Optrekdag 2022, Sint Jorisgilde Gemert

Wichard en Pieter in de Sint Joriskapel

Wichard en Pieter in de Sint Joriskapel

Een van de belangrijkste jaarlijkse hoogtepunten betreft de optrekdag. Dit jaar zaterdag 23 april, precies op de naamdag van Sint Joris. Tijdens die dag huldigen we ook de vijf jubilarissen. De drie gouden Diny Scheepers, Theo Geerts en Albert van den Eijnde reeds beschreven. Nu volgen Wichard Biemans 40 en Pieter van Erp 25 jaar lid.

Wichard Biemans. Met Wichard haalde ons gilde de muziek binnen bij de schut. Als geen ander weet hij met de juiste keuze van opeenvolgende muziek een sfeer te bereiken die helemaal aansluit bij het gilde. Keer op keer toont Wichard zijn kwaliteiten. Niet alleen de muziek draagt zorg voor een bindende factor binnen de schut maar ook zijn opkomen, zijn enthousiasme voor het Sint Jorisgilde werkt aanstekelijk voor de groep. Ondanks dat zijn gezondheid hem danig in de steek laat, laat Wichard het gilde niet in de steek. Hij blijft positief en kijkt naar mogelijkheden wat kan nog wel en handelt hier dan ook naar. Alle respect hiervoor.

Pieter van Erp. Pieter toont zich van begin af aan bij de schut als een enthousiaste tamboer. Als jong ventje stapte hij vooraan mee bij de tamboers en sloeg op zijn kleine trom dat het een lust was. Inmiddels groeide hij uit tot de grootste en moet hij achterin aansluiten bij de tamboersgroep. Maar het volledige enthousiasme bleef en als je zijn trom niet hoort dan hoor je altijd Pieter nog wel. Pieter is altijd zeer aanwezig en voor het gilde op een positieve wijze. Niet voor niets koos het gilde hem als Nieuwe Deken. Een eer die hem zeker toekwam. En nu zet hij zich al jarenlang in voor het “ronselen” van jongeren voor het Dekenschap. Hij neemt daarbij de suggesties van vader Jan ter harte en gaat daarmee aan de slag. Pieter maakt er dan werk van. Al met al een zeer betrokken gildebroeder die wij zeer waarderen.

Programma zaterdag 23 april.

  • 7.30 uur ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt
  • 9.30 uur H. Mis Sint Janskerk waarna vendelgroet geestelijke overheid. Vervolgens vendelgroet wereldlijke overheid bij het gemeentehuis en ontvangst door burgemeester.
  • 12.00 uur verkiezing van de nieuwe deken gevolgd door huldiging jubilarissen. Na de lunch gaan de gildebroeders naar de nieuwe deken voor installatie en begeleiden naar gildehuis Dientje .
  • 21.00 uur receptie voor jubilarissen en nieuwe deken. Eenieder wensen we een drukke maar gezellige dag toe.