Kapellekestocht voor St. Jorisgilde groot succes

SONY DSCDe Dorpscommissie van ZLTO afdeling Gemert heeft in 2013 het idee opgevat om een wandeltocht te organiseren langs de verschillende kapellen van Gemert, waaronder ook onze nieuwe Sint Joriskapel op de hoek van de Pandelaarse Kampen en de Haag. De vraag die de organisatie zich vanaf het begin stelde was hoeveel wandelaars er zouden meedoen? Honderd, tweehonderd, vijfhonderd? Men wist het niet.

Het Sint Jorisgilde heeft in het begin van het jaar de volledige medewerking toegezegd aan de organisatie, ondanks dat toen de kapel nog in aanbouw was. Het afgelopen jaar heeft een groep vrijwilligers onder leiding van Toon Opsteen nog hard gewerkt om de kapel af te bouwen en in te richten. We kunnen zeggen dat het een geweldige mooie Sint Joriskapel is geworden, waarvoor hier zeker een groot compliment gegeven mag worden aan Toon Opsteen voor alle inspanningen die hij daarvoor verricht heeft. Vanaf Kerstavond is de kapel open en er zijn al honderden mensen geweest die een bezoek hebben gebracht aan de kapel die voortaan overdag geopend is.

Ook tijdens de kapellekeswandeltocht hebben nog een paar duizend bezoekers de kapel bezocht of hebben er een kaarsje opgestoken. Vele gildebroeders en gildezusters hebben, naast de geweldige organisatie van ZLTO Gemert, een grote bijdrage geleverd aan het welslagen van wandeltocht. Vanaf het karrenspoor bij het Boerenbondsmuseum kwam een grote stoet, in gele of oranje hesjes gehulde, wandelaars richting Sint Joriskapel. Zij vonden hun route omdat deze helemaal uitgezet was met wekflessen waarin brandende kaarsjes. Bij aankomst kon men de kapel bekijken, een kaarsje opsteken als er ruimte was in de kapel, een kopje koffie of thee drinken of een kopje erwtensoep nuttigen. Tussen de brandende vuurkorven stonden velen met elkaar te kletsen en onze gildebroeders gaven de nodige uitleg. In de kapel had de tentoonstellingsgroep van het Sint Jorisgilde een kleine tentoonstelling met gildeattributen ingericht zodat het gilde zich kon presenteren. Het koningspaar van het Sint Jorisgilde kwam wat later omdat zij nog een bezoek hebben gebracht aan de tachtigjarige gildezuster Jo van den Eijnde – van de Velden. Jo hierbij alsnog proficiat!

In de tent die bij de kapel geplaatst was speelden een aantal muzikanten van harmonie Excelsior onder leiding van dirigent Ad Penninx. Zij zorgden voor een warme Kerstsfeer waar de wandelaars zichtbaar van genoten. Velen gingen even op een stoel of bankje zitten om te genieten van de mooie muziek. Hartelijk bedankt muzikanten voor jullie bijdrage aan het welslagen van deze activiteit.

Na afloop konden we alleen maar met verbazing en trots terugkijken op een prachtige griebelgrauwe avond waar uiteindelijk ook de ongeveer drieduizend wandelaars van genoten hebben. Ook de gildebroeders van ons Sint Jorisgilde hebben enorm van deze geslaagde presentatie van de kapel genoten. Wij zien weer uit naar een Griebelgrauwe kapellekeswandeltocht 2014 waar we ons weer kunnen presenteren!!