Vrienden Gemertse gilden vieren jubileum

Jos Veendrick, samen met Koning Frans en kapitein Frits

Jos Veendrick, samen met Koning Frans en kapitein Frits

Zondag 25 september kwamen vele vrienden van de Gemertse gilden, het Sint Jorisgilde en het Sint Antonius en Sebastianusgilde, bijeen op de Kokse Hoeve om daar hun 40-jarig jubileum te vieren.

De “Vriendenclub van Gemertse gilden” is indertijd ontstaan om meer betrokken te zijn het gildewezen in Gemert en waar mogelijk de twee gilden financieel te ondersteunen. Vele malen kregen de gilden een financiële bijdrage van de Vriendenclub waarvoor men hen erg dankbaar is. Bijkomend voordeel was dat de leden van de Vriendenkring ook mee mochten schieten tijdens het Koningschieten bij beide gilden. Er hebben ook diverse leden zich koning geschoten bij een van de gilden.

Centraal tijdens de jubileumviering was het schieten voor een “Jubileumkoning”. Er stonden een twintigtal vrienden onder de boom om te proberen de rood-groene vogel naar beneden te halen. Er werd goed raak geschoten want bij het 58ste schot brak de vogel door de midden en viel naar beneden. De gelukkige was Jos Veendrick uit de Deel.

Na een pauze en het in ontvangst nemen van de felicitaties, kreeg Jos nog een vendelgroet aangeboden door de vendeliers van de rooi en gruun skut, gadegeslagen door de aanwezigen.
De middag werd afgesloten met een etentje in de Kokse Hoeve en natuurlijk liet men zich dat goed smaken.
De Vriendenclub en beide gilden kunnen terug kijken op een mooie en gezellige middag.

Bekijk de foto’s van de Vriendendag