Wedstrijden

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de regels en inhoud van de wedstrijdonderdelen tijdens een Kringgildefeest.

Het algemeen klassement
Aan dit onderdeel nemen alle gilden deel. De gilden strijden hierbij om de hoogste eer, namelijk: het best gepresenteerde gilde van het gildefeest worden. Ieder deelnemend gilde doet dit op haar eigen manier. Het algemeen klassement bestaat uit de onderdelen optocht en tentoonstelling.

De tamboers tijdens de optrekdag

De tamboers

Optocht

Tijdens de optocht beoordeeld de jury drie zaken:

 • Het mooist uitziende gilde
 • Het best gaande gilde
 • Het ordelijkste geheel

Hierbij wordt gelet op de kleding van het gilde, het trommen, het hanteren van gebruiksvoorwerpen en de uniformiteit van het gilde.

Tentoonstelling

Tentoonstelling gilde

Tentoonstelling gilde

De presentatie op de tentoonstelling bestaat uit vijf zaken:

 • Het gildevaandel
 • Het standaardvaandel
 • Het koningszilver
 • Gebruiksvoorwerpen
 • Documentatie

De documentatie kan op vele manieren worden tentoongesteld. Dit kan uiteenlopen van enkele foto’s tot fraaie fotoboeken of kostbare schilderijen. Tevens worden er voorwerpen getoond die doorgaans gebruikt worden wanneer de gildebroeders voor vergadering bijeen zijn.

 

Wedstrijden in standaardrijden

Gilde te paard

Gilde te paard

Bij de wedstrijden in standaardrijden beoordeeld de jury op twee onderdelen:

 • Het berijden van het paard tijdens de optocht. Hierbij wordt vooral gelet op het zigzagrijden over de weg en het bewaren van de juiste afstand ten opzichte van het gilde.
 • Het berijden van het paard op het wedstrijdveld over een vantevoren bekend gemaakt parcours. Het parcours dient tweemaal te worden afgelegd, eenmaal stapvoets en eenmaal in draf.

 

Wedstrijden in trommen

De tamboers

De tamboers

Bij de tromwedstrijden let de jury op vier zaken:

 • Het foutloos slaan van de opgegeven mars
 • De snelheid van het ritme (90 slagen per minuut)
 • Het lopen met de trom
 • Het op- en afbouwen van een roffel in stilstand

Men kent bij het trommen diverse klassen:

 • Individueel: Hier maakt men onderscheid in jeugd tot 16 jaar en senioren in de klasse C, B, A, U en Ere.
 • Groep: Hierbij maakt men onderscheid tussen jeugd en senioren B, A. Een groep dient uit minimaal drie personen te bestaan.

 

Wedstrijden in vendelen

Vendelwedstrijden

Vendelwedstrijden

Bij de vendelwedstrijden let men erop dat het vendelprogramma foutloos wordt afgewerkt. De figuren die gedraaid worden bij de vendelgroet, dienen zowel rechtsom als linksom te worden uitgevoerd. De vendelier moet door het draaien van het vendel tonen dat het hem weinig inspanning kost. Men krijgt hierbij minpunten voor:

 • Het aanraken van de grond met het vendel (reinheid)
 • Een houterige houding van de vendelier
 • Een onlogische opbouw van het programma

Indien een vendelier het vendel laat vallen heeft dit onherroepelijk tot gevolg dat de vendelier wordt uitgesloten en daarmee buiten de prijzen valt.

Men onderscheidt twee soorten van vendelen:

 • Klassiek vendelen; de vendelier mag alleen met de voeten de grond raken.
 • Acrobatisch vendelen; de vendelier mag met meerdere lichaamsdelen de grond raken. Het vendelprogramma bestaat dan uit zowel een klassiek – als acrobatisch gedeelte.

Binnen het vendelen wordt ook onderscheid gemaakt tussen diverse klassen:

 • Individueel: Jeugd tot 14 jaar en jeugd van 14 tot 16 jaar.
 • Senioren: C, B, A en Vaandel 35-45 jaar, 45-50 jaar en 50 jaar en ouder.
 • Groep: Jeugd en senioren van 4-5 personen en van 6 of meer personen. De groepen worden doorgaans begeleid door de tamboers van het gilde.

 

Wedstrijden in schieten met het geweer

Schieten met het geweer

Schieten met het geweer

De wedstrijden vinden plaats op de installatie met kogelvangers op 13 meter hoogte. Er zijn twee vormen:

 • Het koning- en keizerschieten; Men schiet op een houten vogel en degene die het laatste gedeelte van de vogel naar beneden haalt mag zich koning of keizer van het gildefeest noemen. Aan dit schieten kunnen uitsluitend gildekoningen- of keizers van de kring deelnemen.
 • Wedstrijdschieten op de wip; Men schiet op kleine, ijzeren dopjes boven op een pijpje welke hooguit 1 mm groter zijn dan het pijpje. Dit onderdeel bestaat uit twee wedstrijden, namelijk kampioen (individueel) en korps (4 personen). Het schieten is een afvalrace, waarbij men steeds moet proberen de wip eraf te schieten. Degene die als laatste overblijft is de winnaar.

 

Wedstrijden in het schieten met de kruisboog

Kruisboogschieten

Kruisboogschieten

De kruisboogschieters schieten op de staande wip om het kampioenschap. De staande wip is een schietboom van 12 meter hoog, waarop een ijzeren plaat van 8 cm is gelegd. De kruisboogschieter moet proberen dit plaatje 15 maal eraf te schieten. Indien er meerdere schutters zijn met een gelijk aantal, dan zal de winnaar bekend worden gemaakt door het afkampen.