Optrekdag 2017 en jubilarissen

Jubilarissen trots bij de gildekapel. Vlnr Nellie van der Ligt Lemmens, 25 jaar.Sjef Egelmeers 50 jaar, Paulina en Wim Adriaans beiden 25 jaar lid.

Daar zijn ze weer. Ook dit jaar een respectabel gezelschap. Jarenlang hebben ze zich ingezet voor het Sint Jorisgilde Gemert. Neem Paulina Adriaans, 25 jaar lid . Urenlang werkte zij aan het nieuwe gildevaandel, zelfs in een historisch nog meer verantwoorde vorm. Na te vragen bij onze deskundige gildebroeder Antoon Grassens. Paulina kreeg van haar man de ruimte om de vele uren (2300 en waarschijnlijk wel meer) hieraan door te brengen. Een waarlijk monnikenwerk. Op haar beurt liet Paulina haar man vele uren werken aan onze gildekapel. Op de foto staat Wim, 25 jaar lid, zeer ontspannen voor de muur van de Sint Joriskapel. Hij weet hoe solide deze muur is. Hij bouwde hem namelijk zelf mee op . Hij zou er een lintje voor mogen hebben maar dat verdiende hij al door zijn inzet voor de Mortelse gemeenschap.

Nog een echte Mortelse is Nelly van der Ligt, 25 jaar lid. Ze is een telg uit de familie Lemmens. Een zeer betrokken familie van de rooi schut. Twee van haar broers zijn jarenlang lid van ons gilde. Joan van der Ligt, zoon van Nelly mochten we een aantal jaar geleden binnenhalen als Nieuwe Deken. Nelly bezocht voorheen met haar inmiddels overleden echtgenoot Jan en nu nog steeds trouw onze optrekdag en overige gildeactiviteiten.

Uit de De Mortel verwelkomen we ook jubilaris Sjef, 50 jaar lid. Alweer een echte mortelnaar. Sjef is bij het gilde vooral bekend met zijn liefde voor het vendelen. Persoonlijk wist hij vele prijzen te bemachtigen in de diverse vendelwedstrijden, maar ook bij het groepsvendelen en later zelf als dehoofdvendelier. Diverse vendeliers leerden het vak van hem; van de sjef. Hij kreeg van Maria volop de mogelijkheid om deze hobby te beoefenen en anderen enthousiast te maken bij het oefenen bij hen aan huis. De gastvrijheid van de familie Egelmeers was vanzelfsprekend. Sjef wist zich in 1991 ook nog koning te schieten en hij koos zijn Maria als koningin van ons gilde. Ze maakten mooie dagen mee in ons gilde als koningspaar. Een echt gouden koppel dus.

Onze vier jubilarissen zijn allemaal bereid om in alle bescheidenheid zich naar vermogen volledig in te zetten voor ons gilde op diverse terreinen. Daarvoor zijn en blijven we hen zeer dankbaar. Daarom is het mooi dat we hen van de achtergrond nu ook eens op de voorgrond kunnen plaatsen. En verdiend dat hebben ze dat zeker. Allemaal.

Het lijkt wel of De Mortel alleen maar roodgekleurd is. Dat is natuurlijk niet zo maar nu even wel. Want ook nog aan de Mortelse kant van de Sint Janskerk begroeten we dit jaar onze Nieuwe Deken. Tussen al dat mooie groen van de laatste weken komt duidelijk de rode kleur van ons gilde naar voren en kan het echte mooie weer stralend gaan opstarten.

Feliciteren van de jubilarissen en de Nieuwe Deken graag op onze optrekdag 29 april in Gemert bij Dientje om 21 uur. U bent van harte welkom.

Het programma van de jaarlijkse optrekdag:
Sint Jorisgilde Gemert gaat zaterdag 29 april haar jaarlijkse feestdag vieren. Ons programma voor deze dag ziet er als volgt uit.

7.30 uur Gildebroeders met koningspaar verzamelen zich ten huize van kapitein Frits Verhoeven voor het gezamenlijk ontbijt

9.00 uur Verzamelen in ons gildehuis Dientje.

9.30 uur Gildemis in de kerk Sint Jan met aansluitend vendelgroet aan de voorganger

10.30 uur Bezoek aan de burgemeester met vendelgroet.

11.00 uur Vendelgroet bij Dientje aan onze barones, beschermvrouwe Odillia Van Harinxma thoe Slooten.

12.00 uur Verkiezing van de Nieuwe Deken 2017

13.30 uur Gezamelijke maaltijd en aansluitend naar de Nieuwe Deken

19.30 uur Vendelgroet bij ons gildehuis

21.00 uur Receptie met aansluitend feestavond.

Als gilde willen we er weer een mooie dag van maken. We hopen op een flinke opkomst van u allen. Ons gilde wenst u een aangename dag toe.