In Memoriam Riki van Thiel – van der Pol

De gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde ontvingen het droeve bericht dat op woensdag 3 april j.l. onze gildezuster Riki van Thiel – van der Pol overleed op de leeftijd van 73 jaar.Riki van Thiel

Riki is de echtgenote van gildebroeder Jan van Thiel. Samen vierden ze vorig jaar nog het gouden jubileum omdat Jan toen 50 jaar gildebroeder was.

Jan is nog steeds een zeer gewaardeerde vendelier en ook als klusjesman speelt hij nog steeds een grote rol binnen ons gilde. 

Jarenlang oefenden de vendeliers elke maandag bij Jan en Riki het vendelen. Talloze rooie gildebroeders leerden op de ROOI HOEF in de Groeskuilenstraat hun eerste vendeltechnieken. En vervolgens verhuisden de vendeliers mee naar de Sint Annastraat. Steevast zorgde Riki er voor dat de vendeliers na de training volop koffie met koek konden nuttigen en dat er ruimte was om na te praten over het vendelen of het gilde in zijn algemeenheid.

Riki was toch wel altijd een beetje “de moeder van de vendeliers” en daarvoor gekroond tot beschermvrouwe van de vendeliers. Daar was ze ook best wel trots op. Ze leefde mee met alles wat met het gilde te maken had en steunde Jan daarbij. De vendelstokken en vlaggen hadden in hun garage een mooie plek totdat er opslag in de Sint Jorishoeve gevonden werd.

Riki wist hoe waardevol een lidmaatschap van het Sint Jorisgilde kan aanvoelen en handelde daar ook naar. We blijven haar daar zeer dankbaar voor. 

We wensen Jan en de familie van der Pol en van Thiel heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Sint Jorisgilde Gemert