Gouden bruidspaar Frits en Dina Verhoeven

Gouden bruidspaar Frits en Dina

Woensdagavond 18 juli 2018 verzamelden vele gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde zich bij de koningin van het gilde, Paulina Adriaans. Het doel was om het bruidspaar Frits en Dina Verhoeven een vendelgroet te gaan brengen vanwege het heugelijke feit dat ze vijftig jaren getrouwd zijn en om samen met hen een gezellige avond door te brengen. Beide activiteiten zijn zeker gelukt.

Vele gildebroeders en zeker ook gildezusters waren aanwezig om voor café ’t Anker de vendelgroet te aanschouwen, samen met de vele genodigden. De vendeliers lieten, onder het tromgeroffel van de tamboers, hun vendels zwaaien in het late zonlicht. Steeds weer een prachtig gezicht. Na afloop bedankten Frits en Dina de vendeliers en konden zij de felicitaties van de gildebroeders en gildezusters in ontvangst nemen. Zij kregen een heerlijke fles rode wijn, voorzien van een wit schortje met daarop het logo van het Sint Jorisgilde, aangeboden en speciaal voor Dina overhandigde het koningspaar haar een prachtige bos bloemen. Na het gilde was fanfare Sint Lucia aan de beurt voor een gloedvolle serenade. Onze tamboer (en schoonzoon) Grad Welten deed zijn uiterste best op de grote trom om het tempo van de muziek aan te geven. Onze junior-tamboer Fons en zijn broer Nol deden ook een muzikale duid in het zakje om voor opa en oma hun tromkwaliteiten te tonen tussen de muzikanten van de fanfare.

Na de vendelgroet en de serenade werden de feestelijkheden nog lange tijd onder het genot van een drankje en een hapje voortgezet op het terras van ’t Anker. Frits en Dina nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk en bedankt voor jullie gastvrijheid.

Sint Jorisgilde winnaar Kringgildedag Peelland

Senna en Fons in opperste concentratie

Senna en Fons in opperste concentratie

Jaarlijks vindt in Kring Peelland van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilde de Kringgildedag plaats. Bij dit evenement, dit jaar georganiseerd door het Sint Antonius Abt gilde in Mierlo-Hout, komen alle tweeëntwintig gilden uit deze kring bij elkaar om zich te presenteren aan de toeschouwers en elkaar uit te dagen tijdens de verschillende wedstrijden.

De dag begon met een Heilige Mis, gevolgd door een optocht door Mierlo-Hout van alle kleurrijke gilden. Het is steeds weer prachtig om te zien hoe de gilden zich van hun beste kant laten zien in de traditionele kleding en met hun mooie vaandels en trommen. Na deze optocht werd op het voetbalveld van VV Mierlo-Hout de opening verricht door burgemeester Blanksma van Helmond, waarna de massale opmars plaatsvond. Alle gildebroeders en gildezusters trekken dan gezamenlijk op van de ene kant van het veld naar de andere kant, waarbij de tamboers allemaal dezelfde schutsmars slaan; heel indrukwekkend. Na de vendelgroet van alle vendeliers vertrokken gilden naar de uitgang om zich voor te gaan bereiden voor de wedstrijden. Dit zijn wedstrijden vendelen, standaardrijden, trommen, bazuinblazen, boogschieten en schieten voor een nieuwe Kringkoning.

Het Sint Jorisgilde Gemert behaalde vele prijzen, waaronder de belangrijke eerste prijs in het algemeen klassement en in de optocht. Ook de vendeliers André Scheepers in de vendelklasse 40+ en Jan van Thiel in de klasse 50+ behaalden de eerste prijs. Om het geheel af te maken haalden de vendeliers André Scheepers, Joan van de Vossenberg, Ton van Thiel en Jan van Thiel nog de eerste prijs in de klasse “groepsvendelen 4 personen”.

Door de organisatie was er ook voor gezorgd dat de jeugdige gildebroeders een plezierige middag hadden. Zij schoten namelijk voor het neerhalen van de (houten) vogel. De tamboers Senna Adriaans en Fons Welten schoten fanatiek mee voor de prijzen, maar helaas voor hen ging die naar een jeugdige gildebroeder van Sint Servatius gilde uit Lieshout.

Bij het bekendmaken van de prijzen klonk vanuit de gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde een enorm luide winnaarsyell en een applaus van de overige aanwezigen.

Het was weer een hele mooie gildedag waar zeker graag op terug wordt gezien.

Onthulling en inzegening Sint Jorisbeeld

Inzegening Sint Jorisbeeld door pastor van den Bosch

Inzegening Sint Jorisbeeld door pastor van den Bosch

Gemert en omgeving kan weer genieten van een prachtig nieuw beeld gemaakt door beeldhouwer Toon Grassens. Zaterdag 9 juni trokken de gildebroeders en gildezusters vanaf gildehuis Dientje, via de pastorie van de Sint Jan, naar de Sint Joriskapel gelegen aan de Kampen met in hun midden pastor Jos van den Bosch die als taak had een nieuw beeld van Sint Joris in te zegenen dat onthuld zou worden.

Bij de kapel aangekomen ging het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans, samen met de pastor en de giledebroeders en gildezusters naar binnen om het Sint Jorisbeeld te onthullen. Door het verwijderen van de Sint Jorisvlag door het koningspaar kwam het beeld in volle glorie tevoorschijn. Vervolgens zegende pastor van den Bosch het beeld en sprak een gebed uit zoals eerder al gebeurde tijdens de inzegening van de Sint Joriskapel.

Het beeld en reliëf op de achterwand symboliseert de legende van het verhaal van Sint Joris en de draak. In de kapel zal de komende tijd een document komen te liggen waarop de legende en de symboliek van het beeld met achtergrond wordt uitgelegd.

Elk onderdeel is een symbool uit de legende van Sint Joris en de draak; zelfs de knoop in de staart van het paard die aangeeft dat hij een hoge officier was. Ook zijn knecht Mytilene heeft een plaats op het paard gekregen en de draak symboliseert natuurlijk het kwaad dat bestreden moet worden. De Donjon van het Gemertse kasteel afgebeeld, als zijnde de woonplaats van de koning en de koningin met hun dochter Cleolinda , de hoofdpersoon uit de legende.

Ook de hand van God strekt zich uit om Sint Joris bij te staan en te beschermen. De rode tulpen duiden op de bloeddruppels die Sint Joris verloor in de strijd met de draak.

Kortom, het Sint Jorisbeeld completeert het verhaal dat in het kapelletje is gevisualiseerd en is een geweldige aanwinst voor het kapelletje en het Sint Jorisgilde. We hopen dat vele bezoekers ervan mogen genieten tijdens dat belangrijke momentje van rust.

Drukke dag Sint Jorisgilde

Bruidspaar Rob en Kim van de Vossenberg tussen het Sint Jorisgilde

Zaterdag 12 mei 2018 was voor de leden van het Sint Jorisgilde een hele drukke en bijzondere dag. De gehele middag en avond waren de gildebroeders en gildezusters bijeen voor het vieren van een paar bijzondere activiteiten.

Om te beginnen natuurlijk de prachtige bruiloft van deken-schrijver Rob van de Vossenberg en zijn stralende bruid Kim van der Kallen. Rob en Kim werden in de mooi versierde tuin van de Brabantse Hoeve in Volkel door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Uden in de echt verbonden. Zij gaf in een leuke en humorvolle speech het traject aan hoe de liefde langzaam opbloeide tussen de echtelieden. De aanwezigen hoorden Rob en Kim ook het belangrijke ja-woord uitspreken en ook de ringen pasten aan de vingers van bruid en bruidegom. Dit was een teken dat zij voortaan als man en vrouw door het leven gaan.

Inmiddels hadden de gildebroeders en het koningspaar zich opgesteld op de parkeerplaats en trok men op naar het bruidspaar om hen een mooie vendelgroet te brengen. Tijdens het trommen van de vendelwals door de tamboers draaiden de vendeliers hun vaandels voor het echtpaar van de Vossenberg en de aanwezige bruiloftsgasten. Na het overhandigen van een groepsfoto van het gilde en inclusief een afbeelding van Sint Joris met de draak kregen de gildebroeders nog een drankje aangeboden dat men vanwege het warme weer zeker waardeerde.

Snel moesten de gildebroeders naar het volgende adres, namelijk het Boerenbondsmuseum. Daar was het politieke afscheid van rooie gildebroeder Harrie Verkampen. Harrie was bij het gilde een poos standaardrijder en samen met zijn vrouw Anneke waren ze van 1993-1994 het koningspaar van de Rooi Skut. Harrie is nog steeds ouderling van het gilde, een reden om hem een vendelgroet te brengen ter ere van zijn afscheid als zeer gewaardeerd politicus van Gemert en Gemert-Bakel. Samen met Anneke aanschouwde hij de vendeliers die hun vaandels in de volle zon voor hen lieten zwaaien.

Nadat de gildebroeders Harrie hadden gefeliciteerd moesten ze snel naar huis om zich voor te bereiden op het zeer gezellige bruiloftsfeest van Rob en Kim. Het werd nog een prachtige warme avond in de feesttuin van de Brabantse Hoeve. Nogmaals Rob en Kim proficiat namens het Sint Jorisgilde en bedankt voor het gezellige feest.

Nieuwe deken en tamboer bij Sint Jorisgilde

Jeugdtamboer Fons en de nieuwe deken Joost van het Sint Jorisgilde.

Jaarlijks viert het Sint Jorisgilde haar optrekdag rond de patroonsdag van Sint Joris. Op die dag worden de jubilarissen gehuldigd en wordt er door de gildebroeders en gildezusters een nieuwe deken gekozen die dan toetreedt tot het gilde.

Dit jaar begon de dag met een ontbijt bij kapitein Frans van der Burgt. Samen met zijn vrouw Tonnie zorgden zij voor voortreffelijke koffie met broodjes. Als dank brachten de vendeliers in de vroege ochtend een vendelgroet voor het echtpaar van der Burgt, deze keer een bijzondere dag omdat Frans ook nog jubilaris was. Nog een bijzonderheid was de aanwezigheid van een zeer jeugdige nieuwe junior-tamboer in de persoon van Fons Welten, zoon van rooie tamboer Grad Welten en zijn eega Birgit. Fons gaat het tamboerkorps van het Sint Jorisgilde versterken en er voor zorgen dat de toekomst van voor voldoende tamboers gewaarborgd blijft. De hele dag liet hij horen dat hij de schutsmars van het gilde perfect beheerst.

Na de Heilige Mis, wederom zeer waardig voorgegaan door pastor Jos van den Bosch, trok het Sint Jorisgilde naar het gemeentehuis voor een ontvangst door burgemeester Michiel van Veen. Tijdens de speech stond hij ook nog even stil bij het overlijden van voorzitter Ad Verhoeven. Ad heeft veel betekend voor het gilde en dit overlijden heeft veel pijn gedaan maar, zoals de burgemeester het verwoorde, het leven gaat door en het gilde moet verder gaan. Hij sprak ook de jubilarissen van het gilde toe, zijnde kapitein Frans van der Burgt 50 jaar lid, Odilia Jurgens – barones van Harinxma thoe Slooten 25 jaar beschermvrouwe, Ton van Thiel 25 jaar gildebroeder en John van Kessel 12½ jaar gildebroeder. Deze jubilarissen werden bij aankomst in gildehuis nogmaals door deken-schrijver Rob van de Vossenberg, als waarnemend voorzitter, in het zonnetje gezet. Frans kreeg van zijn collega-bestuurders van Kring Peelland nog een extra kringonderscheiding in de vorm van een gouden schildje. Frans is namelijk al jarenlang ook nog deken-schrijver van Kring Peelland. Ook deze ochtend nam het gilde zelf tijd om stil te staan bij het zure verlies van gildebroeder Ad Verhoeven

Om 12 uur werd er gestemd voor een nieuwe deken en daar kwam voor de meesten als verrassend winnaar uit de bus Joost Michiels, in het dagelijkse leven landmeter. Joost is een neef van de deken van 1964, zijnde Wim Michiels.

’s-Middags ging het gilde Joost thuis aan de Teunisbloem installeren door het omhangen van de dekensikkel het opzetten van de hoge dekenhoed en het aansteken van de Goudse pijp om daarna samen op te trekken naar Gildehuis Dientje. Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Joost en de gildebroeders vele malen getrakteerd op een aantal heildrankjes en werd bij aankomst bij het gildehuis nog een vendelgroet gebracht door de vendeliers. Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel gezellige feestavond werd.

Sint Jorisgildedag op zaterdag 29 april

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Nieuwe deken 2017: Jochem Biemans. Wie volgt hem op?

Herdenkingsdag van Sint Joris is op maandag 23 april, de naamdag ter herinnering aan diens sterfdag in het jaar 303. Dat is even geleden. Toch blijven we hiermee doorgaan. Gelukkig maar. Voor het gilde is het een van de enerverendste dagen van het jaar. We vieren op deze dag onze jubilarissen. We vieren de binnenkomst van een nieuwe gildebroeder. We vieren gezamenlijk de maaltijd. We vieren de Gildemis en gedenken daar Sint Joris maar ook de overleden gildeleden van dit gildejaar en al onze overleden gildebroeders en zusters. Bij de overleden gildeleden van afgelopen gildejaar gaan onze gedachten speciaal uit naar gildebroeder Ad Verhoeven. Ook dat maakt de bijzondere dagen van het gilde extra speciaal, helaas. Er is veel te vieren maar ook te gedenken en dat is ook goed zo. Steeds opnieuw geeft dit ons de mogelijkheid om de onderlinge broederschap cq zusterschap, gildeschap te onderhouden, te bevestigen en uit te bouwen.

Feestdag van onze patroonheilige viert ons gilde op zaterdag 29 april. We starten om 7.30 uur bij de kapitein met een gildeontbijt. Om 9.30 uur is de Gildemis in de Sint Jan. Er volgen vendelgroeten aan de voorganger van de Gildemis, de burgemeester en de beschermvrouw. Om 12 uur verkiezen we een Nieuwe Deken en huldigen we onze Jubilarissen. John van Kessel 12½ jaar, Ton van Thiel 25 jaar, Barones Odillia Jurgens Harinxma thoe Slooten 25 jaar en kapitein Frans van der Burgt 50 jaar. Vervolgens na de gezamenlijke maaltijd gaan we de Nieuwe Deken thuis ophalen en begeleiden hem naar ons gildehuis Dientje. Onderweg mag U hem hartelijk feliciteren maar ook is er een receptie om 21 uur waarbij u ook onze jubilarissen de hand mag schudden. Eenieder van harte welkom om van deze gildedag een speciale gildedag te maken.

Barones

Men verwijt ons gilde soms dat wij niet genoeg aandacht besteden aan vrouwen binnen het gilde. Het is terecht een echte mannenclub. Maar oh oh wat is er duidelijk behoefte aan een vrouw die achter cq naast de gildemannen staat. We zeggen dan ook als de vrouw er niet achterstaat het niet lukt om als gildebroeder te kunnen funktioneren. Gelukkig staan de meeste partners volmondig achter de gildebeleving van hun man.

Vrouwen binnen ons gilde, jazeker. Degene die koning schiet kiest een vrouw als zijn koningin. Onze gildekoningin maakt volop deel van de formatie.

Onze barones, dat is een ander verhaal. Zij kwam bij het gilde als onze beschermvrouwe. Wij hadden al een beschermheer, Ferd van Thiel. Een beschermheer beschermt zijn vereniging , gilde met raad en daad. Bijvoorbeeld de gildebeelden bij de Rabobank. Mede door deze beschermheer realiseerde Toon Grassens dit kunstwerk. Ook stond er een beschermvrouwe Maria Helen Edith Ernestina Scheidius-barones van Harinxma thoe Slooten bij deze onthulling, moeder van onze huidige beschermvrouwe. Haar gift betekende een aanzienlijke bijdrage aan dit monument. Haar vader Everardus Hugo Scheidius was waarschijnlijk de eerste beschermheer van ons gilde en tevens van het handbooggezelschap “Doele Wilhelm Tell” uit Gemert.

Deze Everardus ,voorvader van onze barones woonde als laatste kasteelheer in Gemert. Hij bezat niet alleen het kasteel maar ook zo’n 24 boerderijen in Gemert en Erp. Daarbij ook de boerderijen van Vereijken en Kokse hoeve van wijlen Toon van den Boom. Uit overlevering weten we dat onze barones Odillia nog speelde op koks terwijl men de huur ophaalde voor opa Scheidius.

Ondanks diens veronderstelde wrevel met Gemert bleef hij het gilde trouw. Het is mogelijk bijzonder jammer dat hij besloot om Gemert te verlaten. Zijn beweegredenen zouden zijn dat hij geen medestanders kreeg om te streven dat het kanaal Zuid-Willemsvaart ook Gemert zou aandoen. Het toenmalige gemeentebestuur wilde hieraan niet meewerken. Daarop verkocht hij zijn kasteel in 1881 aan de Jezuïten en vertrok letterlijk met de noorderzon. En de rest daarover is u welbekend. De paters van de heilige geest traden er binnen en zijn nu al voor Pinksteren definitief geen eigenaar meer. Hoe anders had het kunnen zijn. Geen gewacht meer bij de Beekse brug. Geen gekrakeel omtrent de invulling van het kasteel en haar omgeving. Een bloeiend Gemert waarbij het huidige Helmond zou verbleken. Moeten we daar rouwig om zijn. Mogelijk wel. Een begijnhofje binnen de ommuurde tuin was zeker gerealiseerd. We hoeven niet meer elders dit gaan bewonderen. Ook een Eifelbrug zou er liggen en mogelijk zelfs een Joris-brücke. Een Sint Joris kathedraal ipv een kapelletje. We weten het niet ; maar wij houden er wel een prachtige beschermvrouwe aan over. Nu al weer 25 jaar. Odilia A.H. Jurgens –barones van Harinxma thoe Slooten. Momenteel bewoont ze landgoed Ryckenbarch te Ruurlo, Gelderland. Odilia we zijn trots op U binnen en tussen ons gilde. Uw bescheidenheid siert U extra maar op onze optrekdag 28 april gaan we U toch extra in het zonnetje zetten. Maar nu eerst Verzuuken zaterdag 21 april en deelname aan optocht Boerenbondsmuseum zondag 22 april.

Jubilarissen 2018 Sint Jorisgilde Gemert

Onze optrekdag geeft ons de gelegenheid om onze jubilarissen voor het voetlicht te halen. En ook dit jaar niet de minsten. We kennen John van Kessel nu ruim 12½ jaar bij ons gilde, een stille kracht en aktief gildebroeder. En we mogen er van uit gaan dat we nog veel langer mogen genieten van zijn aanwezigheid. Als voorbeeld heeft hij niet alleen zijn vader Ricus maar ook zijn opa Jan van Kessel die zich naar vermogen wisten in te zetten voor ons gilde. Vader Ricus als luitenant en wijlen Jan van Kessel als zilverdrager en ook als gewaardeerd bestuurslid. Opa’s gildetrouw vinden we terug zowel bij Ricus als ook John. Als jubilaris John erbij is dan kan je ook op hem rekenen. Het is een echte trouwe gildeman.

Ook trouw aan het gilde is vendelier Ton van Thiel. Ondertussen zelfs 25 jaar. Al enige tijd woont hij in Deurne met Carola van de Beek, de liefde van zijn leven. Gelukkig hield hij ook de liefde voor de schut levend. Niet alleen regelmatig als hoofdvendelier maar ook al weer diverse jaren als bestuurlid. Het is mooi om te constateren dat Ton niet alleen de vrolijke gast weet te zijn bij het gilde maar ook de rustige man in het bestuur. Hij weet veel en kan goed relativeren en gebruikt zonodig zijn humor om ruimte te scheppen zodat eenieder zich op zijn gemak voelt bij Ton. Hij weet goed te onderbouwen hoe wij als gilde verder kunnen en wat we wel en vooral niet behoren te doen. Een mooi man met een voortreffelijke staat van dienst binnen ons gilde. Zijn gewicht komt nagenoeg overeen met het gewicht van de prijzen van het gildezilver dat hij wist te behalen op diverse evenementen. Een gewichtig persoon jazeker.

Ook een mooie staat van dienst bouwde Frans van der Burgt op binnen maar ook buiten ons gilde. Alle drie jubilarissen begonnen als Nieuwe Deken en daarna vendelier. Frans liet dit lijdzaam los omdat het fysiek niet meer kon. Maar Frans ging verder als luitenant, reserve-kapitein, kapitein en ondertussen al tweemaal als de Koning van ons gilde. Samen met partner Tonnie toonden zij zich een waardig koningspaar. Tenslotte weet hij ook nog met verve het kringsecretarisschap van Kring Peelland een eigen invulling te geven die respect oplevert zowel binnen als buiten de kring. Als gilde mogen we ons gelukkig prijzen met iemand zoals Frans in ons midden. Het is een echte gouden gildebroeder.

Er is nog een vierde jubilaris te vieren en wel een vrouw binnen onze gildeformatie. Hoewel er geen vrouw binnen de formatie mocht komen is er toch ruim baan gemaakt voor haar en daarvoor ook haar moeder al. Volgende keer meer over onze beschermvrouwe uit Ruurlo.

De rooi viert

Het Sint Jorisgilde Gemert gaat zich de komende tijd manifesteren in het Gemertse. Wat is er zoal? We komen bijeen in vergadering, ook wel buitencomparitie genoemd. Opluistering verzorgen bij de installatie van onze nieuwe pastoor Schevers. We gaan onze leden uitnodigen, oftewel het “verzuuken” voor de jaarlijkse feestdag van Sint Joris, ook wel onze optrekdag genoemd en we gaan deelnemen aan de optocht van het Boerenbondsmuseum. Een mooi vooruitzicht, maar wel zonder onze gildebroeder Ad Verhoeven. Helaas moeten we zonder hem verder, maar we moeten en we gaan allemaal verder zoals hijzelf ook zeker ons voorgegaan zou zijn. Waarschijnlijk nog intenser dan ooit tevoren vanwege het bijzondere broederschap wat in een gilde leeft.

De hoofddag, de optrekdag, belooft een bijzondere dag te worden. Een nieuw lid komt ons gilde aanvullen, namelijk De Nieuwe Deken 2018. Maar ook eren we een mooi clubje jubilarissen. Vendelier John van Kessel die zich trouw inzet en vanaf zijn dekenschap zo veel mogelijk aanwezig is en blijft. Nu al weer twaalf en een half jaar gildebroeder. Het dubbele aantal weet vendelier Ton van Thiel achter zijn naam te vergaren. Ook hij is volop present en positief aanwezig. Daarbij zit hij al weer meerdere jaren in ons bestuur. Hetzelfde aantal jaren komen we tegen bij onze barones. Ja een echte barones. Zij stamt af van de vroegere eigenaar van het kasteel van Gemert, Everard Scheidius die onze beschermheer was in vroegere jaren. Mevr. Jurgens – van Harinxma thoe Slooten is al 25 jaren onze beschermvrouwe. En tenslotte het dubbele aantal jaren zien we bij onze gouden gildebroeder en tevens kapitein, Frans van der Burgt. Frans is ook bestuurslid van het Sint Jorisgilde en daarbij ook nog secretaris van het regionale kringbestuur. Hij schoot zich al tweemaal tot koning van ons gilde, ooit begon ook hij als Nieuwe Deken en werd al snel vendelier.

Maar eerst dus 5 april de buitencomparitie op Koks, installatie pastor Schevers 8 april,het Verzuuken 21 april, 22 april de optocht van het Boerenbondsmuseum en dan de Optrekdag op zaterdag 28 april.

Beste Ad, we trekken verder op met ons gilde en met jou in onze gedachten.

In Memoriam: Ad Verhoeven

Hoe is het mogelijk? Hoe kan het zijn dat een rooie gildebroeder er niet meer is? Het Sint Jorisgilde is in shock door het plotselinge overlijden van hun vendelier en voorzitter Ad Verhoeven op zo’n jonge leeftijd. Je krijgt een bericht van zijn overlijden en dan staat de wereld even helemaal stil. Je hebt tijd nodig om dit te verwerken; Ad die met hart en ziel betrokken was bij het gilde.

Je gaat even terug in de tijd en bekijkt de historie van Ad binnen het Sint Jorisgilde. Daarin komt naar voren dat Ad in 1979 gekozen werd als nieuwe deken bij de Rooi Skut. Na zijn driejarig dekenschap sloot Ad zich aan bij de vendeliers. Hij was daar zeer geschikt voor want hij stak, qua postuur, met kop en schouders boven de rest uit en beheerste het vendelen tot in de puntjes met als resultaat verschillende prijzen bij gildewedstrijden. Met enkele korte tussenposen, vanwege kleine lichamelijke mankementjes, was hij tot zijn overlijden vendelier.

In 2002 werd Ad in het bestuur gekozen. Eerst als bestuurslid en in 2015 werd hij voorzitter van ons rooie Gemertse gilde. Hij heeft dit altijd met hart en ziel gedaan en had daar ook zeer bepaalde ideeën bij. Ad had tijdens het kringgildefeest in 2010 de leiding over het team “techniek”. Hij heeft er toen mede voor gezorgd dat het een prachtig gildefeest werd. De tenten, de inrichting van de tenten, het decor, het water, de elektriciteit enzovoorts klopte helemaal.

De laatste tijd was hij zeer intensief bezig met de aan- en verkoop van gildegronden en het nieuwe onderkomen van het Sint Jorisgilde aan de Boekelseweg. Daar heeft hij vele uren ingestoken om er voor te zorgen dat het Sint Jorisgilde de toekomst weer volop tegemoet kan zien. Helaas kan hij het eindresultaat zelf niet meer meemaken.

Ad laat een grote leegte achter bij ons gilde, maar uiteraard vooral in zijn gezin wat hem de ruimte bood om het vele werk te doen voor ons gilde. Daarvoor bijzondere dank.

We wensen zijn vrouw Maria, Cor, Rik en Annemiek en hun partners heel veel sterkte toe.

Bezoek aan beschermvrouw Sint Jorisgilde

Op zaterdag 25 november 2017 bracht ons koningspaar, samen met tamboer Toon Opsteen en echtgenote, een bezoek aan onze beschermvrouw Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten te Ruurlo. Hierbij enkele foto’s van de ontvangst door haar, samen met buurman Ton Oskamp.

 

 

 

In memoriam: Anneke van de Laar

Zaterdag 18 november 2017 overleed onze gildezuster Anneke van de Laar in de leeftijd van 85 jaar.
Anneke, dochter van oud-gildebroeder Toon van de Laar werd in Handel geboren op 17 juli 1932. In 1981 werd haar zoon Wiljan als nieuwe deken gekozen van het Sint Jorisgilde.

Alle gildebroeders die bij haar gingen verzüjken voor de optrekdag konden rekenen op een warm gesprek over het gilde. Zij wilde dan graag het wel en wee van de skut vernemen.
Donderdag 23 november heeft een delegatie van ons gilde haar met gilde-eer naar haar laatste rustplaats begeleid. Het Sint Jorisgilde wenst haar kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte met dit grote verlies.

Verbroedering gilden Gemert-Bakel

Afgelopen zaterdag waren de drie Gemert-Bakelse gilden om diverse redenen bij elkaar in het centrum van Gemert. Het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint Antonius en Sebastianusgilde en het Sint Jorisgilde beiden uit Gemert wilden hun onderlinge broederschap verstevigen, een gemeentelijke gildekoning inhuldigen en men wilde burgemeester Michiel van Veen een vendelgroet brengen naar aanleiding van zijn inschrijving in de gemeente Gemert-Bakel en de bewoning van het nieuwe onderkomen in Gemert.

Om met het laatste te beginnen; burgemeester Michiel van Veen heeft zich met zijn vrouw Caroline, hun zoon Bart en dochter Eveline gevestigd in hun nieuwe woning aan de Boekelseweg in Gemert. Zij hebben hun verhuizing vanuit Cuijk afgerond en hebben inmiddels de eerste dagen en nachten in hun nieuwe woning doorgebracht. Reden voor de drie gilden om hen een vendelgroet bij hun nieuwe woning te gaan brengen. Nadat de gilden zich verzameld hadden bij het Rooie Gildehuis Dientje trokken zij in formatie naar de Boekelseweg waar ze hartelijk werden ontvangen door het complete gezin van Veen. Na een kort welkomstwoord van de pater familias Michiel kwamen de vendeliers van de drie gilden naar voren en kozen de tamboers hun positie voor het brengen van een mooie vendelgroet.

Na het bewonderen van de mooie woning, de tuin en omgeving en het nuttigen van de aangeboden zeer smakelijke broodjes vertrok het hele gezelschap, met in hun midden de burgemeester, weer richting het centrum van Gemert voor het schieten van de gemeentelijke gildekoning. Gildebroeder Theo Raaijmakers van het Sint Willibrodusgilde, die drie jaren lang het gemeentelijke koningsschild mocht dragen overhandigde dit schild bij aankomst op het “schietterrein” voor gildehuis Dientje aan burgemeester van Veen en kon begonnen worden met het schieten voor een nieuwe koning. Burgemeester van Veen loste het eerste schot, gevolgd door de koningen en koninginnen van de drie gilden en daarna de overige aangemelde gildebroeders. In totaal deden 58 gildebroeders mee. Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek dat groene gildebroeder Nico Krol het laatste stukje van de vogel eraf had geschoten en zich dus drie jaren lang gildekoning van de gemeente Gemert-Bakel mag noemen. Hij is al een paar keer koning van het Sint Antonius en Sebastianusgilde geweest dus hij kent de klappen van de zweep. Nadat burgemeester van Veen hem het schild had uitgereikt nam hij de felicitaties van de aanwezige gildebroeders en overige aanwezigen in ontvangst.

Na een vendelgroet, gebracht door de vendeliers van alle drie de gilden, werd het tijd om de inwendige mens wat te versterken. In gildehuis Dientje deed men zich te goed aan een prima verzorgde barbecue met bijbehorende drankjes. Het werd een zeer gezellige avond waar het onderlinge gildebroederschap binnen de gemeentelijke gilden zeker weer een stapje hoger is komen te liggen.

Tot slot is zeker een woord van dank op zijn plaats voor de geweldige ontvangst door de familie van Veen en de Gemert-Bakelse gilden wensen hen enorm veel woonplezier in deze prachtige gemeente.

Cor Opsteen nieuwe koning Sint Jorisgilde

Het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans - OpsteenHet was een spannende zondag voor het Sint Jorisgilde Gemert. Zou het gilde een nieuwe keizer krijgen als opvolger van Henricus Jansse van Deursse die zich in 1759 tot keizer schoot? De dag begon zoals altijd met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding, voorgegaan door pater Delisse en diaken van den Bosch. Het was een mooie viering waar door de voorgangers inspirerende woorden werden gesproken. Zij staken de mogelijke nieuwe koningen en keizers een hart onder de riem, want het konings- of keizersambt bij het Sint Jorisgilde is echt een belangrijke erefunctie.

Na in het gildehuis Dientje de inwendige mens verstrekt te hebben trok het Sint Jorisgilde, samen met het zustergilde van Sint Antonius en Sebastianus, op naar de schutsboom die was opgesteld bij de Kokse Hoeve waar traditioneel het koningschieten in Gemert plaatsvindt.

Bij aankomst werd er driemaal om de boom getrokken om de schutsboom te “vrijen” van het kwade. Dit is een jarenlange traditie bij het Gemertse koningschieten. Daarna werd het “oude” koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt ontdaan van hun koninklijke status. De koningsvogel en het koningszilver werden tijdelijk op jukken geplaatst in afwachting van een nieuwe koning.

Voordat het schieten voor een nieuwe koning begon werd er eerst geschoten voor koningskruizen waaraan iedere aanwezige kon meedoen. De koningskruizen werden gewonnen door de rooie gildebroeders Martien en Albert van den Eijnde en gruune gildebroeder Teun Brouwers.

Nadat er een ingewikkelde formule met betrekking tot het schieten voor de koningskruizen op was losgelaten werden de horloges van de loterij gewonnen door Robin Kolle uit Uden en de heren van Katwijk en Elliot uit Gemert. De winnaars van de koningskruizen en horloges proficiat gewenst.

Na dit rustige begin werd de rode koningsvogel op de schutsboom geplaatst en kon het eigenlijke koningschieten beginnen. Een veertiental deelnemers hadden zich gemeld, waaronder ook enkele leden van de Vriendenkring van de Gemertse gilden. Nadat de geestelijke- en wereldlijk overheid en de koningsparen van beide gilden de eerste schoten hadden gelost werd de spanning langzaam opgebouwd. Zouden Frans van der Burgt of Albert van den Eijnde zich tot keizer schieten of hadden anderen het geluk om koning te worden?

Toen de rook uit het geweer was opgetrokken bleek dat het laatste stukje van de vogel, bij het 285ste schot op de schutsboom, er af geschoten was door een ouderling van het Sint Jorisgilde, namelijk Cor Opsteen uit Handel. Dus had het gilde wel een nieuwe koning, maar geen nieuwe keizer.

Cor komt uit een bloedrood gezin. Zijn vader Johan is bijna zeventig jaren gildebroeder geweest, zijn moeder komt uit de gerenommeerde gildefamilie van de Vossenberg en in 1962 was zijn zus Annie koningin samen met koning Theodor van de Vossenberg.

Cor koos zijn zus Paulina Adriaans – Opsteen als zijn koningin. Paulina heeft zich afgelopen jaren enorm ingespannen om een nieuw gildevaandel te borduren. Dit vaandel is in 2015 door haar aangeboden aan het Sint Jorisgilde.

Het was weer een mooie dag voor het Sint Jorisgilde!

Krijgt Sint Jorisgilde een keizer bij het koningschieten?

Koningspaar 2015-2017 Frans en Tonnie van der Burgt

Zondag 16 juli a.s. is het weer zover. Het Sint Jorisgilde Gemert gaat op Koks schieten voor een nieuwe koning. Traditioneel in Gemert is dat het Sint Jorisgilde in de oneven jaren een nieuwe koning gaat schieten want de ambtstermijn van de gildekoning is hier twee jaren.

Zoals ook in 2015 het geval was is het mogelijk dat het Sint Jorisgilde een gildekeizer krijgt. Deze keer kunnen zelfs twee gildebroeders zich tot keizer schieten, namelijk kapitein Frans van der Burgt en tamboer Albert van den Eijnde. Frans schoot zich in 2011 en 2015 tot koning en Albert schoot zich in 2009 en 2013 tot koning. Als een van beiden het laatste stukje van de koningsvogel naar beneden schiet is hij keizer, maar moet eerst twee jaren zijn functie als koning vervullen. Dus pas in 2019 kan Frans of Albert definitief de functie van keizer binnen het gilde uitoefenen. Voordat een van hen de versierselen van keizer worden omgehangen moeten ze eerst aan de drie verplichtingen van het koningschap voldoen, namelijk het schenken van de erewijn bij het gildehuis Dientje, na afloop van zijn of haar koningschap het schenken van een zilveren schild naar vermogen en tenslotte het onderhouden van het koningszilver. Voor hen zal het schieten die zondag heel erg spannend worden, want men is keizer van het gilde voor het leven en er mag maar één keizer zijn binnen het Sint Jorisgilde.

Het zal een historische gebeurtenis worden, want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het gilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is niet uitsluitend een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint.

Het huidige koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt weet inmiddels precies wat het koningschap inhoudt. Zij hebben zich de afgelopen twee jaren steeds weer enorm ingezet voor het gilde en waren bij elke gelegenheid aanwezig. Ook bezochten zij tal van verjaardagen, geboorten en helaas soms ook uitvaarten van gildebroeders en gildezusters. Altijd waren zij present om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde. Toch zal er op zondag 16 juli weer een (voorlopig?) einde komen aan hun koningschap. Zij zullen bij aankomst de koningsvogel, de koninginnevogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnestok neerleggen zodat het gilde op dat moment geen koning en koningin meer in haar midden heeft en begonnen kan worden met het schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden. Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen. De dag begint om 11.00 uur met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.30 uur start het schieten om de koningskruizen en, in afwijking met voorgaande jaren, zal het koningschieten pas om 16.30 uur beginnen op Koks (De Kokse Hoeve). Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.30 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!

Mooi resultaat Sint Jorisgilde Gemert

Op zondag 11 juni j.l. werd de jaarlijkse Kringgildendag van Kring Peelland georganiseerd door het Sint Jorisgilde uit Someren. Ook het Sint Jorisgilde Gemert nam daar aan deel in een zeer warme omgeving.

De temperaturen bereikte bijna 30 graden waardoor het voor de gildebroeders in de dikke pakken behoorlijk afzien was. Maar de optocht door Someren leverde voor het talrijke publiek langs de route prachtige plaatjes op. Alle gilden van Kring Peelland waren aanwezig en ook nog enkele gastgilden uit andere kringen. Van oudsher zijn de gildebroeders en gildezusters uitgedost in zeer kleurrijke kostuums met een eeuwenoude geschiedenis. De gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert, oftewel de Rooi Skut, tonen zich het mooiste in de zon. Dan komt de rode kleur nog beter naar voren; ook nu weer.

Na de optocht, de massale opmars en het slangendefilé begonnen de verschillende wedstrijden. Voor de eerste keer nam het drietal rooie gildebroeders Jan van Erp, Pieter van Erp en Jan van Thiel deel aan het onderdeel kruisboogschieten. Zij behaalden nu nog geen prijzen, maar dat zal in de toekomst zeker nog gebeuren. Wel werden er prijzen behaald in het onderdeel vendelen. Jan van Thiel behaalde de eerste prijs in de vaandelklasse 50+ en bij het groepsvendelen 4/5 personen, bestaande uit Ton van Thiel, Jan van Thiel, John van Kessel en Joan van de Vossenberg, werd ook de eerste prijs behaald. Tot slot werd aan het einde van de middag de prijs voor het beste gilde in de optocht bekend gemaakt en dat werd voor het Sint Jorisgilde Gemert een mooie zevende plaats.

De rooie gildebroeders en gildezusters kunnen weer terugkijken op een prachtige gildedag.

Jochem Biemans nieuwe deken Sint Jorisgilde

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Nadat het Sint Jorisgilde vorige week een mooie vendelgroet gebracht had aan haar gedecoreerde gildebroeder Gerard Lemmens vierde zij zaterdag 29 april j.l. haar jaarlijkse optrekdag. Bij verschillende verenigingen wordt deze dag ook wel de teerdag of de jaardag genoemd, maar bij een Gemerts gilde heet dat de optrekdag.

Het gilde trekt die dag op naar de kerk voor deelname aan de H. Mis, het trekt op naar het gemeentehuis voor een ontvangst door burgemeester van Veen, het trekt op naar Gildehuis Dientje voor de stemming van de nieuwe deken, het trekt op naar de nieuwe deken om hem te installeren en hem op te halen voor een gezellige avond met receptie in het gildehuis. De optrekdag begint in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein. Frits Verhoeven en zijn vrouw Dina serveerden de gildebroeders een heerlijk ontbijt waardoor zij goed aan de lange dag konden beginnen.

Na de H. Mis en ontvangst op het gemeentehuis wordt tijdens de optrekdag om twaalf uur precies de nieuwe deken gekozen door de leden van het Sint Jorisgilde. Op het antieke stemkistje komen een aantal namen van mogelijke nieuwe dekens te staan en kunnen de gildebroeders en gildezusters hun stem uitbrengen. Dit gildejaar werd de 22-jarige Jochem Biemans met een grote meerderheid van stemmen gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Hij komt uit een echte rooie familie, want zijn vader Wichard werd in 1982 gekozen als nieuwe deken en zijn opa Antoon was van 1955 tot 1960 kapitein van het Sint Jorisgilde. Ook bij de familie van zijn moeder Maria stroomt duidelijk rood bloed, want zij stamt af van de familie van den Boom van de Kokse Hoeve. Opa Toon schoot zich in 1995 tot koning van het Sint Jorisgilde en vormde samen met zijn vrouw Mien het koningspaar. Tot op de dag van vandaag wordt voor de nieuwe koning geschoten bij de Kokse Hoeve.

Tijdens de optrekdag worden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat Wim Adriaans en Paulina Adriaans – Opsteen beiden 25 jaar lid, Nellie van de Ligt – Lemmens ook 25 jaar lid en tenslotte de 50-jarige gildebroeder Sjef Egelmeers. Zij allen werden in het gildehuis door kapitein Frits Verhoeven allemaal in het zonnetje gezet. De gouden jubilaris Sjef werd nog op een bijzondere wijze gehuldigd. Hij kreeg door de voorzitter van Kring Peelland, gildebroeder Henk de Hair, de kringonderscheiding opgespeld.

Na de lunch, bestaande uit heerlijke erwtensoep met roggebrood en zult, vertrok het gilde naar de nieuwe deken. Daar werden de gildebroeders hartelijk ontvangen door Jochem en zijn ouders. Nadat de inwendige mens weer was versterkt werd Jochem ingehuldigd als nieuwe deken door hem de dekensikkel om te hangen. Ook werd de Goudse pijp aangestoken met de bedoeling dat deze tot het gildehuis brandende werd gehouden, waarbij hij hulp kreeg van zijn vriendin en zijn zus.

Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Jochem en de gildebroeders vele malen getrakteerd op een aantal heildrankjes en werd bij aankomst bij het gildehuis nog een vendelgroet gebracht door de vendeliers. Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel gezellige feestavond werd onder leiding van de vader van de nieuwe deken, Wichard Biemans.

Koninklijke onderscheiding Gerard Lemmens

Lintje voor Gerard Lemmens

Lintje voor Gerard Lemmens. Vorig jaar kregen twee gildebroeders een koninklijke onderscheiding en dit jaar had onze Koning Willem-Alexander weer een koninklijke onderscheiding klaar liggen voor een rode gildebroeder.

Gerard Lemmens, onze onvolprezen vendelier, is als lid in de Orde van Oranje-Nassau toegevoegd aan het groot aantal gedecoreerden van het Sint Jorisgilde Gemert.

Gerard is tijdens de optrekdag in 1985 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn jaren als nieuwe deken, staande deken en afgaande deken werd hij vendelier. De fijne kneepjes van het vak “vendelier” werden hem bijgebracht en vanaf dat moment draaide Gerard mee in het vendelkorps. Altijd was hij present en bleef hij meestal als een van de laatsten aanwezig om het gepresteerde van die dag te evalueren.

Gerard werd ook benoemd als lid van de “Commissie Koks”. Deze commissie, bestaande uit een combinatie van gruune en rooie gildebroeders, heeft als taak de organisatie van het koningsschieten op Koks te regelen en in goede banen te leiden. Op Gerard kun je altijd rekenen, meestal in een voortrekkersrol. Laat het in orde brengen van het schietterrein maar aan Gerard over.

Hier blijft het niet bij, want bij Gerard thuis is hij ook nog bewaker van veel gilde-attributen die bij hem zijn opgeslagen. Als er iets kapot is of er moeten dingen bijgemaakt worden; Gerard zorgt er voor.

Tegenwoordig is hij ook regelmatig te vinden bij de Sint Joriskapel om, samen met zijn maat Jan, het terrein op orde te houden. Gerard verschijnt dan met zijn tractor en een aanhanger met veel materieel bij de kapel om daar het groen te gaan onderhouden.

Kortom Gerard is een man waar het Sint Jorisgilde trots op is en wij hebben hem dan ook een mooie vendelgroet gebracht ter ere van de koninklijke onderscheiding. Gerard van harte proficiat!!

Optrekdag 2017 en jubilarissen

Jubilarissen trots bij de gildekapel. Vlnr Nellie van der Ligt Lemmens, 25 jaar.Sjef Egelmeers 50 jaar, Paulina en Wim Adriaans beiden 25 jaar lid.

Daar zijn ze weer. Ook dit jaar een respectabel gezelschap. Jarenlang hebben ze zich ingezet voor het Sint Jorisgilde Gemert. Neem Paulina Adriaans, 25 jaar lid . Urenlang werkte zij aan het nieuwe gildevaandel, zelfs in een historisch nog meer verantwoorde vorm. Na te vragen bij onze deskundige gildebroeder Antoon Grassens. Paulina kreeg van haar man de ruimte om de vele uren (2300 en waarschijnlijk wel meer) hieraan door te brengen. Een waarlijk monnikenwerk. Op haar beurt liet Paulina haar man vele uren werken aan onze gildekapel. Op de foto staat Wim, 25 jaar lid, zeer ontspannen voor de muur van de Sint Joriskapel. Hij weet hoe solide deze muur is. Hij bouwde hem namelijk zelf mee op . Hij zou er een lintje voor mogen hebben maar dat verdiende hij al door zijn inzet voor de Mortelse gemeenschap.

Nog een echte Mortelse is Nelly van der Ligt, 25 jaar lid. Ze is een telg uit de familie Lemmens. Een zeer betrokken familie van de rooi schut. Twee van haar broers zijn jarenlang lid van ons gilde. Joan van der Ligt, zoon van Nelly mochten we een aantal jaar geleden binnenhalen als Nieuwe Deken. Nelly bezocht voorheen met haar inmiddels overleden echtgenoot Jan en nu nog steeds trouw onze optrekdag en overige gildeactiviteiten.

Uit de De Mortel verwelkomen we ook jubilaris Sjef, 50 jaar lid. Alweer een echte mortelnaar. Sjef is bij het gilde vooral bekend met zijn liefde voor het vendelen. Persoonlijk wist hij vele prijzen te bemachtigen in de diverse vendelwedstrijden, maar ook bij het groepsvendelen en later zelf als dehoofdvendelier. Diverse vendeliers leerden het vak van hem; van de sjef. Hij kreeg van Maria volop de mogelijkheid om deze hobby te beoefenen en anderen enthousiast te maken bij het oefenen bij hen aan huis. De gastvrijheid van de familie Egelmeers was vanzelfsprekend. Sjef wist zich in 1991 ook nog koning te schieten en hij koos zijn Maria als koningin van ons gilde. Ze maakten mooie dagen mee in ons gilde als koningspaar. Een echt gouden koppel dus.

Onze vier jubilarissen zijn allemaal bereid om in alle bescheidenheid zich naar vermogen volledig in te zetten voor ons gilde op diverse terreinen. Daarvoor zijn en blijven we hen zeer dankbaar. Daarom is het mooi dat we hen van de achtergrond nu ook eens op de voorgrond kunnen plaatsen. En verdiend dat hebben ze dat zeker. Allemaal.

Het lijkt wel of De Mortel alleen maar roodgekleurd is. Dat is natuurlijk niet zo maar nu even wel. Want ook nog aan de Mortelse kant van de Sint Janskerk begroeten we dit jaar onze Nieuwe Deken. Tussen al dat mooie groen van de laatste weken komt duidelijk de rode kleur van ons gilde naar voren en kan het echte mooie weer stralend gaan opstarten.

Feliciteren van de jubilarissen en de Nieuwe Deken graag op onze optrekdag 29 april in Gemert bij Dientje om 21 uur. U bent van harte welkom.

Het programma van de jaarlijkse optrekdag:
Sint Jorisgilde Gemert gaat zaterdag 29 april haar jaarlijkse feestdag vieren. Ons programma voor deze dag ziet er als volgt uit.

7.30 uur Gildebroeders met koningspaar verzamelen zich ten huize van kapitein Frits Verhoeven voor het gezamenlijk ontbijt

9.00 uur Verzamelen in ons gildehuis Dientje.

9.30 uur Gildemis in de kerk Sint Jan met aansluitend vendelgroet aan de voorganger

10.30 uur Bezoek aan de burgemeester met vendelgroet.

11.00 uur Vendelgroet bij Dientje aan onze barones, beschermvrouwe Odillia Van Harinxma thoe Slooten.

12.00 uur Verkiezing van de Nieuwe Deken 2017

13.30 uur Gezamelijke maaltijd en aansluitend naar de Nieuwe Deken

19.30 uur Vendelgroet bij ons gildehuis

21.00 uur Receptie met aansluitend feestavond.

Als gilde willen we er weer een mooie dag van maken. We hopen op een flinke opkomst van u allen. Ons gilde wenst u een aangename dag toe.

Koks – Verzuuken – Optrekdag

Sint Jorisgilde Gemert gaat in Gemert alle leden bezoeken. Tijdens het Verzuuken maakt men alle leden erop attent dat onze Optrekdag , de belangrijkste dag van ons gilde er aankomt. Maar eerst de buitencomparitie op Koks.

BUITENCOMPARITIE 20 april. Op Kokse Hoeve komt het gilde bijeen om de voorbereidingen van zowel het Verzuuken als ook de Optrekdag door te spreken. Tenslotte willen we van onze Sint Jorisdag, onze optrekdag weer een gedenkwaardige dag maken waarin vreugde en verdriet een plek hebben en we onze onderlinge band weer kunnen aanhalen en zo mogelijk verstevigen.

VERZUUKEN 22 april. Onze tamboers gaan tijdens het Verzuuken al vanaf de vroege ochtend alle leden aan de Mortelse kant wakker trommen om hen uit te nodigen voor de H.Mis zaterdag 29 april. En passant beseft men daar dan ook dat de Nieuwe Deken uit hun midden gaat komen. De overige leden gaan in tweetallen alle leden bezoeken. Dit verzuuken is een apart mooie dag binnen ons gildegebeuren. Bij alle gildeleden thuis in een vertrouwde, gezellige sfeer en met respect voor ieders standpunt over het wel en wee van het gilde onderling brainstormen, prakkiseren of gewoon buurten.

OPTREKDAG 29 april. Die dag trekken we als gilde op naar de kapitein voor ons ontbijt, naar de kerk voor de geestelijke verzorging, naar de burgemeester voor ons burgerlijke welgemoed, naar ons gildehuis Dientje voor de inwendige verzorging. Maar ook trekken we op naar een nieuw lid voor het behoud van de toekomst van ons gilde en tenslotte voor het vieren van dit alles trekken we op terug naar ons gildehuis Dientje. Maar bovenal vieren we onze onderlinge broederschap dat we er samen een mooie dag van gaan maken met aandacht voor iedereen in ons gilde en ook degene die er niet bij kunnen zijn en die overleden zijn. Het is nog zo vers dat we als gilde afscheid namen van Mari de Groot, de opa van onze huidige Nieuwe Deken Steef Huijben. Vorig jaar in Elsendorp mochten we Steef begroeten als ons nieuw lid. Het is dan extra zuur dat Mari hier maar zo kort van mocht genieten. Maar Mari deed dit wel met volle teugen. Tevens stemt het ons verdrietig dat deze dagen onze gildezuster Ans Kusters, partner van Jo Kusters uit Elsendorp overleed op veel te jonge leeftijd. We wensen Jo met zijn gezin en familie veel sterkte toe. Al eerder nam ons gilde afscheid van pastor van de Nieuwenhof ook al in Elsendorp. Met al dit afscheid moeten nemen zijn we blij met Steef als nieuwe man uit Elsendorp. Zoveel als mogelijk bezocht hij ons gilde en dat geeft ons mede de overtuiging om door te gaan als gilde.

Dus met het aflossen van Steef. Ook dit jaar gaat een nieuw lid tot ons gilde toe treden. Deze (jonge) man komt uit de Mortelse kant van de auw Gimmerse kerk. Bij het bezoeken van alle leden kunnen we misschien ontdekken waar dit mogelijk gaat gebeuren.

In memoriam: Ouderling Ans Kusters

Wederom is bij het Sint Jorisgilde een ouderling overleden. Kort na het heengaan van sjerpendrager Mari de Groot is ook onze ouderling Ans Kusters overleden in de leeftijd van slechts 58 jaar.

Ans was, samen met haar man Jo, regelmatig aanwezig bij de verschillende activiteiten van het Sint Jorisgilde en ook zeker betrokken bij ons gilde. Ondanks dat ze nog maar redelijk korte tijd ouderling was bij ons gilde wilde ze graag op de hoogte blijven van de activiteiten bij ons gilde.

Ans heeft zich in haar woonplaats Elsendorp zeer verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap op het gebied van de zorg en haar sociale contacten.

Wij wensen haar man Jo en haar kinderen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies en hopelijk putten zij daarvoor de kracht uit herinneringen aan de mooie momenten die ze met Ans hebben gehad. Wij zullen met veel waardering en respect aan haar denken.

In Memoriam: Gildebroeder Mari de Groot

Tot onze grote ontsteltenis is toch nog plotseling overleden onze geweldige rooie gildebroeder Mari de Groot in de leeftijd van 79 jaar. Hoe is het mogelijk dat Mari, die tot het laatste moment altijd aanwezig was bij ons gilde, niet meer onder ons is. Wij kunnen het ons in ieder geval niet voorstellen.

Afgelopen zondag was hij nog aanwezig tijdens de jaarlijkse buitencomparitie van het Sint Jorisgilde in De Mortel en afgelopen woensdag nog tijdens de begrafenis van pastoor Sjef van den Nieuwenhof in Elsendorp. We wisten dat de gezondheid van Mari niet meer optimaal was, maar dat hij zo snel zou komen te overlijden; daar waren we niet op voorbereid.

Mari is bij het Sint Jorisgilde gekomen toen hij deken werd in 1956. Hij woonde toen nog thuis op de boerderij van zijn ouders aan Wolfsbosscheweg in Gemert. Later, toen hij trouwde met Coby zijn ze verhuisd naar Elsendorp. Mari is meer dan zestig jaren actief gildebroeder geweest en was altijd present, meestal samen met zijn vrouw Coby.

Mari werd na zijn dekenschap luitenant, bij de “Rooi Skut” ook wel de “lange jassen” genoemd. Hij heeft veel werk verzet binnen het gilde waaronder ook het verzorgen van de Dagjes Koks waar hij met groot enthousiasme vertelde over het wel en wee van het gildewezen. Hij deed dit met volle overtuiging. Ook tijdens de Heilige Missen droeg Mari zijn steentje bij als misdienaar of koster.

Later werd Mari zilverdrager wat hij ook weer vol energie deed. Telkens ging hij mee als het gilde ergens naar toe ging of er was een gildefeest. De laatste jaren was Mari sjerpendrager van ons gilde en waar mogelijk was hij aanwezig. Mari was tot het laatst toe erg betrokken bij ons Sint Jorisgilde.

Wij zijn blij dat we hem in ons midden mochten hebben als gildebroeder en zeker als mens. Mari stond altijd voor iedereen klaar, meestal samen met Coby.

Wij denken in alle warmte aan Mari terug, want hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde.

Mari bedankt voor de fijne jaren die we met jou mochten hebben en rust zacht.

Alweer een prins in plaats van een koning

Alweer een prins in plaats van een koning bij het Sint Jorisgilde. Was het een paar jaar geleden tamboer Pieter van Erp die gekozen werd als de nieuwe prins carnaval van voetbalvereniging Boerdonk, dit jaar was vendelier Joan van de Vossenberg de gelukkige. 

Hij kwam vrijdag voor carnaval naar voren als prins van de voetbalclub. Hij mocht de voetballers/carnavalsvierders van voetballend Boerdonk voorgaan met de caranavalsdagen 2017. Joan is bij Boerdonk speler en leider van Boerdonk 4.

Zondag 19 februari was er een drukbezochte receptie voor de nieuwe prins en daar ontbraken natuurlijk ook een aantal rode gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde niet. Zij kwamen Joan feliciteren met zijn uitverkiezing en wensten hem een paar prachtige carnavalsdagen toe. Zodra hij het carnavalsgedruis achter zich heeft gelaten kan hij zich met de overige gildebroeders weer op gaan maken voor een prachtig gildejaar waar hij zeker weer zijn best zal doen als vendelier.

Joan namens de gehele Rooi Skut van harte gefeliciteerd met je Boerdonks prinsschap. Proficiat.

Kapellekeswandeltocht in Griebelgrauw 2016

Kapellekestocht 2016De afdeling Gemert van ZLTO heeft dit jaar voor de vierde keer de Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw georganiseerd in samenwerking met onder andere het Sint Jorisgilde. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit evenement weer op de laatste zondag van het jaar gehouden zou worden, maar omdat zowel Kerstmis als Nieuwjaar op een zondag vielen werd het nu verplaatst naar de tweede Kerstdag.

Een paar weken van tevoren gaan enkele gruun- en rooi gildebroeders de borden plaatsen langs de invalwegen van de gemeente Gemert-Bakel zodat iedereen op de hoogte wordt gebracht van dit prachtige evenement. Op de dag zelf komen al vroeg in de ochtend een groot aantal gildebroeders en gildezusters naar de Sint Joriskapel om daar alles klaar te zetten voor de komende wandelaars. In de grote bolvormige tent worden houten vloerplanken gelegd, tafels en stoelen geplaatst, vuurkorven neergezet en de soeppannen reeds klaargezet. Ook de ketels met glühwein staan klaar, evenals de ketels voor de warme chocomel. Bij de ingang van het gildeterrein komen vlaggenmasten te staan met daaraan de bekende rode vlaggen met het witte kruis van het Sint Jorisgilde tezamen met de Nederlandse driekleur. Al met al een geweldig mooi gezicht als je het van een afstandje bekijkt. De Sint Joriskapel staat te stralen!

Gelukkig waren er ’s-middags tijdens de wandeling ook veel gildebroeders en gildezusters om te helpen met uitleg aan wandelaars, uitdelen van soep, chocomel en glühwein. Tevens speelde weer een muziekgezelschap, samengesteld uit leden van Harmonie Excelsior, stemmige Kerstliedjes. Ook de vendeliers en tamboers lieten zich niet onbetuigd, want zij hebben tijdens het evenement enkele vendeldemonstraties gegeven tot waar genoegen van de toeschouwende wandelaars. De soep liet zich heerlijk smaken bij de warmte en het licht van de brandende vuurkorven.

In de prachtig ingerichte kapel met Kerstboom en Kerststal konden de wandelaars verschillende gildeattributen aanschouwen met uitleg van de aanwezige gildebroeders en kon men een kaarsje aansteken. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt.Al met al kunnen we weer terugzien op een hele mooie gildedag die hopelijk nog lang in stand mag blijven.

Doe mee aan de Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw 2016

image1Op Tweede Kerstdag, ofwel zondag 26 december 2016, is het weer zover: De Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw. De start is om 15.30u bij het Boerenbondsmuseum en de deelname is gratis. Vergeet niet onze prachtige Sint Joriskapel te bezoeken. Wij zien u graag!

U doet toch ook mee?!