Optrekdag 2015 Sint Jorisgilde Gemert

Jubilarissen optrekdag 2015Een van de belangrijkste dagen in het jaar voor een gilde is de zogenaamde optrekdag, dit jaar op zaterdag 25 april. Dit geldt zeker ook voor het Sint Jorisgilde in Gemert, want dit is de dag dat zij haar jubilarissen in het zonnetje zet en de leden een nieuwe deken zullen kiezen. Tevens is dit de dag dat de eed van trouw tijdens de Heilige Mis hernieuwd wordt voor de geestelijke overheid, dat het gilde wordt ontvangen door de burgemeester in het gemeentehuis en een vendelgroet brengt voor de wereldlijke overheid. Al met al een grote feestdag waarbij de onderlinge broederschap zeker wordt verstevigd.

Dit jaar kent het Sint Jorisgilde in totaal 6 jubilarissen, leden die hun sporen binnen het gilde zeker verdiend hebben. Deze jubilarissen zijn:

Antoon van den Boom, 12½ jaar lid. Een telg uit de familie van den Boom van de Kokse Hoeve, waar zowel vader Wim als opa Toon hem voorgingen als zeer betrokken gildebroeders. Ook oma Mien mocht enkele jaren als koningin mee optrekken met het gilde.

Antoon en Stannie Grassens zijn 25 jaar lid van het gilde. Zij waren het koningspaar in de jaren 2007-2009. Antoon heeft zich zeker erg verdienstelijk gemaakt voor de beelden in de Sint Joriskapel die vorig jaar is ingezegend. Ook heeft Antoon zich erg verdiept in de historie van Sint Joris en het Sint Jorisgilde in relatie met de Duitse Orde die in Gemert gezeteld was.

Jo van Schalen is 40 jaar gildebroeder van het Sint Jorisgilde. Als fotograaf kwam Jo ons gilde op de gevoelige plaat zetten. Enkele jaren geleden is hij ook nog de aanjager geweest om de mogelijkheid aan te grijpen om via het vitaliseringsproject binnen de gemeente Gemert-Bakel onze gildekapel te realiseren. Gelukkig geraakte het gilde hiervan overtuigd en nu staat er een waardige Sint Joriskapel.

Hans van den Crommenacker 40 jaar gildebroeder. Zoon van oud-koning Piet van den Crommenacker en oud-koningin Anna. Hans is een van de weinige gildebroeders die al vereeuwigd is in een gildebeeld als vaandeldrager op het Ridderplein te Gemert. Deze beeldengroep, waar ook jubilaris Jo van Schalen deel van uitmaakt, is gemaakt door jubilaris Antoon Grassens. Hans is al jaren de vaandeldrager van het Sint Jorisgilde; een taak die hij vol trots en met waardigheid vervuld.

Wim Scheepers viert zijn gouden jubileum als gildebroeder. In 1965 werd Wim gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Ook Wim komt uit een geslacht met veel rood bloed. Van 1987 tot 1989 vormde hij samen met zijn vrouw Diny het koningspaar en zoon André is momenteel de hoofdvendelier. Wim is bij het Sint Jorisgilde luitenant, maar als vaandrig Hans er vanwege zijn werk niet bij kan zijn, neemt Wim als reserve-vaandrig deze taak op een waardige wijze over. Op Wim kun je altijd een beroep doen als er voor het gilde een klus geklaard moet worden.

Wij als Sint Jorisgilde mogen trots zijn op onze jubilarissen door hun jarenlange betrokkenheid bij het gilde. Alle jubilarissen van harte proficiat en op naar het volgende jubileum!!!