De wijding van de Sint Joriskapel

SONY DSCOp een ontspannen maar ook waardige wijze kon eenieder getuige zijn van de plechtige inzegening die plaats vond in de vertrouwde handen van pastor van Lamoen. Besprenkelt met doopwater en bewierookt door pastor van Lamoen beleeft de Sint Joriskapel de inzegening tot een Godshuis. Voortaan mogen er ook christelijke gebruiken, christelijke tradities plaatsvinden in dit gebouw.

We waren al trots maar nu zijn we ook gesterkt door de geestelijke overheid in de aanwezigheid van pastor van Lamoen dat ons gebouw aanvaard is binnen de kerkelijke gemeenschap. Ook de wereldlijke overheid van Gemert-Bakel in de persoon van burgemeester van Zomeren liet zijn goedkeuring duidelijk blijken over hetgeen er tot stand is gekomen. De grote opkomst van de vele vrijwilligers en sponsoren en daarnaast belangstellenden vanuit niet alleen de gildewereld maakte dat onze tevredenheid ook enige trots toeliet, en dat mag ook. Nogmaals willen we ook vanuit dit artikel onze dank uitspreken over de inzet getoond door alle vrijwilligers, alle sponsoren, alle weldoeners, alle positieve aandacht en aanmoedigingen. De bijdrage vanuit de gemeente gezien vanuit de vitaliseringsmogelijkheden die ons gegund bleken. Het geluk dat we juist toen hierbij nog konden aanschuiven. We voelen het nu ook als onze plicht om zorg te dragen voor een blijvend goede uitstraling van de Sint Joriskapel en haar directe omgeving nu we het recht verkregen om als een gezegende kapel ons te mogen presenteren. Moge het ons extra bemoedigen om voort te gaan als een gildebroederschap dat zich dienstbaar toont voor de gemeenschap maar zeker ook voor elkaar. Zo houden we samen de motivatie levend om de toekomst van een gilde te waarborgen als passend in het verleden, het heden maar vooral ook in de toekomst. Dat de Sint Jorisgilde kapel een vertrouwde plek mag zijn waar mensen tot rust kunnen komen en steun en dankbaarheid aan God kunnen voorleggen. We heten iedereen welkom ongeacht geloofsuiting. Het is een kapel waar iedereen een rustpuntje kan vinden.