Mooi resultaat Sint Jorisgilde Gemert

Op zondag 11 juni j.l. werd de jaarlijkse Kringgildendag van Kring Peelland georganiseerd door het Sint Jorisgilde uit Someren. Ook het Sint Jorisgilde Gemert nam daar aan deel in een zeer warme omgeving.

De temperaturen bereikte bijna 30 graden waardoor het voor de gildebroeders in de dikke pakken behoorlijk afzien was. Maar de optocht door Someren leverde voor het talrijke publiek langs de route prachtige plaatjes op. Alle gilden van Kring Peelland waren aanwezig en ook nog enkele gastgilden uit andere kringen. Van oudsher zijn de gildebroeders en gildezusters uitgedost in zeer kleurrijke kostuums met een eeuwenoude geschiedenis. De gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert, oftewel de Rooi Skut, tonen zich het mooiste in de zon. Dan komt de rode kleur nog beter naar voren; ook nu weer.

Na de optocht, de massale opmars en het slangendefilé begonnen de verschillende wedstrijden. Voor de eerste keer nam het drietal rooie gildebroeders Jan van Erp, Pieter van Erp en Jan van Thiel deel aan het onderdeel kruisboogschieten. Zij behaalden nu nog geen prijzen, maar dat zal in de toekomst zeker nog gebeuren. Wel werden er prijzen behaald in het onderdeel vendelen. Jan van Thiel behaalde de eerste prijs in de vaandelklasse 50+ en bij het groepsvendelen 4/5 personen, bestaande uit Ton van Thiel, Jan van Thiel, John van Kessel en Joan van de Vossenberg, werd ook de eerste prijs behaald. Tot slot werd aan het einde van de middag de prijs voor het beste gilde in de optocht bekend gemaakt en dat werd voor het Sint Jorisgilde Gemert een mooie zevende plaats.

De rooie gildebroeders en gildezusters kunnen weer terugkijken op een prachtige gildedag.