Gemertse gilden gaan verbroederen met Bakels gilde

Verbroederen BakelElke drie jaar maakt het Sint Jorisgilde zich op voor een verbroedering met de twee andere gilden uit de gemeente Gemert Bakel. Goed bekend is natuurlijk ons zustergilde Sint Antonius en Sint Sebastianus, “de gruun van Gimmert”, maar sinds de fusie van Gemert met Bakel kwam er opeens een derde gilde bij en wel het Sint Willibrordusgilde van Bakel. En nu gaan deze drie gilden gezamenlijk een actieve middag-avond beleven in en rondom ons gildehuis Dientje te Gemert.

Het betreft de derde maal dat we als drie gilden zo bijeen komen. De eerste keer organiseerde “de gruun” deze dag. Toen vond onder andere een schietwedstrijd plaats met kruisboog. Vervolgens was het in Bakel alwaar ook een schietwedstrijd plaatsvond en wel het geweerschieten. Het Sint Jorisgilde gaat nu ook een schietwedstrijd organiseren voor de gemeentelijke gildebroeders en wel bij ons gildehuis. Er is ook een prijs te verdienen bij de wedstrijden. De gemeente stelt een fraai wisselschild beschikbaar wat de winnaar drie jaar bij zich mag dragen. Reeds tweemaal behaalde een Bakelse gildebroeder deze overwinning. Voor de bevordering van de onderlinge broederschap zou het dan natuurlijk goed zijn dat nu een Gemertse gildebroeder deze trofee gaat bemachtigen. De verdere invulling van de dag bestaat uit een drankje en een hapje en een gezellig samenzijn. We zullen het beleven op Zaterdag 27 Augustus 2016.

Het programma van deze dag:

  • 1400H Samenkomst van de 3 Gilden bij Gildehuis Dientje Kerkstraat 9 Gemert
  • 1430H Aftreden van de huidige Gemeentekoning door inleveren van het schild
  • 1500H Aanvang Gemeentekoning Schieten bij Dientje
  • 1700H Huldiging nieuwe Gemeente Koning door de Burgemeester + Vendelgroet
  • 1800H Aanvang Verbroederingsfeest+ BBQ

In memoriam: Jo van den Eijnde

Jo van den Eijnde met haar kinderen

Oud-koningin Jo v.d. Eijnde – v.d. Velden met haar koningskinderen Petra, Bert, Coby en Martien (v.l.n.r.)

Ons gilde neemt afscheid van een oud-koningin. Het betreft de moeder van de koningsfamilie van den Eijnde uit de Deel in Gemert. Moeder Jo van den Eijnde – van der Velden overleed op 11 augustus 2015.

In 1981 was ze de koningin van ons gilde. Haar man en haar vier kinderen volgden haar. Echtgenoot Wim van den Eijnde als koning-gemaal. Dochter Coby als de eerste koningin-koning , Martien en Albert (2x) ook als koning. En tenslotte Petra tweemaal als koningin. We nemen dan ook afscheid van een echte koningsmoeder. Moge zij haar rust vinden bij haar echtgenoot Wim van den Eijnde.

Nieuwe website

De nieuwe website

Het uiterlijk van de nieuwe website van het Sint Jorisgilde

Sinds enkele jaren is het Sint Jorisgilde Gemert ook actief op internet. De organisatie van het Kringgildefeest in 2010, die in handen was van het Sint Jorisgilde Gemert, vormde de aanleiding voor de lancering van www.sintjorisgildegemert.nl. Bij een evenement als een Kringgildefeest hoort immers een mooie, informatie website. Nadat het Kringgildefeest plaats had gevonden werd besloten die website in zijn bestaande vorm om te bouwen tot de ‘officiële’ website van het Sint Jorisgilde Gemert. Die betreffende website heeft vervolgens bijna vier jaar dienst gedaan als dé verzamelplek waarop alles te vinden was rondom het Sint Jorisgilde.

Maar in het kader van ‘ook een traditioneel gilde als het Sint Jorisgilde moet met haar tijd mee’ is ervoor gekozen om de oude vertrouwde website te vervangen door een volledig nieuwe online omgeving. Op 23 oktober jl. is daarom de vernieuwde website van het Sint Jorisgilde live gegaan. De site heeft niet alleen een volledig nieuw design, maar is ook nog eens voorzien van allerlei technische mogelijkheden waar je anno 2013 niet meer omheen kunt. Zo is het laatste nieuws bijvoorbeeld te lezen op een heus blog met reactiemogelijkheid en is er sprake van een dynamische homepage met daarop altijd de laatst verschenen nieuwsberichten, diverse roterende foto’s en een actuele agenda. Verder is het twitteraccount van het Sint Jorisgilde, voor de wat jeugdigere gebruikers, volledig geïntegreerd in de site. Voor hen die zich daarmee niet aangesproken voelen is er uiteraard ook nog het ‘oude’ vertrouwde gastenboek waarop nog volop berichten kunnen worden gepost.

Al met al is de website er qua uiterlijk en gebruiksgemak behoorlijk op vooruit gegaan en kan het Sint Jorisgilde er ook online weer voor lange tijd tegen.

Teksten, foto’s, video’s en andere content of suggesties voor de website zijn overigens altijd welkom. Deze kunnen worden aangeleverd aan de Deken-schrijver (Jos Berkers) via jorisgemert@hotmail.com.