Koning Albert

Zondag 21 juli 2013 kreeg het Sint Jorisgilde Gemert een nieuwe koning. De zojuist afgetreden Koning Frans van der Burgt kreeg na 218 schoten als opvolger oud-koning Albert van den Eijnde. Onze koningskruisen werden door de eigen gildebroeders eraf geschoten. Het waren Louis Kuijpers, Martien van den Eijnde en Jan van Thiel die van de drie houtblokken het laatste stuk eraf wisten te schieten. Bij het trofeeschieten bleek Hans van den Elsen uiteindelijk het scherpste te schieten en mocht een medaille in ontvangst nemen. Er waren dus vele winnaars op Koks.

nieuws-koning-albert

Koning Albert v.d. Eijnde en Koningin Petra van Wetten – v.d. Eijnde

 

Het Koningschieten in Gemert vindt plaats op Koks bij van den Boom. De dag begint met de bijeenkomst in de beide gildehuizen. Vandaar trekt men gezamenlijk op naar de kerk. Als voorganger van de H. Mis toonde pastor van de Bosch zijn betrokkenheid met het gildewezen. Na de H. Mis, de Koningsmis volgde voor ons gilde de gezamenlijke maaltijd in gildehuis Dientje. Van daaruit ging het in formatie te voet naar Koks. Om 14 uur begon de strijd om de koningskruisen en rond 15 uur (iets later) ontspon zich de grote strijd om het koningschap. Pastor van de Bosch verzorgde het eerst schot. Hij bevrijdde de vogel daarmee van kwade geesten zodat er een eerlijke strijd kon plaatsvinden. Vroeger maakten de gildebroeders de kogels zelf en het kwam wel eens voor dat er minder betrouwbare vervaardigd werden. Men vroeg dan de zegen van de geestelijke overheid voor een veilig schietgebeuren. De wereldlijke overheid schoot na de pastor en ook burgemeester van Zomeren wist de vogel goed te raken. Vervolgens mocht de kapitein Frans van der Burgt zijn schot plaatsen en nogmaals Frans nu met oud-koningin Tonnie als zojuist afgetreden koningspaar. Het oud-koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten – van den Eijnde mocht daarna hun ereschot plaatsen.

Nu kon de strijd om de koningsvogel echt beginnen. De koningskandidaten schoten nu voor de eigen kansen. Uiteindelijk kwamen we toch weer uit bij Frans en Albert. Frans legde met een machtig schot de vogel panklaar voor Albert en die aarzelde geen moment. Voor de tweede keer schoot Albert zich tot Koning en koos ook nu weer zijn zus Petra als zijn Koningin. Nu oud-koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt schonk een koningsschild wat een prominente plaats krijgt op het koningsvest van het Sint Jorisgilde Gemert. Zo voldeed men aan de laatste belofte als koningspaar. Koningspaar Albert en Petra voldeed aan hun eerste belofte. Het schenken van een glas erewijn aan beide gilden bij ons gildehuis Dientje. Vervolgens vond aldaar de gezamenlijke broodmaaltijd plaats en een afsluitende receptie. Een mooi gildegebeuren kwam hierbij weer ten einde. Op naar de volgende broederstrijd. Verbroederingsfeest in Bakel op zaterdag 17 augustus.