Krijgt het Sint Jorisgilde een keizer?

Koningspaar Albert en Petra met moeder en oud-koningin (1981-1982) Jo van den Eijnde – van de Velden.

Koningspaar Albert en Petra met moeder en oud-koningin (1981-1982) Jo van den Eijnde – van de Velden.

Zondag 19 juli a.s. is het weer zover. Het Sint Jorisgilde gaat op Koks schieten voor een nieuwe koning. Traditioneel in Gemert is dat het Sint Jorisgilde in de oneven jaren een nieuwe koning gaat schieten want de ambtstermijn van de gildekoning is hier twee jaren. In enkele media was er sprake van dat dit jaar het Sint Antonius en Sebastianusgilde een nieuwe koning zou schieten, maar nu is toch echt de Rooi Skut aan de beurt.

Dit jaar is kan een heel bijzonder jaar worden, want de huidige koning Albert van den Eijnde heeft er inmiddels twee termijnen als koning opzitten. Indien hij weer het laatste restje van de koningsvogel naar beneden schiet wordt hij keizer van het Sint Jorisgilde. Een historische gebeurtenis want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het gilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Mocht Albert het laatste restje van de vogel eraf schieten dan is hij eerst nog twee jaar koning, want hij moet aan zijn drie verplichtingen als koning kunnen voldoen. Dit zijn het schenken van de erewijn bij aankomst gildehuis (Dientje), het onderhouden van het koningszilver en tot slot bij het aftreden als koning het schenken van een zilveren schild naar vermogen. Na twee jaar wordt hij dan ingehuldigd als keizer. Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint. Ook koning Albert en zijn koningin Petra van Wetten – van den Eijnde hebben zich weer enorm goed van hun taak gekweten. Altijd waren zij er om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde. Telkens als er op hun een beroep werd gedaan waren ze present. Daarnaast is Albert ook nog deken-penningmeester en Petra maakt zich zeer verdienstelijk voor het opknappen van de hoeden en andere hand- en spandiensten voor het gilde. Dit kon eigenlijk ook niet anders want ze komen beiden uit een rooie familie die al meer dan 100 jaar tamboers zijn binnen het gilde.

Toch zal er op zondag 19 juli weer een (voorlopig?) einde komen aan hun koningschap. Zij zullen bij aankomst de koningsvogel, de koninginnenvogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnenstok neerleggen zodat het gilde op dat moment geen koning en koningin meer in haar midden heeft en begonnen kan worden met het schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden. Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen. Deze worden verschoten vóór en na het koningschieten.

De dag zal om 10.00 uur beginnen met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.30 uur zal het koningschieten beginnen op Koks (De Kokse Hoeve). Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.00 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!