eijnde – van der Velden overleed op 11 augustus 2015.

In 1981 was ze de koningin van ons gilde. Haar man en haar vier kinderen volgden haar. Echtgenoot Wim van den Eijnde als koning-gemaal. Dochter Coby als de eerste koningin-koning , Martien en Albert (2x) ook als koning. En tenslotte Petra tweemaal als koningin. We nemen dan ook afscheid van een echte koningsmoeder. Moge zij haar rust vinden bij haar echtgenoot Wim van den Eijnde.

Koningschieten op Koks 2015

Frans v.d. Burgt Koning 2015

Frans en Tonnie v.d. Burgt nieuwe koningspaar Sint Jorisgilde Gemert

Zondag 19 juli vierde kapitein Frans van der Burgt zijn verjaardag en trakteerde zichzelf met het koningschap. Frans wist op Koks het laatste schot te plaatsen op de koningsvogel. Frans koos zijn vrouw Tonnie van der Burgt-Melis als koningin.

De dag begon met de bijeenkomsten van de gilden in de gildehuizen Dientje en De Keizer. Gezamenlijk bezochten we de de H.Mis in de Sint Jan. De voorgangers pater Delissen en pastor van den Bosch maakten er een mooie viering van. Daarna volgde de maaltijd in de gildehuizen om aansluitend naar Kokse Hoeve op te trekken. Aldaar begon het schieten voor de koningskruisen. Het lukte maar niet om voor het koningschieten het eerste blok hout omlaag te krijgen. De aanvang van het koningschieten werd uitgesteld. Tegen half vier ging men dan toch maar beginnen. Pastor van den Bosch vrijde de vogel met het eerste schot en namens de gemeente schoot loco-burgemeester Anke van Extel . De drang van de gegadigden om te schieten bleek zo hoog dat in zeer korte tijd de koningsvogel 248 maal geraakt werd. Frans van der Burgt bleek de gelukkige.

Daarna moesten de koningskruisen nog verschoten worden. Pieter Tielemans bleek de klus te klaren om dat eerste taaie blok met het 225 ste schot beneden te krijgen. Het tweede koningskruis werd na 15 schoten behaald door Hans van den Boomen en Ryan Willems wist na 102 schoten het laatste koningskruis te bemachtigen. Als publieksprijs bleek Wim Adriaans de gelukkige en wel na 68 schoten. Na al dit wapengekletter kon in alle rust het nieuwe koningspaar geïnstalleerd worden. Frits Verhoeven nam de taak van Kapitein Frans van der Burgt over en zorgde voor een waardige installatie.

Oud-koning Albert van den Eijnde schonk een mooi koningschild als afscheid van zijn koningschap samen met zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. Zij vormden de afgelopen jaren een waardig koningspaar bij ons gilde. Niet alleen bij vrolijke gelegenheden maar ook brachten ze als koningspaar de laatste groet aan hun vader Wim van den Eijnde. Bedankt voor jullie inzet voor het gilde. Ons gilde mocht na een versnapering en een hapering bij het boerenbondsmuseum eindelijk ons nieuw koningspaar presenteren bij het gildehuis Dientje. Wat als een druilige dag begon zette zich om in een zonnige dag en zo willen we deze verjaardag van Frans van der Burgt dan ook toevoegen aan de rijke geschiedenis van het gilde.

In Memoriam: Paul van Gulick, ouderling St. Jorisgilde

Paul van Gulick

Paul van Gulick

Woensdag 8 juli 2015 is Paul van Gulick overleden. Hij was altijd als zeer actieve en belangstellende ouderling aan ons gilde verbonden. Samen met zijn vrouw Riny bezocht hij vele evenementen van het Sint Jorisgilde en was altijd zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de skut. Zodra je hem ontmoette was een van zijn eerste vragen “Hoe is ’t met de skut”?

Paul is in 1988 lid geworden van het Sint Jorisgilde op het moment dat zijn zoon George als deken werd gekozen van ons gilde. Helaas heeft het dekenschap van George slechts enkele maanden geduurd omdat hij overleed aan een noodlottig ongeval. Dit was natuurlijk een enorm verlies van hem en Riny.

In 2010 wilde het Sint Jorisgilde in Gemert een Kringgildedag organiseren en wie kon je beter vragen voor het voorzitterschap van dit evenement dan Paul van Gulick? Hij nam deze job graag voor zijn rekening en heeft van dit feest een groot succes gemaakt. Gedreven als hij was motiveerde hij de gildebroeders en gildezusters om er iets moois van te maken. Hij initieerde onder andere een scholenproject waarin de jeugd tijdens dit gildefeest zich kon presenteren als een eigen gilde per school. Trots liepen de kinderen in een grote optocht door Gemert, aandachtig bekeken door Paul. Dit gildefeest waar Paul een grote steen aan heeft bijgedragen roept binnen het gilde nog steeds warme gevoelens oproept.

Tijdens de optrekdagen, de fietstocht met barbecue, de winteravonden en andere activiteiten van het Sint Jorisgilde kon je altijd rekenen op de aanwezigheid van Paul, samen met Riny. Hij voelde zich sterk verbonden met het gilde. Helaas is deze bijzondere man ons nu ontvallen. Het zal een groot gemis zijn voor ons gilde, maar zeker voor zijn vrouw Riny en hun kinderen, partners en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Wij zullen met veel waardering en respect hem herinneren als een zeer betrokken gildebroeder. Hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde.

Paul bedankt!!

Krijgt het Sint Jorisgilde een keizer?

Koningspaar Albert en Petra met moeder en oud-koningin (1981-1982) Jo van den Eijnde – van de Velden.

Koningspaar Albert en Petra met moeder en oud-koningin (1981-1982) Jo van den Eijnde – van de Velden.

Zondag 19 juli a.s. is het weer zover. Het Sint Jorisgilde gaat op Koks schieten voor een nieuwe koning. Traditioneel in Gemert is dat het Sint Jorisgilde in de oneven jaren een nieuwe koning gaat schieten want de ambtstermijn van de gildekoning is hier twee jaren. In enkele media was er sprake van dat dit jaar het Sint Antonius en Sebastianusgilde een nieuwe koning zou schieten, maar nu is toch echt de Rooi Skut aan de beurt.

Dit jaar is kan een heel bijzonder jaar worden, want de huidige koning Albert van den Eijnde heeft er inmiddels twee termijnen als koning opzitten. Indien hij weer het laatste restje van de koningsvogel naar beneden schiet wordt hij keizer van het Sint Jorisgilde. Een historische gebeurtenis want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het gilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Mocht Albert het laatste restje van de vogel eraf schieten dan is hij eerst nog twee jaar koning, want hij moet aan zijn drie verplichtingen als koning kunnen voldoen. Dit zijn het schenken van de erewijn bij aankomst gildehuis (Dientje), het onderhouden van het koningszilver en tot slot bij het aftreden als koning het schenken van een zilveren schild naar vermogen. Na twee jaar wordt hij dan ingehuldigd als keizer. Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint. Ook koning Albert en zijn koningin Petra van Wetten – van den Eijnde hebben zich weer enorm goed van hun taak gekweten. Altijd waren zij er om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde. Telkens als er op hun een beroep werd gedaan waren ze present. Daarnaast is Albert ook nog deken-penningmeester en Petra maakt zich zeer verdienstelijk voor het opknappen van de hoeden en andere hand- en spandiensten voor het gilde. Dit kon eigenlijk ook niet anders want ze komen beiden uit een rooie familie die al meer dan 100 jaar tamboers zijn binnen het gilde.

Toch zal er op zondag 19 juli weer een (voorlopig?) einde komen aan hun koningschap. Zij zullen bij aankomst de koningsvogel, de koninginnenvogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnenstok neerleggen zodat het gilde op dat moment geen koning en koningin meer in haar midden heeft en begonnen kan worden met het schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden. Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen. Deze worden verschoten vóór en na het koningschieten.

De dag zal om 10.00 uur beginnen met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.30 uur zal het koningschieten beginnen op Koks (De Kokse Hoeve). Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.00 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!

Nieuw gildevaandel voor het St. Jorisgilde

Gildevaandel 2015Tijdens de optrekdag op zaterdag 25 april 2015 vond er een speciale gebeurtenis plaats bij het Sint Jorisgilde Gemert, de inzegening van een nieuw gildevaandel.

Het gilde heeft momenteel een tweetal gildevaandels. Het eerste vaandel is gemaakt in 1905. In 1904 brandde het gildehuis De Kroon af en daarmee gingen heel veel gilde-attributen verloren, waaronder ook het gildevaandel. Everard Philip Adriaan Matthias Scheidius, beschermheer het Sint Jorisgilde en tevens eigenaar en bewoner van het kasteel in Gemert, schonk het gilde toen een nieuwe gildevaandel. Het tweede vaandel werd in 1974 gemaakt door de nonnen uit Berkel-Enschot. Waarschijnlijk had het gilde nog wat geld overgehouden van de organisatie van het Landjuweel in 1972 en heeft men toen een nieuw gildevaandel laten maken.

Dit vaandel wordt tot op heden nog steeds gedragen door de vaandeldrager tijdens alle gildeactiviteiten, maar de laatste jaren begon het steeds meer slijtage te vertonen en is het eigenlijk niet meer verantwoord om het nog regelmatig te gebruiken. Tijd voor het gilde om te kijken of een nieuw gildevaandel mogelijk was. Helaas is het borduren van een vaandel een zeer dure aangelegenheid, maar gelukkig kwam er enkele jaren geleden een redster in de nood in de persoon van ouderling Paulina Adriaans – Opsteen. Zij is ook al jaren lid van het Sint Jorisgilde en zij heeft als hobby: borduren. Zij zag het als een uitdaging om een vaandel te borduren van ongeveer 180×180 cm.

In 2012 ging Paulina voortvarend van start en kocht stof (Franse zijde) en garen in voor het nieuwe vaandel. Vele vrije uurtjes zat zij in haar stoel te borduren, voor haar en het gilde gelukkig een grote hobby. In het begin was ze nog bezig met de opdruk van de vlag, maar in een later stadium begon ze aan de gekleurde medaillons. Aan beide zijde van het vaandel is namelijk een ander medaillon afgebeeld. Aan de ene zijde Sint Joris met de draak en aan de andere zijde een afbeelding gerelateerd aan de geschiedenis van Gemert en de Duitse Orde. Deze afbeelding staat ook op de timpaan van het hoofdgebouw van het kasteel in Gemert.

Inmiddels heeft Paulina meer dan 2200 uren geborduurd en is het nieuwe gildevaandel klaar. Tijdens de optrekdag werd in Heilige Mis het nieuwe gildevaandel gepresenteerd en ingezegend door pastor Jos van den Bosch. Paulina droeg toen het vaandel over aan de vaandeldrager van het gilde Hans van den Crommenacker die op die dag ook nog jubilaris was. In ieder geval is het Sint Jorisgilde Paulina ontzettend dankbaar voor het vele werk dat zij gedaan heeft en haar naam zal voor altijd verbonden blijven aan het gildevaandel 2015.

Memorabele optrekdag Sint Jorisgilde Gemert

Deken 2015De optrekdag van het Sint Jorisgilde Gemert kende dit jaar enkele memorabele gebeurtenissen die niet elk jaar voorkomen. Naast de huldiging van de jubilarissen en de verkiezing van de nieuwe deken werd nu ook het nieuwe gildevaandel ingezegend en werd het team van tamboers uitgebreid met een junior-tamboer.

’s-Morgens verscheen tijdens het ontbijt bij kapitein Frans van der Burgt ook de nieuwe junior-tamboer Senna Adriaans. Na enkele weken stevig oefenen was nu de tijd gekomen om zich volledig in het gildepak te presenteren aan het gilde. Hij heeft het prima gedaan, ondanks de grote afstanden die hij heeft gelopen met de zware dieptrom. De toekomst van de tamboers is verzekerd. Tijdens de Heilige Mis werd het nieuwe gildevaandel ingezegend door pastor Jos van den Bosch. De oma van Senna, Paulina Adriaans, had daar de afgelopen jaren vele uren aan besteed. Wij als gilde zijn trots op haar.

Het is bij het Sint Jorisgilde gebruikelijk dat om 12.00 uur gestemd wordt voor een nieuwe deken. Elk jaar wordt er een nieuw lid toegevoegd aan het gilde en die krijgt dan de titel van nieuwe deken. Nadat alle stemmen geteld waren bleek dat Kinoe Verhoeven gekozen is als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. De negentienjarige Kinoe volgt momenteel een opleiding bij de Luchtmobiele Brigade en zal straks ons land gaan verdedigen, een taak die van oudsher ook bij ons gilde ligt.

Na de erwtensoep met zult ging het gilde naar de nieuwe deken waar we hartelijk onthaald werden door Kinoe en zijn familie. Na kennis gemaakt te hebben met Kinoe en zijn ouders werd hij geïnstalleerd als nieuwe deken en trok het gilde weer terug naar het gildehuis. Onderweg volgden vele traktaties aangeboden door diverse toeschouwers langs de kant van de weg. Aangekomen bij het gildehuis Dientje volgde nog een maaltijd, een drukbezochte receptie en een gezellige feestavond. We kunnen in ieder geval terugkijken op een prachtige optrekdag 2015.

Optrekdag 2015 Sint Jorisgilde Gemert

Jubilarissen optrekdag 2015Een van de belangrijkste dagen in het jaar voor een gilde is de zogenaamde optrekdag, dit jaar op zaterdag 25 april. Dit geldt zeker ook voor het Sint Jorisgilde in Gemert, want dit is de dag dat zij haar jubilarissen in het zonnetje zet en de leden een nieuwe deken zullen kiezen. Tevens is dit de dag dat de eed van trouw tijdens de Heilige Mis hernieuwd wordt voor de geestelijke overheid, dat het gilde wordt ontvangen door de burgemeester in het gemeentehuis en een vendelgroet brengt voor de wereldlijke overheid. Al met al een grote feestdag waarbij de onderlinge broederschap zeker wordt verstevigd.

Dit jaar kent het Sint Jorisgilde in totaal 6 jubilarissen, leden die hun sporen binnen het gilde zeker verdiend hebben. Deze jubilarissen zijn:

Antoon van den Boom, 12½ jaar lid. Een telg uit de familie van den Boom van de Kokse Hoeve, waar zowel vader Wim als opa Toon hem voorgingen als zeer betrokken gildebroeders. Ook oma Mien mocht enkele jaren als koningin mee optrekken met het gilde.

Antoon en Stannie Grassens zijn 25 jaar lid van het gilde. Zij waren het koningspaar in de jaren 2007-2009. Antoon heeft zich zeker erg verdienstelijk gemaakt voor de beelden in de Sint Joriskapel die vorig jaar is ingezegend. Ook heeft Antoon zich erg verdiept in de historie van Sint Joris en het Sint Jorisgilde in relatie met de Duitse Orde die in Gemert gezeteld was.

Jo van Schalen is 40 jaar gildebroeder van het Sint Jorisgilde. Als fotograaf kwam Jo ons gilde op de gevoelige plaat zetten. Enkele jaren geleden is hij ook nog de aanjager geweest om de mogelijkheid aan te grijpen om via het vitaliseringsproject binnen de gemeente Gemert-Bakel onze gildekapel te realiseren. Gelukkig geraakte het gilde hiervan overtuigd en nu staat er een waardige Sint Joriskapel.

Hans van den Crommenacker 40 jaar gildebroeder. Zoon van oud-koning Piet van den Crommenacker en oud-koningin Anna. Hans is een van de weinige gildebroeders die al vereeuwigd is in een gildebeeld als vaandeldrager op het Ridderplein te Gemert. Deze beeldengroep, waar ook jubilaris Jo van Schalen deel van uitmaakt, is gemaakt door jubilaris Antoon Grassens. Hans is al jaren de vaandeldrager van het Sint Jorisgilde; een taak die hij vol trots en met waardigheid vervuld.

Wim Scheepers viert zijn gouden jubileum als gildebroeder. In 1965 werd Wim gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Ook Wim komt uit een geslacht met veel rood bloed. Van 1987 tot 1989 vormde hij samen met zijn vrouw Diny het koningspaar en zoon André is momenteel de hoofdvendelier. Wim is bij het Sint Jorisgilde luitenant, maar als vaandrig Hans er vanwege zijn werk niet bij kan zijn, neemt Wim als reserve-vaandrig deze taak op een waardige wijze over. Op Wim kun je altijd een beroep doen als er voor het gilde een klus geklaard moet worden.

Wij als Sint Jorisgilde mogen trots zijn op onze jubilarissen door hun jarenlange betrokkenheid bij het gilde. Alle jubilarissen van harte proficiat en op naar het volgende jubileum!!!

Succesvolle Kapellekeswandeltocht 2014 voor Sint Jorisgilde

Kapellekeswandeltocht in Griebelgrauw 2014 De Dorpscommissie van ZLTO afdeling Gemert heeft in 2014 weer hard gewerkt aan de tweede editie van de Kapellekeswandeltocht in Griebelgrauw, zeker nadat gebleken was dat de eerste wandeltocht in 2013 zo succesvol was geweest en waar zeer veel wandelaars aan hebben deelgenomen. Het landschap rondom de kapel was dit jaar op 28 december prachtig met sneeuw bedekt wat het geheel nog een mooier feeëriek aanzien gaf. Het was mooi om te zien hoe de stoet wandelaars vanaf het Boerenbondsmuseum kwam aangelopen door dit sneeuwlandschap; een prachtig lint van gekleurde hesjes door de sneeuw.

Ook nu weer had het Sint Jorisgilde de volledige medewerking toegezegd aan de organisatie. De Sint Joriskapel is inmiddels een jaar dagelijks geopend en het blijkt dat zeer veel mensen deze kapel bezoeken voor een stiltemoment of om er een kaarsje aan te steken. Het gilde is daarom blij dat ze een bijdrage kan leveren aan dit evenement en dat we het Sint Jorisgilde en de Sint Joriskapel aan vele wandelaars kunnen presenteren.

We hebben de ongeveer 2500 wandelaars welkom geheten in de Sint Joriskapel en hebben hen de mogelijkheid geboden om zich te warmen aan de brandende vuurkorven en om een kop erwtensoep, een bekertje koffie of thee te nuttigen. Voor de kinderen was er ranja en een zak snoep beschikbaar. Men kon ook de kapel en de kleine tentoonstelling van gilde-attributen bezichtigen of een kaarsje aansteken.

De tamboers en vendeliers van het Sint Jorisgilde hebben, onder leiding van de kapitein, voor de deelnemende wandelaars enkele malen een vendeldemonstratie gegeven wat zeker op prijs werd gesteld. In de verte hoorde men aan de slaande trommen waar men naar toe moest.

Tijdens het nuttigen van de soep of koffie kon men genieten van een gelegenheidsorkest onder leiding van Ad Pennings. Zij zorgden voor een warme Kerstsfeer waar de wandelaars zichtbaar van genoten. Velen gingen even op een stoel of bankje zitten om te genieten van de mooie muziek. Ook nu weer willen we de muzikanten hartelijk bedanken voor de muzikale bijdrage aan het welslagen van deze activiteit.

Na afloop, toen alles weer netjes door de enthousiaste gildebroeders en gildezusters was opgeruimd, konden we met trots terugkijken op een prachtige griebelgrauwe avond waar uiteindelijk ook de deelnemende wandelaars van genoten hebben. Wederom was dit weer een zeer geslaagd evenement wat toegevoegd is aan allerlei andere activiteiten in Gemert.

Bekijk de foto’s van de Kapellekeswandeltocht in Griebelgrauw 2014

 

Geslaagde opluistering huwelijk André en Jacqueline

Huwelijk André en JacquelineAls gilde willen we graag diverse gelegenheden bezoeken oftewel aanwezig zijn oftewel mede extra glans geven. We waken er wel graag voor om niet als decoratie gebruikt te worden. Maar daar was afgelopen zaterdag 20 december geen enkele sprake van. Wij mochten ons verheugen om de bruiloft mee te vieren van onze gewaardeerde gildebroeder André met zijn levenspartner Jacqueline van Lankveld. Gewoon prachtig.

In de middaguren trok het gilde in vol ornaat vanuit gildehuis Dientje naar het gemeentehuis. Daar binnenin vond de burgerlijke huwelijksvoltrekking plaats en wij mochten hen buiten opwachten als kersvers bruidspaar. Vanuit het gemeentehuis trokken we in formatie naar de kerk, Sint Jan’s Onthoofding. André en Jacqueline met haar zoontje Stan. Vanuit de vriendengroep stond er een oldtimer vrachtauto plaats en mogelijk voor de gelegenheid vuurrood gekleurd. André als vrachtwagenchauffeur wist hier wel mee op de weg te geraken.

Galant hielp hij zijn bruidje eerst in het gevaarte klimmen en Stan wist reeds zelf in de cabine te geraken. André baande zich een weg in de gildestoet en liet de vendeliers achter zich aansluiten in de gevaarlijke dampen die het vehikel uit zich wist te stoten. Gelukkig hadden wij onze vlaggen, onze vendels bij en konden zo al zwaaiend ons alsnog een weg banen door de dampen en wisten zelfs tijdig de kerk te bereiken. Nog nooit hebben we zo fanatiek gevendeld achter onze hoofdvendelier André in de vrachtwagencabine als deze keer. Maar we hebben het gehaald.

In de kerk vond de dankviering plaats onder de bezielende leiding van Pastor-diaken van den Bosch Op enthousiaste wijze wist hij de gevoelige snaren te raken bij het prille paar. Op een waardige wijze werd het huwelijk bezegeld en kreeg Stan de eer om André te vragen of hij zich ten volle wilde binden aan een samenleving met zowel Jacqueline als hemzelf. “Gelukkig” bleek dit voor André geen enkele aarzeling op te leveren en een volmondig “Ja” kwam over zijn lippen. Een dankbaar applaus klonk op vanuit de aanwezigen tijdens deze viering. Aan het eind van de viering zongen we het bruidspaar ons Sint Jorislied toe met aansluitend lang zullen ze leven met een hiep-hiep hoera wat klonk vanuit de gehele kerk.

Na de dienst trokken de bezoekers de kerk uit om zich te verzamelen achter de kerk. Het gilde met in hun midden het bruidspaar trok als laatste de kerk uit en verzorgde weer en wind dienende een vendelgroet aan het bruidspaar. Tot ieders verrassing kon het gilde daadwerkelijk haar traditioneel cadeau aanbieden. Het bleek op tijd klaar, wat niet echt traditie is bij ons. André en Jacqueline aanvaarden in dankbaarheid de gift van het gilde. Het bruidspaar vertrok met hun rode truck naar de feestzaal in De Mortel en legde daar hun Anker vast in ’t Anker voor de rest van de avond tot in de kleine uurtjes. Ons gilde bezocht de receptie en op het aansluitend feest bleken ook diverse gildebroeders zich in het feestgedruis onder te dompelen.

Bekijk de foto’s van het huwelijk

 

In memoriam: Wim van den Eijnde

In memoriam: Wim van den EijndeIn de nacht van woensdag op donderdag, op 31 juli, overleed gildebroeder Wim van den Eijnde. Hij ging heen met stille trom. En dat zijn we eigenlijk niet gewend van hem. Het overkwam hem. Monter klom hij nog zelf in de ambulance richting Helmond. Daar bleek al ras dat het ernstig was. Gelukkig kon zijn gezin nog tijdig afscheid van hem nemen. En dat zal Wim zeker wel goed doen.

Want Wim hield van volk om zich heen. Gemakkelijk ging hij het gesprek aan. Hij hoorde ook graag het nieuws aan. Zoals al eerder in een artikel geschreven betreft het bij Wim en zijn Jo de zoete inval. “Vat unne stoel” was zowat het eerste wat Wim zei als je binnenkwam. Vervolgens kon het gesprek beginnen. Nooit en te nimmer kwam je zonder gespreksstof te zitten. Altijd bracht Wim wel een nieuw onderwerp ter sprake wat verdere verduidelijking benodigde. Van de skut wist Wim veel, heel veel, heel erg veel en soms wel eens teveel. En ook op papier legde Wim wetenswaardigheden vast over gildezaken. En dat is heel apart voor zijn tijd. Het meeste over het gilde is in verhalen doorverteld en nooit vastgelegd. Wim is, was en blijft één en al skut.

Zijn er opmerkelijkheden te beschrijven over Wim? Uiteraard. Met het gevaar dat niet de markantste zaken aan de orde komen. Dan toch. Wim mag zich het eerste LID VAN VERDIENSTE van het Sint Jorisgilde noemen. Wim staat binnen het gilde bekend als een wandelende encyclopedie. Wim is de langst actieve tamboer binnen de kring Peelland en mogelijk ver daarbuiten. Wim verzorgde voor een aanzienlijk deel dat al de verspreid liggende gildegronden bijeen kwamen en nu de volkstuin Doonheide vormen. Wim leeft in een koningsgezin. Zijn vrouw en vier kinderen vormden allen het koningspaar bij ons gilde. Wim zelf is de eerste Koningsgemaal naast zijn dochter Koning Coby. Wim is niet vereeuwigd bij de gildebeelden voor de Rabobank. Hij bleek toch wat te imposant qua afmeting. Wel is hij vereeuwigd in de verhalen op YouTube “mysteries van Gemert-Bakel” van rasverteller Ad Otten over Gemert en sinds kort pronkt Wim zijn portret als de tamboer van de rooi in de Sint Joris kapel.

Nog iets opmerkelijks is zijn betrokkenheid met de gruun kapel. Jarenlang opende en sloot Wim deze kapel naast zijn voortuin en dagelijks stak hij het eerste kaarsje op ter ere van Sint Antonius. Zo ontving hij ook waardering bij ons zustergilde. Ieder ouder gildelid kent wel verhalen over Wim en kijkt met dankbaarheid terug over zijn inzet voor ons gilde. Wim het gaat je goed. Je bent dan wel met de stille trom vertrokken maar het is wel zeker dat je bij Petrus met slaande trom voor de deur zal staan en die gaat zeker open. Wim bedankt. We wensen echtgenote Jo, zijn kinderen, zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Pastor van den Nieuwenhof 60 jaar priester

Nieuws_pastoor_nieuwenhof_2014Zondag 13 juli 2014 vierde pastor Sjef van den Nieuwenhof in de kerk van Elsendorp zijn 60 jarig priesterfeest. Ook het Sint Jorisgilde was aanwezig om hem aan de pastorie af te halen, hem tijdens de H. Eucharistieviering te begeleiden en hem te begeleiden naar een koffie-uurtje in de Dompelaar om hem daar te feliciteren.

Op zijn eigen onbevangen wijze ging pastor van den Nieuwenhof, of zoals ze in Elsendorp zeggen “Sjef”, voor in de H. Mis. Hij vond het prachtig dat er zoveel kerkgangers waren en dat de kerk zo mooi versierd was. In zijn toespraak memoreerde hij nog dat er in 1954 tijdens zijn eerste H. Mis in de Bernadettekerk in Helmond in totaal 1300 personen waren. Helaas worden deze aantallen nu niet meer gehaald. Ook gaf de pastor aan dat hij een verzoek aan de bisschop had gedaan om de parochie van Elsendorp zelfstandig te laten blijven, maar daar had hij nog geen antwoord op gekregen. Afwachten dus.

Het Sint Jorisgilde bracht na de H. Mis op het kerkplein een vendelgroet voor de jubilerende pastor Sjef wat zeker door hem gewaardeerd werd. Na de vendelgroeten bracht het gilde hem naar de Dompelaar waar de harmonie hem nog trakteerde op een muzikale groet, waarna men allemaal naar binnen ging voor een kopje koffie met cake.

Wij als Sint Jorisgilde wensen Pastor van den Nieuwenhof nogmaals van harte geluk met zijn 60 jarig priesterfeest.
Bekijk hier de foto’s van deze feestelijke bijeenkomst.

Opmerkelijk gildefeest in Groesbeek

Gildefeest Groesbeek 2014Op zondag 22 juni nam het Sint Jorisgilde Gemert deel aan de Kringdag “Rijk van Nijmegen – De Betuwe”. De organisatie verzorgde Sint Hubertus uit Groesbeek-De Horst. Alles bleek tot in de puntjes geregeld. Compliment hiervoor. Dertig gilden cq schutterijen en een kinderschutterij. Meest opmerkelijk was de schutterij van Amsterdam. Deze konden zo aansluiten bij de Nachtwacht van Rembrandt.

Maar er bleken meer opmerkelijke verschillen met het brabants gildefeest. Het koningschieten bijvoorbeeld gebeurde op een houten vogel met duidelijk twee vleugels en een kop. De gastgilden mochten schieten op de kop en vervolgens linker en dan rechtervleugel. Degene die het laatste stuk eraf haalde ontving een herdenkingspenning. De eigen kring schoot voor de gehele vogel. Zo ook voor het prinsschieten, de jeugdkoning. En wat bleek er was ook een vogel voor de gildekoninginnen. En warempel onze koningin Petra van Wetten van den Eijnde wist de kop eraf te schieten en verdiende daarmee een herdenkingspenning.

Om elf uur s’morgens stonden we klaar voor de opening van het gildefeest. Het hoofdterrein bleek met krijtstrepen ingedeeld. Ieder gilde een afgebakend vak. De opening van de schuttersdag vond meteen plaats. Met toespraken het Wilhelmus en schoten uit een kanon. Jeugdvendeliers mochten vervolgens vendelen op muziek voor de enorme hoofdtribune van bijna een halve voetballengte. Geen massale opmars, geen vendelen voor alle vendeliers, laat staan slangendefilé. Men ging over tot een officiëel defilé per gilde cq schutterij. Alle koningsparen verbleven op de hoofdtribune. Van de eerste vijf gilden mochten de commandanten, bij ons kapiteins genoemd, hun koningsparen ophalen om te begeleiden naar de desbetreffende gilden. Vervolgens mochten deze gilden zich gereed maken voor vertrek. Voorop vertrok de Kienderschutterij uit De Horst – Groesbeek. Men marcheerde naast de hoofdtribune en vervolgens door het plaatselijk dorp. Zodra men gildeterrein verliet mocht het eerstvolgend gilde zich klaarmaken. Commandant bent u gereed voor vertrek. Na een korte stilte volgde de mededeling dat men mocht starten.

Bij het verlaten van het gildeterrein ging men met stille trom verder om in het dorp zelf weer op de gewoonlijke wijze verder te gaan. Zo kreeg elk gilde de gelegenheid om zich keurig te presenteren aan de hoofdtribune, begeleid met tekst en uitleg welk gilde het betrof en de bijzonderheden hierover. Tussendoor werden de commandanten gemaand om hun koningsparen op te halen zodat ook deze tijdig bij het gilde waren. Telkens van vijf gilden. De gebruikelijke optocht noemt men aldaar marswedstrijden. Bij terugkomst op het gildeterrein werd de formatie direct ontbonden. Dus niet meer naar het hoofdterrein. Men beoordeelt aldaar zowel het defilé als de marswedstrijden. Deze beoordelingen zijn nog niet in ons bezit. Er vond overigens geen tentoonstelling plaats.

Op het terrein bleken de wedstrijden al in volle gang. Zo waren er bielemanwedstrijden. Gildemannen met grote bijlen trachtten zo snel mogelijk een boomstam doormidden te kappen. Waarschijnlijk een heel kabaal maar reeds voorbij voordat wij erbij uitkwamen. Wel mochten we ons vermaken met de marketentsters, de damens die met de optocht, sorrie de marswedstrijden meelopen met draagmandjes gevuld met lekkers. Zij toonden onder jury beoordeling hoe ze eten en drinken uitserveren aan medegildeleden. Een aandoenlijk geheel met de nodige charme en humor uitgevoerd. Er was veel schieten op allerlei gebied en het vendelen op muziek in wedstrijdvorm was aangenaam om te zien. Ook muziek- en majorettewedstrijden. Voor de Brabantse gilden waren er vendelwedstrijden. Konden we ons toch weer laten zien voor zover mogelijk. Onze vendelgroep is helaas wat minder en behoeft nodig aan nieuwe impulsen

Het betreft een opmerkelijke ervaring deze Kringdag “Rijk van Nijmegen-De Betuwe”

Jubilarissen tonen hun betrokkenheid

nieuws_jubilarissen_optrekdagNiet alleen Pieter van Erp als de Nieuwe Deken beleefde een bijzondere dag bij het Sint Jorisgilde maar ook alle aanwezige jubilarissen genoten extra mee in de feestvreugde van deze bijzondere Koninklijke optrekdag.

Tijdens de H. Mis werden de jubilarissen gefeliciteerd door pastor van Lamoen en toegezongen door de kerkgangers. Bij Dientje sprak kapitein Frans van der Burgt de jubilarissen toe. Het gilde schonk aan al de jubilarissen een zilveren schild wat men opgespeld kreeg door het koningspaar, waarna alle aanwezige gildebroeders en gildezusters hen kwamen feliciteren. Later in de middag vond de ontvangst plaats bij de burgemeester die ook speciaal de jubilarissen wist toe te spreken. Het kon dus niet op. In de avonduren was er ook nog de receptie met aansluitend de feestavond waarbij de Nieuwe Deken en de jubilarissen vele handen mochten schudden.

Het was mooi en Pieter en de jubilarissen zelf toonden zich ook van hun zonnige kant.

De jubilarissen Marianne Geerts, Jolanda van den Eijnde en Wim van Oijen zijn zeer betrokken bij het Sint Jorisgilde en lieten dit tijdens deze dag ook duidelijk blijken.

Paul en Riny van Gulick schonken en schild vanwege hun beider zilveren jubileum. Jos en Helmien van Erp stellen een bedrag ter beschikking aan het gilde om een vaste vlaggenmast te plaatsen bij de aloude nieuwe Sint Joriskapel. Wim van den Boom schonk een schild vanwege zijn robijnen c.q. smaragd oftewel 40 jarig lidmaatschap. Mien van den Boom, moeder van Wim, was ook aanwezig en vierde naar omstandigheden haar diamanten jubileum, 60 jaar dus. Ook zij genoot van de aandacht die haar ten deel viel. En nu de gouden jubilaris Thea van de Vossenberg Hubers. Zij kwam wel met een zeer ontroerende gift. Als aandenken voor alle overleden gildeleden schonk zij een speciale kaars met standaard. Haar wens is dat deze kaars altijd brandt zodra er een activiteit van het gilde plaatsvindt. Een mooi gebaar van Thea en haar gezin om zo de nagedachtenis van niet alleen haar man Wim van de Vossenberg maar alle overleden gildeleden te gedenken. Aandacht voor elkaar is altijd belangrijk maar zeker ook bij de schut. Thea bedankt voor dit mooie voorbeeld. Overigens koning Albert kon door fysieke omstandigheden niet deelnemen en derhalve nam oud koning en broer Martien van den Eijnde de honneurs waar. Gezien de

Tiental Jubilarissen tijdens Optrekdag 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAanstaande zaterdag is het weer zover; dan vindt de jaarlijkse optrekdag van het Sint Jorisgilde Gemert plaats. Het gilde verwelkomt dan niet alleen een nieuwe deken in haar midden, maar huldigt deze dag ook al haar jubilarissen. Hieronder een opsomming van een tiental jubilarissen die aankomende zaterdag 26 april in het zonnetje worden gezet:

Wim van Oijen, zet als dienend voorzitter zijn kwaliteiten bovenmatig in voor het welbevinden van het gilde. Hij trekt de kar. Als gilde moeten we zelfs Wim beschermen om niet teveel zaken naar zich toe te trekken. Kortom een voorzitter waar we erg trots op zijn.
Ook trots zijn we op

Riny en Paul van Gulick, een bijzonder echtpaar uit Elsendorp. Hun gildebestaan begon wel erg dramatisch door het overlijden van hun zoon George van Gulick. Toenmalig Nieuwe Deken George geraakte fataal betrokken bij een ongeluk. Dit blijft een litteken, ook voor ons als gilde. Toch zien we beiden als een tevreden paar bij het gilde. We genieten van de levenswijsheid van deze druk bezette mensen. Gelukkig vond Paul nog tijd voor het voorzitterschap van ons laatste Kringgildefeest in 2010. Niemand ontsnapte aan zijn aandacht. Zelfs een nachtelijk bezoek aan de vrijwillige bewaking door onze gildebroeders tijdens deze gildefeesten, toonde zijn betrokkenheid met het welslagen van deze gildedagen. Hierin slaagde hij volkomen met veelvuldig aan zijn zijde partner Riny als een even betrokken gildevrouw.

Jolanda van den Eijnde Coolen vanaf 1988 bij het gilde. Zij vormde met Martien het koningspaar van 2001 tot 2003. Een dynamisch koningspaar en de eerste uit het gezin van Wim en Jo van den Eijnde. Later volgde nog dochter Coby, zoon Albert en nu wederom Albert met zijn zus Petra. Jolanda bevindt zich in een echt rooi Koningsgezin. Mede dankzij haar inbreng waren zij het koningspaar van den Eijnde een toegevoegde waarde bij het gilde.

Jos en Helmien Berkers, 25 jaar lid. Maar daar kunnen we niets over melden, daar zij zelf notuleren. Vanaf 1992 als deken-schrijver en vendelier. In april 1989 begon Jos als Nieuwe Deken en Helmien automatisch als partner. Beiden dragen het gilde een warm hart toe.

Ad Schouten Koop, partner van Dirk Schouten is 40 jaar bij ons gilde. Samen vormden zij het koningspaar van 1973 tot 1975. Dirk schoot zich koning vanuit de vriendenkring en was secretaris en Ad actief bij de tentoonstellingsgroep. Mede door hun inzet kwam het totale gildeleven op een hoger peil. Dirk onderhield de contacten tussen de gilden en vriendenkring. Ad draagt het gilde een warm hart toe en bleef als vanzelfsprekend erbij ook na het overlijden van haar man Dirk. Het gilde wil Ad Schouten graag eren als jubilaris.

Marianne Geerts van Schijndel. Als partner van Theo Geerts geraakte zij betrokken bij de schut. In maart ‘73 werd ze lid van het gilde. In 2000 verzorgde Marianne de public relations van het kringgildefeest in Gemert. Haar ervaring met de media kwam zeer goed van pas. Zij kende alle wegen om ons gilde in de picture te zetten en daar zijn we haar nog steeds dankbaar voor. Wij vieren dan ook met trots haar jubileum van 40 jaar bij het gilde.

Wim van den Boom. Als Nieuwe Deken kwam hij in 1974 uit de stemming te voorschijn. Dit tot volle tevredenheid van het gilde. Het was een goede stemming toen en ook nu nog zorgt Wim voor een goede stemming op zijn kokse hoeve. Wim vierde mooie gildejaren mee, ook als vendelier. Maar we verwachten hem zeker nog eens te zien als schutter op koks om zijn vader Toon van den Boom als Koning op te volgen.

En tenslotte Thea van de Vossenberg Hubers, kapiteinsvrouwe levenslang. Thea verliet nooit haar schip de rooi schut. Zij bleef dit bevaren ook na het overlijden van haar man Wim van de Vossenberg. Als de eeuwige kapitein van het gilde, bijna 50 jaar was zijn kapiteinschap uitzonderlijk te noemen. Zijn beeltenis staat ingemetseld in onze gildekapel. Eigenlijk zou er Thea bij mogen staan. Dankzij haar inzet, draagkracht kon Wim zich ontwikkelen tot een legendarische kapitein. Thea bereikt onbetwist de status van gouden jubilaris van het Sint Jorisgilde Gemert.

We gaan dit tiental jubilarissen vieren naar vermogen en kunnen daarmee de nieuwe Deken verwelkomen in een warm bad. Het gaat een mooie en koninklijke gildedag worden in Gemert.

Na koningswit & lentegroen tijd voor gilderood

DSC05784

Het gilde trekt weer op. Eenieder lid kreeg het verzoek om op de hoofddag van het gilde op enigerlei wijze aanwezig te zijn. Het Verzuuken vond plaats afgelopen zaterdag 12 april. Het werd een mooie dag waarin we onze onderlinge broederschap verstevigden. We bezochten alle leden om hen te verlossen van alle schulden aan het gilde, om frank en vrij de grote feestdag te kunnen meebeleven.

Op Koningszaterdag 26 april vieren we deze bijzondere dag in het gildejaar. We herdenken dan de geboortedag van Gregorius, van Sint Joris. Tevens herdenken we de overleden gildeleden in het bijzonder Judith Groot-IJpenberg en Jo Geerts van Els van wie we dit jaar afscheid moesten nemen. We vernieuwen de Eed van trouw aan de kerk en verzorgen de vendelgroet aan de kerkelijke en wereldlijke overheid. Oftewel aan de pastor en de burgemeester. Overigens de vendelgroet aan de wereldlijke overheid de burgemeester vindt plaats vroeg in de middag rond half twee. Dit vanwege de eerste Koningsdag viering te Bakel van koning Willem Alexander. Onze Koning van het Sint Jorisgilde Gemert verraste ons onaangenaam. Een plotselinge ziekenhuisopname vanwege hartproblemen. Ondertussen is koning Albert wel weer thuis en gaat zich naar vermogen laten zien op onze optrekdag. Vanaf deze plek wensen wij Albert van den Eijnde een spoedig herstel toe.

Ook meevieren van de optrekdag gaan de diverse jubilarissen. Het betreffen er dit jaar zowaar tien stuks. Allen met hun specifieke bijdrage aan het gilde. Voornaamste bijdrage is de ondersteuning die men bij elke jubilaris terugvindt om het gildegevoel levend te houden. We hopen en verwachten dat op onze optrekdag in ruime mate weer te ondervinden en te genieten van die bijzondere band die we in het gilde kunnen uitstralen naar elkaar en naar de gemertse gemeenschap.

Onze jubilarissen zijn voorzitter Wim van Oijen met 12½ jaar, Riny en Paul van Gulick, voorzitter 2010 kringdag 25 jaar, Helmien en Jos Berkers, dekenschrijver 25 jaar, Marianne Geerts kringdag 2000 PR vrouwe 40 jaar, Ad Schouten koningin aan de zijde van Dirk Schouten 40 jaar en gouden Thea van de Vossenberg Hubers, superondersteuner van oud kapitein Wim van de Vossenberg 50 jaar lidmaatschap.

Wie de eer van Nieuwe Deken ontvangt wordt zaterdag 26 april pas duidelijk.

Programma:

 • 24 april Buitencomparitie Kokse Hoeve om 20.30 uur.
 • 26 april Optrekdag, bijeenkomst bij kapitein Frans en Tonnie van der Burgt om 7.30 uur
 • 27 april Boerenbondsmuseum nr. 64 in de historische optocht

De wijding van de Sint Joriskapel

SONY DSCOp een ontspannen maar ook waardige wijze kon eenieder getuige zijn van de plechtige inzegening die plaats vond in de vertrouwde handen van pastor van Lamoen. Besprenkelt met doopwater en bewierookt door pastor van Lamoen beleeft de Sint Joriskapel de inzegening tot een Godshuis. Voortaan mogen er ook christelijke gebruiken, christelijke tradities plaatsvinden in dit gebouw.

We waren al trots maar nu zijn we ook gesterkt door de geestelijke overheid in de aanwezigheid van pastor van Lamoen dat ons gebouw aanvaard is binnen de kerkelijke gemeenschap. Ook de wereldlijke overheid van Gemert-Bakel in de persoon van burgemeester van Zomeren liet zijn goedkeuring duidelijk blijken over hetgeen er tot stand is gekomen. De grote opkomst van de vele vrijwilligers en sponsoren en daarnaast belangstellenden vanuit niet alleen de gildewereld maakte dat onze tevredenheid ook enige trots toeliet, en dat mag ook. Nogmaals willen we ook vanuit dit artikel onze dank uitspreken over de inzet getoond door alle vrijwilligers, alle sponsoren, alle weldoeners, alle positieve aandacht en aanmoedigingen. De bijdrage vanuit de gemeente gezien vanuit de vitaliseringsmogelijkheden die ons gegund bleken. Het geluk dat we juist toen hierbij nog konden aanschuiven. We voelen het nu ook als onze plicht om zorg te dragen voor een blijvend goede uitstraling van de Sint Joriskapel en haar directe omgeving nu we het recht verkregen om als een gezegende kapel ons te mogen presenteren. Moge het ons extra bemoedigen om voort te gaan als een gildebroederschap dat zich dienstbaar toont voor de gemeenschap maar zeker ook voor elkaar. Zo houden we samen de motivatie levend om de toekomst van een gilde te waarborgen als passend in het verleden, het heden maar vooral ook in de toekomst. Dat de Sint Jorisgilde kapel een vertrouwde plek mag zijn waar mensen tot rust kunnen komen en steun en dankbaarheid aan God kunnen voorleggen. We heten iedereen welkom ongeacht geloofsuiting. Het is een kapel waar iedereen een rustpuntje kan vinden.

Inzegening Sint Joriskapel

nieuws_sintjoriskapelNa enkele jaren noeste arbeid van vele gildebroeders en vrijwilligers is het nu dan zover; op zaterdag 29 maart a.s. om 15.00 uur zal pastor van Lamoen, samen met burgemeester van Zomeren en de leden van het Sint Jorisgilde Gemert, de Sint Joriskapel inzegenen. Dit zal voor het Sint Jorisgilde zeker een historische en feestelijke gebeurtenis zijn.

Al vele jaren was er binnen het Sint Jorisgilde Gemert de wens om een “eigen” kapel te bouwen. In de zeventiger jaren van vorige eeuw zijn er al verschillende initiatieven geweest, maar telkens kon de bouw maar niet beginnen. De plaats van de kapel stond regelmatig ter discussie. De kapel zou geplaatst kunnen worden in de buurt van de blokhut van de scouting of bij de “Zoete Moeder” aan de Heuvel, maar door allerlei oorzaken kon dit geen doorgang vinden.

Enkele jaren geleden kwam er vanuit de gemeente Gemert-Bakel het initiatief om een project “Vitalisering Binnengebied” op te starten waarbij het doel was om de afstand tussen burgers en lokale overheid te verkleinen. Vanuit de burgerij en verenigingen konden projecten worden ingediend die voldeden aan deze doelstelling. Ook het Sint Jorisgilde heeft toen een project ingediend voor de bouw van een kapel. De gemeente Gemert-Bakel heeft haar goedkeuring aan dit project gegeven en daar ook een financiële bijdrage aan gekoppeld waardoor de bouw mogelijk werd en een wens in vervulling kon gaan. Vele vrijwilligersuren zijn er gemaakt om de prachtige kapel te realiseren op de hoek van de Pandelaarse Kampen en de Haag.

Wij als Sint Jorisgilde zijn erg trots op de kapel en hopen dat vele mensen er een rustpuntje vinden in het huidige jachtige leven.

Een wandeling langs het kasteel en langs de kerk van Sint Jans Onthoofding naar de Sint Joriskapel is zeker de moeite waard. Even een kaarsje opsteken en je gedachten laten gaan of een kleine picknick op de bij de kapel geplaatste bankjes is zeker aan te bevelen.

Op onze website staat een mooi foto-overzicht van de bouw van de Sint Joriskapel. Klik hier om deze foto’s te bekijken.