OPTREKDAG 2023, Sint Jorisgilde Gemert

Het is weer april en dat is de maand die voor het Sint Jorisgilde Gemert heel belangrijk is vanwege de vele evenementen.

Een belangrijke dag is zaterdag 22 april als de gildebroeders de gildeleden gaan “verzujken” voor deelname aan de optrekdag. Daarnaast trekken de tamboers dan met slaande trom door de straten aan de Mortelse kant van de  voormalige gemeente Gemert  om de gildeleden uit te nodigen voor de H. Mis. tijdens deze optrekdag.

Daags erna neemt het gilde ook weer deel aan de historische optocht van het Boerenbondsmuseum.

De zaterdag op 23 april, zijnde de patroonsdag van Sint Joris, of de eerste zaterdag erna is de jaarlijkse teerdag van het Gilde. Deze dag wordt optrekdag genoemd omdat het gilde dan optrekt voor deze feestdag. Dit jaar vindt die plaats op zaterdag 29 april.

Naast het kiezen van een nieuwe deken, dit jaar wonende aan de Mortelse kant van de kerk Sint Jans Onthoofding, worden ook de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar zijn dat:

Willem van den Eijnde 12 ½ jaar lid, zilverdrager en zoon van de huidige koning Albert. Vendelier en gerenommeerd klusjesman van het gilde Jan van Thiel 50 jaar gildebroeder. Ouderling Marianne Geerts – van Schijndel  50 jaar gildezuster. Ouderling Coby de Groot – Kanters 60 jaar gildezuster. Oud-koning en ouderling Wim van de Vossenberg (van Koks) 60 jaar gildebroeder en tenslotte oud standaardrijder, oud voorzitter, oud-koning en huidige 1e luitenant Frits Verhoeven 60 jaar gildebroeder.

Ze hebben allemaal hun grote verdiensten voor het Sint Jorisgilde en dragen ook nu nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen alvast van harte proficiat met hun jubileum.

Het programma zaterdag 29 april:

  • 7.30 uur ontbijt bij kapitein Joan van der Ligt
  • 9.30 uur H. Mis in kerk van Sint Jans Onthoofding waarna vendelgroet voor de geestelijke overheid. Vervolgens een vendelgroet voor de wereldlijke overheid bij het gemeentehuis en ontvangst door burgemeester.
  • 12.00 uur verkiezing van de nieuwe deken gevolgd door huldiging jubilarissen. Na de lunch gaan de gildebroeders naar de nieuwe deken voor zijn installatie en begeleiden hem naar gildehuis Dientje .
  • 21.00 uur receptie voor jubilarissen en nieuwe deken. We wensen alle gildebroeders, gildezusters en overige belangstellenden een drukke maar gezellige dag toe.

Optrekdag 23