Sint Jorisgilde naar Kringgildedag Peelland 2016

Door de grote hoeveelheid water werden de wedstrijden Kring Peelland afgelast.

Door de grote hoeveelheid water werden de wedstrijden Kring Peelland afgelast.

Zondagochtend 12 juni j.l. vertrokken een vijfentwintigtal gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert naar Vlierden voor deelname aan de jaarlijkse Kringgildedag van kring Peelland. Het was goed weer en het beloofde een aangename warme dag te worden. Nadat alle gildebroeders en gildezusters van de diverse gilden aanwezig waren vertrok om 12 uur de grote optocht door de straten van Vlierden, eerst door een nieuwbouwwijk en daarna door het historische kern. Er was talrijk publiek opgekomen om de in prachtige kostuums gestoken gildebroeders te aanschouwen en te beoordelen. Het was weer een prachtig kleurrijk geheel wat de gilden lieten zien.

Bij aankomst op het sportveld, waar het evenement zich zou afspelen, stelden de gilden zich voor aan de genodigden en overige aanwezigen. Na de officiële toespraken brachten de vendeliers een vendelgroet gevolgd door het massale slangendefilé over het voetbalveld. Daarmee was eigenlijk ook een einde gekomen aan deze Kringgildedag want er brak een enorm onweer met plensbuien los; de hemelsluizen werden volledig open gezet. Er viel in een uur tijd zoveel water dat het terrein compleet blank kwam te staan. Zelfs in de grote tent liep het water naar binnen zodat men ook daar geen droge voeten hield. Schoenen gingen uit en menige aanwezige sopte door het water.

Dit was een reden voor het organisatiecomité om de geplande wedstrijden niet door te laten gaan. De vendeliers, tamboers, standaardruiters en schutters konden hun materiaal weer inpakken. Helaas maar het kon niet anders. Toch werden er nog prijzen uitgereikt, namelijk de prijzen voor de optocht. Het bleek dat het Sint Jorisgilde weer in de top van kring Peelland meedraaide want een verdiende vierde prijs viel haar ten deel.

Al met al werd het toch nog een mooie gildedag en de gildebroeders hebben nog een paar maanden de tijd om te oefenen want de wedstrijden worden nu gehouden op zondag 11 september.

In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

Onze gildebroeder Wim Scheepers is overleden. Hij heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen en is donderdag 12 mei 2016 van ons heengegaan.

Wim, in 1947 geboren als zoon van vendelier Janus Scheepers en Hendrika van Dijk, werd in 1965 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn dekenschap werd Wim luitenant van het gilde. Toen hij in 2015 vijftig jaar gildebroeder was, werd hij tijdens de optrekdag als gouden jubilaris gehuldigd en kreeg hij van Kring Peelland de oorkonde met de daarbij behorende kring-onderscheiding. Hij was daar terecht trots op.

Wim was een gildebroeder in hart en nieren. Altijd was hij present als er iets bij het Sint Jorisgilde te doen was. Hij heeft enorm veel voor het gilde betekend en altijd kon men een beroep op hem doen. Wij denken hierbij onder andere aan zijn taak als reserve-vaandrig. Vroeg je Wim om de gildevaandel te dragen dan was hij altijd beschikbaar. Wim hielp de kornet als kornetsknecht bij het opzadelen en aftuigen van het paard en als het nodig was begeleidde hij hen. Wim maakte samen met zijn vrouw Diny deel uit van de werkgroep die tijdens de gildefeesten de tentoonstellingen inrichtte. Wim droeg tijdens het door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeest Kring Peelland in 2010 trots het kring-vaandel. Tijdens de bouw van de Sint Joriskapel verrichtte Wim de nodige hand- en spandiensten en hij stak ook zijn handen uit de mouwen als er in de tuin van de kapel gewerkt moest worden. Van 1987 tot 1989 was Wim koning en Diny koningin van het Sint Jorisgilde en schoot hij zich in die periode ook nog een keer als kring-koning.

Een van de hoogtepunten van Wim en Diny was hun reis naar Rome waarbij hij als gildebroeder in audiëntie werd ontvangen door de paus en waarvoor hij het gildevaan uitspreidde zodat de paus er overheen zou kunnen lopen.

Kortom, Wim was iemand waar je altijd een beroep op kon doen.

Wij wensen Diny, André, Miriam, Hermien en de partners heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Koninklijke gildebroeders Theo en Wim

Theo van Gerven

Theo van Gerven

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april 2016 werden twee gildebroeders van ons gilde blij verrast met een koninklijke onderscheiding.

Theo van Gerven, onze vendelier, werd tegen het middaguur in het clubgebouw van GAC (Gemertse Atletiek Club) ontvangen door familie, vrienden en bekenden. Even later stapte daar burgemeester van Diessen binnen met een voor Theo heugelijke mededeling. Na zijn speech kwam hij tot de conclusie dat het de koning heeft behaagd om Theo een koninklijke onderscheiding uit te reiken als lid in de orde Oranje-Nassau.

Wim Adriaans

Wim Adriaans

Ook onze ouderling Wim Adriaans kreeg de koninklijke onderscheiding als lid in de orde Oranje-Nassau uitgereikt door de burgemeester. Dit gebeurde in gemeenschapshuis De Sprak in de Mortel. Wim meende dat hij moest komen omdat een lid van de biljartclub een lintje zou krijgen, maar het bleek dat Wim zelf de gelukkige was.

Het Sint Jorisgilde heeft beide koninklijke gildebroeders ’s-avonds een vendelgroet gebracht en onder het genot van een drankje konden de gildebroeders Theo en Wim feliciteren. Bij deze felicitaties sluiten wij ons van harte aan. Proficiat heren!!

Belevenisvolle optrekdag Sint Jorisgilde 2016

Nieuwe deken Steef met zijn ouders

Nieuwe deken Steef met zijn ouders

Afgelopen zaterdag 23 april vierde het Sint Jorisgilde haar jaarlijkse optrekdag. Een ruim traditioneel ontbijt bij de kapitein Fits Verhoeven sterkte het vertrouwen van de gildebroeders dat de dag prima begon. De eerste vendelgroet viel aan Frits en zijn vrouw Dina ten deel als dank voor het ontbijt. Vervolgens zocht men niet naar de kortste tocht naar gildehuis Dientje, maar naar de meest broederbegripsvolle keus. Het gilde bracht in de vroege ochtend een vendelgroet aan haar zieke gildebroeder Wim Scheepers. Samen met zijn vrouw Diny en zijn voltallige gezin genoot Wim met volle teugen van dit verrassende cadeautje van zijn gilde. Een betere ochtendstart kun je als gilde niet bedenken.

In de gildemis ging pastor Bonten ons voor terwijl het dameskoor tekende voor de muzikale omlijsting. De vendelgroet aan pastoor Bonten kwam goed uit de verf en ook onze huidige burgemeester van Diessen bleek tevreden over zijn vendelgroet. Ook vanuit het Sint Jorisgilde alom tevredenheid over de invulling van onze burgervader die met verve het gilde en zijn jubilarissen wist toe te spreken.

Terug bij Dientje kwam er de naam van een verrassende nieuwe deken op het antieke stemkistje te staan. Mari en Coby de Groot zagen dat hun kleinzoon Steef de keus van het gilde bleek. Mari, die zestig jaar geleden de nieuwe deken was, wilde dit jubileum in stilte voorbij laten gaan maar dat lukte zo niet.

Dit bleek eveneens bij gildebroeder Jan van Erp. Zijn 40 jaar bij de skût wilde zijn gezin niet onopgemerkt voorbij laten gaan en men verraste hem met hun volledige aanwezigheid. Zo kregen gelukkig alle jubilarissen de verdiende aandacht.

Louis Kuijpers mocht, als koperen jubilaris, genieten van de waardering voor zijn inzet bij de organisatie van de dagjes Koks. Zilveren jubilaris John Adriaans kreeg zeker waardering voor zijn terugkeer bij het gilde als actief gildebroeder en zijn invulling bij het begeleiden van zijn zoon Senna als een gewaardeerd jeugdtamboer. Een andere jeugdtamboer die ook de waardering van het gilde verdient is Teun Opsteen, ondertussen 25 jaar bij het gilde. Hij bracht de dodenmars binnen bij het Sint Jorisgilde en wist het niveau van de tamboers op peil te brengen en te houden. Een bijzondere prestatie. Zeker is er ook waardering voor de prestaties van gouden jubilaris Harrie Verkampen. Soms zijn deze ook goud waard voor het gilde. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, maar dat gaat men wel doen want Harrie bood een paard van het Boerenbondsmuseum aan. Dit mag het gilde dan altijd gebruiken mits er een geschikte standaardruiter gevonden wordt. Zeventig jaar bij het gilde viert Anna Bouw – Francissen. Haar familie was in grote getale aanwezig om dit samen met haar te vieren. Haar aanwezigheid bleef dus in het geheel niet onopgemerkt. Het gilde is trots om zo’n levendige jubilaris in haar midden te hebben.

In de namiddag volgt de tocht naar het verre Elsendorp, want dat is de woonplaats van de nieuwe deken. Gebruikelijk is dat het gilde de afstand naar de nieuwe deken te voet aflegt, maar om tijd te winnen is de hulp ingeroepen van de Polder Express bestuurd door Jan Geerts uit het rooie gildegeslacht. Uitgerust kwamen de gildebroeders aan bij de nieuwe deken Steef Huijben waar hen een vrolijke ontvangst ten deel viel. Door het lichaam van Steef loopt zeker rood gildebloed want zowel opa Mari als opa Jos Huijben, gildebroeder bij het Sint Agathagilde in Boekel, zijn zeer actief bij het gildewezen betrokken.

Na de installatie van Steef vertrok het gezelschap weer richting Gemert, waarbij ook de nieuwe vendeliers Joris van den Heuvel en Coen Mickers flink aan de bak moesten. Zij kregen tijdens het brengen van de diverse vendelgroeten meteen een goede vuurdoop want men had regelmatig de wind stevig op de kop.

Het Sint Jorisgilde heeft weer een prachtige optrekdag achter de rug met haar jubilarissen en haar nieuwe gildegroeders Steef, Joris en Koen.

Lente begonnen, dus optrekdag Sint Jorisgilde

De jubilarissen vlnr: Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans

De jubilarissen vlnr:
Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans

De lente is min of meer begonnen en daarmee nadert de jaarlijkse optrekdag van het Sint Jorisgilde. Na een redelijk warme winter begint het bij de rooi gildebroeders en gildezusters wat te kriebelen om weer naar buiten te gaan. In Gemert zegt men wel eens dat de warmere tijden aanbreken zodra de “Rooi” van straat af zijn, dus laten we hopen dat het weer zich daarna van de goede kant laat zien.

Traditiegetrouw als het gilde is, viert men de optrekdag, ook wel jaardag of teerdag genaamd, op de zaterdag na de naamdag van Sint Joris. Dit jaar valt de optrekdag precies op zijn naamdag, zijnde 23 april. De optrekdag is bij het Sint Jorisgilde jaarlijks een van de belangrijkste dagen in het jaar. Men huldigt de jubilarissen en men kiest een nieuwe deken.

De dag begint in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein, gevolgd door een Heilige Mis om 9.30 uur waarin we onze overleden gildebroeder Paul van Gulick en onze overleden gildezusters Jo van den Eijnde- van de Velden en Mien van den Boom – Linders zullen gedenken. Daarna volgt een ontvangst op het gemeentehuis door de wereldlijke overheid. Bij aankomst in het gildehuis Dientje volgt de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar zijn de jubilarissen:

Louis Kuijpers, 12½ jaar geleden werd hij gekozen als nieuwe deken bij het gilde. In de stromende regen trok het gilde met Louis in haar midden naar het gildehuis. Het duurde weer even voordat iedereen weer opgedroogd aan de koffietafel kon beginnen. Momenteel maakt Louis zich zeer verdienstelijk voor de organisatie van de “Dagjes Koks”. Hij regelt dat er altijd voldoende gildebroeders aanwezig zijn bij het koningschieten bij de Kokse Hoeve door enthousiaste deelnemers. Ook draait hij mee in het groepje gildebroeders en gildezuster die de Sint Joriskapel elke dag opent en weer sluit.

Als luitenant (soms ook wel piekendrager genaamd) is hij bijna altijd present als het gilde bijeen komt. We kunnen niet anders zeggen dat Louis een zeer betrokken gildebroeder is.

Teun Opsteen begon 25 jaar geleden als junior-tamboer bij het gilde. Met een flinke tred en stevige tromslagen liep hij voor het gilde uit om, zoals de traditie het zegt, de komst van het gilde aan te kondigen. Teun was jarenlang tamboer en momenteel volgt hij het gilde nauwgezet als ouderling. Als actief gildebroeder liet hij zich op diverse terreinen gelden binnen het gilde. Hij had een zwak voor de oudste gildeleden en dit was ook wederkerig. Teun zette zich volledig in voor het trommen om als groep goed strak voor de dag te komen. En ook individueel behaalde Teun al op zeer jonge leeftijd de hoogste prijzen binnen in de diverse tournooien. Teun gaat altijd voor de volle honderd procent. Hij bracht de dodenmars binnen bij ons gilde en de huidige tamboers namen dit weer van hem over. Teun bedankt nog daarvoor.

John Adriaans, zoon van ouderlingen Wim en Paulina en vader van de vorige jaar aangetreden junior-tamboer Senna, werd in 1991 nieuwe deken en is dus 25 jaar gildebroeder. Na zijn dekenschap werd John actief gildebroeder. Hij blijkt al gauw multi inzetbaar. Zowel als luitenant als ook zilverdrager en tamboer wat nu dus zijn zoon Senna verzorgt. De werkzaamheden noopten hem enige tijd wat rustiger met het gilde om te gaan. Na een periode als ouderling kwam hij vorige jaar samen met zijn zoon weer terug als actieve gildebroeder. John is momenteel zilverdrager.

Harrie Verkampen viert dit jaar bij het Sint Jorisgilde zijn gouden jubileum. Hij begon als standaardrijder maar daar bleef het niet bij. In 1993 schoot hij zich tot koning van het gilde en koos zijn vrouw Anneke als koningin. Drukke tijd voor beiden maar als koningspaar waren ze altijd aanwezig. Vanwege zijn grote betrokkenheid bij de gemeentelijke overheid deed hij daarna een stapje terug en werd ouderling. En natuurlijk ook nog mag vermeld worden de bij hem welbekende daadkracht. In 2000 mochten wij de kringdag organiseren en Harrie wist ons als voorzitter van de organisatie schadevrij door deze grote verantwoordelijkheid te loodsen. Alle lof voor zijn inzet. Op de achtergrond voorziet hij het gilde nog steeds van goede adviezen. Als gilde zijn we dan ook best wel trots met zijn betrokkenheid bij zijn gilde.

Anna Bouw – Francissen is momenteel het oudste lid van het gilde waardoor zij 70 jaar gildezuster is. Als echtgenote van Jan Bouw is zij vanaf haar huwelijk in 1946 betrokken geweest bij het wel en wee van het gilde. Altijd als de gildebroeders bij haar gingen verzujken voor de optrekdag praatte ze

honderduit. Ze wil nog steeds weten hoe het gaat binnen het gilde en toont dit op de dag van vandaag haar betrokkenheid en interesse. Als gilde mogen en zijn we fier op haar als ouderling bij ons gilde

Na de huldiging van de jubilarissen volgt nog de verkiezing van de nieuwe deken op een zeer oud antiek stemkistje waarbij alleen vaststaat dat de deken dit jaar van de Handelse kant komt. We hopen dat we weer een enthousiaste gildebroeder mogen verwelkomen. Nadat het gilde ’s-middags de nieuwe deken gaat afhalen en ter plaatse zal installeren keert men met de nieuwe deken in haar midden terug naar gildehuis Dientje. Onderweg zullen de nodige drankjes worden aangeboden die de gildebroeders dankbaar zullen accepteren.

’s-Avonds om 21.00 uur is er een receptie voor de jubilarissen en de nieuwe deken in gildehuis Dientje.
Hopelijk wordt het een mooie zonnige dag waar de onderlinge broederschap weer duidelijk aanwezig is.

Gemertse Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw 2015

Gemertse Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw 2015

Even een korte pauze met een kop soep voor de wandelaars bij de Sint Joriskapel

Drie jaar geleden werd er door de dorpscommissie van ZLTO Gemert voor de eerste keer een wandeltocht georganiseerd die, in de vroege avond, langs een aantal kapellekes loopt welke Gemert rijk is. Men zocht samenwerking met het Sint Jorisgilde, het gilde van Sint Antonius en Sebastianus en het buurtschap Esdonk waar zich de kapel van de H. Maria Magdalenakapel bevindt. Ook ging men in overleg met het Boerenbondsmuseum omdat men daar de tocht wilde laten beginnen en eindigen en daar bevindt zich ook de H. Gerlachuskapel langs het karrenspoor. Alle kapellen zijn veldkapellen omdat ze in het buitengebied liggen. De wandeltocht noemt men “De kapellekes wandeltocht in griebelgrauw”. Griebelgrauw wil in het Gemerts dialect zeggen: in de schemering.

Het Sint Jorisgilde heeft vanaf het begin haar medewerking gegeven aan dit schitterend evenement. Ook dit jaar was de kapel weer prachtig in beeld en werd, zeker door het mooie weer, door duizenden wandelaars bezocht. In de kapel hadden de gildebroeders een kleine tentoonstelling ingericht met gildeattributen, er stond een kerstboom en de belangstellenden konden er een kaarsje aansteken. Naast de kapel was een grote tent neergezet waarin een orkestje, samengesteld uit leden van Harmonie Excelsior, verschillende kerstliedjes ten gehore bracht. De wandelaars konden ook de inwendige mens versterken door het nuttigen van een kop erwtensoep, glühwein, warme chocomel of een kopje koffie.

Het is prachtig om het lange lint van wandelaars in gele of oranje hesjes te zien aankomen vanaf het Boerenbondsmuseum over het karrenspoor naar de Sint Joriskapel. Na een korte pauze kon men de tocht vervolgen naar de volgende kapellen; totaal ongeveer 9 kilometer lang.

Een aantal keren hebben de vendeliers onder begeleiding van de tamboers, samen met het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, een vendeldemonstratie gegeven voor de wandelaars. Deze hebben kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij het vendelen. Ook onze jeugdige tamboer Senna Adriaans liet horen dat hij de schutsmars heel goed beheerst. Eveneens liet de nieuwe deken Kinoe Verhoeven zien dat hij het laatste half jaar een goede opleiding heeft genoten als toekomstig vendelier. We zijn verheugd dat er binnen het Sint Jorisgilde weer enkele jeugdige gildebroeders bij zijn gekomen, waarmee de toekomst van het gilde weer iets meer is geborgd.

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde Gemert kijken met veel voldoening terug op dit mooie evenement.

Schutterijen- en Gildenoptocht Sittard 2015

SittardSint Jorisgilde Gemert mocht zondag 25 oktober genieten van een prachtige sfeer in de straten van het centrum van Sittard. Zo’n 40 gilden trokken met slaande trom aldaar door het oude stadsgedeelte. Rijendik bleek de publieke belangstelling en alom was er waardering voor de schuttersgilden.

Juist voor ons uit liep een zeer opmerkelijk gekostumeerde groep. Ons gilde liep achter de Gemerts Firebrigade Pipes & Drums, onze eigen brandweer uit Gemert. Ditmaal geen brandblussen behalve mogelijk een binnenbrandje. Neen men vermaakte het publiek met doedelzakmuziek en wel uitgemonsterd in daarbij gepaste kledij. Het Oktoberfeest in Sittard nodigt je uit tot deelname. Niet alleen de gilden, de muziekgroepen en de optredende artiesten tonen door hun kleding een aangepaste uitstraling. Ook de Sittardse bevolking laat zich zien van groot tot klein in de originele lederhosen en dirnljurken.

Het motiveerde enkele van onze medereizigers uit Gemert om ter plekke ook deze uitrusting te bemachtigen en zich de verdere middag en avond volop te kunnen mee laten dragen in het feestgedruis. Het “Van wor ik ben” uit Gemert sloot naadloos aan bij het “von wor ich bin” uit Zitterd. Eenieder kon volop genieten van deze feestende stad. Zo ook onze “aspirant-leden” Coen en Joris dus, vrienden van Nieuwe Deken Kinoe Verhoeven. Bij de verschillende feesttenten stond ook de tent Omroep Limburg waar bezoekers moesten wachten voor een plekje om binnen te mogen. Het was sowieso druk in het centrum van Sittard, zowel in de winkels als op straat en ook op de verschillende kermispleinen.

Bij het schieten om de stadskoning c.q. de Oktoberfeestkoning bleek dat het vizier van de deelnemers danig op de proef werd gesteld. Vanwege de invallende duisternis moest er uiteindelijk nog een zaklamp aan te pas komen om het doelwit duidelijker in beeld te houden. En dit lukte toen alras. De zevende deelnemer na koning Frans van der Burgt van het Sint Jorisgilde wist het beslissende schot te plaatsen. Maar kom, ons gilde zorgde reeds zelf voor een schot in de roos om toch de derde maal te kiezen voor deelname aan Sittard Oktoberfeest. Met veel voldoening keerden de gildebroeders en gildezusters met de bus terug naar begin en eindstation Gildehuis Dientje waar het ook goed toeven was.

Bekijk de foto’s van deze dag hier.

In memoriam: Mien van den Boom

Oud-koningin Mien van den Boom

Oud-koningin Mien van den Boom

De Kokse Hoeve is haar koningin kwijt. Mien van den Boom Linders overleed op zaterdag 22 augustus 2015. Zij is onze oud-koningin van 1995 tot 1997. Samen met haar man Toon van den Boom vormde ze het trotse koningspaar van het Sint Jorisgilde Gemert.

Jarenlang oefende Toon volop op kokse hoeve tijdens de dagjes koks aldaar. Echter tevergeefs, steeds moest hij het onderspit delven bij het echte koningschieten. Tot aan 1995. Triomfantelijk begroette hij zijn koningschap op zijn eigen nest en zijn echtgenote Mien vierde met hem mee. Mooi om hen beide mee te maken hoe ze genoten van hun koningschap. Mien genoot volop van het gilde en het gilde van Mien.

Haar betrokkenheid bleef groot ook na het overlijden van haar man. Op de grote feestdagen kon je altijd op haar aanwezigheid rekenen. Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben. We wensen haar familie veel sterkte bij dit verlies.

Koningschieten op Koks 2015

Frans v.d. Burgt Koning 2015

Frans en Tonnie v.d. Burgt nieuwe koningspaar Sint Jorisgilde Gemert

Zondag 19 juli vierde kapitein Frans van der Burgt zijn verjaardag en trakteerde zichzelf met het koningschap. Frans wist op Koks het laatste schot te plaatsen op de koningsvogel. Frans koos zijn vrouw Tonnie van der Burgt-Melis als koningin.

De dag begon met de bijeenkomsten van de gilden in de gildehuizen Dientje en De Keizer. Gezamenlijk bezochten we de de H.Mis in de Sint Jan. De voorgangers pater Delissen en pastor van den Bosch maakten er een mooie viering van. Daarna volgde de maaltijd in de gildehuizen om aansluitend naar Kokse Hoeve op te trekken. Aldaar begon het schieten voor de koningskruisen. Het lukte maar niet om voor het koningschieten het eerste blok hout omlaag te krijgen. De aanvang van het koningschieten werd uitgesteld. Tegen half vier ging men dan toch maar beginnen. Pastor van den Bosch vrijde de vogel met het eerste schot en namens de gemeente schoot loco-burgemeester Anke van Extel . De drang van de gegadigden om te schieten bleek zo hoog dat in zeer korte tijd de koningsvogel 248 maal geraakt werd. Frans van der Burgt bleek de gelukkige.

Daarna moesten de koningskruisen nog verschoten worden. Pieter Tielemans bleek de klus te klaren om dat eerste taaie blok met het 225 ste schot beneden te krijgen. Het tweede koningskruis werd na 15 schoten behaald door Hans van den Boomen en Ryan Willems wist na 102 schoten het laatste koningskruis te bemachtigen. Als publieksprijs bleek Wim Adriaans de gelukkige en wel na 68 schoten. Na al dit wapengekletter kon in alle rust het nieuwe koningspaar geïnstalleerd worden. Frits Verhoeven nam de taak van Kapitein Frans van der Burgt over en zorgde voor een waardige installatie.

Oud-koning Albert van den Eijnde schonk een mooi koningschild als afscheid van zijn koningschap samen met zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. Zij vormden de afgelopen jaren een waardig koningspaar bij ons gilde. Niet alleen bij vrolijke gelegenheden maar ook brachten ze als koningspaar de laatste groet aan hun vader Wim van den Eijnde. Bedankt voor jullie inzet voor het gilde. Ons gilde mocht na een versnapering en een hapering bij het boerenbondsmuseum eindelijk ons nieuw koningspaar presenteren bij het gildehuis Dientje. Wat als een druilige dag begon zette zich om in een zonnige dag en zo willen we deze verjaardag van Frans van der Burgt dan ook toevoegen aan de rijke geschiedenis van het gilde.

In Memoriam: Paul van Gulick, ouderling St. Jorisgilde

Paul van Gulick

Paul van Gulick

Woensdag 8 juli 2015 is Paul van Gulick overleden. Hij was altijd als zeer actieve en belangstellende ouderling aan ons gilde verbonden. Samen met zijn vrouw Riny bezocht hij vele evenementen van het Sint Jorisgilde en was altijd zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de skut. Zodra je hem ontmoette was een van zijn eerste vragen “Hoe is ’t met de skut”?

Paul is in 1988 lid geworden van het Sint Jorisgilde op het moment dat zijn zoon George als deken werd gekozen van ons gilde. Helaas heeft het dekenschap van George slechts enkele maanden geduurd omdat hij overleed aan een noodlottig ongeval. Dit was natuurlijk een enorm verlies van hem en Riny.

In 2010 wilde het Sint Jorisgilde in Gemert een Kringgildedag organiseren en wie kon je beter vragen voor het voorzitterschap van dit evenement dan Paul van Gulick? Hij nam deze job graag voor zijn rekening en heeft van dit feest een groot succes gemaakt. Gedreven als hij was motiveerde hij de gildebroeders en gildezusters om er iets moois van te maken. Hij initieerde onder andere een scholenproject waarin de jeugd tijdens dit gildefeest zich kon presenteren als een eigen gilde per school. Trots liepen de kinderen in een grote optocht door Gemert, aandachtig bekeken door Paul. Dit gildefeest waar Paul een grote steen aan heeft bijgedragen roept binnen het gilde nog steeds warme gevoelens oproept.

Tijdens de optrekdagen, de fietstocht met barbecue, de winteravonden en andere activiteiten van het Sint Jorisgilde kon je altijd rekenen op de aanwezigheid van Paul, samen met Riny. Hij voelde zich sterk verbonden met het gilde. Helaas is deze bijzondere man ons nu ontvallen. Het zal een groot gemis zijn voor ons gilde, maar zeker voor zijn vrouw Riny en hun kinderen, partners en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Wij zullen met veel waardering en respect hem herinneren als een zeer betrokken gildebroeder. Hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde.

Paul bedankt!!

Krijgt het Sint Jorisgilde een keizer?

Koningspaar Albert en Petra met moeder en oud-koningin (1981-1982) Jo van den Eijnde – van de Velden.

Koningspaar Albert en Petra met moeder en oud-koningin (1981-1982) Jo van den Eijnde – van de Velden.

Zondag 19 juli a.s. is het weer zover. Het Sint Jorisgilde gaat op Koks schieten voor een nieuwe koning. Traditioneel in Gemert is dat het Sint Jorisgilde in de oneven jaren een nieuwe koning gaat schieten want de ambtstermijn van de gildekoning is hier twee jaren. In enkele media was er sprake van dat dit jaar het Sint Antonius en Sebastianusgilde een nieuwe koning zou schieten, maar nu is toch echt de Rooi Skut aan de beurt.

Dit jaar is kan een heel bijzonder jaar worden, want de huidige koning Albert van den Eijnde heeft er inmiddels twee termijnen als koning opzitten. Indien hij weer het laatste restje van de koningsvogel naar beneden schiet wordt hij keizer van het Sint Jorisgilde. Een historische gebeurtenis want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het gilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Mocht Albert het laatste restje van de vogel eraf schieten dan is hij eerst nog twee jaar koning, want hij moet aan zijn drie verplichtingen als koning kunnen voldoen. Dit zijn het schenken van de erewijn bij aankomst gildehuis (Dientje), het onderhouden van het koningszilver en tot slot bij het aftreden als koning het schenken van een zilveren schild naar vermogen. Na twee jaar wordt hij dan ingehuldigd als keizer. Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint. Ook koning Albert en zijn koningin Petra van Wetten – van den Eijnde hebben zich weer enorm goed van hun taak gekweten. Altijd waren zij er om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde. Telkens als er op hun een beroep werd gedaan waren ze present. Daarnaast is Albert ook nog deken-penningmeester en Petra maakt zich zeer verdienstelijk voor het opknappen van de hoeden en andere hand- en spandiensten voor het gilde. Dit kon eigenlijk ook niet anders want ze komen beiden uit een rooie familie die al meer dan 100 jaar tamboers zijn binnen het gilde.

Toch zal er op zondag 19 juli weer een (voorlopig?) einde komen aan hun koningschap. Zij zullen bij aankomst de koningsvogel, de koninginnenvogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnenstok neerleggen zodat het gilde op dat moment geen koning en koningin meer in haar midden heeft en begonnen kan worden met het schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden. Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen. Deze worden verschoten vóór en na het koningschieten.

De dag zal om 10.00 uur beginnen met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.30 uur zal het koningschieten beginnen op Koks (De Kokse Hoeve). Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.00 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!

Nieuw gildevaandel voor het St. Jorisgilde

Gildevaandel 2015Tijdens de optrekdag op zaterdag 25 april 2015 vond er een speciale gebeurtenis plaats bij het Sint Jorisgilde Gemert, de inzegening van een nieuw gildevaandel.

Het gilde heeft momenteel een tweetal gildevaandels. Het eerste vaandel is gemaakt in 1905. In 1904 brandde het gildehuis De Kroon af en daarmee gingen heel veel gilde-attributen verloren, waaronder ook het gildevaandel. Everard Philip Adriaan Matthias Scheidius, beschermheer het Sint Jorisgilde en tevens eigenaar en bewoner van het kasteel in Gemert, schonk het gilde toen een nieuwe gildevaandel. Het tweede vaandel werd in 1974 gemaakt door de nonnen uit Berkel-Enschot. Waarschijnlijk had het gilde nog wat geld overgehouden van de organisatie van het Landjuweel in 1972 en heeft men toen een nieuw gildevaandel laten maken.

Dit vaandel wordt tot op heden nog steeds gedragen door de vaandeldrager tijdens alle gildeactiviteiten, maar de laatste jaren begon het steeds meer slijtage te vertonen en is het eigenlijk niet meer verantwoord om het nog regelmatig te gebruiken. Tijd voor het gilde om te kijken of een nieuw gildevaandel mogelijk was. Helaas is het borduren van een vaandel een zeer dure aangelegenheid, maar gelukkig kwam er enkele jaren geleden een redster in de nood in de persoon van ouderling Paulina Adriaans – Opsteen. Zij is ook al jaren lid van het Sint Jorisgilde en zij heeft als hobby: borduren. Zij zag het als een uitdaging om een vaandel te borduren van ongeveer 180×180 cm.

In 2012 ging Paulina voortvarend van start en kocht stof (Franse zijde) en garen in voor het nieuwe vaandel. Vele vrije uurtjes zat zij in haar stoel te borduren, voor haar en het gilde gelukkig een grote hobby. In het begin was ze nog bezig met de opdruk van de vlag, maar in een later stadium begon ze aan de gekleurde medaillons. Aan beide zijde van het vaandel is namelijk een ander medaillon afgebeeld. Aan de ene zijde Sint Joris met de draak en aan de andere zijde een afbeelding gerelateerd aan de geschiedenis van Gemert en de Duitse Orde. Deze afbeelding staat ook op de timpaan van het hoofdgebouw van het kasteel in Gemert.

Inmiddels heeft Paulina meer dan 2200 uren geborduurd en is het nieuwe gildevaandel klaar. Tijdens de optrekdag werd in Heilige Mis het nieuwe gildevaandel gepresenteerd en ingezegend door pastor Jos van den Bosch. Paulina droeg toen het vaandel over aan de vaandeldrager van het gilde Hans van den Crommenacker die op die dag ook nog jubilaris was. In ieder geval is het Sint Jorisgilde Paulina ontzettend dankbaar voor het vele werk dat zij gedaan heeft en haar naam zal voor altijd verbonden blijven aan het gildevaandel 2015.

Memorabele optrekdag Sint Jorisgilde Gemert

Deken 2015De optrekdag van het Sint Jorisgilde Gemert kende dit jaar enkele memorabele gebeurtenissen die niet elk jaar voorkomen. Naast de huldiging van de jubilarissen en de verkiezing van de nieuwe deken werd nu ook het nieuwe gildevaandel ingezegend en werd het team van tamboers uitgebreid met een junior-tamboer.

’s-Morgens verscheen tijdens het ontbijt bij kapitein Frans van der Burgt ook de nieuwe junior-tamboer Senna Adriaans. Na enkele weken stevig oefenen was nu de tijd gekomen om zich volledig in het gildepak te presenteren aan het gilde. Hij heeft het prima gedaan, ondanks de grote afstanden die hij heeft gelopen met de zware dieptrom. De toekomst van de tamboers is verzekerd. Tijdens de Heilige Mis werd het nieuwe gildevaandel ingezegend door pastor Jos van den Bosch. De oma van Senna, Paulina Adriaans, had daar de afgelopen jaren vele uren aan besteed. Wij als gilde zijn trots op haar.

Het is bij het Sint Jorisgilde gebruikelijk dat om 12.00 uur gestemd wordt voor een nieuwe deken. Elk jaar wordt er een nieuw lid toegevoegd aan het gilde en die krijgt dan de titel van nieuwe deken. Nadat alle stemmen geteld waren bleek dat Kinoe Verhoeven gekozen is als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. De negentienjarige Kinoe volgt momenteel een opleiding bij de Luchtmobiele Brigade en zal straks ons land gaan verdedigen, een taak die van oudsher ook bij ons gilde ligt.

Na de erwtensoep met zult ging het gilde naar de nieuwe deken waar we hartelijk onthaald werden door Kinoe en zijn familie. Na kennis gemaakt te hebben met Kinoe en zijn ouders werd hij geïnstalleerd als nieuwe deken en trok het gilde weer terug naar het gildehuis. Onderweg volgden vele traktaties aangeboden door diverse toeschouwers langs de kant van de weg. Aangekomen bij het gildehuis Dientje volgde nog een maaltijd, een drukbezochte receptie en een gezellige feestavond. We kunnen in ieder geval terugkijken op een prachtige optrekdag 2015.

Optrekdag 2015 Sint Jorisgilde Gemert

Jubilarissen optrekdag 2015Een van de belangrijkste dagen in het jaar voor een gilde is de zogenaamde optrekdag, dit jaar op zaterdag 25 april. Dit geldt zeker ook voor het Sint Jorisgilde in Gemert, want dit is de dag dat zij haar jubilarissen in het zonnetje zet en de leden een nieuwe deken zullen kiezen. Tevens is dit de dag dat de eed van trouw tijdens de Heilige Mis hernieuwd wordt voor de geestelijke overheid, dat het gilde wordt ontvangen door de burgemeester in het gemeentehuis en een vendelgroet brengt voor de wereldlijke overheid. Al met al een grote feestdag waarbij de onderlinge broederschap zeker wordt verstevigd.

Dit jaar kent het Sint Jorisgilde in totaal 6 jubilarissen, leden die hun sporen binnen het gilde zeker verdiend hebben. Deze jubilarissen zijn:

Antoon van den Boom, 12½ jaar lid. Een telg uit de familie van den Boom van de Kokse Hoeve, waar zowel vader Wim als opa Toon hem voorgingen als zeer betrokken gildebroeders. Ook oma Mien mocht enkele jaren als koningin mee optrekken met het gilde.

Antoon en Stannie Grassens zijn 25 jaar lid van het gilde. Zij waren het koningspaar in de jaren 2007-2009. Antoon heeft zich zeker erg verdienstelijk gemaakt voor de beelden in de Sint Joriskapel die vorig jaar is ingezegend. Ook heeft Antoon zich erg verdiept in de historie van Sint Joris en het Sint Jorisgilde in relatie met de Duitse Orde die in Gemert gezeteld was.

Jo van Schalen is 40 jaar gildebroeder van het Sint Jorisgilde. Als fotograaf kwam Jo ons gilde op de gevoelige plaat zetten. Enkele jaren geleden is hij ook nog de aanjager geweest om de mogelijkheid aan te grijpen om via het vitaliseringsproject binnen de gemeente Gemert-Bakel onze gildekapel te realiseren. Gelukkig geraakte het gilde hiervan overtuigd en nu staat er een waardige Sint Joriskapel.

Hans van den Crommenacker 40 jaar gildebroeder. Zoon van oud-koning Piet van den Crommenacker en oud-koningin Anna. Hans is een van de weinige gildebroeders die al vereeuwigd is in een gildebeeld als vaandeldrager op het Ridderplein te Gemert. Deze beeldengroep, waar ook jubilaris Jo van Schalen deel van uitmaakt, is gemaakt door jubilaris Antoon Grassens. Hans is al jaren de vaandeldrager van het Sint Jorisgilde; een taak die hij vol trots en met waardigheid vervuld.

Wim Scheepers viert zijn gouden jubileum als gildebroeder. In 1965 werd Wim gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Ook Wim komt uit een geslacht met veel rood bloed. Van 1987 tot 1989 vormde hij samen met zijn vrouw Diny het koningspaar en zoon André is momenteel de hoofdvendelier. Wim is bij het Sint Jorisgilde luitenant, maar als vaandrig Hans er vanwege zijn werk niet bij kan zijn, neemt Wim als reserve-vaandrig deze taak op een waardige wijze over. Op Wim kun je altijd een beroep doen als er voor het gilde een klus geklaard moet worden.

Wij als Sint Jorisgilde mogen trots zijn op onze jubilarissen door hun jarenlange betrokkenheid bij het gilde. Alle jubilarissen van harte proficiat en op naar het volgende jubileum!!!

Het nieuwe Gildevaandel

Paulien Adriaans - OpsteenInterview met Paulina Adriaans – Opsteen
Dit interview is afgenomen op 10 februari 2015.

Paulina, hoe is jouw binding met het Gilde?
Mijn ouders waren bij het Gilde en zo groei je er vanzelf in. Toen mijn zoon John in 1991 deken werd van het Gilde was mijn vader al 65 jaar bij de skut.

Hoe kwam je erbij om een nieuwe vlag te gaan maken voor het Gilde?
Ze waren bij de skut al enkele jaren bezig met een nieuwe vlag. De zusters in België maakten er ook wel één maar dan ging het zo’n 15.000 tot 20.000 euro kosten. Toen zei ik dan gaan we het toch zelf doen met een paar dames. Uiteindelijk ben ik er alleen aan begonnen. Voor mij is het puur hobby.

Hoelang ben je er nu mee bezig?
Nou ik ben er 2,5 jaar geleden mee begonnen. Ik ben toen samen met Albert van den Eijnde stof gaan halen.

Hoeveel uur heb je er al inzitten?
Ik heb het precies bijgehouden, want dat vond ik gewoon leuk om te weten. Ik heb nu precies 2033 uur geborduurd.

Hoeveel uur denk je nog nodig te hebben voordat de vlag klaar is?
Er komen zeker nog wel 100 uren bij.

De spullen zoals garen en stof moet je dat ergens speciaal gaan halen of maakt dat niet uit?
Stof dat heb ik samen met Albert in Liessel gehaald, dat is echte Franse zijde. Dat is ook best wel duur per meter. We hadden van elk (rood en gebroken wit) 5 meter nodig. Het garen dat maakt niet uit, dat kun je in elke stoffenwinkel krijgen.

Wat is voor jou het leuke aan dit werk?
In het begin was het best eentonig vanwege de opdruk, maar daarna als je aan de kleuren gaat beginnen is het wel leuk om te doen. Vooral goed licht is erg belangrijk.

Nieuw Gildevaandel Sint Jorisgilde GemertHeb je voor jezelf een deadline of maakt het niet uit wanneer het geheel klaar is?
Jawel, ik heb voor mezelf uitgemaakt dat de vlag klaar is met de optrekdag. Dit jaar op zaterdag 25 april a.s.. Voor mezelf wil ik hem dan ook af hebben, dus werk ik nu ’s morgens een uur, dan ’s middags een uur en ’s avonds werk ik er van 20 tot 23 uur aan als het kan.

Wat was voor jou het moeilijkste aan het geheel?
Het moeilijkste was het medaillon op het stof zetten. Maar Marjo Penninx, een dochter van een zus van mij, heeft het medaillon via de computer uitgewerkt (zij werkt bij de Vlisco) en heeft alles op fotopapier gezet. Toen ben ik ermee naar Smets zeefdruk gegaan en die heeft het erop gezet. Wat hij niet verteld had was dat het een strijkpatroon was. Daar kwam ik nadien achter en toen ik dat wist kon ik alle kleine details eruit halen. Dat was voor mij een stuk makkelijker.

Heb je er na al die uren nog zin in?
Natuurlijk! Ik doe het graag. Het is voor mij hobby en een heel mooi tijdverdrijf. Trouwens, ik doe het ook met liefde en plezier voor deze vereniging!

Paulina, heb je nog een boodschap of iets te vertellen aan onze Gildeleden?
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat alle leden die met deze vlag in de toekomst omgaan er ook heel zuinig mee omgaan. Dat ze hem vooral niet nat laten worden, want dat zou zonde zijn.

Graag willen wij als Gilde via deze weg alvast Paulina Adriaans – Opsteen ontzettend bedanken voor de gastvrijheid en haar nog heel veel succes wensen met de laatste loodjes van haar ‘kunstwerk’. Dankjewel Paulina!

Bekijk hier alle foto’s van Paulina en het borduren van de nieuwe vlag.

 

Jeu de boules toernooi zorgt voor enorme strijd

news-jeu-de-boules

De laatste jaren is het gebruikelijk dat aan het einde van het jaar een avondje “boulen” wordt georganiseerd voor de actieve leden met de partners van het Sint Jorisgilde. Dit is een activiteit die enerzijds op een sportieve wijze wordt ingevuld en anderzijds is er de mogelijkheid om wat met elkaar te kletsen. Het is ook vooral leuk voor de gildezusters, want zij zien elkaar niet zoveel door het jaar heen en kunnen nu elkaar weer bijpraten over van alles en nog wat.

Dit jaar was deze avond op vrijdag 22 november en kwamen in totaal een vijfentwintigtal gildebroeders en gildezusters naar de Driester in Gemert. We waren te gast bij de jeu de boules-vereniging “Gemert de boules”. Andrea Hendriks met haar team hebben ons weer een leuke avond bezorgd waar op het scherpst van de snede gestreden werd voor de eerste plaats. Het mooie van deze avond is dat iedereen afhankelijk is van de ander. Telkens speelt men in een team met een andere samenstelling. Er wordt steeds gewisseld van baan en teamleden waardoor men nooit van tevoren kan zeggen wie het beste is.

Ook nu vond er een enorme strijd plaats tussen de gildeformatie en de desbetreffende partners welke uiteindelijk uitmondde in de navolgende uitslag. Het was uiteindelijk Wim van Ooijen die met de titel ‘Jeu de boules kampioen’ aan de haal ging. Hij werd direct gevolgd door Albert van den Eijnde die een plek als ‘reserve-kampioen’ wist te bemachtigen. Het kampioensduo werd op het podium gecompleteerd door Tonnie van den Boom, zij eindigde op een knappe derde plek. Even na het middernachtelijke uur ging iedereen weer tevreden naar huis en kon men terug zien op een genoeglijke avond bij het Sint Jorisgilde.