Pastor van den Nieuwenhof 60 jaar priester

Nieuws_pastoor_nieuwenhof_2014Zondag 13 juli 2014 vierde pastor Sjef van den Nieuwenhof in de kerk van Elsendorp zijn 60 jarig priesterfeest. Ook het Sint Jorisgilde was aanwezig om hem aan de pastorie af te halen, hem tijdens de H. Eucharistieviering te begeleiden en hem te begeleiden naar een koffie-uurtje in de Dompelaar om hem daar te feliciteren.

Op zijn eigen onbevangen wijze ging pastor van den Nieuwenhof, of zoals ze in Elsendorp zeggen “Sjef”, voor in de H. Mis. Hij vond het prachtig dat er zoveel kerkgangers waren en dat de kerk zo mooi versierd was. In zijn toespraak memoreerde hij nog dat er in 1954 tijdens zijn eerste H. Mis in de Bernadettekerk in Helmond in totaal 1300 personen waren. Helaas worden deze aantallen nu niet meer gehaald. Ook gaf de pastor aan dat hij een verzoek aan de bisschop had gedaan om de parochie van Elsendorp zelfstandig te laten blijven, maar daar had hij nog geen antwoord op gekregen. Afwachten dus.

Het Sint Jorisgilde bracht na de H. Mis op het kerkplein een vendelgroet voor de jubilerende pastor Sjef wat zeker door hem gewaardeerd werd. Na de vendelgroeten bracht het gilde hem naar de Dompelaar waar de harmonie hem nog trakteerde op een muzikale groet, waarna men allemaal naar binnen ging voor een kopje koffie met cake.

Wij als Sint Jorisgilde wensen Pastor van den Nieuwenhof nogmaals van harte geluk met zijn 60 jarig priesterfeest.
Bekijk hier de foto’s van deze feestelijke bijeenkomst.