Sint Jorisgilde naar Kringgildedag Peelland 2016

Door de grote hoeveelheid water werden de wedstrijden Kring Peelland afgelast.

Door de grote hoeveelheid water werden de wedstrijden Kring Peelland afgelast.

Zondagochtend 12 juni j.l. vertrokken een vijfentwintigtal gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert naar Vlierden voor deelname aan de jaarlijkse Kringgildedag van kring Peelland. Het was goed weer en het beloofde een aangename warme dag te worden. Nadat alle gildebroeders en gildezusters van de diverse gilden aanwezig waren vertrok om 12 uur de grote optocht door de straten van Vlierden, eerst door een nieuwbouwwijk en daarna door het historische kern. Er was talrijk publiek opgekomen om de in prachtige kostuums gestoken gildebroeders te aanschouwen en te beoordelen. Het was weer een prachtig kleurrijk geheel wat de gilden lieten zien.

Bij aankomst op het sportveld, waar het evenement zich zou afspelen, stelden de gilden zich voor aan de genodigden en overige aanwezigen. Na de officiële toespraken brachten de vendeliers een vendelgroet gevolgd door het massale slangendefilé over het voetbalveld. Daarmee was eigenlijk ook een einde gekomen aan deze Kringgildedag want er brak een enorm onweer met plensbuien los; de hemelsluizen werden volledig open gezet. Er viel in een uur tijd zoveel water dat het terrein compleet blank kwam te staan. Zelfs in de grote tent liep het water naar binnen zodat men ook daar geen droge voeten hield. Schoenen gingen uit en menige aanwezige sopte door het water.

Dit was een reden voor het organisatiecomité om de geplande wedstrijden niet door te laten gaan. De vendeliers, tamboers, standaardruiters en schutters konden hun materiaal weer inpakken. Helaas maar het kon niet anders. Toch werden er nog prijzen uitgereikt, namelijk de prijzen voor de optocht. Het bleek dat het Sint Jorisgilde weer in de top van kring Peelland meedraaide want een verdiende vierde prijs viel haar ten deel.

Al met al werd het toch nog een mooie gildedag en de gildebroeders hebben nog een paar maanden de tijd om te oefenen want de wedstrijden worden nu gehouden op zondag 11 september.