Koks – Verzuuken – Optrekdag

Sint Jorisgilde Gemert gaat in Gemert alle leden bezoeken. Tijdens het Verzuuken maakt men alle leden erop attent dat onze Optrekdag , de belangrijkste dag van ons gilde er aankomt. Maar eerst de buitencomparitie op Koks.

BUITENCOMPARITIE 20 april. Op Kokse Hoeve komt het gilde bijeen om de voorbereidingen van zowel het Verzuuken als ook de Optrekdag door te spreken. Tenslotte willen we van onze Sint Jorisdag, onze optrekdag weer een gedenkwaardige dag maken waarin vreugde en verdriet een plek hebben en we onze onderlinge band weer kunnen aanhalen en zo mogelijk verstevigen.

VERZUUKEN 22 april. Onze tamboers gaan tijdens het Verzuuken al vanaf de vroege ochtend alle leden aan de Mortelse kant wakker trommen om hen uit te nodigen voor de H.Mis zaterdag 29 april. En passant beseft men daar dan ook dat de Nieuwe Deken uit hun midden gaat komen. De overige leden gaan in tweetallen alle leden bezoeken. Dit verzuuken is een apart mooie dag binnen ons gildegebeuren. Bij alle gildeleden thuis in een vertrouwde, gezellige sfeer en met respect voor ieders standpunt over het wel en wee van het gilde onderling brainstormen, prakkiseren of gewoon buurten.

OPTREKDAG 29 april. Die dag trekken we als gilde op naar de kapitein voor ons ontbijt, naar de kerk voor de geestelijke verzorging, naar de burgemeester voor ons burgerlijke welgemoed, naar ons gildehuis Dientje voor de inwendige verzorging. Maar ook trekken we op naar een nieuw lid voor het behoud van de toekomst van ons gilde en tenslotte voor het vieren van dit alles trekken we op terug naar ons gildehuis Dientje. Maar bovenal vieren we onze onderlinge broederschap dat we er samen een mooie dag van gaan maken met aandacht voor iedereen in ons gilde en ook degene die er niet bij kunnen zijn en die overleden zijn. Het is nog zo vers dat we als gilde afscheid namen van Mari de Groot, de opa van onze huidige Nieuwe Deken Steef Huijben. Vorig jaar in Elsendorp mochten we Steef begroeten als ons nieuw lid. Het is dan extra zuur dat Mari hier maar zo kort van mocht genieten. Maar Mari deed dit wel met volle teugen. Tevens stemt het ons verdrietig dat deze dagen onze gildezuster Ans Kusters, partner van Jo Kusters uit Elsendorp overleed op veel te jonge leeftijd. We wensen Jo met zijn gezin en familie veel sterkte toe. Al eerder nam ons gilde afscheid van pastor van de Nieuwenhof ook al in Elsendorp. Met al dit afscheid moeten nemen zijn we blij met Steef als nieuwe man uit Elsendorp. Zoveel als mogelijk bezocht hij ons gilde en dat geeft ons mede de overtuiging om door te gaan als gilde.

Dus met het aflossen van Steef. Ook dit jaar gaat een nieuw lid tot ons gilde toe treden. Deze (jonge) man komt uit de Mortelse kant van de auw Gimmerse kerk. Bij het bezoeken van alle leden kunnen we misschien ontdekken waar dit mogelijk gaat gebeuren.