Jubilarissen Sint Jorisgilde 2022

Jubilarissen 2022

De gouden jubilarissen Albert, Theo en Diny

Gelukkig is het weer zover dat ons gilde haar activiteiten kan oppakken zoals voorheen. Zo kon zaterdag 9 april het Verzuuken plaatsvinden.  We maken ons op richting de optrekdag zaterdag 23 april. En met vijf jubilarissen. Diny Scheepers, Theo Geerts en Albert van den Eijnde 50 jaar. Wichard Biemans 40 jaar en Pieter van Erp 25 jaar. Eerst aandacht voor de gouden lichting en volgende week schijnen we ons licht over de robijnen en zilveren jubilaris.

Diny Scheepers,

Mooi om te mogen meemaken hoe Diny zich wijzigde van min of meer desinteresse in het gildegebeuren naar toewijding en ervan kunnen genieten. Haar betrokkenheid ontwikkelde zich vooral in haar periode als koningin aan de zijde van haar man Koning Wim Scheepers. Met veel enthousiasme en trots werkte ze mee met de tentoonstelling op de kringdagen. Met geduld stalde zij de “schatten” van ons gilde uit en kreeg ook de documentatie een eervolle plek. En zo verkreeg ook Diny een bijzondere plek bij ons gilde.

Theo Geerts,

Theo zou weer volop kunnen meedraaien als vendelier. Dit straalt hij uit. Maar toch is deze jonge god al 50 jaar lid van ons gilde. Inmiddels op een leeftijd dat sommige dingen toch anders gezien moeten worden. Als ouderling blijft hij zich positief opstellen naar het gilde. De waardering is dan ook wederzijds. Als Nieuwe Deken kwam hij bij het gilde. Ook al is dit dan nu 50 jaar geleden het blijft voor eenieder en ook voor Theo een onuitwisbare herinnering waar men met veel plezier aan terug kan denken.

Albert van den Eijnde,  

Als er iemand bij het gilde is die alles zorgvuldig bewaart en er voor zorgt dat de financiën kloppen dan is dat Albert wel. Voor zover bekend heeft hij van alle stukken van het Sint Jorisgilde in zijn archief, of dit nu gilde-uniformen zijn of foto’s, vlaggen, kaarsen, gildezilver, trommen, hoeden, vaandels; Albert heeft het onder controle. Daarnaast heeft hij voor het Sint Jorisgilde onder andere de functies van tamboer, bestuurslid, deken-penningmeester, schatbewaarder, beheerder Sint Jorishoeve, kaarsenbeheerder Sint Joriskapel, koster van de kapel van de gruun, postbode voor gildedocumenten en tegenwoordig ook beheerder van de gildekamer in de Sint Jorishoeve. Momenteel is hij ook koning van het gilde, een titel die hij inmiddels al drie keer op zijn naam schreef. Je kunt wel zeggen dat hij het manusje-van-alles is binnen ons gilde.