Krijgt Sint Jorisgilde een keizer bij het koningschieten?

Koningspaar 2015-2017 Frans en Tonnie van der Burgt

Zondag 16 juli a.s. is het weer zover. Het Sint Jorisgilde Gemert gaat op Koks schieten voor een nieuwe koning. Traditioneel in Gemert is dat het Sint Jorisgilde in de oneven jaren een nieuwe koning gaat schieten want de ambtstermijn van de gildekoning is hier twee jaren.

Zoals ook in 2015 het geval was is het mogelijk dat het Sint Jorisgilde een gildekeizer krijgt. Deze keer kunnen zelfs twee gildebroeders zich tot keizer schieten, namelijk kapitein Frans van der Burgt en tamboer Albert van den Eijnde. Frans schoot zich in 2011 en 2015 tot koning en Albert schoot zich in 2009 en 2013 tot koning. Als een van beiden het laatste stukje van de koningsvogel naar beneden schiet is hij keizer, maar moet eerst twee jaren zijn functie als koning vervullen. Dus pas in 2019 kan Frans of Albert definitief de functie van keizer binnen het gilde uitoefenen. Voordat een van hen de versierselen van keizer worden omgehangen moeten ze eerst aan de drie verplichtingen van het koningschap voldoen, namelijk het schenken van de erewijn bij het gildehuis Dientje, na afloop van zijn of haar koningschap het schenken van een zilveren schild naar vermogen en tenslotte het onderhouden van het koningszilver. Voor hen zal het schieten die zondag heel erg spannend worden, want men is keizer van het gilde voor het leven en er mag maar één keizer zijn binnen het Sint Jorisgilde.

Het zal een historische gebeurtenis worden, want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het gilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is niet uitsluitend een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint.

Het huidige koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt weet inmiddels precies wat het koningschap inhoudt. Zij hebben zich de afgelopen twee jaren steeds weer enorm ingezet voor het gilde en waren bij elke gelegenheid aanwezig. Ook bezochten zij tal van verjaardagen, geboorten en helaas soms ook uitvaarten van gildebroeders en gildezusters. Altijd waren zij present om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde. Toch zal er op zondag 16 juli weer een (voorlopig?) einde komen aan hun koningschap. Zij zullen bij aankomst de koningsvogel, de koninginnevogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnestok neerleggen zodat het gilde op dat moment geen koning en koningin meer in haar midden heeft en begonnen kan worden met het schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden. Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen. De dag begint om 11.00 uur met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.30 uur start het schieten om de koningskruizen en, in afwijking met voorgaande jaren, zal het koningschieten pas om 16.30 uur beginnen op Koks (De Kokse Hoeve). Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.30 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!