Inhuldiging burgemeester Michiel van Veen

burgemeester-en-koningspaarBegin 2016 heeft oud-burgemeester Jan van Zomeren afscheid genomen van de gemeente Gemert-Bakel en in tussentijd heeft de heer René van Diessen de taak van waarnemend burgemeester opgepakt. Begin oktober kwam het bericht naar buiten dat de heer Michiel van Veen uit Cuijk door de gemeenteraad werd voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gemert-Bakel. Hij had zijn sporen als wethouder verdiend in de gemeente Cuijk en vanaf 2012 is hij lid van de Tweede-Kamer geweest namens de VVD.

Op 30 november 2016 werd de nieuwe burgemeester, samen met zijn vrouw Caroline, zoon Bart en dochter Eveline, ingehaald in zijn nieuwe gemeente. Zoals het altijd traditie is geweest dragen daar de Gemerts-Bakelse gilden hun steentje zeker aan bij. Om 18.00 uur werden de gildebroeders en het koningspaar van het Sint Jorisgilde bij Dientje verwacht om zich te verzamelen. Tegen half zeven trok men in formatie naar het Ridderplein om zich daar, samen met de gildebroeders van de grûn, op te stellen voor een erehaag. Toen iedereen stond opgesteld hoorde men het tromgeroffel van onze gildebroeders uit Bakel. Zij kwamen precies op tijd om zich tussen de rooi- en grûn gildebroeders te voegen voordat de sirenes van de politie en de brandweer hoorbaar waren. De nieuwe burgemeester was in de brandweerauto, samen met zijn gezin, afgehaald in Elsendorp. Uitgestapt liep de heer van Veen tussen de erehaag van gildebroeders naar het bordes van het gemeentehuis en nam hij zijn eerste applaus in ontvangst.

De vendeliers van de drie gilden stelden zich verspreid over het Ridderplein op voor een vendelgroet, onder begeleiding van de tamboers, aan burgemeester van Veen. Ook de overige aanwezigen konden deze vendelgroet zeker waarderen gezien het applaus dat na afloop over het plein klonk.
Nadat de koningsparen Frans en Tonnie van der Burgt (rooi) en Jan en Toos van Katwijk (grûn) en de koning van het Sint Willibrodusgilde Herman Bouwmans bedankt waren door de burgemeester was het wachten op het Jachthoorn en Trompetterkorps en harmonie Excelsior. Zij gaven een gezamenlijke aubade aan burgemeester van Veen.

Tot slot werden de gildebroeders en de leden van de harmonie en het jachthoorn en trompetterkorps uitgenodigd voor een smakelijk kopje koffie met iets lekkers in de hal van het gemeentehuis. De koningsparen en de kapiteins werden daarna nog uitgenodigd voor de installatie van de nieuwe burgemeester in de raadszaal. We wensen de heer van Veen een mooie en vruchtbare toekomst in onze prachtige gemeente en hopen hem nog regelmatig te ontmoeten tijdens de activiteiten van ons gilde. De eerste uitnodiging voor het koningschieten van ons gilde op de derde zondag van juli heeft hij inmiddels op zak.