In Memoriam: Paul van Gulick, ouderling St. Jorisgilde

Paul van Gulick

Paul van Gulick

Woensdag 8 juli 2015 is Paul van Gulick overleden. Hij was altijd als zeer actieve en belangstellende ouderling aan ons gilde verbonden. Samen met zijn vrouw Riny bezocht hij vele evenementen van het Sint Jorisgilde en was altijd zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de skut. Zodra je hem ontmoette was een van zijn eerste vragen “Hoe is ’t met de skut”?

Paul is in 1988 lid geworden van het Sint Jorisgilde op het moment dat zijn zoon George als deken werd gekozen van ons gilde. Helaas heeft het dekenschap van George slechts enkele maanden geduurd omdat hij overleed aan een noodlottig ongeval. Dit was natuurlijk een enorm verlies van hem en Riny.

In 2010 wilde het Sint Jorisgilde in Gemert een Kringgildedag organiseren en wie kon je beter vragen voor het voorzitterschap van dit evenement dan Paul van Gulick? Hij nam deze job graag voor zijn rekening en heeft van dit feest een groot succes gemaakt. Gedreven als hij was motiveerde hij de gildebroeders en gildezusters om er iets moois van te maken. Hij initieerde onder andere een scholenproject waarin de jeugd tijdens dit gildefeest zich kon presenteren als een eigen gilde per school. Trots liepen de kinderen in een grote optocht door Gemert, aandachtig bekeken door Paul. Dit gildefeest waar Paul een grote steen aan heeft bijgedragen roept binnen het gilde nog steeds warme gevoelens oproept.

Tijdens de optrekdagen, de fietstocht met barbecue, de winteravonden en andere activiteiten van het Sint Jorisgilde kon je altijd rekenen op de aanwezigheid van Paul, samen met Riny. Hij voelde zich sterk verbonden met het gilde. Helaas is deze bijzondere man ons nu ontvallen. Het zal een groot gemis zijn voor ons gilde, maar zeker voor zijn vrouw Riny en hun kinderen, partners en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Wij zullen met veel waardering en respect hem herinneren als een zeer betrokken gildebroeder. Hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde.

Paul bedankt!!