Jubilarissen tonen hun betrokkenheid

nieuws_jubilarissen_optrekdagNiet alleen Pieter van Erp als de Nieuwe Deken beleefde een bijzondere dag bij het Sint Jorisgilde maar ook alle aanwezige jubilarissen genoten extra mee in de feestvreugde van deze bijzondere Koninklijke optrekdag.

Tijdens de H. Mis werden de jubilarissen gefeliciteerd door pastor van Lamoen en toegezongen door de kerkgangers. Bij Dientje sprak kapitein Frans van der Burgt de jubilarissen toe. Het gilde schonk aan al de jubilarissen een zilveren schild wat men opgespeld kreeg door het koningspaar, waarna alle aanwezige gildebroeders en gildezusters hen kwamen feliciteren. Later in de middag vond de ontvangst plaats bij de burgemeester die ook speciaal de jubilarissen wist toe te spreken. Het kon dus niet op. In de avonduren was er ook nog de receptie met aansluitend de feestavond waarbij de Nieuwe Deken en de jubilarissen vele handen mochten schudden.

Het was mooi en Pieter en de jubilarissen zelf toonden zich ook van hun zonnige kant.

De jubilarissen Marianne Geerts, Jolanda van den Eijnde en Wim van Oijen zijn zeer betrokken bij het Sint Jorisgilde en lieten dit tijdens deze dag ook duidelijk blijken.

Paul en Riny van Gulick schonken en schild vanwege hun beider zilveren jubileum. Jos en Helmien van Erp stellen een bedrag ter beschikking aan het gilde om een vaste vlaggenmast te plaatsen bij de aloude nieuwe Sint Joriskapel. Wim van den Boom schonk een schild vanwege zijn robijnen c.q. smaragd oftewel 40 jarig lidmaatschap. Mien van den Boom, moeder van Wim, was ook aanwezig en vierde naar omstandigheden haar diamanten jubileum, 60 jaar dus. Ook zij genoot van de aandacht die haar ten deel viel. En nu de gouden jubilaris Thea van de Vossenberg Hubers. Zij kwam wel met een zeer ontroerende gift. Als aandenken voor alle overleden gildeleden schonk zij een speciale kaars met standaard. Haar wens is dat deze kaars altijd brandt zodra er een activiteit van het gilde plaatsvindt. Een mooi gebaar van Thea en haar gezin om zo de nagedachtenis van niet alleen haar man Wim van de Vossenberg maar alle overleden gildeleden te gedenken. Aandacht voor elkaar is altijd belangrijk maar zeker ook bij de schut. Thea bedankt voor dit mooie voorbeeld. Overigens koning Albert kon door fysieke omstandigheden niet deelnemen en derhalve nam oud koning en broer Martien van den Eijnde de honneurs waar. Gezien de