In Memoriam: Ad Verhoeven

Hoe is het mogelijk? Hoe kan het zijn dat een rooie gildebroeder er niet meer is? Het Sint Jorisgilde is in shock door het plotselinge overlijden van hun vendelier en voorzitter Ad Verhoeven op zo’n jonge leeftijd. Je krijgt een bericht van zijn overlijden en dan staat de wereld even helemaal stil. Je hebt tijd nodig om dit te verwerken; Ad die met hart en ziel betrokken was bij het gilde.

Je gaat even terug in de tijd en bekijkt de historie van Ad binnen het Sint Jorisgilde. Daarin komt naar voren dat Ad in 1979 gekozen werd als nieuwe deken bij de Rooi Skut. Na zijn driejarig dekenschap sloot Ad zich aan bij de vendeliers. Hij was daar zeer geschikt voor want hij stak, qua postuur, met kop en schouders boven de rest uit en beheerste het vendelen tot in de puntjes met als resultaat verschillende prijzen bij gildewedstrijden. Met enkele korte tussenposen, vanwege kleine lichamelijke mankementjes, was hij tot zijn overlijden vendelier.

In 2002 werd Ad in het bestuur gekozen. Eerst als bestuurslid en in 2015 werd hij voorzitter van ons rooie Gemertse gilde. Hij heeft dit altijd met hart en ziel gedaan en had daar ook zeer bepaalde ideeën bij. Ad had tijdens het kringgildefeest in 2010 de leiding over het team “techniek”. Hij heeft er toen mede voor gezorgd dat het een prachtig gildefeest werd. De tenten, de inrichting van de tenten, het decor, het water, de elektriciteit enzovoorts klopte helemaal.

De laatste tijd was hij zeer intensief bezig met de aan- en verkoop van gildegronden en het nieuwe onderkomen van het Sint Jorisgilde aan de Boekelseweg. Daar heeft hij vele uren ingestoken om er voor te zorgen dat het Sint Jorisgilde de toekomst weer volop tegemoet kan zien. Helaas kan hij het eindresultaat zelf niet meer meemaken.

Ad laat een grote leegte achter bij ons gilde, maar uiteraard vooral in zijn gezin wat hem de ruimte bood om het vele werk te doen voor ons gilde. Daarvoor bijzondere dank.

We wensen zijn vrouw Maria, Cor, Rik en Annemiek en hun partners heel veel sterkte toe.