Na koningswit & lentegroen tijd voor gilderood

DSC05784

Het gilde trekt weer op. Eenieder lid kreeg het verzoek om op de hoofddag van het gilde op enigerlei wijze aanwezig te zijn. Het Verzuuken vond plaats afgelopen zaterdag 12 april. Het werd een mooie dag waarin we onze onderlinge broederschap verstevigden. We bezochten alle leden om hen te verlossen van alle schulden aan het gilde, om frank en vrij de grote feestdag te kunnen meebeleven.

Op Koningszaterdag 26 april vieren we deze bijzondere dag in het gildejaar. We herdenken dan de geboortedag van Gregorius, van Sint Joris. Tevens herdenken we de overleden gildeleden in het bijzonder Judith Groot-IJpenberg en Jo Geerts van Els van wie we dit jaar afscheid moesten nemen. We vernieuwen de Eed van trouw aan de kerk en verzorgen de vendelgroet aan de kerkelijke en wereldlijke overheid. Oftewel aan de pastor en de burgemeester. Overigens de vendelgroet aan de wereldlijke overheid de burgemeester vindt plaats vroeg in de middag rond half twee. Dit vanwege de eerste Koningsdag viering te Bakel van koning Willem Alexander. Onze Koning van het Sint Jorisgilde Gemert verraste ons onaangenaam. Een plotselinge ziekenhuisopname vanwege hartproblemen. Ondertussen is koning Albert wel weer thuis en gaat zich naar vermogen laten zien op onze optrekdag. Vanaf deze plek wensen wij Albert van den Eijnde een spoedig herstel toe.

Ook meevieren van de optrekdag gaan de diverse jubilarissen. Het betreffen er dit jaar zowaar tien stuks. Allen met hun specifieke bijdrage aan het gilde. Voornaamste bijdrage is de ondersteuning die men bij elke jubilaris terugvindt om het gildegevoel levend te houden. We hopen en verwachten dat op onze optrekdag in ruime mate weer te ondervinden en te genieten van die bijzondere band die we in het gilde kunnen uitstralen naar elkaar en naar de gemertse gemeenschap.

Onze jubilarissen zijn voorzitter Wim van Oijen met 12½ jaar, Riny en Paul van Gulick, voorzitter 2010 kringdag 25 jaar, Helmien en Jos Berkers, dekenschrijver 25 jaar, Marianne Geerts kringdag 2000 PR vrouwe 40 jaar, Ad Schouten koningin aan de zijde van Dirk Schouten 40 jaar en gouden Thea van de Vossenberg Hubers, superondersteuner van oud kapitein Wim van de Vossenberg 50 jaar lidmaatschap.

Wie de eer van Nieuwe Deken ontvangt wordt zaterdag 26 april pas duidelijk.

Programma:

  • 24 april Buitencomparitie Kokse Hoeve om 20.30 uur.
  • 26 april Optrekdag, bijeenkomst bij kapitein Frans en Tonnie van der Burgt om 7.30 uur
  • 27 april Boerenbondsmuseum nr. 64 in de historische optocht