Bezoek aan beschermvrouw Sint Jorisgilde

Op zaterdag 25 november 2017 bracht ons koningspaar, samen met tamboer Toon Opsteen en echtgenote, een bezoek aan onze beschermvrouw Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten te Ruurlo. Hierbij enkele foto’s van de ontvangst door haar, samen met buurman Ton Oskamp.

 

 

 

In memoriam: Anneke van de Laar

Zaterdag 18 november 2017 overleed onze gildezuster Anneke van de Laar in de leeftijd van 85 jaar.
Anneke, dochter van oud-gildebroeder Toon van de Laar werd in Handel geboren op 17 juli 1932. In 1981 werd haar zoon Wiljan als nieuwe deken gekozen van het Sint Jorisgilde.

Alle gildebroeders die bij haar gingen verzüjken voor de optrekdag konden rekenen op een warm gesprek over het gilde. Zij wilde dan graag het wel en wee van de skut vernemen.
Donderdag 23 november heeft een delegatie van ons gilde haar met gilde-eer naar haar laatste rustplaats begeleid. Het Sint Jorisgilde wenst haar kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte met dit grote verlies.

Verbroedering gilden Gemert-Bakel

Afgelopen zaterdag waren de drie Gemert-Bakelse gilden om diverse redenen bij elkaar in het centrum van Gemert. Het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint Antonius en Sebastianusgilde en het Sint Jorisgilde beiden uit Gemert wilden hun onderlinge broederschap verstevigen, een gemeentelijke gildekoning inhuldigen en men wilde burgemeester Michiel van Veen een vendelgroet brengen naar aanleiding van zijn inschrijving in de gemeente Gemert-Bakel en de bewoning van het nieuwe onderkomen in Gemert.

Om met het laatste te beginnen; burgemeester Michiel van Veen heeft zich met zijn vrouw Caroline, hun zoon Bart en dochter Eveline gevestigd in hun nieuwe woning aan de Boekelseweg in Gemert. Zij hebben hun verhuizing vanuit Cuijk afgerond en hebben inmiddels de eerste dagen en nachten in hun nieuwe woning doorgebracht. Reden voor de drie gilden om hen een vendelgroet bij hun nieuwe woning te gaan brengen. Nadat de gilden zich verzameld hadden bij het Rooie Gildehuis Dientje trokken zij in formatie naar de Boekelseweg waar ze hartelijk werden ontvangen door het complete gezin van Veen. Na een kort welkomstwoord van de pater familias Michiel kwamen de vendeliers van de drie gilden naar voren en kozen de tamboers hun positie voor het brengen van een mooie vendelgroet.

Na het bewonderen van de mooie woning, de tuin en omgeving en het nuttigen van de aangeboden zeer smakelijke broodjes vertrok het hele gezelschap, met in hun midden de burgemeester, weer richting het centrum van Gemert voor het schieten van de gemeentelijke gildekoning. Gildebroeder Theo Raaijmakers van het Sint Willibrodusgilde, die drie jaren lang het gemeentelijke koningsschild mocht dragen overhandigde dit schild bij aankomst op het “schietterrein” voor gildehuis Dientje aan burgemeester van Veen en kon begonnen worden met het schieten voor een nieuwe koning. Burgemeester van Veen loste het eerste schot, gevolgd door de koningen en koninginnen van de drie gilden en daarna de overige aangemelde gildebroeders. In totaal deden 58 gildebroeders mee. Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek dat groene gildebroeder Nico Krol het laatste stukje van de vogel eraf had geschoten en zich dus drie jaren lang gildekoning van de gemeente Gemert-Bakel mag noemen. Hij is al een paar keer koning van het Sint Antonius en Sebastianusgilde geweest dus hij kent de klappen van de zweep. Nadat burgemeester van Veen hem het schild had uitgereikt nam hij de felicitaties van de aanwezige gildebroeders en overige aanwezigen in ontvangst.

Na een vendelgroet, gebracht door de vendeliers van alle drie de gilden, werd het tijd om de inwendige mens wat te versterken. In gildehuis Dientje deed men zich te goed aan een prima verzorgde barbecue met bijbehorende drankjes. Het werd een zeer gezellige avond waar het onderlinge gildebroederschap binnen de gemeentelijke gilden zeker weer een stapje hoger is komen te liggen.

Tot slot is zeker een woord van dank op zijn plaats voor de geweldige ontvangst door de familie van Veen en de Gemert-Bakelse gilden wensen hen enorm veel woonplezier in deze prachtige gemeente.

Cor Opsteen nieuwe koning Sint Jorisgilde

Het koningspaar Cor Opsteen en Paulina Adriaans - OpsteenHet was een spannende zondag voor het Sint Jorisgilde Gemert. Zou het gilde een nieuwe keizer krijgen als opvolger van Henricus Jansse van Deursse die zich in 1759 tot keizer schoot? De dag begon zoals altijd met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding, voorgegaan door pater Delisse en diaken van den Bosch. Het was een mooie viering waar door de voorgangers inspirerende woorden werden gesproken. Zij staken de mogelijke nieuwe koningen en keizers een hart onder de riem, want het konings- of keizersambt bij het Sint Jorisgilde is echt een belangrijke erefunctie.

Na in het gildehuis Dientje de inwendige mens verstrekt te hebben trok het Sint Jorisgilde, samen met het zustergilde van Sint Antonius en Sebastianus, op naar de schutsboom die was opgesteld bij de Kokse Hoeve waar traditioneel het koningschieten in Gemert plaatsvindt.

Bij aankomst werd er driemaal om de boom getrokken om de schutsboom te “vrijen” van het kwade. Dit is een jarenlange traditie bij het Gemertse koningschieten. Daarna werd het “oude” koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt ontdaan van hun koninklijke status. De koningsvogel en het koningszilver werden tijdelijk op jukken geplaatst in afwachting van een nieuwe koning.

Voordat het schieten voor een nieuwe koning begon werd er eerst geschoten voor koningskruizen waaraan iedere aanwezige kon meedoen. De koningskruizen werden gewonnen door de rooie gildebroeders Martien en Albert van den Eijnde en gruune gildebroeder Teun Brouwers.

Nadat er een ingewikkelde formule met betrekking tot het schieten voor de koningskruizen op was losgelaten werden de horloges van de loterij gewonnen door Robin Kolle uit Uden en de heren van Katwijk en Elliot uit Gemert. De winnaars van de koningskruizen en horloges proficiat gewenst.

Na dit rustige begin werd de rode koningsvogel op de schutsboom geplaatst en kon het eigenlijke koningschieten beginnen. Een veertiental deelnemers hadden zich gemeld, waaronder ook enkele leden van de Vriendenkring van de Gemertse gilden. Nadat de geestelijke- en wereldlijk overheid en de koningsparen van beide gilden de eerste schoten hadden gelost werd de spanning langzaam opgebouwd. Zouden Frans van der Burgt of Albert van den Eijnde zich tot keizer schieten of hadden anderen het geluk om koning te worden?

Toen de rook uit het geweer was opgetrokken bleek dat het laatste stukje van de vogel, bij het 285ste schot op de schutsboom, er af geschoten was door een ouderling van het Sint Jorisgilde, namelijk Cor Opsteen uit Handel. Dus had het gilde wel een nieuwe koning, maar geen nieuwe keizer.

Cor komt uit een bloedrood gezin. Zijn vader Johan is bijna zeventig jaren gildebroeder geweest, zijn moeder komt uit de gerenommeerde gildefamilie van de Vossenberg en in 1962 was zijn zus Annie koningin samen met koning Theodor van de Vossenberg.

Cor koos zijn zus Paulina Adriaans – Opsteen als zijn koningin. Paulina heeft zich afgelopen jaren enorm ingespannen om een nieuw gildevaandel te borduren. Dit vaandel is in 2015 door haar aangeboden aan het Sint Jorisgilde.

Het was weer een mooie dag voor het Sint Jorisgilde!

Krijgt Sint Jorisgilde een keizer bij het koningschieten?

Koningspaar 2015-2017 Frans en Tonnie van der Burgt

Zondag 16 juli a.s. is het weer zover. Het Sint Jorisgilde Gemert gaat op Koks schieten voor een nieuwe koning. Traditioneel in Gemert is dat het Sint Jorisgilde in de oneven jaren een nieuwe koning gaat schieten want de ambtstermijn van de gildekoning is hier twee jaren.

Zoals ook in 2015 het geval was is het mogelijk dat het Sint Jorisgilde een gildekeizer krijgt. Deze keer kunnen zelfs twee gildebroeders zich tot keizer schieten, namelijk kapitein Frans van der Burgt en tamboer Albert van den Eijnde. Frans schoot zich in 2011 en 2015 tot koning en Albert schoot zich in 2009 en 2013 tot koning. Als een van beiden het laatste stukje van de koningsvogel naar beneden schiet is hij keizer, maar moet eerst twee jaren zijn functie als koning vervullen. Dus pas in 2019 kan Frans of Albert definitief de functie van keizer binnen het gilde uitoefenen. Voordat een van hen de versierselen van keizer worden omgehangen moeten ze eerst aan de drie verplichtingen van het koningschap voldoen, namelijk het schenken van de erewijn bij het gildehuis Dientje, na afloop van zijn of haar koningschap het schenken van een zilveren schild naar vermogen en tenslotte het onderhouden van het koningszilver. Voor hen zal het schieten die zondag heel erg spannend worden, want men is keizer van het gilde voor het leven en er mag maar één keizer zijn binnen het Sint Jorisgilde.

Het zal een historische gebeurtenis worden, want het is slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het gilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Het koningschap bij het Sint Jorisgilde is niet uitsluitend een erefunctie. Het is de belangrijkste functie binnen het gilde en samen met de koningin is de koning altijd aanwezig bij alle gelegenheden die zich voordoen tijdens het tweejarig koningschap. Zonder de koning kan het gilde niet deelnemen aan een activiteit. Hij of zij moet er altijd zijn. Dit geeft de nodige verplichtingen, maar men weet van tevoren waar men aan begint.

Het huidige koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt weet inmiddels precies wat het koningschap inhoudt. Zij hebben zich de afgelopen twee jaren steeds weer enorm ingezet voor het gilde en waren bij elke gelegenheid aanwezig. Ook bezochten zij tal van verjaardagen, geboorten en helaas soms ook uitvaarten van gildebroeders en gildezusters. Altijd waren zij present om hun steentje bij te dragen aan de uitstraling van het gilde. Toch zal er op zondag 16 juli weer een (voorlopig?) einde komen aan hun koningschap. Zij zullen bij aankomst de koningsvogel, de koninginnevogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnestok neerleggen zodat het gilde op dat moment geen koning en koningin meer in haar midden heeft en begonnen kan worden met het schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden. Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen. De dag begint om 11.00 uur met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.30 uur start het schieten om de koningskruizen en, in afwijking met voorgaande jaren, zal het koningschieten pas om 16.30 uur beginnen op Koks (De Kokse Hoeve). Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.30 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje. We hopen op stralend weer zodat er vele belangstellenden op Koks aanwezig kunnen zijn om dit traditionele evenement mee te maken. Tot ziens op Koks!

Mooi resultaat Sint Jorisgilde Gemert

Op zondag 11 juni j.l. werd de jaarlijkse Kringgildendag van Kring Peelland georganiseerd door het Sint Jorisgilde uit Someren. Ook het Sint Jorisgilde Gemert nam daar aan deel in een zeer warme omgeving.

De temperaturen bereikte bijna 30 graden waardoor het voor de gildebroeders in de dikke pakken behoorlijk afzien was. Maar de optocht door Someren leverde voor het talrijke publiek langs de route prachtige plaatjes op. Alle gilden van Kring Peelland waren aanwezig en ook nog enkele gastgilden uit andere kringen. Van oudsher zijn de gildebroeders en gildezusters uitgedost in zeer kleurrijke kostuums met een eeuwenoude geschiedenis. De gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert, oftewel de Rooi Skut, tonen zich het mooiste in de zon. Dan komt de rode kleur nog beter naar voren; ook nu weer.

Na de optocht, de massale opmars en het slangendefilé begonnen de verschillende wedstrijden. Voor de eerste keer nam het drietal rooie gildebroeders Jan van Erp, Pieter van Erp en Jan van Thiel deel aan het onderdeel kruisboogschieten. Zij behaalden nu nog geen prijzen, maar dat zal in de toekomst zeker nog gebeuren. Wel werden er prijzen behaald in het onderdeel vendelen. Jan van Thiel behaalde de eerste prijs in de vaandelklasse 50+ en bij het groepsvendelen 4/5 personen, bestaande uit Ton van Thiel, Jan van Thiel, John van Kessel en Joan van de Vossenberg, werd ook de eerste prijs behaald. Tot slot werd aan het einde van de middag de prijs voor het beste gilde in de optocht bekend gemaakt en dat werd voor het Sint Jorisgilde Gemert een mooie zevende plaats.

De rooie gildebroeders en gildezusters kunnen weer terugkijken op een prachtige gildedag.

Jochem Biemans nieuwe deken Sint Jorisgilde

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Jochem Biemans, nieuwe deken van het Sint Jorisgilde.

Nadat het Sint Jorisgilde vorige week een mooie vendelgroet gebracht had aan haar gedecoreerde gildebroeder Gerard Lemmens vierde zij zaterdag 29 april j.l. haar jaarlijkse optrekdag. Bij verschillende verenigingen wordt deze dag ook wel de teerdag of de jaardag genoemd, maar bij een Gemerts gilde heet dat de optrekdag.

Het gilde trekt die dag op naar de kerk voor deelname aan de H. Mis, het trekt op naar het gemeentehuis voor een ontvangst door burgemeester van Veen, het trekt op naar Gildehuis Dientje voor de stemming van de nieuwe deken, het trekt op naar de nieuwe deken om hem te installeren en hem op te halen voor een gezellige avond met receptie in het gildehuis. De optrekdag begint in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein. Frits Verhoeven en zijn vrouw Dina serveerden de gildebroeders een heerlijk ontbijt waardoor zij goed aan de lange dag konden beginnen.

Na de H. Mis en ontvangst op het gemeentehuis wordt tijdens de optrekdag om twaalf uur precies de nieuwe deken gekozen door de leden van het Sint Jorisgilde. Op het antieke stemkistje komen een aantal namen van mogelijke nieuwe dekens te staan en kunnen de gildebroeders en gildezusters hun stem uitbrengen. Dit gildejaar werd de 22-jarige Jochem Biemans met een grote meerderheid van stemmen gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Hij komt uit een echte rooie familie, want zijn vader Wichard werd in 1982 gekozen als nieuwe deken en zijn opa Antoon was van 1955 tot 1960 kapitein van het Sint Jorisgilde. Ook bij de familie van zijn moeder Maria stroomt duidelijk rood bloed, want zij stamt af van de familie van den Boom van de Kokse Hoeve. Opa Toon schoot zich in 1995 tot koning van het Sint Jorisgilde en vormde samen met zijn vrouw Mien het koningspaar. Tot op de dag van vandaag wordt voor de nieuwe koning geschoten bij de Kokse Hoeve.

Tijdens de optrekdag worden ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat Wim Adriaans en Paulina Adriaans – Opsteen beiden 25 jaar lid, Nellie van de Ligt – Lemmens ook 25 jaar lid en tenslotte de 50-jarige gildebroeder Sjef Egelmeers. Zij allen werden in het gildehuis door kapitein Frits Verhoeven allemaal in het zonnetje gezet. De gouden jubilaris Sjef werd nog op een bijzondere wijze gehuldigd. Hij kreeg door de voorzitter van Kring Peelland, gildebroeder Henk de Hair, de kringonderscheiding opgespeld.

Na de lunch, bestaande uit heerlijke erwtensoep met roggebrood en zult, vertrok het gilde naar de nieuwe deken. Daar werden de gildebroeders hartelijk ontvangen door Jochem en zijn ouders. Nadat de inwendige mens weer was versterkt werd Jochem ingehuldigd als nieuwe deken door hem de dekensikkel om te hangen. Ook werd de Goudse pijp aangestoken met de bedoeling dat deze tot het gildehuis brandende werd gehouden, waarbij hij hulp kreeg van zijn vriendin en zijn zus.

Onderweg naar het gildehuis werden de nieuwe deken Jochem en de gildebroeders vele malen getrakteerd op een aantal heildrankjes en werd bij aankomst bij het gildehuis nog een vendelgroet gebracht door de vendeliers. Na een smakelijke koffietafel kon de drukke receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel gezellige feestavond werd onder leiding van de vader van de nieuwe deken, Wichard Biemans.

Koninklijke onderscheiding Gerard Lemmens

Lintje voor Gerard Lemmens

Lintje voor Gerard Lemmens. Vorig jaar kregen twee gildebroeders een koninklijke onderscheiding en dit jaar had onze Koning Willem-Alexander weer een koninklijke onderscheiding klaar liggen voor een rode gildebroeder.

Gerard Lemmens, onze onvolprezen vendelier, is als lid in de Orde van Oranje-Nassau toegevoegd aan het groot aantal gedecoreerden van het Sint Jorisgilde Gemert.

Gerard is tijdens de optrekdag in 1985 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn jaren als nieuwe deken, staande deken en afgaande deken werd hij vendelier. De fijne kneepjes van het vak “vendelier” werden hem bijgebracht en vanaf dat moment draaide Gerard mee in het vendelkorps. Altijd was hij present en bleef hij meestal als een van de laatsten aanwezig om het gepresteerde van die dag te evalueren.

Gerard werd ook benoemd als lid van de “Commissie Koks”. Deze commissie, bestaande uit een combinatie van gruune en rooie gildebroeders, heeft als taak de organisatie van het koningsschieten op Koks te regelen en in goede banen te leiden. Op Gerard kun je altijd rekenen, meestal in een voortrekkersrol. Laat het in orde brengen van het schietterrein maar aan Gerard over.

Hier blijft het niet bij, want bij Gerard thuis is hij ook nog bewaker van veel gilde-attributen die bij hem zijn opgeslagen. Als er iets kapot is of er moeten dingen bijgemaakt worden; Gerard zorgt er voor.

Tegenwoordig is hij ook regelmatig te vinden bij de Sint Joriskapel om, samen met zijn maat Jan, het terrein op orde te houden. Gerard verschijnt dan met zijn tractor en een aanhanger met veel materieel bij de kapel om daar het groen te gaan onderhouden.

Kortom Gerard is een man waar het Sint Jorisgilde trots op is en wij hebben hem dan ook een mooie vendelgroet gebracht ter ere van de koninklijke onderscheiding. Gerard van harte proficiat!!

Optrekdag 2017 en jubilarissen

Jubilarissen trots bij de gildekapel. Vlnr Nellie van der Ligt Lemmens, 25 jaar.Sjef Egelmeers 50 jaar, Paulina en Wim Adriaans beiden 25 jaar lid.

Daar zijn ze weer. Ook dit jaar een respectabel gezelschap. Jarenlang hebben ze zich ingezet voor het Sint Jorisgilde Gemert. Neem Paulina Adriaans, 25 jaar lid . Urenlang werkte zij aan het nieuwe gildevaandel, zelfs in een historisch nog meer verantwoorde vorm. Na te vragen bij onze deskundige gildebroeder Antoon Grassens. Paulina kreeg van haar man de ruimte om de vele uren (2300 en waarschijnlijk wel meer) hieraan door te brengen. Een waarlijk monnikenwerk. Op haar beurt liet Paulina haar man vele uren werken aan onze gildekapel. Op de foto staat Wim, 25 jaar lid, zeer ontspannen voor de muur van de Sint Joriskapel. Hij weet hoe solide deze muur is. Hij bouwde hem namelijk zelf mee op . Hij zou er een lintje voor mogen hebben maar dat verdiende hij al door zijn inzet voor de Mortelse gemeenschap.

Nog een echte Mortelse is Nelly van der Ligt, 25 jaar lid. Ze is een telg uit de familie Lemmens. Een zeer betrokken familie van de rooi schut. Twee van haar broers zijn jarenlang lid van ons gilde. Joan van der Ligt, zoon van Nelly mochten we een aantal jaar geleden binnenhalen als Nieuwe Deken. Nelly bezocht voorheen met haar inmiddels overleden echtgenoot Jan en nu nog steeds trouw onze optrekdag en overige gildeactiviteiten.

Uit de De Mortel verwelkomen we ook jubilaris Sjef, 50 jaar lid. Alweer een echte mortelnaar. Sjef is bij het gilde vooral bekend met zijn liefde voor het vendelen. Persoonlijk wist hij vele prijzen te bemachtigen in de diverse vendelwedstrijden, maar ook bij het groepsvendelen en later zelf als dehoofdvendelier. Diverse vendeliers leerden het vak van hem; van de sjef. Hij kreeg van Maria volop de mogelijkheid om deze hobby te beoefenen en anderen enthousiast te maken bij het oefenen bij hen aan huis. De gastvrijheid van de familie Egelmeers was vanzelfsprekend. Sjef wist zich in 1991 ook nog koning te schieten en hij koos zijn Maria als koningin van ons gilde. Ze maakten mooie dagen mee in ons gilde als koningspaar. Een echt gouden koppel dus.

Onze vier jubilarissen zijn allemaal bereid om in alle bescheidenheid zich naar vermogen volledig in te zetten voor ons gilde op diverse terreinen. Daarvoor zijn en blijven we hen zeer dankbaar. Daarom is het mooi dat we hen van de achtergrond nu ook eens op de voorgrond kunnen plaatsen. En verdiend dat hebben ze dat zeker. Allemaal.

Het lijkt wel of De Mortel alleen maar roodgekleurd is. Dat is natuurlijk niet zo maar nu even wel. Want ook nog aan de Mortelse kant van de Sint Janskerk begroeten we dit jaar onze Nieuwe Deken. Tussen al dat mooie groen van de laatste weken komt duidelijk de rode kleur van ons gilde naar voren en kan het echte mooie weer stralend gaan opstarten.

Feliciteren van de jubilarissen en de Nieuwe Deken graag op onze optrekdag 29 april in Gemert bij Dientje om 21 uur. U bent van harte welkom.

Het programma van de jaarlijkse optrekdag:
Sint Jorisgilde Gemert gaat zaterdag 29 april haar jaarlijkse feestdag vieren. Ons programma voor deze dag ziet er als volgt uit.

7.30 uur Gildebroeders met koningspaar verzamelen zich ten huize van kapitein Frits Verhoeven voor het gezamenlijk ontbijt

9.00 uur Verzamelen in ons gildehuis Dientje.

9.30 uur Gildemis in de kerk Sint Jan met aansluitend vendelgroet aan de voorganger

10.30 uur Bezoek aan de burgemeester met vendelgroet.

11.00 uur Vendelgroet bij Dientje aan onze barones, beschermvrouwe Odillia Van Harinxma thoe Slooten.

12.00 uur Verkiezing van de Nieuwe Deken 2017

13.30 uur Gezamelijke maaltijd en aansluitend naar de Nieuwe Deken

19.30 uur Vendelgroet bij ons gildehuis

21.00 uur Receptie met aansluitend feestavond.

Als gilde willen we er weer een mooie dag van maken. We hopen op een flinke opkomst van u allen. Ons gilde wenst u een aangename dag toe.

Koks – Verzuuken – Optrekdag

Sint Jorisgilde Gemert gaat in Gemert alle leden bezoeken. Tijdens het Verzuuken maakt men alle leden erop attent dat onze Optrekdag , de belangrijkste dag van ons gilde er aankomt. Maar eerst de buitencomparitie op Koks.

BUITENCOMPARITIE 20 april. Op Kokse Hoeve komt het gilde bijeen om de voorbereidingen van zowel het Verzuuken als ook de Optrekdag door te spreken. Tenslotte willen we van onze Sint Jorisdag, onze optrekdag weer een gedenkwaardige dag maken waarin vreugde en verdriet een plek hebben en we onze onderlinge band weer kunnen aanhalen en zo mogelijk verstevigen.

VERZUUKEN 22 april. Onze tamboers gaan tijdens het Verzuuken al vanaf de vroege ochtend alle leden aan de Mortelse kant wakker trommen om hen uit te nodigen voor de H.Mis zaterdag 29 april. En passant beseft men daar dan ook dat de Nieuwe Deken uit hun midden gaat komen. De overige leden gaan in tweetallen alle leden bezoeken. Dit verzuuken is een apart mooie dag binnen ons gildegebeuren. Bij alle gildeleden thuis in een vertrouwde, gezellige sfeer en met respect voor ieders standpunt over het wel en wee van het gilde onderling brainstormen, prakkiseren of gewoon buurten.

OPTREKDAG 29 april. Die dag trekken we als gilde op naar de kapitein voor ons ontbijt, naar de kerk voor de geestelijke verzorging, naar de burgemeester voor ons burgerlijke welgemoed, naar ons gildehuis Dientje voor de inwendige verzorging. Maar ook trekken we op naar een nieuw lid voor het behoud van de toekomst van ons gilde en tenslotte voor het vieren van dit alles trekken we op terug naar ons gildehuis Dientje. Maar bovenal vieren we onze onderlinge broederschap dat we er samen een mooie dag van gaan maken met aandacht voor iedereen in ons gilde en ook degene die er niet bij kunnen zijn en die overleden zijn. Het is nog zo vers dat we als gilde afscheid namen van Mari de Groot, de opa van onze huidige Nieuwe Deken Steef Huijben. Vorig jaar in Elsendorp mochten we Steef begroeten als ons nieuw lid. Het is dan extra zuur dat Mari hier maar zo kort van mocht genieten. Maar Mari deed dit wel met volle teugen. Tevens stemt het ons verdrietig dat deze dagen onze gildezuster Ans Kusters, partner van Jo Kusters uit Elsendorp overleed op veel te jonge leeftijd. We wensen Jo met zijn gezin en familie veel sterkte toe. Al eerder nam ons gilde afscheid van pastor van de Nieuwenhof ook al in Elsendorp. Met al dit afscheid moeten nemen zijn we blij met Steef als nieuwe man uit Elsendorp. Zoveel als mogelijk bezocht hij ons gilde en dat geeft ons mede de overtuiging om door te gaan als gilde.

Dus met het aflossen van Steef. Ook dit jaar gaat een nieuw lid tot ons gilde toe treden. Deze (jonge) man komt uit de Mortelse kant van de auw Gimmerse kerk. Bij het bezoeken van alle leden kunnen we misschien ontdekken waar dit mogelijk gaat gebeuren.

In memoriam: Ouderling Ans Kusters

Wederom is bij het Sint Jorisgilde een ouderling overleden. Kort na het heengaan van sjerpendrager Mari de Groot is ook onze ouderling Ans Kusters overleden in de leeftijd van slechts 58 jaar.

Ans was, samen met haar man Jo, regelmatig aanwezig bij de verschillende activiteiten van het Sint Jorisgilde en ook zeker betrokken bij ons gilde. Ondanks dat ze nog maar redelijk korte tijd ouderling was bij ons gilde wilde ze graag op de hoogte blijven van de activiteiten bij ons gilde.

Ans heeft zich in haar woonplaats Elsendorp zeer verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap op het gebied van de zorg en haar sociale contacten.

Wij wensen haar man Jo en haar kinderen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies en hopelijk putten zij daarvoor de kracht uit herinneringen aan de mooie momenten die ze met Ans hebben gehad. Wij zullen met veel waardering en respect aan haar denken.

In Memoriam: Gildebroeder Mari de Groot

Tot onze grote ontsteltenis is toch nog plotseling overleden onze geweldige rooie gildebroeder Mari de Groot in de leeftijd van 79 jaar. Hoe is het mogelijk dat Mari, die tot het laatste moment altijd aanwezig was bij ons gilde, niet meer onder ons is. Wij kunnen het ons in ieder geval niet voorstellen.

Afgelopen zondag was hij nog aanwezig tijdens de jaarlijkse buitencomparitie van het Sint Jorisgilde in De Mortel en afgelopen woensdag nog tijdens de begrafenis van pastoor Sjef van den Nieuwenhof in Elsendorp. We wisten dat de gezondheid van Mari niet meer optimaal was, maar dat hij zo snel zou komen te overlijden; daar waren we niet op voorbereid.

Mari is bij het Sint Jorisgilde gekomen toen hij deken werd in 1956. Hij woonde toen nog thuis op de boerderij van zijn ouders aan Wolfsbosscheweg in Gemert. Later, toen hij trouwde met Coby zijn ze verhuisd naar Elsendorp. Mari is meer dan zestig jaren actief gildebroeder geweest en was altijd present, meestal samen met zijn vrouw Coby.

Mari werd na zijn dekenschap luitenant, bij de “Rooi Skut” ook wel de “lange jassen” genoemd. Hij heeft veel werk verzet binnen het gilde waaronder ook het verzorgen van de Dagjes Koks waar hij met groot enthousiasme vertelde over het wel en wee van het gildewezen. Hij deed dit met volle overtuiging. Ook tijdens de Heilige Missen droeg Mari zijn steentje bij als misdienaar of koster.

Later werd Mari zilverdrager wat hij ook weer vol energie deed. Telkens ging hij mee als het gilde ergens naar toe ging of er was een gildefeest. De laatste jaren was Mari sjerpendrager van ons gilde en waar mogelijk was hij aanwezig. Mari was tot het laatst toe erg betrokken bij ons Sint Jorisgilde.

Wij zijn blij dat we hem in ons midden mochten hebben als gildebroeder en zeker als mens. Mari stond altijd voor iedereen klaar, meestal samen met Coby.

Wij denken in alle warmte aan Mari terug, want hij was een man met vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde.

Mari bedankt voor de fijne jaren die we met jou mochten hebben en rust zacht.

Alweer een prins in plaats van een koning

Alweer een prins in plaats van een koning bij het Sint Jorisgilde. Was het een paar jaar geleden tamboer Pieter van Erp die gekozen werd als de nieuwe prins carnaval van voetbalvereniging Boerdonk, dit jaar was vendelier Joan van de Vossenberg de gelukkige. 

Hij kwam vrijdag voor carnaval naar voren als prins van de voetbalclub. Hij mocht de voetballers/carnavalsvierders van voetballend Boerdonk voorgaan met de caranavalsdagen 2017. Joan is bij Boerdonk speler en leider van Boerdonk 4.

Zondag 19 februari was er een drukbezochte receptie voor de nieuwe prins en daar ontbraken natuurlijk ook een aantal rode gildebroeders en gildezusters van het Sint Jorisgilde niet. Zij kwamen Joan feliciteren met zijn uitverkiezing en wensten hem een paar prachtige carnavalsdagen toe. Zodra hij het carnavalsgedruis achter zich heeft gelaten kan hij zich met de overige gildebroeders weer op gaan maken voor een prachtig gildejaar waar hij zeker weer zijn best zal doen als vendelier.

Joan namens de gehele Rooi Skut van harte gefeliciteerd met je Boerdonks prinsschap. Proficiat.

Kapellekeswandeltocht in Griebelgrauw 2016

Kapellekestocht 2016De afdeling Gemert van ZLTO heeft dit jaar voor de vierde keer de Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw georganiseerd in samenwerking met onder andere het Sint Jorisgilde. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit evenement weer op de laatste zondag van het jaar gehouden zou worden, maar omdat zowel Kerstmis als Nieuwjaar op een zondag vielen werd het nu verplaatst naar de tweede Kerstdag.

Een paar weken van tevoren gaan enkele gruun- en rooi gildebroeders de borden plaatsen langs de invalwegen van de gemeente Gemert-Bakel zodat iedereen op de hoogte wordt gebracht van dit prachtige evenement. Op de dag zelf komen al vroeg in de ochtend een groot aantal gildebroeders en gildezusters naar de Sint Joriskapel om daar alles klaar te zetten voor de komende wandelaars. In de grote bolvormige tent worden houten vloerplanken gelegd, tafels en stoelen geplaatst, vuurkorven neergezet en de soeppannen reeds klaargezet. Ook de ketels met glühwein staan klaar, evenals de ketels voor de warme chocomel. Bij de ingang van het gildeterrein komen vlaggenmasten te staan met daaraan de bekende rode vlaggen met het witte kruis van het Sint Jorisgilde tezamen met de Nederlandse driekleur. Al met al een geweldig mooi gezicht als je het van een afstandje bekijkt. De Sint Joriskapel staat te stralen!

Gelukkig waren er ’s-middags tijdens de wandeling ook veel gildebroeders en gildezusters om te helpen met uitleg aan wandelaars, uitdelen van soep, chocomel en glühwein. Tevens speelde weer een muziekgezelschap, samengesteld uit leden van Harmonie Excelsior, stemmige Kerstliedjes. Ook de vendeliers en tamboers lieten zich niet onbetuigd, want zij hebben tijdens het evenement enkele vendeldemonstraties gegeven tot waar genoegen van de toeschouwende wandelaars. De soep liet zich heerlijk smaken bij de warmte en het licht van de brandende vuurkorven.

In de prachtig ingerichte kapel met Kerstboom en Kerststal konden de wandelaars verschillende gildeattributen aanschouwen met uitleg van de aanwezige gildebroeders en kon men een kaarsje aansteken. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt.Al met al kunnen we weer terugzien op een hele mooie gildedag die hopelijk nog lang in stand mag blijven.

Doe mee aan de Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw 2016

image1Op Tweede Kerstdag, ofwel zondag 26 december 2016, is het weer zover: De Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw. De start is om 15.30u bij het Boerenbondsmuseum en de deelname is gratis. Vergeet niet onze prachtige Sint Joriskapel te bezoeken. Wij zien u graag!

U doet toch ook mee?!

Inhuldiging burgemeester Michiel van Veen

burgemeester-en-koningspaarBegin 2016 heeft oud-burgemeester Jan van Zomeren afscheid genomen van de gemeente Gemert-Bakel en in tussentijd heeft de heer René van Diessen de taak van waarnemend burgemeester opgepakt. Begin oktober kwam het bericht naar buiten dat de heer Michiel van Veen uit Cuijk door de gemeenteraad werd voorgedragen als nieuwe burgemeester van Gemert-Bakel. Hij had zijn sporen als wethouder verdiend in de gemeente Cuijk en vanaf 2012 is hij lid van de Tweede-Kamer geweest namens de VVD.

Op 30 november 2016 werd de nieuwe burgemeester, samen met zijn vrouw Caroline, zoon Bart en dochter Eveline, ingehaald in zijn nieuwe gemeente. Zoals het altijd traditie is geweest dragen daar de Gemerts-Bakelse gilden hun steentje zeker aan bij. Om 18.00 uur werden de gildebroeders en het koningspaar van het Sint Jorisgilde bij Dientje verwacht om zich te verzamelen. Tegen half zeven trok men in formatie naar het Ridderplein om zich daar, samen met de gildebroeders van de grûn, op te stellen voor een erehaag. Toen iedereen stond opgesteld hoorde men het tromgeroffel van onze gildebroeders uit Bakel. Zij kwamen precies op tijd om zich tussen de rooi- en grûn gildebroeders te voegen voordat de sirenes van de politie en de brandweer hoorbaar waren. De nieuwe burgemeester was in de brandweerauto, samen met zijn gezin, afgehaald in Elsendorp. Uitgestapt liep de heer van Veen tussen de erehaag van gildebroeders naar het bordes van het gemeentehuis en nam hij zijn eerste applaus in ontvangst.

De vendeliers van de drie gilden stelden zich verspreid over het Ridderplein op voor een vendelgroet, onder begeleiding van de tamboers, aan burgemeester van Veen. Ook de overige aanwezigen konden deze vendelgroet zeker waarderen gezien het applaus dat na afloop over het plein klonk.
Nadat de koningsparen Frans en Tonnie van der Burgt (rooi) en Jan en Toos van Katwijk (grûn) en de koning van het Sint Willibrodusgilde Herman Bouwmans bedankt waren door de burgemeester was het wachten op het Jachthoorn en Trompetterkorps en harmonie Excelsior. Zij gaven een gezamenlijke aubade aan burgemeester van Veen.

Tot slot werden de gildebroeders en de leden van de harmonie en het jachthoorn en trompetterkorps uitgenodigd voor een smakelijk kopje koffie met iets lekkers in de hal van het gemeentehuis. De koningsparen en de kapiteins werden daarna nog uitgenodigd voor de installatie van de nieuwe burgemeester in de raadszaal. We wensen de heer van Veen een mooie en vruchtbare toekomst in onze prachtige gemeente en hopen hem nog regelmatig te ontmoeten tijdens de activiteiten van ons gilde. De eerste uitnodiging voor het koningschieten van ons gilde op de derde zondag van juli heeft hij inmiddels op zak.

Vrienden Gemertse gilden vieren jubileum

Jos Veendrick, samen met Koning Frans en kapitein Frits

Jos Veendrick, samen met Koning Frans en kapitein Frits

Zondag 25 september kwamen vele vrienden van de Gemertse gilden, het Sint Jorisgilde en het Sint Antonius en Sebastianusgilde, bijeen op de Kokse Hoeve om daar hun 40-jarig jubileum te vieren.

De “Vriendenclub van Gemertse gilden” is indertijd ontstaan om meer betrokken te zijn het gildewezen in Gemert en waar mogelijk de twee gilden financieel te ondersteunen. Vele malen kregen de gilden een financiële bijdrage van de Vriendenclub waarvoor men hen erg dankbaar is. Bijkomend voordeel was dat de leden van de Vriendenkring ook mee mochten schieten tijdens het Koningschieten bij beide gilden. Er hebben ook diverse leden zich koning geschoten bij een van de gilden.

Centraal tijdens de jubileumviering was het schieten voor een “Jubileumkoning”. Er stonden een twintigtal vrienden onder de boom om te proberen de rood-groene vogel naar beneden te halen. Er werd goed raak geschoten want bij het 58ste schot brak de vogel door de midden en viel naar beneden. De gelukkige was Jos Veendrick uit de Deel.

Na een pauze en het in ontvangst nemen van de felicitaties, kreeg Jos nog een vendelgroet aangeboden door de vendeliers van de rooi en gruun skut, gadegeslagen door de aanwezigen.
De middag werd afgesloten met een etentje in de Kokse Hoeve en natuurlijk liet men zich dat goed smaken.
De Vriendenclub en beide gilden kunnen terug kijken op een mooie en gezellige middag.

Bekijk de foto’s van de Vriendendag

Fietstocht gildebroeders en gildezusters Sint Jorisgilde

dsc01027Zaterdag 10 september 2016 kwamen, zoals dat al jaren gebruikelijk is bij het Sint Jorisgilde, de gildebroeders en gildezusters bij elkaar voor een gezamenlijke fietstocht en daarop volgend een heerlijke barbecue.

In de middaguren verzamelden zij zich onder het overdekt terras van Birgit en Grad Welten aan de Leemskuilenweg. De fietsen extra gepoetst en sommigen voorzien van elektrische hulpvoorzieningen. Na een kopje koffie of thee vertrok het gezelschap onder leiding van fietsmaster Ton van Thiel richting De Rips. Na een tocht door het bos van de Stippelberg ging het richting Deurne en toen begon bij sommigen iets te dagen voor wat betreft de plaats voor een tussenstop. Ton is enige tijd geleden verhuist naar Deurne en op dit adres wachtten zijn partner Carola met haar ouders de groep op om hen een smakelijk kopje koffie of een ander drankje aan te bieden. Er werd volop over van alles en nog wat gebuurt om na enige tijd de trappers weer omhoog te zetten voor de terugtocht, echter niet alvorens de gastgevers hartelijk te bedanken voor de gastvrijheid.

Via soms moeilijk begaanbare weggetjes en de golfbaan in Bakel ging het weer richting huize Welten waar intussen de slager was geweest voor het brengen van de ingrediënten voor de barbecue. Ook waren er nog verschillende rode gildebroeders en gildezusters bij gekomen die zin hadden in het lekkere eten.

Al snel werd de BBQ van vuur voorzien zodat de uitgehongerde magen gevuld konden worden. De hele avond werd er vlees geroosterd en liet men zich de bijbehorende salades goed smaken. De gastheer en gastvrouw hadden ook gezorgd voor de nodige koele drankjes zodat het culinaire gedeelte compleet was. De avond duurde lang zodat de ouderlingen bijgepraat konden worden over het wel en wee van de Rooi Skut en natuurlijk ook over onderwerpen die niets met het gilde te maken hadden. Na afloop kon iedereen weer zeggen dat het een gezellige avond was geweest waarvoor een bedankje voor Grad en Birgit zeker op z’n plaats is. Grad en Birgit jullie hadden het prima voor elkaar, dankjewel.

Verbroederingsfeest 27 augustus afgelast

VERBROEDERINGSFEEST ZATERDAG 27 AUGUSTUS AFGELAST!!!
Tot onze grote spijt moeten wij jullie meedelen dat het Verbroederingsfeest op zaterdag 27 Augustus niet doorgaat.
VerbrBakel 028

De verbroedering die elke 3 jaar plaatsvindt met de 2 Gemertse Gilden en het Sint Willibrordusgilde uit Bakel wordt dit jaar georganiseerd door het Sint Jorisgilde uit Gemert.
Vanwege een sterfgeval heeft ons zustergilde St. Antonius en St. Sebastianus uit Gemert ook wel bekend als de Gruun Skut zich afgemeld. Uit respect voor de overleden oud-Gildebroeder is besloten om het Verbroederingsfeest in zijn geheel af te lassen.

Alles zou plaatsvinden rondom ons Gildehuis Dientje aan de Kerkstraat in Gemert.
De komend tijd zullen we gaan bekijken wanneer en hoe we dit gaan inhalen.

Gemertse gilden gaan verbroederen met Bakels gilde

Verbroederen BakelElke drie jaar maakt het Sint Jorisgilde zich op voor een verbroedering met de twee andere gilden uit de gemeente Gemert Bakel. Goed bekend is natuurlijk ons zustergilde Sint Antonius en Sint Sebastianus, “de gruun van Gimmert”, maar sinds de fusie van Gemert met Bakel kwam er opeens een derde gilde bij en wel het Sint Willibrordusgilde van Bakel. En nu gaan deze drie gilden gezamenlijk een actieve middag-avond beleven in en rondom ons gildehuis Dientje te Gemert.

Het betreft de derde maal dat we als drie gilden zo bijeen komen. De eerste keer organiseerde “de gruun” deze dag. Toen vond onder andere een schietwedstrijd plaats met kruisboog. Vervolgens was het in Bakel alwaar ook een schietwedstrijd plaatsvond en wel het geweerschieten. Het Sint Jorisgilde gaat nu ook een schietwedstrijd organiseren voor de gemeentelijke gildebroeders en wel bij ons gildehuis. Er is ook een prijs te verdienen bij de wedstrijden. De gemeente stelt een fraai wisselschild beschikbaar wat de winnaar drie jaar bij zich mag dragen. Reeds tweemaal behaalde een Bakelse gildebroeder deze overwinning. Voor de bevordering van de onderlinge broederschap zou het dan natuurlijk goed zijn dat nu een Gemertse gildebroeder deze trofee gaat bemachtigen. De verdere invulling van de dag bestaat uit een drankje en een hapje en een gezellig samenzijn. We zullen het beleven op Zaterdag 27 Augustus 2016.

Het programma van deze dag:

  • 1400H Samenkomst van de 3 Gilden bij Gildehuis Dientje Kerkstraat 9 Gemert
  • 1430H Aftreden van de huidige Gemeentekoning door inleveren van het schild
  • 1500H Aanvang Gemeentekoning Schieten bij Dientje
  • 1700H Huldiging nieuwe Gemeente Koning door de Burgemeester + Vendelgroet
  • 1800H Aanvang Verbroederingsfeest+ BBQ

Sint Jorisgilde naar Kringgildedag Peelland 2016

Door de grote hoeveelheid water werden de wedstrijden Kring Peelland afgelast.

Door de grote hoeveelheid water werden de wedstrijden Kring Peelland afgelast.

Zondagochtend 12 juni j.l. vertrokken een vijfentwintigtal gildebroeders van het Sint Jorisgilde Gemert naar Vlierden voor deelname aan de jaarlijkse Kringgildedag van kring Peelland. Het was goed weer en het beloofde een aangename warme dag te worden. Nadat alle gildebroeders en gildezusters van de diverse gilden aanwezig waren vertrok om 12 uur de grote optocht door de straten van Vlierden, eerst door een nieuwbouwwijk en daarna door het historische kern. Er was talrijk publiek opgekomen om de in prachtige kostuums gestoken gildebroeders te aanschouwen en te beoordelen. Het was weer een prachtig kleurrijk geheel wat de gilden lieten zien.

Bij aankomst op het sportveld, waar het evenement zich zou afspelen, stelden de gilden zich voor aan de genodigden en overige aanwezigen. Na de officiële toespraken brachten de vendeliers een vendelgroet gevolgd door het massale slangendefilé over het voetbalveld. Daarmee was eigenlijk ook een einde gekomen aan deze Kringgildedag want er brak een enorm onweer met plensbuien los; de hemelsluizen werden volledig open gezet. Er viel in een uur tijd zoveel water dat het terrein compleet blank kwam te staan. Zelfs in de grote tent liep het water naar binnen zodat men ook daar geen droge voeten hield. Schoenen gingen uit en menige aanwezige sopte door het water.

Dit was een reden voor het organisatiecomité om de geplande wedstrijden niet door te laten gaan. De vendeliers, tamboers, standaardruiters en schutters konden hun materiaal weer inpakken. Helaas maar het kon niet anders. Toch werden er nog prijzen uitgereikt, namelijk de prijzen voor de optocht. Het bleek dat het Sint Jorisgilde weer in de top van kring Peelland meedraaide want een verdiende vierde prijs viel haar ten deel.

Al met al werd het toch nog een mooie gildedag en de gildebroeders hebben nog een paar maanden de tijd om te oefenen want de wedstrijden worden nu gehouden op zondag 11 september.

In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

In memoriam: Wim Scheepers

Onze gildebroeder Wim Scheepers is overleden. Hij heeft de ongelijke strijd niet kunnen winnen en is donderdag 12 mei 2016 van ons heengegaan.

Wim, in 1947 geboren als zoon van vendelier Janus Scheepers en Hendrika van Dijk, werd in 1965 gekozen als nieuwe deken van het Sint Jorisgilde. Na zijn dekenschap werd Wim luitenant van het gilde. Toen hij in 2015 vijftig jaar gildebroeder was, werd hij tijdens de optrekdag als gouden jubilaris gehuldigd en kreeg hij van Kring Peelland de oorkonde met de daarbij behorende kring-onderscheiding. Hij was daar terecht trots op.

Wim was een gildebroeder in hart en nieren. Altijd was hij present als er iets bij het Sint Jorisgilde te doen was. Hij heeft enorm veel voor het gilde betekend en altijd kon men een beroep op hem doen. Wij denken hierbij onder andere aan zijn taak als reserve-vaandrig. Vroeg je Wim om de gildevaandel te dragen dan was hij altijd beschikbaar. Wim hielp de kornet als kornetsknecht bij het opzadelen en aftuigen van het paard en als het nodig was begeleidde hij hen. Wim maakte samen met zijn vrouw Diny deel uit van de werkgroep die tijdens de gildefeesten de tentoonstellingen inrichtte. Wim droeg tijdens het door het Sint Jorisgilde georganiseerde gildefeest Kring Peelland in 2010 trots het kring-vaandel. Tijdens de bouw van de Sint Joriskapel verrichtte Wim de nodige hand- en spandiensten en hij stak ook zijn handen uit de mouwen als er in de tuin van de kapel gewerkt moest worden. Van 1987 tot 1989 was Wim koning en Diny koningin van het Sint Jorisgilde en schoot hij zich in die periode ook nog een keer als kring-koning.

Een van de hoogtepunten van Wim en Diny was hun reis naar Rome waarbij hij als gildebroeder in audiëntie werd ontvangen door de paus en waarvoor hij het gildevaan uitspreidde zodat de paus er overheen zou kunnen lopen.

Kortom, Wim was iemand waar je altijd een beroep op kon doen.

Wij wensen Diny, André, Miriam, Hermien en de partners heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Koninklijke gildebroeders Theo en Wim

Theo van Gerven

Theo van Gerven

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april 2016 werden twee gildebroeders van ons gilde blij verrast met een koninklijke onderscheiding.

Theo van Gerven, onze vendelier, werd tegen het middaguur in het clubgebouw van GAC (Gemertse Atletiek Club) ontvangen door familie, vrienden en bekenden. Even later stapte daar burgemeester van Diessen binnen met een voor Theo heugelijke mededeling. Na zijn speech kwam hij tot de conclusie dat het de koning heeft behaagd om Theo een koninklijke onderscheiding uit te reiken als lid in de orde Oranje-Nassau.

Wim Adriaans

Wim Adriaans

Ook onze ouderling Wim Adriaans kreeg de koninklijke onderscheiding als lid in de orde Oranje-Nassau uitgereikt door de burgemeester. Dit gebeurde in gemeenschapshuis De Sprak in de Mortel. Wim meende dat hij moest komen omdat een lid van de biljartclub een lintje zou krijgen, maar het bleek dat Wim zelf de gelukkige was.

Het Sint Jorisgilde heeft beide koninklijke gildebroeders ’s-avonds een vendelgroet gebracht en onder het genot van een drankje konden de gildebroeders Theo en Wim feliciteren. Bij deze felicitaties sluiten wij ons van harte aan. Proficiat heren!!

Belevenisvolle optrekdag Sint Jorisgilde 2016

Nieuwe deken Steef met zijn ouders

Nieuwe deken Steef met zijn ouders

Afgelopen zaterdag 23 april vierde het Sint Jorisgilde haar jaarlijkse optrekdag. Een ruim traditioneel ontbijt bij de kapitein Fits Verhoeven sterkte het vertrouwen van de gildebroeders dat de dag prima begon. De eerste vendelgroet viel aan Frits en zijn vrouw Dina ten deel als dank voor het ontbijt. Vervolgens zocht men niet naar de kortste tocht naar gildehuis Dientje, maar naar de meest broederbegripsvolle keus. Het gilde bracht in de vroege ochtend een vendelgroet aan haar zieke gildebroeder Wim Scheepers. Samen met zijn vrouw Diny en zijn voltallige gezin genoot Wim met volle teugen van dit verrassende cadeautje van zijn gilde. Een betere ochtendstart kun je als gilde niet bedenken.

In de gildemis ging pastor Bonten ons voor terwijl het dameskoor tekende voor de muzikale omlijsting. De vendelgroet aan pastoor Bonten kwam goed uit de verf en ook onze huidige burgemeester van Diessen bleek tevreden over zijn vendelgroet. Ook vanuit het Sint Jorisgilde alom tevredenheid over de invulling van onze burgervader die met verve het gilde en zijn jubilarissen wist toe te spreken.

Terug bij Dientje kwam er de naam van een verrassende nieuwe deken op het antieke stemkistje te staan. Mari en Coby de Groot zagen dat hun kleinzoon Steef de keus van het gilde bleek. Mari, die zestig jaar geleden de nieuwe deken was, wilde dit jubileum in stilte voorbij laten gaan maar dat lukte zo niet.

Dit bleek eveneens bij gildebroeder Jan van Erp. Zijn 40 jaar bij de skût wilde zijn gezin niet onopgemerkt voorbij laten gaan en men verraste hem met hun volledige aanwezigheid. Zo kregen gelukkig alle jubilarissen de verdiende aandacht.

Louis Kuijpers mocht, als koperen jubilaris, genieten van de waardering voor zijn inzet bij de organisatie van de dagjes Koks. Zilveren jubilaris John Adriaans kreeg zeker waardering voor zijn terugkeer bij het gilde als actief gildebroeder en zijn invulling bij het begeleiden van zijn zoon Senna als een gewaardeerd jeugdtamboer. Een andere jeugdtamboer die ook de waardering van het gilde verdient is Teun Opsteen, ondertussen 25 jaar bij het gilde. Hij bracht de dodenmars binnen bij het Sint Jorisgilde en wist het niveau van de tamboers op peil te brengen en te houden. Een bijzondere prestatie. Zeker is er ook waardering voor de prestaties van gouden jubilaris Harrie Verkampen. Soms zijn deze ook goud waard voor het gilde. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, maar dat gaat men wel doen want Harrie bood een paard van het Boerenbondsmuseum aan. Dit mag het gilde dan altijd gebruiken mits er een geschikte standaardruiter gevonden wordt. Zeventig jaar bij het gilde viert Anna Bouw – Francissen. Haar familie was in grote getale aanwezig om dit samen met haar te vieren. Haar aanwezigheid bleef dus in het geheel niet onopgemerkt. Het gilde is trots om zo’n levendige jubilaris in haar midden te hebben.

In de namiddag volgt de tocht naar het verre Elsendorp, want dat is de woonplaats van de nieuwe deken. Gebruikelijk is dat het gilde de afstand naar de nieuwe deken te voet aflegt, maar om tijd te winnen is de hulp ingeroepen van de Polder Express bestuurd door Jan Geerts uit het rooie gildegeslacht. Uitgerust kwamen de gildebroeders aan bij de nieuwe deken Steef Huijben waar hen een vrolijke ontvangst ten deel viel. Door het lichaam van Steef loopt zeker rood gildebloed want zowel opa Mari als opa Jos Huijben, gildebroeder bij het Sint Agathagilde in Boekel, zijn zeer actief bij het gildewezen betrokken.

Na de installatie van Steef vertrok het gezelschap weer richting Gemert, waarbij ook de nieuwe vendeliers Joris van den Heuvel en Coen Mickers flink aan de bak moesten. Zij kregen tijdens het brengen van de diverse vendelgroeten meteen een goede vuurdoop want men had regelmatig de wind stevig op de kop.

Het Sint Jorisgilde heeft weer een prachtige optrekdag achter de rug met haar jubilarissen en haar nieuwe gildegroeders Steef, Joris en Koen.

Lente begonnen, dus optrekdag Sint Jorisgilde

De jubilarissen vlnr: Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans

De jubilarissen vlnr:
Louis Kuijpers, Harrie Verkampen, Teun Opsteen, Anna Bouw en John Adriaans

De lente is min of meer begonnen en daarmee nadert de jaarlijkse optrekdag van het Sint Jorisgilde. Na een redelijk warme winter begint het bij de rooi gildebroeders en gildezusters wat te kriebelen om weer naar buiten te gaan. In Gemert zegt men wel eens dat de warmere tijden aanbreken zodra de “Rooi” van straat af zijn, dus laten we hopen dat het weer zich daarna van de goede kant laat zien.

Traditiegetrouw als het gilde is, viert men de optrekdag, ook wel jaardag of teerdag genaamd, op de zaterdag na de naamdag van Sint Joris. Dit jaar valt de optrekdag precies op zijn naamdag, zijnde 23 april. De optrekdag is bij het Sint Jorisgilde jaarlijks een van de belangrijkste dagen in het jaar. Men huldigt de jubilarissen en men kiest een nieuwe deken.

De dag begint in alle vroegte met een ontbijt bij de kapitein, gevolgd door een Heilige Mis om 9.30 uur waarin we onze overleden gildebroeder Paul van Gulick en onze overleden gildezusters Jo van den Eijnde- van de Velden en Mien van den Boom – Linders zullen gedenken. Daarna volgt een ontvangst op het gemeentehuis door de wereldlijke overheid. Bij aankomst in het gildehuis Dientje volgt de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar zijn de jubilarissen:

Louis Kuijpers, 12½ jaar geleden werd hij gekozen als nieuwe deken bij het gilde. In de stromende regen trok het gilde met Louis in haar midden naar het gildehuis. Het duurde weer even voordat iedereen weer opgedroogd aan de koffietafel kon beginnen. Momenteel maakt Louis zich zeer verdienstelijk voor de organisatie van de “Dagjes Koks”. Hij regelt dat er altijd voldoende gildebroeders aanwezig zijn bij het koningschieten bij de Kokse Hoeve door enthousiaste deelnemers. Ook draait hij mee in het groepje gildebroeders en gildezuster die de Sint Joriskapel elke dag opent en weer sluit.

Als luitenant (soms ook wel piekendrager genaamd) is hij bijna altijd present als het gilde bijeen komt. We kunnen niet anders zeggen dat Louis een zeer betrokken gildebroeder is.

Teun Opsteen begon 25 jaar geleden als junior-tamboer bij het gilde. Met een flinke tred en stevige tromslagen liep hij voor het gilde uit om, zoals de traditie het zegt, de komst van het gilde aan te kondigen. Teun was jarenlang tamboer en momenteel volgt hij het gilde nauwgezet als ouderling. Als actief gildebroeder liet hij zich op diverse terreinen gelden binnen het gilde. Hij had een zwak voor de oudste gildeleden en dit was ook wederkerig. Teun zette zich volledig in voor het trommen om als groep goed strak voor de dag te komen. En ook individueel behaalde Teun al op zeer jonge leeftijd de hoogste prijzen binnen in de diverse tournooien. Teun gaat altijd voor de volle honderd procent. Hij bracht de dodenmars binnen bij ons gilde en de huidige tamboers namen dit weer van hem over. Teun bedankt nog daarvoor.

John Adriaans, zoon van ouderlingen Wim en Paulina en vader van de vorige jaar aangetreden junior-tamboer Senna, werd in 1991 nieuwe deken en is dus 25 jaar gildebroeder. Na zijn dekenschap werd John actief gildebroeder. Hij blijkt al gauw multi inzetbaar. Zowel als luitenant als ook zilverdrager en tamboer wat nu dus zijn zoon Senna verzorgt. De werkzaamheden noopten hem enige tijd wat rustiger met het gilde om te gaan. Na een periode als ouderling kwam hij vorige jaar samen met zijn zoon weer terug als actieve gildebroeder. John is momenteel zilverdrager.

Harrie Verkampen viert dit jaar bij het Sint Jorisgilde zijn gouden jubileum. Hij begon als standaardrijder maar daar bleef het niet bij. In 1993 schoot hij zich tot koning van het gilde en koos zijn vrouw Anneke als koningin. Drukke tijd voor beiden maar als koningspaar waren ze altijd aanwezig. Vanwege zijn grote betrokkenheid bij de gemeentelijke overheid deed hij daarna een stapje terug en werd ouderling. En natuurlijk ook nog mag vermeld worden de bij hem welbekende daadkracht. In 2000 mochten wij de kringdag organiseren en Harrie wist ons als voorzitter van de organisatie schadevrij door deze grote verantwoordelijkheid te loodsen. Alle lof voor zijn inzet. Op de achtergrond voorziet hij het gilde nog steeds van goede adviezen. Als gilde zijn we dan ook best wel trots met zijn betrokkenheid bij zijn gilde.

Anna Bouw – Francissen is momenteel het oudste lid van het gilde waardoor zij 70 jaar gildezuster is. Als echtgenote van Jan Bouw is zij vanaf haar huwelijk in 1946 betrokken geweest bij het wel en wee van het gilde. Altijd als de gildebroeders bij haar gingen verzujken voor de optrekdag praatte ze

honderduit. Ze wil nog steeds weten hoe het gaat binnen het gilde en toont dit op de dag van vandaag haar betrokkenheid en interesse. Als gilde mogen en zijn we fier op haar als ouderling bij ons gilde

Na de huldiging van de jubilarissen volgt nog de verkiezing van de nieuwe deken op een zeer oud antiek stemkistje waarbij alleen vaststaat dat de deken dit jaar van de Handelse kant komt. We hopen dat we weer een enthousiaste gildebroeder mogen verwelkomen. Nadat het gilde ’s-middags de nieuwe deken gaat afhalen en ter plaatse zal installeren keert men met de nieuwe deken in haar midden terug naar gildehuis Dientje. Onderweg zullen de nodige drankjes worden aangeboden die de gildebroeders dankbaar zullen accepteren.

’s-Avonds om 21.00 uur is er een receptie voor de jubilarissen en de nieuwe deken in gildehuis Dientje.
Hopelijk wordt het een mooie zonnige dag waar de onderlinge broederschap weer duidelijk aanwezig is.