Lente begonnen, dus optrekdag Sint Jorisgilde

De jubilarissen vlnr: Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans

De jubilarissen vlnr:
Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans

De lente is min of meer begonnen en daarmee nadert de jaarlijkse optrekdag van het Sint Jorisgilde. Na een redelijk warme winter begint het bij de rooi gildebroeders en gildezusters wat te kriebelen om weer naar buiten te gaan. In Gemert zegt men wel eens dat de warmere tijden aanbreken zodra de “Rooi” van straat af zijn, dus laten we hopen dat het weer zich daarna van de goede kant laat zien.

Traditiegetrouw als het gilde is, viert men de optrekdag, ook wel jaardag of teerdag genaamd, op de zaterdag na de naamdag van Sint Joris. Dit jaar valt de optrekdag precies op zijn naamdag, zijnde 23 april. De optrekdag is bij het Sint Jorisgilde jaarlijks een van de belangrijkste dagen in het jaar. Men huldigt de jubilarissen en men kiest een nieuwe deken.

De dag begint in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein, gevolgd door een Heilige Mis om 9.30 uur waarin we onze overleden gildebroeder Paul van Gulick en onze overleden gildezusters Jo van den Eijnde- van de Velden en Mien van den Boom – Linders zullen gedenken. Daarna volgt een ontvangst op het gemeentehuis door de wereldlijke overheid. Bij aankomst in het gildehuis Dientje volgt de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar zijn de jubilarissen:

Louis Kuijpers, 12½ jaar geleden werd hij gekozen als nieuwe deken bij het gilde. In de stromende regen trok het gilde met Louis in haar midden naar het gildehuis. Het duurde weer even voordat iedereen weer opgedroogd aan de koffietafel kon beginnen. Momenteel maakt Louis zich zeer verdienstelijk voor de organisatie van de “Dagjes Koks”. Hij regelt dat er altijd voldoende gildebroeders aanwezig zijn bij het koningschieten bij de Kokse Hoeve door enthousiaste deelnemers. Ook draait hij mee in het groepje gildebroeders en gildezuster die de Sint Joriskapel elke dag opent en weer sluit.

Als luitenant (soms ook wel piekendrager genaamd) is hij bijna altijd present als het gilde bijeen komt. We kunnen niet anders zeggen dat Louis een zeer betrokken gildebroeder is.

Teun Opsteen begon 25 jaar geleden als junior-tamboer bij het gilde. Met een flinke tred en stevige tromslagen liep hij voor het gilde uit om, zoals de traditie het zegt, de komst van het gilde aan te kondigen. Teun was jarenlang tamboer en momenteel volgt hij het gilde nauwgezet als ouderling. Als actief gildebroeder liet hij zich op diverse terreinen gelden binnen het gilde. Hij had een zwak voor de oudste gildeleden en dit was ook wederkerig. Teun zette zich volledig in voor het trommen om als groep goed strak voor de dag te komen. En ook individueel behaalde Teun al op zeer jonge leeftijd de hoogste prijzen binnen in de diverse tournooien. Teun gaat altijd voor de volle honderd procent. Hij bracht de dodenmars binnen bij ons gilde en de huidige tamboers namen dit weer van hem over. Teun bedankt nog daarvoor.

John Adriaans, zoon van ouderlingen Wim en Paulina en vader van de vorige jaar aangetreden junior-tamboer Senna, werd in 1991 nieuwe deken en is dus 25 jaar gildebroeder. Na zijn dekenschap werd John actief gildebroeder. Hij blijkt al gauw multi inzetbaar. Zowel als luitenant als ook zilverdrager en tamboer wat nu dus zijn zoon Senna verzorgt. De werkzaamheden noopten hem enige tijd wat rustiger met het gilde om te gaan. Na een periode als ouderling kwam hij vorige jaar samen met zijn zoon weer terug als actieve gildebroeder. John is momenteel zilverdrager.

Harrie Verkampen viert dit jaar bij het Sint Jorisgilde zijn gouden jubileum. Hij begon als standaardrijder maar daar bleef het niet bij. In 1993 schoot hij zich tot koning van het gilde en koos zijn vrouw Anneke als koningin. Drukke tijd voor beiden maar als koningspaar waren ze altijd aanwezig. Vanwege zijn grote betrokkenheid bij de gemeentelijke overheid deed hij daarna een stapje terug en werd ouderling. En natuurlijk ook nog mag vermeld worden de bij hem welbekende daadkracht. In 2000 mochten wij de kringdag organiseren en Harrie wist ons als voorzitter van de organisatie schadevrij door deze grote verantwoordelijkheid te loodsen. Alle lof voor zijn inzet. Op de achtergrond voorziet hij het gilde nog steeds van goede adviezen. Als gilde zijn we dan ook best wel trots met zijn betrokkenheid bij zijn gilde.

Anna Bouw – Francissen is momenteel het oudste lid van het gilde waardoor zij 70 jaar gildezuster is. Als echtgenote van Jan Bouw is zij vanaf haar huwelijk in 1946 betrokken geweest bij het wel en wee van het gilde. Altijd als de gildebroeders bij haar gingen verzujken voor de optrekdag praatte ze

honderduit. Ze wil nog steeds weten hoe het gaat binnen het gilde en toont dit op de dag van vandaag haar betrokkenheid en interesse. Als gilde mogen en zijn we fier op haar als ouderling bij ons gilde

Na de huldiging van de jubilarissen volgt nog de verkiezing van de nieuwe deken op een zeer oud antiek stemkistje waarbij alleen vaststaat dat de deken dit jaar van de Handelse kant komt. We hopen dat we weer een enthousiaste gildebroeder mogen verwelkomen. Nadat het gilde ’s-middags de nieuwe deken gaat afhalen en ter plaatse zal installeren keert men met de nieuwe deken in haar midden terug naar gildehuis Dientje. Onderweg zullen de nodige drankjes worden aangeboden die de gildebroeders dankbaar zullen accepteren.

’s-Avonds om 21.00 uur is er een receptie voor de jubilarissen en de nieuwe deken in gildehuis Dientje.
Hopelijk wordt het een mooie zonnige dag waar de onderlinge broederschap weer duidelijk aanwezig is.