Aprilprogramma Sint Jorisgilde Gemert

  • Op Paaszaterdag 30 maart brachten we een vendelgroet aan onze koning Cor Opsteen en zijn partner Maria in Handel, tijdens hun Gouden huwelijksfeest.
  • Op woensdag 3 april vieren we de buitencomparitie bij Dientje.
  • Op zondag 7 april met een delegatie naar de afscheidsmis van pater Candido.
  • Op zaterdag 13 april gaan we Verzuuken.
  • Op zaterdag 20 april ons jaarlijkse hoogtepunt de optrekdag.
  • Op zondag 21 april nemen we deel aan de historische optocht.

Alles bij elkaar een hele reeks van activiteiten bij ons gilde waar we allemaal graag aan deelnemen.  Bij uitstek natuurlijk de optrekdag waar we elk jaar naar toe leven en bijzonder van kunnen genieten, telkens weer. Ontbijt, Kerk, Gemeentehuis, Gildehuis, Nieuwe Deken, Jubilarissen, Heen en weer tocht naar de Nieuwe Deken, Gildehuis met feestmaaltijd en feestavond. Wederom genoeg om naar uit te kijken. In dit jaar huldigen we negen jubilarissen. Te weten; 12½ jaar kapitein Joan van der Ligt, 25 jaar dochters van  Wim en Thea van de Vossenberg te weten Lianne, Thera, Nancy met schoonzoon Peter Poboreki, 40 jaar José van den Eijnde – van den Elsen, 50 jaar een gouden Wim van den Boom en als kers op de taart met 60 gildejaren Thea van de Vossenberg – Hubers. Een mooie huldiging staat hen te wachten maar ze moeten nog even wachten. Zie het programma hierboven.

Ons  Verzuuken op zaterdag 13 april kan zich verheugen in een trommend welkom in alle vroegte aan de handelse kant van de oud-gemeente Gemert. De tamboers Pieter, Grad en Maarten poetsen alvast de plaat. De overige gildebroeders bezoeken alle leden van het gilde en dat gebeurt vanaf elf uur tot elf uur. Al met al een mooi vooruitzicht. Wordt vervolgd.