Tiental Jubilarissen tijdens Optrekdag 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAanstaande zaterdag is het weer zover; dan vindt de jaarlijkse optrekdag van het Sint Jorisgilde Gemert plaats. Het gilde verwelkomt dan niet alleen een nieuwe deken in haar midden, maar huldigt deze dag ook al haar jubilarissen. Hieronder een opsomming van een tiental jubilarissen die aankomende zaterdag 26 april in het zonnetje worden gezet:

Wim van Oijen, zet als dienend voorzitter zijn kwaliteiten bovenmatig in voor het welbevinden van het gilde. Hij trekt de kar. Als gilde moeten we zelfs Wim beschermen om niet teveel zaken naar zich toe te trekken. Kortom een voorzitter waar we erg trots op zijn.
Ook trots zijn we op

Riny en Paul van Gulick, een bijzonder echtpaar uit Elsendorp. Hun gildebestaan begon wel erg dramatisch door het overlijden van hun zoon George van Gulick. Toenmalig Nieuwe Deken George geraakte fataal betrokken bij een ongeluk. Dit blijft een litteken, ook voor ons als gilde. Toch zien we beiden als een tevreden paar bij het gilde. We genieten van de levenswijsheid van deze druk bezette mensen. Gelukkig vond Paul nog tijd voor het voorzitterschap van ons laatste Kringgildefeest in 2010. Niemand ontsnapte aan zijn aandacht. Zelfs een nachtelijk bezoek aan de vrijwillige bewaking door onze gildebroeders tijdens deze gildefeesten, toonde zijn betrokkenheid met het welslagen van deze gildedagen. Hierin slaagde hij volkomen met veelvuldig aan zijn zijde partner Riny als een even betrokken gildevrouw.

Jolanda van den Eijnde Coolen vanaf 1988 bij het gilde. Zij vormde met Martien het koningspaar van 2001 tot 2003. Een dynamisch koningspaar en de eerste uit het gezin van Wim en Jo van den Eijnde. Later volgde nog dochter Coby, zoon Albert en nu wederom Albert met zijn zus Petra. Jolanda bevindt zich in een echt rooi Koningsgezin. Mede dankzij haar inbreng waren zij het koningspaar van den Eijnde een toegevoegde waarde bij het gilde.

Jos en Helmien Berkers, 25 jaar lid. Maar daar kunnen we niets over melden, daar zij zelf notuleren. Vanaf 1992 als deken-schrijver en vendelier. In april 1989 begon Jos als Nieuwe Deken en Helmien automatisch als partner. Beiden dragen het gilde een warm hart toe.

Ad Schouten Koop, partner van Dirk Schouten is 40 jaar bij ons gilde. Samen vormden zij het koningspaar van 1973 tot 1975. Dirk schoot zich koning vanuit de vriendenkring en was secretaris en Ad actief bij de tentoonstellingsgroep. Mede door hun inzet kwam het totale gildeleven op een hoger peil. Dirk onderhield de contacten tussen de gilden en vriendenkring. Ad draagt het gilde een warm hart toe en bleef als vanzelfsprekend erbij ook na het overlijden van haar man Dirk. Het gilde wil Ad Schouten graag eren als jubilaris.

Marianne Geerts van Schijndel. Als partner van Theo Geerts geraakte zij betrokken bij de schut. In maart ‘73 werd ze lid van het gilde. In 2000 verzorgde Marianne de public relations van het kringgildefeest in Gemert. Haar ervaring met de media kwam zeer goed van pas. Zij kende alle wegen om ons gilde in de picture te zetten en daar zijn we haar nog steeds dankbaar voor. Wij vieren dan ook met trots haar jubileum van 40 jaar bij het gilde.

Wim van den Boom. Als Nieuwe Deken kwam hij in 1974 uit de stemming te voorschijn. Dit tot volle tevredenheid van het gilde. Het was een goede stemming toen en ook nu nog zorgt Wim voor een goede stemming op zijn kokse hoeve. Wim vierde mooie gildejaren mee, ook als vendelier. Maar we verwachten hem zeker nog eens te zien als schutter op koks om zijn vader Toon van den Boom als Koning op te volgen.

En tenslotte Thea van de Vossenberg Hubers, kapiteinsvrouwe levenslang. Thea verliet nooit haar schip de rooi schut. Zij bleef dit bevaren ook na het overlijden van haar man Wim van de Vossenberg. Als de eeuwige kapitein van het gilde, bijna 50 jaar was zijn kapiteinschap uitzonderlijk te noemen. Zijn beeltenis staat ingemetseld in onze gildekapel. Eigenlijk zou er Thea bij mogen staan. Dankzij haar inzet, draagkracht kon Wim zich ontwikkelen tot een legendarische kapitein. Thea bereikt onbetwist de status van gouden jubilaris van het Sint Jorisgilde Gemert.

We gaan dit tiental jubilarissen vieren naar vermogen en kunnen daarmee de nieuwe Deken verwelkomen in een warm bad. Het gaat een mooie en koninklijke gildedag worden in Gemert.