Jochem Biemans nieuwe deken Sint Jorisgilde

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Nadat het Sint Jorisgilde vorige week een mooie vendelgroet gebracht had aan haar gedecoreerde gildebroeder Gerard Lemmens vierde zij zaterdag 29 april j.l. haar jaarlijkse optrekdag. Bij verschillende verenigingen wordt deze dag ook wel de teerdag of de jaardag genoemd, maar bij een Gemerts gilde heet dat de optrekdag.

Het gilde trekt die dag op naar de kerk voor deelname aan de H. Mis, het trekt op naar het gemeentehuis voor een ontvangst door burgemeester van Veen, het trekt op naar Gildehuis Dientje voor de stemming van de nieuwe deken, het trekt op naar de nieuwe deken om hem te installeren en hem op te halen voor een gezellige avond met receptie in het gildehuis. De optrekdag begint in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein. Frits Verhoeven en zijn vrouw Dina serveerden de gildebroeders een heerlijk ontbijt waardoor zij goed aan de lange dag konden beginnen.

Na de H. Mis en ontvangst op het gemeentehuis wordt tijdens de optrekdag om twaalf uur precies de nieuwe deken gekozen door de leden van het Sint Jorisgilde. Op het antieke stemkistje komen een aantal namen van mogelijke nieuwe dekens te staan en kunnen de gildebroeders en gildezusters hun stem uitbrengen. Dit gildejaar werd de 22-jarige Jochem Biemans met een grote meerderheid van stemmen gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Hij komt uit een echte rooie familie, want zijn vader Wichard werd in 1982 gekozen als nieuwe deken en zijn opa Antoon was van 1955 tot 1960 kapitein van het Sint Jorisgilde. Ook bij de familie van zijn moeder Maria stroomt duidelijk rood bloed, want zij stamt af van de familie van den Boom van de Kokse Hoeve. Opa Toon schoot zich in 1995 tot koning van het Sint Jorisgilde en vormde samen met zijn vrouw Mien het koningspaar. Tot op de dag van vandaag wordt voor de nieuwe koning geschoten bij de Kokse Hoeve.

Tijdens de optrekdag worden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat Wim Adriaans en Paulina Adriaans – Opsteen beiden 25 jaar lid, Nellie van de Ligt – Lemmens ook 25 jaar lid en tenslotte de 50-jarige gildebroeder Sjef Egelmeers. Zij allen werden in het gildehuis door kapitein Frits Verhoeven allemaal in het zonnetje gezet. De gouden jubilaris Sjef werd nog op een bijzondere wijze gehuldigd. Hij kreeg door de voorzitter van Kring Peelland, gildebroeder Henk de Hair, de kringonderscheiding opgespeld.

Na de lunch, bestaande uit heerlijke erwtensoep met roggebrood en zult, vertrok het gilde naar de nieuwe deken. Daar werden de gildebroeders hartelijk ontvangen door Jochem en zijn ouders. Nadat de inwendige mens weer was versterkt werd Jochem ingehuldigd als nieuwe deken door hem de dekensikkel om te hangen. Ook werd de Goudse pijp aangestoken met de bedoeling dat deze tot het gildehuis brandende werd gehouden, waarbij hij hulp kreeg van zijn vriendin en zijn zus.

Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Jochem en de gildebroeders vele malen getrakteerd op een aantal heildrankjes en werd bij aankomst bij het gildehuis nog een vendelgroet gebracht door de vendeliers. Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel gezellige feestavond werd onder leiding van de vader van de nieuwe deken, Wichard Biemans.