Een zonnige optrekdag 2022 van het Sint Jorisgilde

Nieuwe deken met koningspaar

Nieuwe deken Eric te midden van het koningspaar

Na jaren van aanpassingen in het programma door het coronavirus was het dit jaar voor het Sint Jorisgilde weer mogelijk om een volwaardige optrekdag te vieren. Deze dag viel dit jaar precies samen met de naamdag van het gilde op 23 april: Sint Joris.

Het waren drukke weken voor het gilde. Het begon twee weken geleden met het verzüjken van de formatieleden en de ouderlingen van het gilde. Dit is een traditie die vele jaren terug gaat. Op deze dag worden alle gildeleden bezocht om hen uit te nodigden voor de belangrijkste dag van het jaar “De Optrekdag”.

Dan het afgelopen weekend.

Zaterdag had het Sint Jorisgilde haar optrekdag en zondag namen we alweer deel aan de Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum.

Zaterdagochtend om half acht worden de gildebroeders en het koningspaar bij de kapitein uitgenodigd voor een smakelijk ontbijt. Dit jaar waren we voor de eerste keer te gast bij de nieuwe kapitein van het gilde Joan van de Ligt. Samen met zijn vrouw Henriëtte verzorgden zij een heerlijk ontbijt. Na dit ontbijt verzamelden we ons bij gildehuis “Dientje” om op te trekken naar de Heilige Mis in de Sint Janskerk. Pastor Jezudass ging voor in een stijlvolle dienst waaraan hij altijd een persoonlijke tint geeft door zijn overwegingen en het naar voren halen van de jubilarissen.

Na een vendelgroet voor Pastor Jezudass (de geestelijke overheid) trok het Sint Jorisgilde op naar het gemeentehuis waar we gastvrij onthaalt werden in de raadzaal door burgemeester van Veen met zijn vrouw. Ook zij kregen een vendelgroet van de vendeliers onder begeleiding van de tamboers.

In zijn toespraak in de raadzaal heette hij speciaal het koningspaar Albert en Petra, keizer Frans en de jubilarissen welkom. Ook wenste hij het gilde veel succes met de nieuwe Sint Jorishoeve

Na het nuttigen van een rood drankje ging onze beschermvrouwe Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten naar het gildehuis voor het vervolg van de dag.

Om 12.00 uur precies wordt er gestemd voor een nieuwe deken. Na stemming op een enorm oud stemkistje kozen de aanwezige gildebroeders en gildezusters Eric Lemmerling uit als nieuwe deken 2022. Hij is de schoonzoon van koning Albert. Na de traditionele soep met zult werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat koning/tamboer Albert van den Eijnde 50 jaar gildebroeder, ouderling Diny Scheepers 50 jaar gildezuster, Theo Geerts 50 jaar gildebroeder, luitenant Wichard Biemans 40 jaar gildebroeder en tamboer Pieter van Erp 25 jaar gildebroeder.

Omdat tijdens de “coronajaren” geen huldigingen hadden plaats gevonden werden de jubilarissen van 2020 en 2021 alsnog in het zonnetje gezet. Dit waren in 2020 Ricus van Kessel 40 jaar lid, Theo van Gerven 25 jaar lid en Grad Welten 12 ½ lid en in 2021 Hilly Wesseldijk – Ypenburg 60 jaar lid, Tina Heesakkers – van den Heuvel 50 jaar lid, Wiljan Slits 40 jaar lid en Miriam Franssen – Scheepers 25 jaar lid.

Ze hebben allemaal hun grote verdiensten gehad voor het Sint Jorisgilde en dragen nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen nog van harte proficiat met hun jubileum. Albert van den Eijnde kreeg van Kring Peelland ook nog een gouden schildje opgespeld door kringvoorzitter Toon Bergh, waarvoor hulde.

Een van hoogtepunten van de optrekdag is het ophalen en installeren van de nieuwe deken. Aangekomen ten huize van de nieuwe deken werden we zeer gastvrij ontvangen met een hapje en een drankje. Na de installatie ging het gehele gezelschap, inclusief de nieuwe deken, weer richting gildehuis waarbij onderweg regelmatig een drankje en soms een hapje werd aangeboden. Het Sint Jorisgilde heeft weer een nieuwe deken in de gelederen opgenomen waar we heel blij mee zijn. We wensen Eric dan ook een fantastische tijd binnen het gilde.