In memoriam: Judith Groot – Ijpenberg

SONY DSCBij ons gilde is overleden Judith Groot – Ijpenberg. Zij was oud-koningin van ons Sint Jorisgilde Gemert. Opmerkelijk daarbij was dat ze aan de zijde van een echte gruune Toon Jaspers, als koning van ons gilde ons gilde vertegenwoordigde. Zij wist dit probleemloos te volbrengen en behield haar betrokkenheid met het gilde tot op de dag van vandaag. Met enthousiasme beleefde ze haar gouden jubileum tijdens de optrekdag in 2010.  Ze bleef trouw aan ons gilde en daar danken we haar voor. Judith overleed op 30 januari 2014 op 72  jarige leeftijd. Wij wensen haar gezin en familie veel sterkte toe vanuit het Sint Jorisgilde Gemert.

Jo van den Eijnde 80 jaar

SONY DSCOp zondag 29 december 2013 werd Jo van den Eijnde, vrouw van Wim van den Eijnde, 80 jaar. Het Sint Jorisgilde bracht haar, in de personen van ons Koningspaar Bert van den Eijnde en Petra van den Eijnde-van Wetten, Jos Berkers en Jan van Thiel, een bezoek.

Omringd door kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden was Jo van den Eijnde op 29 december het stralende middelpunt van de belangstelling. Naast het bezoek van familie en vrienden vond Jo het prachtig dat het Gilde haar niet vergeten was en op deze feestelijke dag kwam feliciteren met het behalen van deze mijlpaal. Zeer zeker ook omdat zoon Bert en dochter Petra het Koningspaar van het Sint Jorisgilde vormen, want daar is Jo enorm trots op. Vol plezier zette ze dan ook de gildehoed op om samen met het Koningspaar en de gildebroeders Jan van Thiel en Jos Berkers op de foto te gaan.

Bovendien viel de 80e verjaardag van Jo samen met de Kapellekeswandeltocht. Het huis van Wim en Jo van den Eijnde in de Deel is gelegen naast het kapelletje van de Gruun en dat werd uiteraard tijdens de wandeltocht druk bezocht. Terwijl Jo binnen feest vierde, was het naast haar huis een komen en gaan van gildebroeders, gildezusters, wandelaars en andere belangstellenden. Jo genoot overal met volle teugen van en wil het Gilde dan ook graag bedanken voor deze geweldige middag.

Kapellekestocht voor St. Jorisgilde groot succes

SONY DSCDe Dorpscommissie van ZLTO afdeling Gemert heeft in 2013 het idee opgevat om een wandeltocht te organiseren langs de verschillende kapellen van Gemert, waaronder ook onze nieuwe Sint Joriskapel op de hoek van de Pandelaarse Kampen en de Haag. De vraag die de organisatie zich vanaf het begin stelde was hoeveel wandelaars er zouden meedoen? Honderd, tweehonderd, vijfhonderd? Men wist het niet.

Het Sint Jorisgilde heeft in het begin van het jaar de volledige medewerking toegezegd aan de organisatie, ondanks dat toen de kapel nog in aanbouw was. Het afgelopen jaar heeft een groep vrijwilligers onder leiding van Toon Opsteen nog hard gewerkt om de kapel af te bouwen en in te richten. We kunnen zeggen dat het een geweldige mooie Sint Joriskapel is geworden, waarvoor hier zeker een groot compliment gegeven mag worden aan Toon Opsteen voor alle inspanningen die hij daarvoor verricht heeft. Vanaf Kerstavond is de kapel open en er zijn al honderden mensen geweest die een bezoek hebben gebracht aan de kapel die voortaan overdag geopend is.

Ook tijdens de kapellekeswandeltocht hebben nog een paar duizend bezoekers de kapel bezocht of hebben er een kaarsje opgestoken. Vele gildebroeders en gildezusters hebben, naast de geweldige organisatie van ZLTO Gemert, een grote bijdrage geleverd aan het welslagen van wandeltocht. Vanaf het karrenspoor bij het Boerenbondsmuseum kwam een grote stoet, in gele of oranje hesjes gehulde, wandelaars richting Sint Joriskapel. Zij vonden hun route omdat deze helemaal uitgezet was met wekflessen waarin brandende kaarsjes. Bij aankomst kon men de kapel bekijken, een kaarsje opsteken als er ruimte was in de kapel, een kopje koffie of thee drinken of een kopje erwtensoep nuttigen. Tussen de brandende vuurkorven stonden velen met elkaar te kletsen en onze gildebroeders gaven de nodige uitleg. In de kapel had de tentoonstellingsgroep van het Sint Jorisgilde een kleine tentoonstelling met gildeattributen ingericht zodat het gilde zich kon presenteren. Het koningspaar van het Sint Jorisgilde kwam wat later omdat zij nog een bezoek hebben gebracht aan de tachtigjarige gildezuster Jo van den Eijnde – van de Velden. Jo hierbij alsnog proficiat!

In de tent die bij de kapel geplaatst was speelden een aantal muzikanten van harmonie Excelsior onder leiding van dirigent Ad Penninx. Zij zorgden voor een warme Kerstsfeer waar de wandelaars zichtbaar van genoten. Velen gingen even op een stoel of bankje zitten om te genieten van de mooie muziek. Hartelijk bedankt muzikanten voor jullie bijdrage aan het welslagen van deze activiteit.

Na afloop konden we alleen maar met verbazing en trots terugkijken op een prachtige griebelgrauwe avond waar uiteindelijk ook de ongeveer drieduizend wandelaars van genoten hebben. Ook de gildebroeders van ons Sint Jorisgilde hebben enorm van deze geslaagde presentatie van de kapel genoten. Wij zien weer uit naar een Griebelgrauwe kapellekeswandeltocht 2014 waar we ons weer kunnen presenteren!!

Jeu de boules toernooi zorgt voor enorme strijd

news-jeu-de-boules

De laatste jaren is het gebruikelijk dat aan het einde van het jaar een avondje “boulen” wordt georganiseerd voor de actieve leden met de partners van het Sint Jorisgilde. Dit is een activiteit die enerzijds op een sportieve wijze wordt ingevuld en anderzijds is er de mogelijkheid om wat met elkaar te kletsen. Het is ook vooral leuk voor de gildezusters, want zij zien elkaar niet zoveel door het jaar heen en kunnen nu elkaar weer bijpraten over van alles en nog wat.

Dit jaar was deze avond op vrijdag 22 november en kwamen in totaal een vijfentwintigtal gildebroeders en gildezusters naar de Driester in Gemert. We waren te gast bij de jeu de boules-vereniging “Gemert de boules”. Andrea Hendriks met haar team hebben ons weer een leuke avond bezorgd waar op het scherpst van de snede gestreden werd voor de eerste plaats. Het mooie van deze avond is dat iedereen afhankelijk is van de ander. Telkens speelt men in een team met een andere samenstelling. Er wordt steeds gewisseld van baan en teamleden waardoor men nooit van tevoren kan zeggen wie het beste is.

Ook nu vond er een enorme strijd plaats tussen de gildeformatie en de desbetreffende partners welke uiteindelijk uitmondde in de navolgende uitslag. Het was uiteindelijk Wim van Ooijen die met de titel ‘Jeu de boules kampioen’ aan de haal ging. Hij werd direct gevolgd door Albert van den Eijnde die een plek als ‘reserve-kampioen’ wist te bemachtigen. Het kampioensduo werd op het podium gecompleteerd door Tonnie van den Boom, zij eindigde op een knappe derde plek. Even na het middernachtelijke uur ging iedereen weer tevreden naar huis en kon men terug zien op een genoeglijke avond bij het Sint Jorisgilde.

Nieuwe website

De nieuwe website

Het uiterlijk van de nieuwe website van het Sint Jorisgilde

Sinds enkele jaren is het Sint Jorisgilde Gemert ook actief op internet. De organisatie van het Kringgildefeest in 2010, die in handen was van het Sint Jorisgilde Gemert, vormde de aanleiding voor de lancering van www.sintjorisgildegemert.nl. Bij een evenement als een Kringgildefeest hoort immers een mooie, informatie website. Nadat het Kringgildefeest plaats had gevonden werd besloten die website in zijn bestaande vorm om te bouwen tot de ‘officiële’ website van het Sint Jorisgilde Gemert. Die betreffende website heeft vervolgens bijna vier jaar dienst gedaan als dé verzamelplek waarop alles te vinden was rondom het Sint Jorisgilde.

Maar in het kader van ‘ook een traditioneel gilde als het Sint Jorisgilde moet met haar tijd mee’ is ervoor gekozen om de oude vertrouwde website te vervangen door een volledig nieuwe online omgeving. Op 23 oktober jl. is daarom de vernieuwde website van het Sint Jorisgilde live gegaan. De site heeft niet alleen een volledig nieuw design, maar is ook nog eens voorzien van allerlei technische mogelijkheden waar je anno 2013 niet meer omheen kunt. Zo is het laatste nieuws bijvoorbeeld te lezen op een heus blog met reactiemogelijkheid en is er sprake van een dynamische homepage met daarop altijd de laatst verschenen nieuwsberichten, diverse roterende foto’s en een actuele agenda. Verder is het twitteraccount van het Sint Jorisgilde, voor de wat jeugdigere gebruikers, volledig geïntegreerd in de site. Voor hen die zich daarmee niet aangesproken voelen is er uiteraard ook nog het ‘oude’ vertrouwde gastenboek waarop nog volop berichten kunnen worden gepost.

Al met al is de website er qua uiterlijk en gebruiksgemak behoorlijk op vooruit gegaan en kan het Sint Jorisgilde er ook online weer voor lange tijd tegen.

Teksten, foto’s, video’s en andere content of suggesties voor de website zijn overigens altijd welkom. Deze kunnen worden aangeleverd aan de Deken-schrijver (Jos Berkers) via jorisgemert@hotmail.com.

Slider 3

Slider 2

Slider 1

Gildefeest Hoogeloon

Het Sint Jorisgilde uit Gemert heeft op zondag 8 september 2013 deelgenomen aan het gildefeest in Hoogeloon, georganiseerd door het plaatselijke Sint Jorisgilde. In totaal waren er 58 deelnemende gilden aanwezig, hoofdzakelijk uit de Kring Kwartier van Oirschot maar ook verschillende uit Kring Peelland en een tweetal schutterijen uit Limburg.

jan-van-thiel

Vendelier Jan van Thiel

 

Omdat het centrum van Gemert bijna onbereikbaar was vertrokken we deze keer s-morgens vanaf het huisadres van vendelier Jan van Thiel. Met uitzondering van het koningspaar Albert en Petra en kapitein Frans, die al eerder naar Hoogeloon waren gegaan in verband met het bijwonen van de H. Mis, waren alle gildebroeders tijdig present en konden we met verschillende autos naar het gildefeest vertrekken.

Bij aankomst was het nog vroeg voordat we ons moesten opstellen voor de optocht door het dorp, reden voor de gildebroeders om de dag met een kop koffie te beginnen. Het wachten was op aansluiting van het koningspaar met de kapitein waarna we ons opstelden voor de optocht door het mooie dorp Hoogeloon. De publieke belangstelling langs de kant was groot, misschien ook omdat in de middag de zon goed begon te schijnen? Vele toeschouwers applaudisseerden toen we als Sint Jorisgilde langs hen trokken. Op zich geeft dit altijd weer een goed gevoel.

Bij aankomst op het gildeterrein werden we ontvangen een groot aantal belangstellenden en konden we ons opmaken voor de massale opmars, de opening van het gildefeest, het afleggen van de eer van trouw en de vendelgroet door alle aanwezige vendeliers. Dit blijft altijd een machtig schouwspel.

Dat we het als Sint Jorisgilde goed hebben gedaan bleek uit het feit dat we in het algemeen klassement de derde prijs hebben behaald (van de 58 aanwezige gilden). In de loop van de middag namen onze vendeliers nog deel aan het groepsvendelen en de individuele wedstrijden. Het werd die middag niet helemaal duidelijk welke prijzen daarin behaald waren. Verder werd het nog een gezellige middag waarin we duidelijk blijk gaven van een juiste onderlinge broederschap, een van de fundamenten van een gilde.

Al met al kunnen we terug kijken op een mooi en plezierig gildefeest!!

Koning Albert

Zondag 21 juli 2013 kreeg het Sint Jorisgilde Gemert een nieuwe koning. De zojuist afgetreden Koning Frans van der Burgt kreeg na 218 schoten als opvolger oud-koning Albert van den Eijnde. Onze koningskruisen werden door de eigen gildebroeders eraf geschoten. Het waren Louis Kuijpers, Martien van den Eijnde en Jan van Thiel die van de drie houtblokken het laatste stuk eraf wisten te schieten. Bij het trofeeschieten bleek Hans van den Elsen uiteindelijk het scherpste te schieten en mocht een medaille in ontvangst nemen. Er waren dus vele winnaars op Koks.

nieuws-koning-albert

Koning Albert v.d. Eijnde en Koningin Petra van Wetten – v.d. Eijnde

 

Het Koningschieten in Gemert vindt plaats op Koks bij van den Boom. De dag begint met de bijeenkomst in de beide gildehuizen. Vandaar trekt men gezamenlijk op naar de kerk. Als voorganger van de H. Mis toonde pastor van de Bosch zijn betrokkenheid met het gildewezen. Na de H. Mis, de Koningsmis volgde voor ons gilde de gezamenlijke maaltijd in gildehuis Dientje. Van daaruit ging het in formatie te voet naar Koks. Om 14 uur begon de strijd om de koningskruisen en rond 15 uur (iets later) ontspon zich de grote strijd om het koningschap. Pastor van de Bosch verzorgde het eerst schot. Hij bevrijdde de vogel daarmee van kwade geesten zodat er een eerlijke strijd kon plaatsvinden. Vroeger maakten de gildebroeders de kogels zelf en het kwam wel eens voor dat er minder betrouwbare vervaardigd werden. Men vroeg dan de zegen van de geestelijke overheid voor een veilig schietgebeuren. De wereldlijke overheid schoot na de pastor en ook burgemeester van Zomeren wist de vogel goed te raken. Vervolgens mocht de kapitein Frans van der Burgt zijn schot plaatsen en nogmaals Frans nu met oud-koningin Tonnie als zojuist afgetreden koningspaar. Het oud-koningspaar Albert van den Eijnde en Petra van Wetten – van den Eijnde mocht daarna hun ereschot plaatsen.

Nu kon de strijd om de koningsvogel echt beginnen. De koningskandidaten schoten nu voor de eigen kansen. Uiteindelijk kwamen we toch weer uit bij Frans en Albert. Frans legde met een machtig schot de vogel panklaar voor Albert en die aarzelde geen moment. Voor de tweede keer schoot Albert zich tot Koning en koos ook nu weer zijn zus Petra als zijn Koningin. Nu oud-koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt schonk een koningsschild wat een prominente plaats krijgt op het koningsvest van het Sint Jorisgilde Gemert. Zo voldeed men aan de laatste belofte als koningspaar. Koningspaar Albert en Petra voldeed aan hun eerste belofte. Het schenken van een glas erewijn aan beide gilden bij ons gildehuis Dientje. Vervolgens vond aldaar de gezamenlijke broodmaaltijd plaats en een afsluitende receptie. Een mooi gildegebeuren kwam hierbij weer ten einde. Op naar de volgende broederstrijd. Verbroederingsfeest in Bakel op zaterdag 17 augustus.

Koningspaar Frans en Tonnie v.d. Burgt

Wie gaat er over ons gildevaandel lopen als de nieuwe koning? Onlangs op 12 juni liep koning Willem-Alexander nog over ons vaandel en nu op zondag 21 juli bij het Koningschieten op Koks ontvangt de nieuwe koning van ons gilde ook deze eer. Koning Albert trad af in België maar in Gemert kwam oud-Koning Albert weer tevoorschijn. Niet die van België, maar onze eigen oud-koning Albert van den Eijnde.

nieuws-frans-tonnie-burgt

Oud-Koningspaar Frans en Tonnie v.d. Burgt (2011-2013)

 

Mocht het aan het huidige koningspaar Frans en Tonnie liggen dan wilden zij zelf deze eer vergaren. Frans deed er alles aan om hun koningschap te verlengen. Het koningschap doet zeker wel iets met je. Het jaar 2011 werd voor Frans wel een zeer bijzonder jaar, en uiteraard ook voor zijn partner Tonnie. Wij bedanken beiden voor hun inzet, positieve betrokkenheid en permanente aanwezigheid. Nooit deden en doen we tevergeefs een beroep op hen. En dat is toch mooi. Zeker ook omdat koningin Tonnie ervoor zorgde dat al het zilver op de vesten kwam. Als gilde kunnen we nu overal geheel verzilverd voor de dag komen. Bravo!

In 2011 kiest het gilde Frans als kapitein, ontvangt hij de eer van ridder binnen het gildeschap, vanwege o.a. zijn verdiensten binnen de kring Peelland en als kroon op zijn gildelidmaatschap schiet hij zich ook nog tot koning. Kapitein, ridder en koning. Een waarachtige driepunter.

Frans vertelt: “Na vele jaren mee geschoten te hebben om koning te worden was het mij in september 2011 toch gelukt om het laatste stukje vogel eraf te schieten. Tweeëntwintig maanden koning van het Sint Jorisgilde Gemert lijkt zo lang, maar deze tijd vliegt voorbij. Het eerste jaar is het even wennen aan een koningschap maar men wordt er wel bij geholpen door de gildebroeders. Jubilea welke we met waarnemend kapitein Frits Verhoeven bezochten zijn het waard om mee te maken. Daar tegenover staat dan weer dat wij in deze periode afscheid moesten nemen van 2 gildebroeders en 3 ouderlingen.

Koning Albert en Koningin Petra

De nieuwe koning Albert v.d. Eijnde en koningin Petra van Wetten – v.d. Eijnde

 

Ook de plaatsen waar wij als koningspaar zijn geweest waren alle waard om mee te maken. Normaal is een koningsperiode twee jaar, maar door het wijzigen van het koningschieten is het nu tweeëntwintig maanden. Het was voor ons beiden een tijd om nooit te vergeten, en wij zouden er best nog een paar jaar aan vast willen knopen. Tot slot, dank aan alle gildebroeders van het Sint Jorisgilde, Pastor van Lamoen en Burgemeester Jan van Zomeren voor de prettige samenwerking. Maar vooral dank aan Frits Verhoeven die deze periode mijn functie als kapitein van het Sint Jorisgilde voortreffelijk heeft waargenomen. Al met al is het een voortreffelijke tijd geweest om mee te maken.” aldus Frans en Tonnie van der Burgt

Zo dat was duidelijk. Uit zichzelf gaan die twee echt niet. We zullen beiden van de troon moeten schieten. Niet al te letterlijk natuurlijk maar er moet wel om geschoten worden en wel op de koningsvogel die door buurtgenoot Toon Opsteen uit het goede hout vervaardigd werd. Op Koks kregen we weer een bloedstollende broederstrijd, waar men elkaar geen houtsplinter cadeau doet maar waar men zich na de laatste veer weer oplicht en gebroederlijk het koningschieten verder viert. Het was de afgetreden Koning Frans van der Burgt zelf die de laatste veren liet liggen op de spil waarop de nieuwe koning Albert van den Eijnde zich na twee jaar afwezigheid wederom tot koning schoot van ons Sint Jorisgilde Gemert. Ook nu koos hij als koningin zijn zus Petra van Wetten van den Eijnde. We gaan ons nu opmaken voor twee nieuwe jaren koningschap van Albert en Petra en spreken nogmaals onze dank uit voor de voortreffelijke wijze waarop Frans en Tonnie van der Burgt hun koningschap wisten te volbrengen. Dankjewel.

Gouden huwelijksfeest Cobi en Mari de Groot

Woensdag 24 juli 2013 was het vijftig jaar geleden dat onze gildebroeder Mari de Groot in het huwelijk trad met Coby Kanters. Reden voor het Sint Jorisgilde om aan deze heugelijke dag ook een bijdrage te leveren, want dat hebben beiden wel verdiend.

Cobi en Mari de Groot

Cobi en Mari de Groot met twee gildebroeders

 

Mari werd in 1956 tot deken van het Sint Jorisgilde gekozen als opvolger van Jan Egelmeers. Mari heeft in de loop der jaren binnen het gilde vele functies gehad; van deken naar drager lange jas (luitenant) tot zilverdrager. Tot op de dag van vandaag is Mari nog steeds lid van de formatie, nu in de functie van sjerpendrager. Tijdens plechtigheden in de kerk is hij nog steeds paraat om zijn bijdrage te leveren aan een waardige viering. Bij veel gelegenheden van het Sint Jorisgilde is hij nog steeds present, of dit nu een gildefeest, optrekdag of een vergadering is.

Ook Coby maakt zich zeker verdienstelijk voor het Sint Jorisgilde. We kunnen altijd een beroep op haar doen, zeker als het aankomt op het borduren van het Sint Joris-embleem op de bloezen van de gildebroeders. Mari werkt het logo uit op de computer en Coby zorgt er voor dat ze op de bloezen geborduurd worden. Het maakt haar niet uit of het de witte- of de rode uitvoering van de bloezen betreft. Het maken van schortjes, die gebruikt worden voor een presentje namens het gilde is voor haar ook een peulenschil.

Een delegatie van het Sint Jorisgilde heeft het bruidspaar, rijdend in een golfkarretje met Mari aan het stuur, naar de kerk van Elsendorp begeleid. Daar aangekomen werd Pastoor van de Nieuwenhof opgehaald bij de pastorie en trok het gehele gezelschap de kerk binnen. Het werd een erg mooie dienst waarbij, zoals bij hem gebruikelijk, pastoor van de Nieuwenhof regelmatig het gouden bruidspaar in een persoonlijk woordje benaderde. Helaas was voor veel kerkgangers en zeker voor de gildebroeders in hun dikke kostuums de temperatuur toch wat aan de hoge kant; menig zweetdruppeltje viel naar beneden.

Cobi en Mari de Groot

Het Sint Jorisgilde met gouden paar Cobi en Mari de Groot

 

Na de H. Mis bracht het gilde het bruidspaar met familie naar de feestlocatie Dn Brabander, zodat zij daar met het feest konden beginnen. In de vroege avond kwam het Sint Jorisgilde terug met in haar midden de nieuwe koning Albert van den Eijnde, de reserve-koningin Tonnie van der Burgt (want koningin Petra van Wetten was met vakantie) en een groot aantal gildebroeders. De vendeliers brachten onder begeleiding van de trommen van de tamboers een stijlvolle vendelgroet voor het gouden paar die dat zeer op prijs stelde. Ook een groot aantal gildezusters waren aanwezig om Coby en Mari een bloemetje aan te bieden.

Het Sint Jorisgilde heeft weer laten zien dat de onderlinge betrokkenheid groot is en kan deze prachtige dag voor Coby en Mari met een goed gevoel afsluiten.

Coby en Mari, van harte proficiat!!!

Wie volgt Koning Willem en Maxima op?

De komende tijd betreft dit de grootste vraag binnen ons Sint Jorisgilde Gemert. Op zondag 21 juli komt het antwoord uit de lucht vallen. Op Koksehoeve strijden onze kandidaten voor de opvolging van zowel ons eigen koningspaar van ons gilde Frans van der Burgt met Tonnie, als ook het landelijk koningspaar Willem Alexander met Maxima. Wie gaat namelijk na ons koningspaar lopen over ons gildevaandel?

Koningsbezoek Brabant

Koning Frans v.d. Burgt en Koningin Tonnie v.d. Burgt 

 

Wim Scheepers toog op 12 juni met dochter, tevens ouderling Miriam naar Oisterwijk om daar deze gilde-eer aan onze nieuwe Koning Willem Alexander te brengen. In zijn koningschap mag hij eenmaal over het gildevaandel lopen. Dit voorrecht geldt ook de paus. En wat wil nu het geval. Luitenant Wim Scheepers mocht zelf als koning de gildevlag betreden. Maar Wim verbleef ook in Rome met het gildevaandel en liet de paus dit recht toekomen en nu aan de koning van ons land ook nog. Om te weten hoe bijzonder men dit kan beleven mag ik u verwijzen naar Wim.

Zowel Willem Alexander als Maxima betraden de gildevaandels. Hoe zou dit bij ons nieuwe koningspaar verlopen. Gaat onze nieuwe koningin ook dit voorbeeld volgen of weerhouden de kleine lettertjes in ons huishoudelijke reglement zulke strappasten. Komt het zien en meebeleven en liefst ook meedoen zelf. Voor het koningschieten mogen alleen de leden van het Sint Jorisgilde Gemert zich inschrijven en de leden van de vriendenkring van de Gemertse gilden. Deze vriendenkring kan u dus de mogelijkheid verschaffen om ook de strijd aan te gaan voor het koningschap van ons gilde. Bij het schieten om een koningskruis en ook het trofeeschieten kunt u voor een kleine bijdrage meedoen. Het brengt u al in de sfeer van de sportieve strijd die ook losbarst bij het daadwerkelijk koningschieten. En dat is mooi.

Tot ziens op zondag 21 juli tijdens de koningsmis om 10 uur in de Sint Jan, het schieten op Koks vanaf 14 uur, en de receptie in ons gildehuis Dientje om 21.30 uur.

Ontvangst Willem Alexander en Maxima in Brabant

Op 12 juni 2013 bracht koning Willem-Alexander en koningin Maxima een kennismakingsbezoek aan de provincies Limburg en Brabant. Rond het middaguur sloten ze op vliegbasis Vredepeel het bezoek aan Limburg af en begon het bezoek aan Brabant. Door de burgemeester van Zomeren van Gemert-Bakel waren het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint Antonius en Sebastianusgilde en het Sint Jorisgilde uit Gemert gevraagd om het nieuwe koningspaar te ontvangen op de grens van Limburg en Brabant. Naast de Gemert-Bakelse gilden waren er ook nog drie gilden uit de gemeente Venray aanwezig, namelijk het Sint Antonius Abt gilde uit Blitterswijck, Schutterij t Zandakker Gilde Sint Jan uit Venray en het Sint Willibrodusgilde uit Geijsteren.

Koningsbezoek Brabant

Koning Frans en Koningin Tonnie bij het koningsbezoek van Willem-Alexander en Maxima aan Brabant.

 

Elk gilde mocht 7 gildeleden afvaardigen. De delegatie van het Sint Jorisgilde bestond uit het koningspaar Frans en Tonnie van der Burgt, kapitein Frits Verhoeven, vendeliers Ad Verhoeven en Jan van Thiel en de luitenants Louis Kuipers en Wim van Oijen. Na een hartelijk ontvangst met koffie en vlaai in het dorpshuis van Vredepeel trokken de delegaties van de zes gilden in optocht naar de 1,5 km verder gelegen ingang van de Luitenant-generaal Bestkazerne. Daar aangekomen stelden de gilden zich aan weerszijde van de toegangsweg op en het wachten op koning Willem Alexander en koningin Maxima kon beginnen.

Om goed half een komen de politiemotoren met daarachter de koninklijke bus de hoek om naar de kazerne. Het opgekomen publiek en de gildebroeders en gildezusters proberen allemaal een glimp van het koningspaar op te vangen of er een foto van te maken. In veel gevallen stond er op de foto een weerspiegeling van de fotograaf met wazig op de achtergrond de Koning of de Koningin. Na ongeveer 20 seconden was de stoet voorbij en konden de gilden zich opmaken voor de terugtocht naar het dorpshuis. Het koningspaar begon toen aan hun rondreis door Brabant waar ze ook Oisterwijk aan deden. Daar wachtte op de Brink onze reserve-vaandrig Wim Scheepers met vele andere vaandrigs uit Brabant het koningspaar op zodat ze over de vaandels konden lopen. Een recht dat alleen de Koning heeft, maar deze keer mocht koningin Maxima ook over de vaandels lopen.

Ondanks de korte ontmoeting met het koningspaar hebben toch het gevoel een mooie bijdrage te hebben geleverd aan de ontvangst van onze nieuwe Koning en Koningin in Noord-Brabant en Gemert-Bakel in het bijzonder.

Prachtig resultaat op Kringgildefeest Boekel

Kringgildedag Peelland voor het eerst in Boekel georganiseerd mocht zich zondag 26 mei zeer gelukkig prijzen met de weersomstandigheden. Het bleef de gehele dag winderig maar wel droog met zelfs regelmatig het zonnetje erbij. Voor het Sint Jorisgilde Gemert was het zeker een zonnige dag. Het gilde behaalde in Boekel de tweede plek in het algemeen klassement en Jan van Thiel behaalde de eerste plek bij het vendelen in de vaandelklasse met acrobatiek. Met beide uitslagen mogen we erg tevreden zijn. In het algemeen klassement bleek alleen het gilde uit Lieshout te mogen rekenen op een hogere waardering als ons gilde. Er streden 20 gilden mee in Boekel.

Kringgildedag Boekel

Jan van Thiel ontving veel waardering vanwege zijn eersteprijs ‘Vaande‘lklasse met acrobatiek. Vlnr. broer Henk, neef Ton, jan en zus Toos delen mee in de vreugde

 

Dit algemeen klassement bestaat voor de helft uit de waardering die men als gilde krijgt tijdens de optocht en de andere helft uit de puntenwaardering die de tentoonstelling oplevert. Men beoordeelt op drie hoofdonderdelen de rondgang die men als gilde door de dorpskern maakt en wederom op drie hoofdonderdelen hoe men als gilde zich manifesteert op de tentoonstelling.

De attributen.
Bijvoorbeeld een onderdeel bij de rondgang, de optocht door het dorp is de wijze waarop men de attributen hanteert. Men doelt dan op de materialen die men meedraagt in de optocht. Hoe draagt men de pieken, hoe gelijk draagt men de trommen, houdt men de zilverstokken waardig vast en hoe waardig draagt men het gildevaandel. Deze waardering van de attributen in de optocht betreft dan een onderdeel van het ordelijkst geheel. Zo scoort men ook op diverse onderdelen voor het schoonste geheel en het best gaand gilde. Bij de tentoonstelling beoordeelt men oa ook deze attributen. Men kijkt dan naar hoe het onderhouden is en hoe bekwaam reparaties toegepast zijn. Hoe presenteert men deze attributen op de tentoonstelling. Hoe verhoudt zich de samenstelling ervan. Past het allemaal wel bij elkaar. Nou het pastte allemaal wel erg goed bij elkaar voor ons gilde. We ontvingen uiteindelijk op het gilde uit Lieshout na, de hoogste waardering binnen onze kring Peelland. We zijn er trots op en gaan zeker voort op deze weg om ons gilde en daarmee Gemert een eervolle waardering te laten behouden in onze kring peelland en zo mogelijk ook daarbuiten. In september nemen we deel aan het vrije Gildefeest in Hoogeloon en in oktober laten we ons zien bij het Gildefeest Sittard.

Een prachtige optrekdag 2013

Het Sint Jorisgilde heeft de afgelopen weekenden weer een stevige start gemaakt in het nieuwe gildejaar. Het begon vorige weekend met het ‘verzuujken’ van de formatieleden en de ouderlingen van het gilde. Dit is een traditie die vele jaren terug gaat. In het verleden deed men dit enkele dagen voor de jaarlijkse teerdag, bij het Sint Jorisgilde de ‘Optrekdag’ genaamd, maar tegenwoordig is dit op de zaterdag voorafgaande aan de optrekdag. Op deze dag trekken onze tamboers al in alle vroegte naar de uiteinden van de vroegere gemeente Gemert om bij de leden de Heilige Mis aan te zeggen. Dit jaar waren de leden aan de Mortelse kant aan de beurt omdat daar ook de nieuwe deken vanaf komt. Volgend jaar zal dat aan de Handelse kant zijn.

De nieuwe deken

De nieuwe deken van het Sint Jorisgilde: Jeroen Slits uit de Mortel

 

In de middag en de avond gaan de gildebroeders in groepjes van twee de leden verzuujken (uitnodigen) om naar de optrekdag te komen voor een gezamenlijk feest. Dit is altijd een hele mooie en waardevolle dag omdat er dan tijd is het afgelopen gildejaar door te nemen en alle wetenswaardigheden van de skût te bespreken. Tevens worden dan de financiële zaken afgehandeld zodat iedereen met een schone lei aan de optrekdag kan beginnen.

Dan het afgelopen weekend. Zaterdag had het Sint Jorisgilde haar optrekdag en zondag namen we alweer deel aan de Historische Optocht van het Boerenbondsmuseum. Zaterdagochtend om half acht worden de gildebroeders en het koningspaar bij de kapitein uitgenodigd voor een smakelijk ontbijt. Dit jaar waren we te gast bij de 1e luitenant (reservekapitein) Frits Verhoeven omdat hij de honneurs waarneemt voor kapitein Frans van der Burgt. Frans schoot zich namelijk in 2011 tot koning van ons gilde en hij kan geen twee functies tegelijk uitvoeren.

Na het ontbijt verzamelden we ons bij gildehuis ‘Dientje’ om op te trekken naar de Heilige Mis in de Sint Janskerk. Pastor van Lamoen ging voor in een stijlvolle dienst waaraan hij altijd een persoonlijke tint geeft door zijn overwegingen en het naar voren halen van de jubilarissen.

Na een vendelgroet voor Pastor van Lamoen (de geestelijke overheid) trok het Sint Jorisgilde op naar het gemeentehuis waar we gastvrij onthaalt werden door burgemeester van Zomeren met zijn vrouw. In zijn toespraak gaf de burgemeester aan dat hij de belangrijkste doelstelling van het gilde goed voor ogen heeft. Broederschap staat centraal binnen het gilde en dienstbaarheid naar de medemens. Dit zijn de belangrijkste pijlers van het gildewezen, naast de culturele activiteiten. Na het nuttigen van een rood drankje ging het samen met de heer en mevrouw van Zomeren en onze beschermvrouwe Odilia Jurgens Harinxma thoe Slooten naar het gildehuis voor het vervolg van de dag.

Koningspaar

Het koningspaar begroet de nieuwe deken

 

Om 12.00 uur precies wordt er gestemd voor een nieuwe deken. Na stemming op een enorm oud stemkistje kozen de aanwezige gildebroeders en gildezusters Jeroen Slits uit De Mortel als nieuwe deken 2013. Na de traditionele soep met zult werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Vendelier Niels Opsteen 12,5 jaar gildebroeder, ouderling Frans Lemmens 25 jaar gildebroeder, oud-koning en ouderling Martien van den Eijnde 25 gildebroeder, vendelier Jan van Thiel 40 jaar gildebroeder, oud-koning en ouderling Wim van de Vossenberg (van Koks) 50 jaar gildebroeder en tenslotte onze oud-koning, oud kornet, oud-voorzitter en huidige 1e luitenant Frits Verhoeven 50 jaar gildebroeder. Ze hebben allemaal hun grote verdiensten gehad voor het Sint Jorisgilde en dragen nog dagelijks hun steentje bij aan het gilde. Vanaf deze plaats wensen we hen nog van harte proficiat met hun jubileum. Frits Verhoeven kreeg ook nog, vanwege zijn grote verdiensten voor het standaardrijden binnen Kring Peelland, een gouden schildje opgespeld door kringvoorzitter Henk de Hair, waarvoor hulde.

Een van hoogtepunten van de optrekdag is het ophalen en installeren van de nieuwe deken. Voor de gildebroeders was het ongeveer 6 km lopen naar het Zwarte Water waar we zeer gastvrij ontvangen werden door Jeroen Slits en zijn ouders. Na de installatie ging het gehele gezelschap, inclusief de nieuwe deken, weer richting gildehuis waarbij onderweg regelmatig een drankje en soms een hapje werd aangeboden. Het Sint Jorisgilde heeft weer een jonge deken in de gelederen opgenomen waar we heel blij mee zijn. We wensen Jeroen dan ook een fantastische tijd binnen het gilde.