In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

Onze gildebroeder Wim Scheepers is overleden. Hij heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen en is donderdag 12 mei 2016 van ons heengegaan.

Wim, in 1947 geboren als zoon van vendelier Janus Scheepers en Hendrika van Dijk, werd in 1965 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn dekenschap werd Wim luitenant van het gilde. Toen hij in 2015 vijftig jaar gildebroeder was, werd hij tijdens de optrekdag als gouden jubilaris gehuldigd en kreeg hij van Kring Peelland de oorkonde met de daarbij behorende kring-onderscheiding. Hij was daar terecht trots op.

Wim was een gildebroeder in hart en nieren. Altijd was hij present als er iets bij het Sint Jorisgilde te doen was. Hij heeft enorm veel voor het gilde betekend en altijd kon men een beroep op hem doen. Wij denken hierbij onder andere aan zijn taak als reserve-vaandrig. Vroeg je Wim om de gildevaandel te dragen dan was hij altijd beschikbaar. Wim hielp de kornet als kornetsknecht bij het opzadelen en aftuigen van het paard en als het nodig was begeleidde hij hen. Wim maakte samen met zijn vrouw Diny deel uit van de werkgroep die tijdens de gildefeesten de tentoonstellingen inrichtte. Wim droeg tijdens het door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeest Kring Peelland in 2010 trots het kring-vaandel. Tijdens de bouw van de Sint Joriskapel verrichtte Wim de nodige hand- en spandiensten en hij stak ook zijn handen uit de mouwen als er in de tuin van de kapel gewerkt moest worden. Van 1987 tot 1989 was Wim koning en Diny koningin van het Sint Jorisgilde en schoot hij zich in die periode ook nog een keer als kring-koning.

Een van de hoogtepunten van Wim en Diny was hun reis naar Rome waarbij hij als gildebroeder in audiëntie werd ontvangen door de paus en waarvoor hij het gildevaan uitspreidde zodat de paus er overheen zou kunnen lopen.

Kortom, Wim was iemand waar je altijd een beroep op kon doen.

Wij wensen Diny, André, Miriam, Hermien en de partners heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.