In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

Onze gildebroeder Wim Scheepers is overleden. Hij heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen en is donderdag 12 mei 2016 van ons heengegaan.

Wim, in 1947 geboren als zoon van vendelier Janus Scheepers en Hendrika van Dijk, werd in 1965 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn dekenschap werd Wim luitenant van het gilde. Toen hij in 2015 vijftig jaar gildebroeder was, werd hij tijdens de optrekdag als gouden jubilaris gehuldigd en kreeg hij van Kring Peelland de oorkonde met de daarbij behorende kring-onderscheiding. Hij was daar terecht trots op.

Wim was een gildebroeder in hart en nieren. Altijd was hij present als er iets bij het Sint Jorisgilde te doen was. Hij heeft enorm veel voor het gilde betekend en altijd kon men een beroep op hem doen. Wij denken hierbij onder andere aan zijn taak als reserve-vaandrig. Vroeg je Wim om de gildevaandel te dragen dan was hij altijd beschikbaar. Wim hielp de kornet als kornetsknecht bij het opzadelen en aftuigen van het paard en als het nodig was begeleidde hij hen. Wim maakte samen met zijn vrouw Diny deel uit van de werkgroep die tijdens de gildefeesten de tentoonstellingen inrichtte. Wim droeg tijdens het door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeest Kring Peelland in 2010 trots het kring-vaandel. Tijdens de bouw van de Sint Joriskapel verrichtte Wim de nodige hand- en spandiensten en hij stak ook zijn handen uit de mouwen als er in de tuin van de kapel gewerkt moest worden. Van 1987 tot 1989 was Wim koning en Diny koningin van het Sint Jorisgilde en schoot hij zich in die periode ook nog een keer als kring-koning.

Een van de hoogtepunten van Wim en Diny was hun reis naar Rome waarbij hij als gildebroeder in audiëntie werd ontvangen door de paus en waarvoor hij het gildevaan uitspreidde zodat de paus er overheen zou kunnen lopen.

Kortom, Wim was iemand waar je altijd een beroep op kon doen.

Wij wensen Diny, André, Miriam, Hermien en de partners heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

In memoriam: Jo van den Eijnde

Jo van den Eijnde met haar kinderen

Oud-koningin Jo v.d. Eijnde – v.d. Velden met haar koningskinderen Petra, Bert, Coby en Martien (v.l.n.r.)

Ons gilde neemt afscheid van een oud-koningin. Het betreft de moeder van de koningsfamilie van den Eijnde uit de Deel in Gemert. Moeder Jo van den Eijnde – van der Velden overleed op 11 augustus 2015.

In 1981 was ze de koningin van ons gilde. Haar man en haar vier kinderen volgden haar. Echtgenoot Wim van den Eijnde als koning-gemaal. Dochter Coby als de eerste koningin-koning , Martien en Albert (2x) ook als koning. En tenslotte Petra tweemaal als koningin. We nemen dan ook afscheid van een echte koningsmoeder. Moge zij haar rust vinden bij haar echtgenoot Wim van den Eijnde.

In Memoriam: Paul van Gulick, ouderling St. Jorisgilde

Paul van Gulick

Paul van Gulick

Woensdag 8 juli 2015 is Paul van Gulick overleden. Hij was altijd als zeer actieve en belangstellende ouderling aan ons gilde verbonden. Samen met zijn vrouw Riny bezocht hij vele evenementen van het Sint Jorisgilde en was altijd zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de skut. Zodra je hem ontmoette was een van zijn eerste vragen “Hoe is ’t met de skut”?

Paul is in 1988 lid geworden van het Sint Jorisgilde op het moment dat zijn zoon George als deken werd gekozen van ons gilde. Helaas heeft het dekenschap van George slechts enkele maanden geduurd omdat hij overleed aan een noodlottig ongeval. Dit was natuurlijk een enorm verlies van hem en Riny.

In 2010 wilde het Sint Jorisgilde in Gemert een Kringgildedag organiseren en wie kon je beter vragen voor het voorzitterschap van dit evenement dan Paul van Gulick? Hij nam deze job graag voor zijn rekening en heeft van dit feest een groot succes gemaakt. Gedreven als hij was motiveerde hij de gildebroeders en gildezusters om er iets moois van te maken. Hij initieerde onder andere een scholenproject waarin de jeugd tijdens dit gildefeest zich kon presenteren als een eigen gilde per school. Trots liepen de kinderen in een grote optocht door Gemert, aandachtig bekeken door Paul. Dit gildefeest waar Paul een grote steen aan heeft bijgedragen roept binnen het gilde nog steeds warme gevoelens oproept.

Tijdens de optrekdagen, de fietstocht met barbecue, de winteravonden en andere activiteiten van het Sint Jorisgilde kon je altijd rekenen op de aanwezigheid van Paul, samen met Riny. Hij voelde zich sterk verbonden met het gilde. Helaas is deze bijzondere man ons nu ontvallen. Het zal een groot gemis zijn voor ons gilde, maar zeker voor zijn vrouw Riny en hun kinderen, partners en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Wij zullen met veel waardering en respect hem herinneren als een zeer betrokken gildebroeder. Hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde.

Paul bedankt!!