Gemertse gilden gaan verbroederen met Bakels gilde

Verbroederen BakelElke drie jaar maakt het Sint Jorisgilde zich op voor een verbroedering met de twee andere gilden uit de gemeente Gemert Bakel. Goed bekend is natuurlijk ons zustergilde Sint Antonius en Sint Sebastianus, “de gruun van Gimmert”, maar sinds de fusie van Gemert met Bakel kwam er opeens een derde gilde bij en wel het Sint Willibrordusgilde van Bakel. En nu gaan deze drie gilden gezamenlijk een actieve middag-avond beleven in en rondom ons gildehuis Dientje te Gemert.

Het betreft de derde maal dat we als drie gilden zo bijeen komen. De eerste keer organiseerde “de gruun” deze dag. Toen vond onder andere een schietwedstrijd plaats met kruisboog. Vervolgens was het in Bakel alwaar ook een schietwedstrijd plaatsvond en wel het geweerschieten. Het Sint Jorisgilde gaat nu ook een schietwedstrijd organiseren voor de gemeentelijke gildebroeders en wel bij ons gildehuis. Er is ook een prijs te verdienen bij de wedstrijden. De gemeente stelt een fraai wisselschild beschikbaar wat de winnaar drie jaar bij zich mag dragen. Reeds tweemaal behaalde een Bakelse gildebroeder deze overwinning. Voor de bevordering van de onderlinge broederschap zou het dan natuurlijk goed zijn dat nu een Gemertse gildebroeder deze trofee gaat bemachtigen. De verdere invulling van de dag bestaat uit een drankje en een hapje en een gezellig samenzijn. We zullen het beleven op Zaterdag 27 Augustus 2016.

Het programma van deze dag:

  • 1400H Samenkomst van de 3 Gilden bij Gildehuis Dientje Kerkstraat 9 Gemert
  • 1430H Aftreden van de huidige Gemeentekoning door inleveren van het schild
  • 1500H Aanvang Gemeentekoning Schieten bij Dientje
  • 1700H Huldiging nieuwe Gemeente Koning door de Burgemeester + Vendelgroet
  • 1800H Aanvang Verbroederingsfeest+ BBQ