Wie volgt Koning Willem en Maxima op?

De komende tijd betreft dit de grootste vraag binnen ons Sint Jorisgilde Gemert. Op zondag 21 juli komt het antwoord uit de lucht vallen. Op Koksehoeve strijden onze kandidaten voor de opvolging van zowel ons eigen koningspaar van ons gilde Frans van der Burgt met Tonnie, als ook het landelijk koningspaar Willem Alexander met Maxima. Wie gaat namelijk na ons koningspaar lopen over ons gildevaandel?

Koningsbezoek Brabant

Koning Frans v.d. Burgt en Koningin Tonnie v.d. Burgt 

 

Wim Scheepers toog op 12 juni met dochter, tevens ouderling Miriam naar Oisterwijk om daar deze gilde-eer aan onze nieuwe Koning Willem Alexander te brengen. In zijn koningschap mag hij eenmaal over het gildevaandel lopen. Dit voorrecht geldt ook de paus. En wat wil nu het geval. Luitenant Wim Scheepers mocht zelf als koning de gildevlag betreden. Maar Wim verbleef ook in Rome met het gildevaandel en liet de paus dit recht toekomen en nu aan de koning van ons land ook nog. Om te weten hoe bijzonder men dit kan beleven mag ik u verwijzen naar Wim.

Zowel Willem Alexander als Maxima betraden de gildevaandels. Hoe zou dit bij ons nieuwe koningspaar verlopen. Gaat onze nieuwe koningin ook dit voorbeeld volgen of weerhouden de kleine lettertjes in ons huishoudelijke reglement zulke strappasten. Komt het zien en meebeleven en liefst ook meedoen zelf. Voor het koningschieten mogen alleen de leden van het Sint Jorisgilde Gemert zich inschrijven en de leden van de vriendenkring van de Gemertse gilden. Deze vriendenkring kan u dus de mogelijkheid verschaffen om ook de strijd aan te gaan voor het koningschap van ons gilde. Bij het schieten om een koningskruis en ook het trofeeschieten kunt u voor een kleine bijdrage meedoen. Het brengt u al in de sfeer van de sportieve strijd die ook losbarst bij het daadwerkelijk koningschieten. En dat is mooi.

Tot ziens op zondag 21 juli tijdens de koningsmis om 10 uur in de Sint Jan, het schieten op Koks vanaf 14 uur, en de receptie in ons gildehuis Dientje om 21.30 uur.