In memoriam: Mien van den Boom

Oud-koningin Mien van den Boom

Oud-koningin Mien van den Boom

De Kokse Hoeve is haar koningin kwijt. Mien van den Boom Linders overleed op zaterdag 22 augustus 2015. Zij is onze oud-koningin van 1995 tot 1997. Samen met haar man Toon van den Boom vormde ze het trotse koningspaar van het Sint Jorisgilde Gemert.

Jarenlang oefende Toon volop op kokse hoeve tijdens de dagjes koks aldaar. Echter tevergeefs, steeds moest hij het onderspit delven bij het echte koningschieten. Tot aan 1995. Triomfantelijk begroette hij zijn koningschap op zijn eigen nest en zijn echtgenote Mien vierde met hem mee. Mooi om hen beide mee te maken hoe ze genoten van hun koningschap. Mien genoot volop van het gilde en het gilde van Mien.

Haar betrokkenheid bleef groot ook na het overlijden van haar man. Op de grote feestdagen kon je altijd op haar aanwezigheid rekenen. Als gilde zijn we blij dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben. We wensen haar familie veel sterkte bij dit verlies.

Koningschieten op Koks 2015

Frans v.d. Burgt Koning 2015

Frans en Tonnie v.d. Burgt nieuwe koningspaar Sint Jorisgilde Gemert

Zondag 19 juli vierde kapitein Frans van der Burgt zijn verjaardag en trakteerde zichzelf met het koningschap. Frans wist op Koks het laatste schot te plaatsen op de koningsvogel. Frans koos zijn vrouw Tonnie van der Burgt-Melis als koningin.

De dag begon met de bijeenkomsten van de gilden in de gildehuizen Dientje en De Keizer. Gezamenlijk bezochten we de de H.Mis in de Sint Jan. De voorgangers pater Delissen en pastor van den Bosch maakten er een mooie viering van. Daarna volgde de maaltijd in de gildehuizen om aansluitend naar Kokse Hoeve op te trekken. Aldaar begon het schieten voor de koningskruisen. Het lukte maar niet om voor het koningschieten het eerste blok hout omlaag te krijgen. De aanvang van het koningschieten werd uitgesteld. Tegen half vier ging men dan toch maar beginnen. Pastor van den Bosch vrijde de vogel met het eerste schot en namens de gemeente schoot loco-burgemeester Anke van Extel . De drang van de gegadigden om te schieten bleek zo hoog dat in zeer korte tijd de koningsvogel 248 maal geraakt werd. Frans van der Burgt bleek de gelukkige.

Daarna moesten de koningskruisen nog verschoten worden. Pieter Tielemans bleek de klus te klaren om dat eerste taaie blok met het 225 ste schot beneden te krijgen. Het tweede koningskruis werd na 15 schoten behaald door Hans van den Boomen en Ryan Willems wist na 102 schoten het laatste koningskruis te bemachtigen. Als publieksprijs bleek Wim Adriaans de gelukkige en wel na 68 schoten. Na al dit wapengekletter kon in alle rust het nieuwe koningspaar geïnstalleerd worden. Frits Verhoeven nam de taak van Kapitein Frans van der Burgt over en zorgde voor een waardige installatie.

Oud-koning Albert van den Eijnde schonk een mooi koningschild als afscheid van zijn koningschap samen met zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. Zij vormden de afgelopen jaren een waardig koningspaar bij ons gilde. Niet alleen bij vrolijke gelegenheden maar ook brachten ze als koningspaar de laatste groet aan hun vader Wim van den Eijnde. Bedankt voor jullie inzet voor het gilde. Ons gilde mocht na een versnapering en een hapering bij het boerenbondsmuseum eindelijk ons nieuw koningspaar presenteren bij het gildehuis Dientje. Wat als een druilige dag begon zette zich om in een zonnige dag en zo willen we deze verjaardag van Frans van der Burgt dan ook toevoegen aan de rijke geschiedenis van het gilde.

Krijgt het Sint Jorisgilde een keizer?

Koningspaar Albert en Petra met moeder en oud-koningin (1981-1982) Jo van den Eijnde – van de Velden.

Koningspaar Albert en Petra met moeder en oud-koningin (1981-1982) Jo van den Eijnde – van de Velden.

Zondag 19 juli a.s. is het weer zover. Het Sint Jorisgilde gaat op Koks schieten voor een nieuwe koning. Traditioneel in Gemert is dat het Sint Jorisgilde in de oneven jaren een nieuwe koning gaat schieten want de ambtstermijn van de gildekoning is hier twee jaren. In enkele media was er sprake van dat dit jaar het Sint Antonius en Sebastianusgilde een nieuwe koning zou schieten, maar nu is toch echt de Rooi Skut aan de beurt.

Dit jaar is kan een heel bijzonder jaar worden, want de huidige koning Albert van den Eijnde heeft er inmiddels twee termijnen als koning opzitten. Indien hij weer het laatste restje van de koningsvogel naar beneden schiet wordt hij keizer van het Sint Jorisgilde. Een historische gebeurtenis want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het gilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Mocht Albert het laatste restje van de vogel eraf schieten dan is hij eerst nog twee jaar koning, want hij moet aan zijn drie verplichtingen als koning kunnen voldoen. Dit zijn het schenken van de erewijn bij aankomst gildehuis (Dientje), het onderhouden van het koningszilver en tot slot bij het aftreden als koning het schenken van een zilveren schild naar vermogen. Na twee jaar wordt hij dan ingehuldigd als keizer. Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint. Ook koning Albert en zijn koningin Petra van Wetten – van den Eijnde hebben zich weer enorm goed van hun taak gekweten. Altijd waren zij er om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde. Telkens als er op hun een beroep werd gedaan waren ze present. Daarnaast is Albert ook nog deken-penningmeester en Petra maakt zich zeer verdienstelijk voor het opknappen van de hoeden en andere hand- en spandiensten voor het gilde. Dit kon eigenlijk ook niet anders want ze komen beiden uit een rooie familie die al meer dan 100 jaar tamboers zijn binnen het gilde.

Toch zal er op zondag 19 juli weer een (voorlopig?) einde komen aan hun koningschap. Zij zullen bij aankomst de koningsvogel, de koninginnenvogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnenstok neerleggen zodat het gilde op dat moment geen koning en koningin meer in haar midden heeft en begonnen kan worden met het schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden. Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen. Deze worden verschoten vóór en na het koningschieten.

De dag zal om 10.00 uur beginnen met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.30 uur zal het koningschieten beginnen op Koks (De Kokse Hoeve). Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.00 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!