Inzegening Sint Joriskapel

nieuws_sintjoriskapelNa enkele jaren noeste arbeid van vele gildebroeders en vrijwilligers is het nu dan zover; op zaterdag 29 maart a.s. om 15.00 uur zal pastor van Lamoen, samen met burgemeester van Zomeren en de leden van het Sint Jorisgilde Gemert, de Sint Joriskapel inzegenen. Dit zal voor het Sint Jorisgilde zeker een historische en feestelijke gebeurtenis zijn.

Al vele jaren was er binnen het Sint Jorisgilde Gemert de wens om een “eigen” kapel te bouwen. In de zeventiger jaren van vorige eeuw zijn er al verschillende initiatieven geweest, maar telkens kon de bouw maar niet beginnen. De plaats van de kapel stond regelmatig ter discussie. De kapel zou geplaatst kunnen worden in de buurt van de blokhut van de scouting of bij de “Zoete Moeder” aan de Heuvel, maar door allerlei oorzaken kon dit geen doorgang vinden.

Enkele jaren geleden kwam er vanuit de gemeente Gemert-Bakel het initiatief om een project “Vitalisering Binnengebied” op te starten waarbij het doel was om de afstand tussen burgers en lokale overheid te verkleinen. Vanuit de burgerij en verenigingen konden projecten worden ingediend die voldeden aan deze doelstelling. Ook het Sint Jorisgilde heeft toen een project ingediend voor de bouw van een kapel. De gemeente Gemert-Bakel heeft haar goedkeuring aan dit project gegeven en daar ook een financiële bijdrage aan gekoppeld waardoor de bouw mogelijk werd en een wens in vervulling kon gaan. Vele vrijwilligersuren zijn er gemaakt om de prachtige kapel te realiseren op de hoek van de Pandelaarse Kampen en de Haag.

Wij als Sint Jorisgilde zijn erg trots op de kapel en hopen dat vele mensen er een rustpuntje vinden in het huidige jachtige leven.

Een wandeling langs het kasteel en langs de kerk van Sint Jans Onthoofding naar de Sint Joriskapel is zeker de moeite waard. Even een kaarsje opsteken en je gedachten laten gaan of een kleine picknick op de bij de kapel geplaatste bankjes is zeker aan te bevelen.

Op onze website staat een mooi foto-overzicht van de bouw van de Sint Joriskapel. Klik hier om deze foto’s te bekijken.