Eervolle prijzen Sint Jorisgilde Gemert

In het weekend van 25 en 26 juni 2022 organiseerde het “gruun” Sint Antonius en Sint Sebastianus gilde binnen de kasteelmuren een zeer geslaagd gildefeest. Alom bewondering voor de voortreffelijke organisatie. Ook het Gemertse Sint Jorisgilde nam beide dagen deel aan dit mooie evenement met veel pracht en praal. Op zaterdag waren we aanwezig bij de opening en bij de Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. In de late uren waren er nog vele rode gildebroeders aan het genieten tijdens de feestavond in de tent op het kasteelterrein.

Zondag was de grote dag waarop een achtentwintigtal gilden naar Gemert kwamen om deel te nemen aan de grote optocht door het centrum van Gemert met veel publieke belangstelling.
In de ochtend werden delegaties van de deelnemende gilden ontvangen op de erewijn in het gemeentehuis van Gemert-Bakel waarbij tot verrassing van iedereen Henk de Hair, oud-voorzitter van Kring Peelland, benoemd werd als ridder in de orde van Oranje-Nassau. Toen dit gezelschap weer naar buiten kwam liepen zij door een haag van de opgestelde gildebroeders van het Sint Jorisgilde.
Na de optocht, de presentatie aan de overheid en het zogenaamde slangendefilé konden de wedstrijden beginnen.

De gildebroeders van het Sint Jorisgilde lieten zich van hun beste kant zien wat resulteerde in eerste prijzen voor junior-tamboer Fons Welten en senior-vendelier Ton van Thiel.
Later, tijdens de prijsuitreiking, bleek dat het “rooie” Gemertse gilde ook nog een prachtige tweede prijs had behaald in het algemeen klassement na de winnaar het Sint Hubertusgilde uit Liessel.
Het Sint Jorisgilde kan terug zien op een paar prachtige gildedagen.