In Memoriam Wim van de Vossenberg

Helaas kregen wij, als gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde Gemert, het droevige bericht dat oud-koning Wim van de Vossenberg plotseling was overleden. Een paar dagen na zijn eenentachtigste verjaardag.

Hoe kwam Wim bij het gilde?

Op 28 april 1963 werd tijdens de optrekdag zijn goede vriend Frits Verhoeven gekozen tot nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Op dezelfde dag werd Wim toegevoegd aan de groep vendeliers en kreeg hij ook het gilde-uniform met bijbehorende sjerp en hoed. Wim heeft een paar maanden intensief met de vendeliers mee geoefend om het vendelen onder de knie te krijgen.

Zoals gebruikelijk bij het gilde was er dat jaar op 29 juli 1963 weer het tweejaarlijks koningschieten op Koks. Ook Wim stond onder de boom en schoot zich op die dag tot koning van het Sint Jorisgilde. Hij koos Dora van Asseldonk tot zijn koningin en zijn vendelactiviteiten stopten.

Na zijn koningschap heeft Wim het actieve vendelen niet meer op zich genomen vanwege zijn drukke werkzaamheden op de boerderij. Wel bleef Wim zeer betrokken bij het gilde en elk jaar was hij weer aanwezig tijdens de jaarlijkse optrekdagen.

Men zag hem in de kerk, hij was aanwezig tijdens de huldiging van de jubilarissen en de verkiezing van de nieuwe deken en hij was meermaals aanwezig tijdens de receptie in de avonduren. Dit jaar was hij zelf jubilaris vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap en schonk het gilde een nieuwe gildehoed.

Een heel belangrijke dag voor hem en Maria was de optrekdag in 1994 toen hun zoon Joan gekozen werd tot nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Joan volgde zijn vader tot op de dag van vandaag op in de groep vendeliers. Vader Wim was altijd zeer trots op zijn vendelzoon.

Wij als gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde willen Maria, Joan, Marja en overige familie van harte condoleren met dit enorme verlies en wensen hen veel sterkte in de komende tijd.