In Memoriam Maria Egelmeers – van der Wijst

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op vrijdag 12 mei 2023 onze gildezuster Maria Egelmeers – van der Wijst  overleed op de leeftijd van 74 jaar.

Maria, echtgenote van gildebroeder Sjef Egelmeers, jarenlang de hoofdvendelier van het Sint Jorisgilde.

Een hele bijzondere periode binnen het gilde voor Maria en Sjef waren de jaren 1991 tot/met 1993. Zij waren toen ons koningspaar; een periode die zij samen heel intensief beleefden. Als boegbeeld van het gilde bezochten zij samen vele activiteiten zoals onder andere gildefeesten, verjaardagen en jubilea. 

Gildebroeder Sjef, die verschillende functies binnen het gilde op zich nam, werd altijd onvoorwaardelijk ondersteund door Maria. Iedereen voelde zich altijd van harte welkom in huize Egelmeers en je kon dan zeker rekenen op een kopje koffie met koek.

Tijdens de laatste optrekdag in april j.l.  verzorgden de gildebroeders aan Maria en Sjef nog een heel indrukwekkende en zeer verdiende vendelgroet voor hun woning in De Mortel.

Maria wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We zijn haar daar zeer dankbaar voor. 

Op vrijdag 19 mei nemen we in crematorium ’t Laar in Beek en Donk afscheid van een zeer betrokken gildezuster van het Sint Jorisgilde.

We wensen Sjef, haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sint Jorisgilde Gemert